AKADEMIA POLSKOŚCI

AKADEMIA POLSKOŚĆ

Studium doskonalące  „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

Akademia Polskości to:

– sprawdzony program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych

– realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Z ogromnym powodzeniem program został zrealizowany w Chicago we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. 

Celem programu jest:

– Rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności.

– Wsparcie rozwoju szkół poprzez przekazanie umiejętności uczenia przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.

– Doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod nauczania języka, tradycji i kultury polskiej.

W procesie szkoleniowym przywiązujemy szczególną uwagę do tego jak:

– inicjować i utrwalać zmiany,

– uczyć i przyjaźnie wymagać,

– komunikować się, budując więzi i zdobywając razem nową wiedzę i doświadczenie,

– zdobywać kompetencje jak: radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, czynić działania nauczycielskie bardziej efektywnymi i przyjemnymi,  wykorzystywać najnowsze odkrycia z zakresu neuropsychologii i dydaktyki,  wykorzystywać wiedzę z zakresu mechanizmów przyswajania języka, w  tym w warunkach dwujęzyczności, wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, łączyć pokolenia i budować wzajemną współpracę i więzi oparte o tradycję i kulturę polską.

Akademia Polskości to:

– doświadczanie sytuacji niezwykłych,

– odchodzenie od schematów,

budzenie kreatywności w każdym uczestniku,

– prezentacja dokonań,

– pielęgnowanie polskich wartości,

– katalog dobrych praktyk, zabaw, ćwiczeń i metod efektywnego uczenia dostosowanych do wieku i etapu edukacyjnego,

– język polski jako język dziedziczony,

– przeciwdziałanie trudnościom i zniechęceniu w szkolnym życiu.

Naszym – trenerów i wykładowców głównym zadaniem jest realizacja potrzeb rozwojowych uczestników  i pomoc w planowaniu drogi dochodzenia do osobistych celów zawodowych.

Jesteśmy zespołem osób o szczególnym dorobku i doświadczeniu w edukacji:

Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak – literaturoznawca, dydaktyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lucyna Bzowska – trener rekomendowany przez Stowarzyszenie KLANZA, nauczycielka wczesnej edukacji

Zdzisław Hofman – trener i superwizor rekomendowany przez Stowarzyszenie KLANZA, trener I stopnia rekomendowany przez PTP, socjoterapeuta,

Sławomir Prusakowski – trener II stopnia rekomendowany przez PTP, trener biznesu, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu przez 5 – 6 miesięcy.

Łącznie każdy uczestnik realizuje 180 godzin szkoleniowych.

Absolwenci otrzymują certyfikat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pytania prosimy kierować: z.hofman@odnswp.pl

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Tworzymy warunki na rzecz rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych nauczycieli polskich pracujących poza Polską.

Poprzez realizowane programy szkoleniowe i projekty wspieramy nie tylko edukację przedmiotową ale w szczególny sposób staramy się wzbogacić warsztat nauczyciela o propozycje dotyczące:

 1. Pomocy dzieciom i ich rodzinom w przechodzeniu trudnych symptomów emigracji,
 2. Budowania poczucia więzi w rodzinach i grupach rówieśniczych,
 3. Rozumienia i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży
 4. Wspierania poczucia własnej wartości
 5. Przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względu na narodowość, cenzus majątkowy – jak nie być „obcym” i radzić sobie z „szokiem” kulturowym
 6. Rozumienia różnic kulturowych i ich akceptacji
 7. Rozumienia i radzenia sobie ze zmianami wywołanymi migracją
 8. Stosowania pomocy w procesie integracji z krajem pobytu bez rezygnacji z wartości ojczystych – jak dać dzieciom „korzenie i skrzydła”
 9. Niwelowania różnić wynikających za zaburzeń, dysfunkcji rozwojowych i nabytych, takich jak dysleksja, zaburzenia zachowania czy też problemy z kształtowaniem prawidłowej wymowy.

Szczególnym naszym zadaniem jest promocja dwujęzyczności jako rozwojowego zasobu młodych ludzi, dającego przepustkę do życia i pracy w grupie współczesnych, nowoczesnych społeczności.

Uważamy, że dwujęzyczność to:

 • Większa konkurencyjność na rynku pracy
 • Wsparcie rozwoju wielorakich inteligencji młodego człowieka, większa „plastyczność” mózgu
 • Łatwiejszy dostęp do dóbr kultury
 • Łatwość w adaptacji do zmieniających się warunków pracy i życia
 • Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych centralnego układu nerwowego

Dochodzenie do dwujęzyczności to trening zaradności i efektywności na całe życie.

Inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP

W czwartek 19 września na Zamku w Ostródzie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dokumenty rejestracyjne na ręce pomysłodawcy i twórcy Ośrodka – wiceprezesa Wspólnoty pana Dariusza Bonisławskiego – złożył wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

W uroczystości brali również udział m.in. współpracujący od lat ze Wspólnotą: burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr Aleksander Socha, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, a także blisko 50-osobowa grupa przedstawicieli administracji i dyrektorów szkół polskich z Litwy. Wśród nich: Lilia Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Danuta Narbut – Zastępca Dyrektora Administracji m. Wilna, Regina Markiewicz – Kierownik wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, Anna Łapajewa – Starszy Specjalista Wydziału Oświaty Samorządu m. Wilna.

Głównym zadaniem nowej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań Wspólnoty Polskiej skierowanych do środowisk oświaty polonijnej. Na dyrektora placówki powołany został Zdzisław Hofman – doświadczony trener, autor licznych programów doskonalących, współtwórca i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza.

Siedzibą Ośrodka będzie Dom Polonii w Ostródzie, który od kilku lat pełni rolę ważnego centrum szkoleniowego i pobytowego dla nauczycieli (http://hoteldompoloniiostroda.pl)

Witamy wszystkie nowe „lajki” czyli …

Witamy wszystkie nowe „lajki” czyli naszych Facebookowych przyjaciół . A oto informacja o nas i warsztatach z Telewizji Mazury.
http://www.telewizjamazury.pl/37,831-osrodek_doskonalenia_nauczycieli_.html

Czwarty dzień warsztatów i od rana jest z…

Czwarty dzień warsztatów i od rana jest z nami pani profesor Maria Kwiatkowska-Ratajczak, literaturoznawca, zajmująca się dydaktyką polonistyczną;
pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; redaktor „Polonistyki”; rzeczniczką MEN ds. podręczników i środków dydaktycznych.