AP SZKOCJA

Zapraszamy do udziału w II zjeździe realizowanym w ramach Akademii Polskości – Studium Doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” (program realizowany w cyklu III – zjazdowym).

Akademia Polskości – to sprawdzony program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych, którego celem jest:
– Rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności.
– Wsparcie rozwoju szkół poprzez przekazanie umiejętności uczenia przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.
– Doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod nauczania języka, tradycji i kultury polskiej.

Drugi Zjazd pod hasłem: Rodzic – wsparcie czy przeszkoda. Jak budować relacje i  rozwiązywać konflikty? odbędzie się w dniach 29-30.08.2015r. w Edynburgu.

W programie warsztatów  m.in.:

  • Diagnozowanie potencjału  i osobistych kompetencji nauczyciela polonijnego w pracy z rodzicami;
  • Sposoby budowania relacji z rodzicami dzieci polonijnych: metoda nagradzania, grywalizacji, komunikat „ja”;
  • Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w relacji:  rodzice – uczniowie – nauczyciele. Nauka korzystania z narzędzia „Koło Konfliktów”;
  • Umiejętność stawiania granic;

Poniżej zamieszczamy:

Harmonogram szkolenia -AP Edynburg

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy – Edynburg II Zjazd

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na wybrany z poniższych adresów mailowych:

m.jastalska@gmail.com  lub    odnswp@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”