Akademia Dwujęzyczności. Folkowe inspiracje w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jesienią 2017 roku zapraszają Państwa na Akademię Dwujęzyczności.

Akademia Dwujęzyczności to cykl 45 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób – z językowego punktu widzenia – pracować z dzieckiem dwujęzycznym. Akademia została opracowana w 2015 roku i w 2016 roku świetnie sprawdziła się pilotażowo w Irlandii. W tym roku jednak została lekko zmodyfikowana na potrzeby nauczycieli z USA. Bo to właśnie w Chicago będą odbywać się w tym roku zjazdy Akademii.

Cele, jakie stawia sobie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP w realizacji Akademii Dwujęzyczności:

-podniesienie wiedzy na temat logopedii dzieci dwujęzycznych,

– podniesienie umiejętności programowania języka mniejszościowego u dzieci dwujęzycznych,

– podniesienie wiedzy na temat mózgowej organizacji nauki,

– umiejętność  poprowadzenia zajęć logorytmicznych,

– umiejętność wdrożenia nauki czytania metodą sylabową w klasach dwujęzycznych.

Akademia Dwujęzyczności przystosowana do nauczania polonijnego w USA nosi podtytuł: „Folkowe inspiracje w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego.” Edycja ta zostanie poszerzona o:

– umiejętność pracy metodami aktywnymi w oparciu o polskie tańce narodowe,

– umiejętność wykorzystywania tradycyjnych polskich melodii i dzieł ludowych do zajęć językowych i pozajęzykowych przystosowanych dla wszystkich poziomów lingwistycznych.

Uczestnicy Akademii Dwujęzyczności to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie USA jako nauczyciele lub wykonują inny zawód związany z nauczaniem dzieci polonijnych (psycholodzy, logopedzi),

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Dwujęzyczności odbywać się będą w terminach:

  • 23 – 25 września 2017,
  • 21 – 23 października 2017,
  • 18 – 20 listopada 2017.

Pierwszy zjazd poprowadzi Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Autorka książeczek dla dzieci, dyrektor programowy ODN SWP.

Osoby chcące wziąć udział w Akademii Dwujęzyczności: Folkowe inspiracje w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 1 września 2017.