Dobre praktyki nauczania, które sprawdzają się w szkole polonijnej – warsztaty LOM Chicago

W jaki sposób uatrakcyjnić  lekcję?  Nad tym tematem zastanawiali się nauczyciele z Chicago. Z odpowiedzią przyszedł Lokalny Ośrodek Metodczny: wykorzystując do tego metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole wg. Małgorzaty Taraszkiewicz.

W Chicago odbyło się szkolenie w formie warsztatów i ćwiczeń  dla nauczycieli Polskiej Parafialnej Szkoły im. J. Słowackego w Wheeling, na specjalne zamówienie dyrekcji szkoły. Celem warsztatu było zaprezentowanie wybranych metod aktywizujących, które sprzyjają tworzeniu w klasie takiej atmosfery i warunków, które wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, stymulują wzrost zaangażowania oraz zachęcają do uczęszczania do polskiej szkoły.

W czasie trwania szkolenia poruszone zostały zagadnienia: informacje na temat LOM, ćwiczenie ocieplające atmosferę uczenia się, cele stosowania różnych metod i technik na lekcji, konkretne techniki pracy z uczniami, np. czytanie i pisanie- jako składowe sztuki komunikowania się, gry dydaktyczne, organizacja graficzna, debata edukacyjna na temat „Symbole naszej historii”.

W efekcie nauczyciele wzmocnili własną elastyczność myślenia oraz inwencję w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniem polonijnym oraz poznali kilkanaście aktywizujących metod i technik pracy z uczniami. Dzięki szkoleniu nauczyciele będą umieli zaplanować scenariusze lekcji z zastosowaniem wybranych technik oraz uświadomią sobie korzyści ze stosowania metod wg Małgorzaty Taraszkiewicz.

Warsztaty przeprowadziły doradczynie LOM Chicago: Alicja Nawara, Halina Żurawski oraz Anna Rosa.

 noname-2 noname-3 noname-4 noname-1