Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Macierz Szkół Społecznych we Francji  zapraszają Państwa na Akademię Języka Polskiego.

Akademia Języka Polskiego to cykl 30 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób pracować z uczniem polonijnym. Porusza ona problemy, z jakimi najczęściej borykają się nauczyciele polonijni.

Program Akademii Języka Polskiego porusza kwestie:

  • słownika języka mniejszościowego dziecka oraz wprowadzania dramy na lekcjach (I zjazd),
  • aktywnych metod nauczania (II zjazd),
  • nauki czytania i pisania (III zjazd).

Uczestnicy Akademii Języka Polskiego to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie Francji jako nauczyciele języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej,

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Języka Polskiego odbywać się będą w terminach:

  • 18 – 19 października 2019,
  • 9 – 10 listopada 2019,
  • 30 listopada – 1 grudnia 2019.

Zjazdy poprowadzą:

Katarzyna Władyka – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii

Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Hiszpanii

Katarzyna Czyżycka – logopeda

Osoby chcące wziąć udział w  Akademii Języka Polskiego prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 30 września 2019 roku. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zapiszą się na wszystkie trzy zjazdy.

Opłata rekrutacyjna za wszystkie trzy zjazdy łącznie wynosi 30 euro.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas zjazdów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.