LOM

Szanowni Państwo,
w ramach programu wsparcia realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP mamy przyjemność zaprosić nauczycieli polonijnych oraz nauczycieli szkół polskich z zagranicy do wzięcia udziału w:

    AKADEMII POLONIJNYCH LIDERÓW METODYCZNYCH

której celem jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach.
Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą. Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

I. Szkolenie stacjonarne w ramach Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych, Ostróda 27.06-5.07.2015r. (udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją udziału w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach Projektu). Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres odnswp@gmail.com Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do 15.06.2015r.

II.Budowa sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez:
– powołanie liderów regionalnych,
– zapewnienie indywidualnej opieki naszych doradców, w ramach której przewiduje się m.in. regularne konsultacje on-line oraz superwizję w miejscu działania powołanych liderów.

III.Szkolenie stacjonarne (2-3 dni) na zakończenie okresu przygotowawczego.

Poniżej zamieszczamy:
Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych
Program szkolenia – Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Serdecznie zapraszamy!

Pytania prosimy kierować pod adres: odnswp@gmail.com oraz nr tel. +48 89 521 36 20

logo

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”