2. i 3. maja – D. Szkutnik, materiały do pobrania

DO POBRANIA

  1. Klasa 1. – czytanka
  2. Klasa 1. – ćwiczenia
  3. Klasa 2. – czytanka i  ćwiczenia
  4. Klasa 3. – czytanka i ćwiczenia

Autorem powyższych pomocy jest Danuta Szkutnik, ilustratorem – Wiesława Wójcik. Książki zostały wydane przez Polską Szkołę Parafialną im. św. Ferdynanda w Chicago przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP w ramach zadania: „Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą 2019”.