W dniach 30, 31 lipca 2016 r. w Comblain – la – Tour odbyło się pierwsze szkolenie w ramach programu „Akademia Polskości” dla nauczycieli Holandii, Belgii i Luksemburga. Program ten z dużym powodzeniem został już zrealizowany w Ameryce (Chicago), na Litwie i w Szkocji jako studium doskonalące metodykę wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Jest to oferta edukacyjna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie, harmonijnie skorelowana z projektem „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.”

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Zatem jest to program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych; rozwijanie skutecznego działania i angażowania innych do aktywności. Nauczanie języka, historii, tradycji i kultury polskiej ma odbywać się poprzez działanie, przeżywanie i odkrywanie; doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod edukacyjnych.

Akademia Polskości zaplanowana jest jako cykl szkoleń– 3 zjazdów. Warsztaty prowadzą tu zaproszeni eksperci, prelegenci prezentując różnorodną tematykę i ciekawe metody pracy. Wszystkie sesje przemyślane są jako integralna całość, a Konferencja Metodyczna w październiku ma stanowić zwieńczenie programu z wręczeniem certyfikatów.

Szkolenie w Belgii było już kolejnym przedsięwzięciem, organizowanym przez Lokalny Ośrodek Metodyczny na Kraje Beneluksu, przez liderki Gabrielę Drwal i Ewę Wasińską – Stok, które są przedstawicielkami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i reprezentują Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie.

Warsztaty przeprowadził Pan Sławomir Prusakowski – wykładowca wyższych uczelni, członek KLANZY, psycholog współpracujący od wielu lat z ODNSWP. Dwudniowe warsztaty koncentrowały się na „Budowaniu relacji i komunikacji w klasie szkolnej”. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ bez „Dobrych relacji nie ma edukacji”, ponadto dają poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też pracę rozpoczęliśmy od utworzenia kontraktu, czyli wypracowania (wg pedagogiki) ogólnych, przejrzystych zasad współpracy bez fikcji. W trakcie zajęć poznawaliśmy metody aktywnego integrowania zespołu klasowego w oparciu o potrzeby, umiejętności i obawy uczniów. Ważnym aspektem było budowanie porozumienia w klasie w oparciu o wartości. Innowacją w szkoleniach Pana Prusakowskiego jest wdrażanie naprzemiennie teorii, ćwiczeń aktywizujących i integrujących. Wszyscy więc odbyliśmy „Spacer filozoficzny”, budowaliśmy kwiatek z naszymi podobieństwami i różnicami oraz musieliśmy wydostać się z plątaniny naszych dłoni…

Niezmiennie interesującym i bardzo absorbującym tematem jest radzenie sobie z konfliktem oraz z zakłóceniami w pracy z grupą. Znakomitym narzędziem do rozwiązywania konfliktów jest cykl Kolba. Jest to uniwersalna metoda projektowania także sposobów uczenia się i nauczania. Cykl ten przedstawiany jest zazwyczaj graficznie, a fundamentami są cztery sposoby przyswajania: teoria, refleksja, doświadczenie i praktyka. Doszliśmy do wspólnego wniosku, iż tej refleksji brakuje we współczesnej szkole. Dyskutując o konflikcie poznaliśmy też strategie na rozwiązanie konfliktu (współpraca, kompromis, rywalizacja, unikanie, uleganie ), które przedstawiane są jako Koło Moora. Natomiast procedura BUTTLER pomaga w rozładowaniu złych emocji, w stopniowaniu reakcji i stosowanie metody FUKO (opisanie faktu, ujawnienie uczuć, zastosowanie konsekwencji i wyrażenie oczekiwań ). Z konfliktami wiąże się nierozerwalnie system kar i nagród. Pamiętać należy, że nagrody winny być nieregularnie stosowane, różnicowane, traktowane jako długofalowe działanie. Mają być prospołeczne, by utrzymywać uwagę, skupienie i motywację.

W trakcie warsztatów położony był nacisk na wdrażanie komunikacji wykorzystujące techniki asertywne oraz techniki pracy opartej na czterokanałowym słuchaniu wg von Thuna. Interakcje społeczne często implikują konflikt, często zmuszają do ASERTYWNOŚCI. To pojęcie nie należy rozumieć jako bezkompromisową odmowę, ale bycie w zgodzie ze samym sobą. Toteż mówiąc „nie” powinniśmy wcześniej pokazać swoje stanowisko, odmówić zgodnie z prawdą, zaproponować rozwiązanie, a tym samym „ochronić swoje granice”. Przy asertywności należy być konkretnym, bez uległości; nie mieć poczucia winy, też nie przerzucać jej na innych. Praca społeczna stawia przed nami duże wymagania i trudne wyzwania…

Dwa pełne dni szkolenia upłynęły wyjątkowo szybko, mimo wakacyjnego czasu. Atrakcyjnie podana ciekawa wiedza, inspirujące metody aktywizujące i dynamiczny przebieg zajęć były niezwykle silnym atutem naszego spotkania. Ucząc się o integrowaniu, sami nawiązaliśmy ciepłe kontakty i silne więzi. Wytworzyła się bardzo serdeczna atmosfera, jak w dawno sprawdzonym gronie przyjaciół. Do tego sprzyjała nam piękna pogoda, duch Polskości w Domu Polonii i malownicze Ardeny w tle. Wyjeżdżaliśmy zatem z ogromną dawką cennej wiedzy, pozytywną energią, uśmiechem na twarzach i z pytaniem o jeszcze…

Wyrazy podziękowania składamy naszemu Trenerowi, Panu Sławomirowi Prusakowskiemu, jesteśmy pełni uznania za tak ciekawą, inspirującą, pierwszą część „Akademii Polskości”. Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu za wsparcie dla naszych działań (merytoryczne i finansowe), Pani Prezes Macierzy Szkolnej w Belgii, Barbarze Wojdzie za przygotowanie nam komfortowych warunków do nauki, Państwu Zofii i Piotrowi – za serdeczną troskę o nas i nieocenioną pomoc.

Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Ewa Wasińska – Stok

Gabriela Drwal

 

MS4xMEBjaWQ= MS4xMEBjaWQ=.jpe55 MS4yQGNpZA== MS4yQGNpZA==.jpe1 MS40QGNpZA== MS40QGNpZA==.jpe5 MS42QGNpZA== MS42QGNpZA==.jpe8 MS44QGNpZA== MS44QGNpZA==.jpe88