40 lat minęło… czyli o rocznicy powstania Solidarności

Szanowni Państwo,

wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „40 lat minęło.. czyli o rocznicy powstania Solidarności„, które zostanie poprowadzone jako lekcja pokazowa narzędzi TIK dla nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w dwóch grupach:

Grupa nauczycieli polonijnych – 10 października 2020 o godz. 20:00 polskiego czasu

Grupa nauczycieli z Polski – 17 października 2020 o godz. 19:00 polskiego czasu.

Program szkolenia będzie obejmował zarówno treści 40lecia powstania Solidarności, jak i wykorzystania aplikacji internetowych na lekcjach.

Szkolenie poprowadzi Justyna Bereza – Polonijny Nauczyciel Roku 2017, Entuzjastka TIK.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!

Aby się na nie zapisać należy wypełnić formularz rejestracyjny poniżej. Zakwalifikowanym osobom prześlemy hasło do logowania się na webinar dzień przed szkoleniem.

Nauczycieli z Polski zachęcamy także do zapoznania się z naszym projektem BEZPŁATNYCH szkoleń podnoszenia kompetencji cyfrowych „Uczymy, jak uczyć: Enter!”

Szkolenie dla nauczycieli z Polski jest działaniem informacyjnym w ramach projektu:

w ramach II edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter” nr umowy o dofinansowanie: POPC.03.01.00-00-0120/18-00, realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).