Akademia Liderów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Gościnny Dom Polonii w Ostródzie w dniach 18-31 października stał się dogodną bazą lokalową dla grupy młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej w Niemczech w ramach projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 Kilkunastodniowy pobyt uczestników w wieku 15-18 lat był próbą odpowiedzi na problemy związane ze zmniejszaniem się zaangażowania młodzieży w lokalne i regionalne rodzaje aktywności. Dodatkowym, ale nie mniej ważnym założeniem było budowanie więzi z Polską, podtrzymanie znajomości języka i kultury oraz kształtowanie cech i umiejętności potrzebnych do bycia aktywnym i kreatywnym członkiem grup i społeczności.

 Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez różnorodne warsztaty z zakresu technik komunikacji społecznej oraz dziennikarstwa, a prowadzone były przez specjalistów m.in.  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy Akademii rozpoczęli od zajęć z panią Anitą Frankowiak, która przybliżyła temat autoprezentacji oraz wprowadziła młodzież w niezwykle szeroki temat dziennikarstwa. Następnie pani Magdalena Golińska-Konecko, wykładowca na UWM oraz dziennikarz telewizyjny, zaznajomiła wszystkich z tajnikami pracy telewizyjnej. Warsztaty z dziennikarstwa lifestylowego, czyli dziennikarstwa związanego z tematami, które spotykają nas na co dzień, poprowadziła pani Ita Głowacka.

Kolejnymi ważnymi punktami programu były warsztaty z komunikacji społecznej, które realizowane były z panią dr Jolanta Piwowar, a następnie warsztaty pracy dziennikarza prasowego z panią Martyną Siudak. Młodzież miała możliwość zapoznania się również ze specyfiką dziennikarstwa obywatelskiego, dziennikarstwa śledczego oraz warsztatem dziennikarza radiowego.

 Na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Olsztynie uczestnicy projektu zostali zaproszeni do sali teatralnej Uniwersytetu na inaugurację Drugiego Międzynarodowego Dnia Międzykulturowego. Zobaczono tańce różnych regionów Polski oraz taniec orientalny. Inicjatywa ta miała na celu przekazanie młodym ludziom idei tolerancji oraz porozumienia między różnymi kulturami świata.

 Oprócz warsztatów młodzież uczestnicząca w projekcie korzystała z wyjazdów studyjnych i tematycznych spotkań rówieśniczych. Zwiedzono obserwatorium astronomiczne w Truszczynach oraz obejrzano wystawę o Mikołaju Koperniku, a także film o obserwatoriach i Janie Heweliuszu. W Gdańsku natomiast udano się do Centrum Naukowego Hewelianum. Młodzież spotkała się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Ostródzie, gdzie przygotowano specjalny program artystyczny z udziałem chóru oraz nauką polskich tańców narodowych. Uczestnicy Akademii wspólnie z licealistami z Ostródy zmierzyła się z trudną sztuką pisania projektu- od fazy planowania, poprzez ustalenie harmonogramu realizacji, po budżetowanie.

 Efektem intensywnego szkolenia i współpracy z ekspertami są sprawozdania uczestników WARSZTATY DZIENNIKARSKIE, które w barwny sposób przedstawiają dzień po dniu realizację założeń projektu, jak również są niezaprzeczalnym dowodem na celowość i niezwykłą potrzebę kontynuacji podobnych warsztatów w przyszłości.

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”