Szkolenie online: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”.

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”, które odbędzie się w dniu: 22.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Cele szkolenia:
– poszerzanie wiadomości potrzebnych do upowszechniania dzieciom muzyki,
– kształtowanie umiejętności atrakcyjnego przygotowania zajęć muzycznych,
– zaznajomienie z formami umuzykalnienia i metodami edukacji muzycznej,
– dostarczenie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie wychowania muzycznego.
Treści programowe:
– wpływ muzyki na rozwój dziecka,
– formy umuzykalniania,
– metody zajęć umuzykalniających,
– konstrukcja zajęć muzycznych,
– przykłady ćwiczeń muzycznych, zabaw, instrumentacji i piosenek z repertuaru dziecięcego.

Szkolenie poprowadzi Klaudia Kurjan – Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrocławiu na wydziale Fortepianu, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu na wydziale Rytmiki, którą ukończyła z wyróżnieniem. Magister Pedagogiki i absolwentka Uniwersytetu wrocławskiego na wydziale Filologii francuskiej. Posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka francuskiego DALF na poziomie C1 oraz ukończyła kurs nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła certyfikowany kurs logorytmiki, terapii ręki, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.Uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatach Rytmicznych w Pile, warsztatach improwizacji fortepianowej oraz metodyki nauczania rytmiki.Zawodowo instruktor rytmiki we wrocławskich placówkach oświatowych, instruktor zajęć muzycznych w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz wykładowca przedmiotu Metodyka Edukacji Muzycznej na studiach podyplomowych Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współpracuje również z muzeum im. Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Centrum Wspierania Rozwoju Dziecko „Bingo” prowadząc tam zajęcia muzyczne i muzyczno-terapeutyczne.

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).

Młodzi, polonijni aktorzy ponownie w Poznaniu.

14.10.2019 r. ruszają w Poznaniu warsztaty teatralne, skierowane dla młodzieży polonijnej. Wezmą w nich udział dwie grupy teatralne młodych rodaków, w sumie 16 osób. Pierwsza grupa (8 osób) to członkowie teatru „Bez Paniki”, działającego pod kierownictwem Katarzyny Pelikan, przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie, a druga (również 8 osób), to uczniowie zaangażowani w teatr, których opiekunem jest Natalia Łojko, z Polskiej Szkoły Społecznej im. króla Stefana Batorego z Grodna.

Zajęcia teatralne dla grupy polonijnej z Berlina odbędą się w dniach 14-19 października, natomiast grupa z Grodna swoje zajęcia mieć będzie w dniach 3-8 listopada br.

Warsztaty dla obu grup poprowadzą instruktorzy z Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu: Magdalena Zadel, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu  i Maciej Zakrzewski, aktor, animator, fotograf, muzyk.

 

Program warsztatów (12 godzin zajęć warsztatowych), obejmuje m.in. zadania aktorskie, pracę z tekstem, pracę nad rolą, dykcję i emisję głosu, świadomość ciała, autoprezentację. Grupa z Berlina będzie pracować również nad scenariuszem sztuki pt. ” Baśń o grającym Imbryku” Marty Guśniowskiej, cenionej autorki sztuk dla dzieci i młodzieży. Młodzi adepci teatru pragną wystawić te sztukę jeszcze tej jesieni w Berlinie.

 

Program warsztatów uzupełni część turystyczno-kulturalna na który złoży się: zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego, dwa przedstawienia w Teatrze Animacji, spotkanie z uczniami szkoły „Łejerów”, czyli Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, jedynej szkoły w Polsce posiadającej profesjonalny teatr oraz zwiedzanie Poznania, projekcje filmów i rekreację w aquaparku.

 

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w poznańskim Domu Polonii.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

Szkolenie online: TIK i łapiesz w mig! Czyli sposób na atrakcyjne lekcje w polonijnej szkole z wykorzystaniem kodów QR.

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: TIK i łapiesz w mig! Czyli sposób na atrakcyjne lekcje w polonijnej szkole z wykorzystaniem kodów QR., które odbędzie się w dniu: 15.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5h).

Uczestnicy dowiedzą się, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne i jak uczynić z nich narzędzia pracy z uczniami. Nabędą umiejętności w zastosowaniu kodów QR na lekcjach w polonijnej szkole, poznają przykłady wykorzystania kodów QR do różnych aktywności uczniów w klasie oraz wzbogacą swój warsztat o nowe umiejętności w zakresie stosowania TIK.
Program warsztatów:
– TIK, czyli technologie informacyjno – komunikacyjne. Dlaczego warto je stosować?
– co to są kody QR?
– jak tworzyć i co można ukryć w kodach QR – darmowe aplikacje do kodowania i rozszyfrowywania informacji
– przykłady edukacyjnych zastosowań kodów QR
– podsumowanie – zalety TIK
Szkolenie poprowadzi Justyna Bereza – Polonijny Nauczyciel Roku 2017 w kategorii szkół społecznych. Nauczyciel w Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ.

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).

Cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”.

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”, które odbywać się będą w dniach: 17.09; 18.09; 1.10; 8.10.2019r.  o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Cele szkolenia:
– poznanie istoty konfliktu i jego przyczyn,
– poznanie negatywnych skutków nieefektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
– nabycie wiedzy i umiejętności o skutecznej metodzie bez porażek,
– nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic,
– rozwijanie kompetencji interpersonalnych nauczyciela,
– doskonalenie siebie i rozwój własnego warsztatu pracy.

 

Treści programowe:
1. Czym naprawdę jest konflikt i jakie jest jego źródło?
2. Typowe sposoby rozwiązywania konfliktów – dlaczego nie są skuteczne?
3. Dwie postawy: wygrany – przegrany
4. Mechanizmy obronne uczniów
5. Metoda bez porażek w praktyce
6. Jak budować dobre relacje w triadzie nauczyciel – rodzice – uczeń
Kurs ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy – uczestnicy zdobywają wiedzę, a następnie w sposób praktyczny metodą pracy własnej nabywają nowe umiejętności.

Szkolenia poprowadzi: Kinga Maciaszczyk –  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA

 

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: certyfikaty udziału w szkoleniu otrzymają osoby, które będą obecne na minimum 3 z 4 spotkań w ramach zaproponowanego cyklu oraz udzielą odpowiedzi na „zadania domowe”.

 

Uczymy języka polskiego (wstęp do nauczania języka polskiego dzieci na poziomie B1)

 

KURS E-LEARNINGOWY DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułu prowadzący proponowana data
1. Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1 Magdalena Dębowska 9.09
2. Zagadnienia gramatyczne w powiązaniu ze sprawnością mówienia dr Rafał Młyński 16.09
3. Zagadnienia leksykalne w powiązaniu ze sprawnością czytania ze zrozumieniem dr Rafał Młyński 23.09
4.  Sprawność pisania – o ćwiczeniu wymaganych przez SWE form wypowiedzi oraz ich ocenianiu Magdalena Dębowska 30.09
5. Podsumowanie z prezentacją materiałów przydatnych do nauczania na poziomie B1. Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński 7.10

 

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Dostępny od 9.09 do 7.10 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

REKRUTACJA NA KURS ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do udziału!

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie testem sprawdzającym wiadomości z nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1.

Polonijni bibliotekarze w Poznaniu.

W dniach 7-13 lipca 2019 r. odbędą się Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach, zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach weźmie udział 11 osób z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazd krajoznawczy, koncert organowy oraz seans kinowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator”.

Uroczystość zakończenia warsztatów dla polonijnych bibliotekarzy, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca, w Collegium Minus UAM.

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

————————————————————————————————–

  Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”