Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych, IV edycja

Szanowni Państwo , jest nam niezmiernie miło , że możemy poinformować o kolejnym –ważnym etapie na drodze budowy  sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODNSWP jakim jest

 IV edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych

(10 – 16 lipca, Ostróda)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 2015 roku tworzy sieć Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM), których głównym celem jest inspirowanie lokalnego środowiska do działania i samopomocy.  Doradca metodyczny, stojący na czele LOMu,  ma za zadanie kierować i koordynować pracę partnerów i lokalnych ekspertów,   a także  doradzać  nauczycielom i wspomagać  ich w procesie planowania, budowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole polonijnej. Szczegóły związane z działalnością LOM znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce LOKALNE OŚRODKI METODYCZNE.

Jednym z głównych zadań Akademii jest wyłonienie kandydatów na doradców w celu utworzenia nowych Lokalnych Ośrodków Metodycznych na świecie. Zapraszamy zatem do współpracy osoby otwarte,  kreatywne, mające wiedzę na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego lub innych wymienionych w profilu doradcy przedmiotóworaz niezbędne doświadczenie w tym względzie. O przyjęciu decydować będą powyższe, a także:

  1. Spełnienie wymogów formalnych w tym ukończenie studiów pedagogicznych na kierunku: filologia polska, historia, geografia lub edukacja wczesnoszkolna.
  2. Motywacje kandydata.
  3. Miejsce proponowanej lokalizacji LOM.

Uczestnicy po ukończeniu Akademii i uzyskaniu akceptacji do włączenia do programu otrzymają opracowaną  ścieżkę rozwojowo – szkoleniową, która zapewni odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze lidera. Ścieżka każdorazowo zakładać będzie indywidualną opiekę merytoryczną oraz rozwój i wzmacnianie  niezbędnych kompetencji .

W programie Akademii znalazły się m.in.:

  • narzędzia i metody promocji,
  • budowanie i rozwijanie partnerstw,
  • sposoby badania analizy potrzeb lokalnego środowiska,
  • zajęcia praktyczne,
  • wykorzystanie nowych technologii w pracy z uczniami,
  • szkolenia trenerskie,
  • atrakcyjny program towarzyszący.

Wśród zaproszonych wykładowców spotkacie Państwo m.in:

Szczegółowy program Akademii.

Po zakończeniu procesu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny doradca metodyczny będzie działał na ustalonym  terenie działa jako przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w ramach sieci LOM.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Aby zostać doradcą metodycznym  należy przejść cykl szkoleń, które zawarte są w Procedurze powołania LOM . Akademia jest częścią tej procedury.

Osoby zainteresowane udziałem w budowaniu sieci wsparcia Lokalnych Ośrodków Metodycznych prosimy o wypełnienie formularza rekrutującego na Akademię Polonijnych Doradców Metodycznych znajdującego się poniżej do 15 czerwca 2018 roku. 

Wyniki rekrutacji ogłosimy 18 czerwca 2018 roku. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.