Konferencja w Irlandii

Wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii zapraszamy nauczycieli polonijnych z Irlandii na Krajową Konferencję Metodyczną w Dublinie.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej w Irlandii. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nauczycielom na zwiększenie ich kompetencji w zakresie doboru materiału i metod nauczania przystosowanych dla dzieci polonijnych.

W programie m.in   aktywne nauczanie gramatyki w klasach najmłodszych, praca z tekstem literackim metodami aktywnymi, awans zawodowy nauczyciela polonijnego.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej w Irlandii oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 12 października. Prosimy o wypełnienie formularza online znajdującego się poniżej.

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 14 października.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.