Akademia Języka Polskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Macierz Szkół Społecznych we Francji  zapraszają Państwa na Akademię Języka Polskiego.

Akademia Języka Polskiego to cykl 30 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób pracować z uczniem polonijnym. Porusza ona problemy, z jakimi najczęściej borykają się nauczyciele polonijni.

Program Akademii Języka Polskiego porusza kwestie:

  • słownika języka mniejszościowego dziecka oraz wprowadzania dramy na lekcjach (I zjazd),
  • aktywnych metod nauczania (II zjazd),
  • nauki czytania i pisania (III zjazd).

Uczestnicy Akademii Języka Polskiego to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie Francji jako nauczyciele języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej,

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Języka Polskiego odbywać się będą w terminach:

  • 18 – 19 października 2019,
  • 9 – 10 listopada 2019,
  • 30 listopada – 1 grudnia 2019.

Zjazdy poprowadzą:

Katarzyna Władyka – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii

Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Hiszpanii

Katarzyna Czyżycka – logopeda

Osoby chcące wziąć udział w  Akademii Języka Polskiego prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 30 września 2019 roku. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zapiszą się na wszystkie trzy zjazdy.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas zjazdów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.