W dniach 27.06.-04.07.2015 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Ostródzie odbyło się pierwsze szkolenie stacjonarne w ramach trzyetapowej Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych. Udział w nim wzięła dziewiętnastoosobowa grupa nauczycieli oraz dyrektorów placówek polonijnych z całej Europy-  Litwy, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Ukrainy, Białorusi, Irlandii, Rosji, Niemiec. Bogaty program szkoleniowy wraz z intensywnymi działaniami integracyjnymi przyczynił się do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji liderskich, nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń z działalności szkół polonijnych.

 

Tygodniowy program Akademii był bardzo szeroki i obejmował swą tematyką m.in. nabycie umiejętności interpersonalnych, zagadnienia metodyczne w pracy z dziećmi dwujęzycznymi, radzenie sobie z konfliktami i zakłóceniami oraz budowanie warsztatu lidera.

Kadrę merytoryczną stanowiły m.in. takie osoby jak: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska- twórca tzw. Metody Krakowskiej w nauce wczesnego czytania, specjalista w zakresie dwujęzyczności; dr hab. prof. UP Marta Korendo- specjalista z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujęzycznych; Zdzisław Hofman- specjalista w zakresie metodyki nauczania, aktywnych metod zarządzania; Sławomir Prusakowski- psycholog, trener, wykładowca SWPS; Beata Kozikowska- aktorka, trenerka ekspresji osobistej i komunikacji; Agata Urbańska- doświadczona nauczycielka, wykładowca, trener, współautorka wielu projektów edukacyjnych.

 

Akademię zainaugurował wiceprezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” oraz dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP pan Dariusz Piotr Bonisławski, zapoznając uczestników z formami i metodami wsparcia nauczycieli polonijnych, które realizowane są przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP. Przedstawiono założenia i cele programowe Akademii wyrażające się w zwiększeniu samodzielności lokalnych środowisk polonijnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę moderatorów zmiany, doradców, mentorów w środowiskach szkół polskich za granicą.

 

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem warsztatów autoprezentacji. Poprowadzili go specjaliści z zakresu ekspresji osobistej i komunikacji- Beata Kozikowska oraz Marcin Chydziński. Trening polegał na wypracowaniu narzędzi, które uskutecznią indywidualną wiarygodność oraz zamienią wewnętrznego krytyka, którego nosi w sobie każdy z nas, na wewnętrznego reżysera. Uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z techniką Solution Focus Approach, przyswoić wybrane chwyty retoyczne a następnie zidentyfikować swoje mocne strony prezentacji.

 

Kolejne dwa dni skupiały się wokół szeroko rozumianego tematu dwujęzyczności. Prelegentami były prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii polskiej UP w Krakowie oraz dr hab. prof UP Marta Korendo, specjalista z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujezycznych. Wśród niezwykle istotnych zagadnień jakie poruszono znalazły się techniki komunikacyjne w nauce języka polskiego jako drugiego i jako obcego oraz diagnoza psychologiczna dzieci dwujęzycznych zaprezentowane przez prof. Cieszyńską. Niezmiernie przydatne praktyczne informacje i wskazówki do pracy w środowisku polonijnym uczestnicy uzyskali z wykładów na temat wczesnej nauki czytania oraz nauczania literatury i kultury polskiej a także programowania języka polskiego jako drugiego i obcego- tematykę omówioną przez dr hab. Marta Korendo.

 

Na półmetku szkoleń słuchacze mieli możliwość poznania walorów pracy z tablicą interaktywną, komputerem, internetem, czyli jak skutecznie wykorzystywać w pracy nauczyciela polonijnego technologie informacyjne i komunikacyjne ICT. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem poznali pojęcia z zakresu wysokich technologii- uniwersum nadmiaru, dygitalnego tubylca i dygitalnego imigranta a także ofertę edukacyjną z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Warsztaty, których walor praktyczny był niezwykle pomocny i istotny w pracy w środowisku polonijnym, poprowadziła Agata Urbańska- doświadczona nauczycielka, wykładowca, trener, wieloletni pracownik ODN w Elblagu.

 

Następnym interesjącym punktem programu było przedstawienie oferty edukacyjnej IPN dla nauczycieli polonijnych, które przedstawiła pani Kamila Sachnowska- zastępca Dyrektora BEP IPN. Nauczyciele poznali projekty edukacyjne realizowane przez IPN, m.in. “Opowiem ci o wolnej Polsce”, “Kamienie pamięci”, “Patroni naszych ulic”. Wcześniej, pod opieką pani Anny Chmielewskiej, uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się również z ofertą gier edukacyjnych przydatnych w nauczaniu historii, które powstały pod patronatem IPN. Edukatorzy szybko dostrzegli niezaprzeczalny atut gier historycznych, jakim jest jest możliwość przyswajania wiedzy historycznej przy okazji dobrej zabawy. Każdy mógł spróbować własnych sił w jednej z gier, a mianowicie „ZnajZnak”, gdzie w trakcie rozgrywki gracze uczą się rozpoznawać symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, postacie, miejsca, przedmioty.

 

Mocnym akcentem końcowym Akademii były dwuipółdniowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji liderskich prowadzone przez doświadczonych trenerów, stałych współpracowników i ekspertów ODN SWP, panów Zdzisława Hofmana i Sławomira Prusakowskiego. Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmowały rolę integracji w przekazywaniu wiedzy i budowaniu zespołu, badanie potrzeb oraz cykl Kolba jako metanarzędzie do uczenia dorosłych. Efektem wspólnej pracy uczestników z trenerami, po uprzednich ćwiczeniach integrujących grupę, był wypracowany kontrakt, który służy jako aktywna metoda przyśpieszania procesu grupowego. Poruszane były kwestie nauczania polisensorycznego, aktywnego cyklu uczenia się, efektywności nauczania. Bardzo ważkie zagadnienia jakim są strategie radzenia sobie z konfliktami i zakłóceniami oraz budowanie warsztatu lidera zamknęły ten niezwykle bogaty cykl warsztatowy.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: “Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”