AKADEMIA POLSKOŚCI W CHICAGO

Pod koniec maja zakończył się piąty i ostatni zjazd w ramach pierwszej edycji Akademii Polskości – studium metodycznego dla nauczycieli polonijnych w Chicago, które współorganizowane było przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Ideą Akademii Polskości jest wspieranie szkolnictwa polonijnego poprzez nowoczesną edukację nauczycieli.

Ostatni zjazd, trwający od 24 do 29 maja, zakończył cykl aktywnych zajęć dla nauczycieli prowadzonych od kilku miesięcy przez specjalistów z Polski. Uczestniczki Akademii poznały, podczas pięciu spotkań poświęconych różnym zagadnieniom, wiele metod aktywizujących wykorzystywanych w procesie nauczania. Poszczególne zajęcia przybliżyły studentkom zagadnienia związane z budowaniem skutecznej komunikacji i współpracy w szkole, integracją w klasie szkolnej czy innowacjami w edukacji polonistycznej. Każdy blok zajęć oferował inne możliwości praktycznego poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności skutecznego nauczania w szkole polonijnej.

Majowy zjazd prowadzony był przez Zdzisława Hofmana, trenera doskonalącego nauczycieli w Polsce i USA oraz Sławomira Prusakowskiego, psychologa i trenera biznesu szkolącego w Polsce i poza granicami, współtwórcę treningu umiejętności społecznych dla młodzieży oraz wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajęcia poświęcone były planowaniu strategii rozwojowej szkół polonijnych, budowaniu partnerstwa i efektywnej współpracy, a także skutecznej motywacji i ewaluacji procesu edukacyjnego. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie kursu było wypalenie zawodowe nauczycieli – jego przyczyny, skutki oraz sposoby umiejętnego radzenia sobie z problemem.

Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Polskości, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polonijnych nauczycieli

Anna Rosa
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce