Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Polska Macierz Szkolna w Belgii  zapraszają Państwa na Akademię Dwujęzyczności.

Akademia Dwujęzyczności to cykl 45 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób pracować z dzieckiem dwujęzycznym. Akademia została opracowana w 2015 roku i w 2016 roku świetnie sprawdziła się pilotażowo w Irlandii, a w 2017 roku w Chicago. W tym roku jednak została lekko zmodyfikowana na potrzeby nauczycieli z Belgii i Holandii – krajów wielojęzycznych i wielokulturowych. Bo to właśnie w Belgii będą odbywać się w tym roku zjazdy Akademii.

Cele, jakie stawia sobie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP w realizacji Akademii Dwujęzyczności:

  • podniesienie wiedzy na temat logopedii dzieci dwujęzycznych,
  • podniesienie umiejętności programowania języka mniejszościowego u dzieci dwujęzycznych,
  • podniesienie wiedzy na temat mózgowej organizacji nauki,
  • umiejętność pracy z rodzicami dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych,
  • umiejętność doboru lektur dla dzieci polonijnych dostosowanych do ich języka oraz pracy nad interpretacją tekstu.

Uczestnicy Akademii Dwujęzyczności to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie Belgii i Holandii jako nauczyciele języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej lub wykonują inny zawód związany z nauczaniem dzieci polonijnych (psycholodzy, logopedzi),

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Dwujęzyczności odbywać się będą w terminach:

  • 23 -24 marca 2019,
  • 4 – 5 maja 2019,
  • 21 – 22 września 2019.

Zjazdy poprowadzą:

dr Faustyna Mounis – doktor psychologii, psycholog kliniczny.

Katarzyna Czyżycka – logopeda, filolog polski.

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda i psycholog.

Osoby chcące wziąć udział w III edycji Akademii Dwujęzyczności prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 5 marca 2019 roku. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zapiszą się na wszystkie trzy zjazdy.

Opłata rekrutacyjna za wszystkie trzy zjazdy łącznie wynosi 20 euro.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie podczas zjazdów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KLAUZULA-INFORMACYJNA