Śpiewająco Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wkroczyło w nowy rok…

Swoistym podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznych działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Domu Polonii był grudniowy Koncert Świąteczny, który odbył się na Zamku w Ostródzie z udziałem m.in. pani senator Bogusławy Orzechowskiej, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina oraz Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pana Aleksandra Sochy. Część artystyczną przygotowali m.in. uczestnicy warsztatów muzycznych- nauczyciele polscy ze Wschodu, biorący udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska.”

Relacja medialna:

http://www.telewizjamazury.pl/swiateczny_koncert_.html

111 222 333 444 555 666 777