Szkolenie metodyczne w Iwoniczu-Zdroju dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy

 

W dniach 17.11 – 21. 11. 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się szkolenie dla 25 nauczycieli ze Wschodu (Ukrainy), pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim.

Liczba godzin dydaktycznych: 25

Program szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

I – Dwujęzyczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego

II – Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego

III – Historia, geografia, kultura Polski w nauczaniu szkół polskich i polskojęzycznym
w krajach post-radzieckich

Treści programowe:

 1. Dwujęzyczność.
 2. Certyfikacja.
 3. Standardy wymagań egzaminacyjnych poziomujących znajomość języka polskiego jako obcego
 4. Uczenie się i nauczanie języka jako obcego.
 5. Tworzenie przykładowych szkiców konspektowych.
 6. Wybrane metody aktywizujące.
 7. Tworzenie własnych projektów .
 8. Planowanie lekcji. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 9. Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury Polski w nauczaniu polskim
  i polsko-języcznym na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.
 11. Praktyczne tworzenie własnych projektów edukacyjnych.
 12. Planowanie i wprowadzanie treści z zakresu historii, kultury, geografii, itp., korelacje treściowe w praktyce.

Główne cele szkolenia:

 • Zapoznanie z pojęciem dwujęzyczności;
 • Zapoznanie z różnymi sposobami oraz stopniami nauki języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z opisem kompetencji w języku polskim jako obcym na poszczególnych poziomach biegłości językowej;
 • Zapoznanie z metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego;
 • Zapoznanie z efektywnym planowaniem lekcji;
 • Zapoznanie uczestników z istniejącymi możliwościami korelacji przedmiotowej na styku języka polskiego – historii – geografii i kultury polskiej w nauczaniu polskim
  i polskojęzycznym.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR; dr Barbara Januszkiewicz; dr Rafał Mazur

Szkolenie organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

 

 

 

Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na  staż językowo – przedmiotowo – metodyczny do Ostródy.

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak
poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Program stażu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego znajduje się tutaj ->  Staż, 13-19 listopada

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz Białorusi.

Staż odbywać się będzie w dn. 13-19 listopada 2017r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6).

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2017r. Prosimy i wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

„Z matematyką przez świat” – relacja uczestników międzynarodowego obozu matematycznego

„Jestem dobry z matmy… :)”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

R. Bacon

Chce się dodać „do dziecięcych serc polonijnych z różnych zakątków Europy”. 8-14 października 2017 roku w Olsztynie miał miejsce II etap Międzynarodowego Kunkursu „Z matematyką przez świat” organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczecieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na turniej przyjechały dzieci polonijne z Litwy, Ukrainy, Polski oraz Irlandii, które pokazały wysokie wyniki w I etapie Konkursu. Wśród uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły sobotnio-niedzielnej Andrzej Popierniak.  W ciekawy, niezwykły sposób poprzez zabawy i eksperementy organizatorzy potrafili zapoznać dzieci z takimi trudnymi zagadnieniami matematycznymi jak pierwiastki, Metoda Monte Carlo (teoria prawdopodobieństwa), tajemnice „zera”, złote i srebrny liczby matematyki itp. Ogromną popularnością czieszyła się walka sumo dwóch robotów sterowanch przez uczestników. Cały ten program miał na celu przygotować dzieci do najważniejszego dnia – Dnia Konkursu, podczas którego one rozwiązywały dość trudne zadania, a potem oczekiwały na rezultaty. W tym momencie nie możemy się nie pochwialić, ponieważ uczeń naszej szkoły Andrzej Popierniak wykazał się nieprzeciętną wiedzą i zajął I miejsce.

Ale nie tylko matematyką jedyną zyli uczestnicy przez te dni. Nie zapomnieli organizatorzy o rozrywkach. Kręgle, zumba, Centrum Eksperement czy zwiedzanie Gdańska, to wszystko pozwoliło cudownie spędzić czas razem.

W końcu chcielibyśmy z całego serca podziękować organzatorom za wszystko, co oni zrobili, żeby zrealizować ten wspaniały projekt. Nasze dzieci nie tylko rozszerzyły swoją wiedzę matematyczną czy stały się mądrzejsze, a jeszcze poznały swoich rowieśników z różnych miejsc i zrozumiały, że należą do jednej wspólnej rodziny – rodziny polonijnej!

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

 

Zdjecia: Swietłana Zajcewa-Wełykodna,

Marianna Brzozowska (Polska Szkoła Sen w Dublinie)

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

V edycja ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Zachęcamy do zgłaszania szkół do V edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Celem konkursu jest wzbudzenie w młodzieży zainteresowania najnowszą historią Polski. Kierowany jest on do uczniów II klas liceum oraz III klas technikum.

Do wygrania są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, stypendia i bony do IPN. Przewidziane są również nagrody dla nauczycieli (nagrody pieniężne, bony do IPN) i szkół.

Zapisy na http://olimpiadasolidarnosci.pl/formularz2017/ do 15 listopada br.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem można znaleźć na www.olimpiadasolidarnosci.pl oraz https://www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci

Partnerzy i patronaty honorowe: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, NSZZ Solidarność.

Patronaty medialne:

– ogólnopolskie: Onet, Grupa Polska Press, Polskie Radio Program Trzeci, TVP,

– lokalne: TVP Katowice, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk.

Indeksy zapewniają: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (trwają rozmowy z kolejnymi uczelniami).

 

Laureaci IV edycji konkursu

 

 

Źródło: http://olimpiadasolidarnosci.pl/o-konkursie/

 

Konferencja: NAUCZANIE-NAUKA-KREATYWNOŚĆ , Lyon 14-15 października

W dn. 14-15 października 2017 r. w Lyonie odbędzie się, już po raz trzeci, krajowa konferencja nauczycieli polonijnych we Francji pod hasłem „NAUCZANIE – NAUKA – KREATYWNOŚĆ”. Warsztaty poprowadzą m.in. prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, dr hab. Marta Korendo, dr Faustyna Mounis – trener ODNSWP. Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

-Konkretne sytuacje i konteksty: ćwiczenia gramatyczne i leksykalne;

-Lektura i jej omówienie w edukacji bilingwalenej;

-Kreatywność – (nie?)wykorzystany potencjał w pracy nauczyciela polonijnego;

-Wprowadzenie do treningu twórczości. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

 

Dokładny program konferencji dostępny jest poniżej.

Program Konferencji w Lyonie 14-15.10.2017

 

Rekrutacja trwa do 30 września 2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na  poniższych formularzach pod adres:

joannabonnard@gmail.com lub lyon-spk@orpeg.pl

Formularz zglosz. 2017 nr 2

Formularz zglosz. 2017 nr1

 

Zapraszamy!

 

Spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z uczestnikami akcji „Lato z Polską” w Olsztynie.

Akcja „Lato z Polską” jest kontynuacją dzieła śp. Macieja Płażyńskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Podczas tej akcji SWP organizuje pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z polskimi samorządami lokalnymi, które są jednocześnie gospodarzami tych pobytów. W poprzednich edycjach projektu nasz kraj odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych rodaków, a w organizację „Lata z Polską” włączało się rokrocznie kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnego szczebla. Realizacja akcji „Lato z Polską” ma na celu pobudzenie zainteresowania opinii publicznej, wzmocnienie poczucia narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czyniąc to z przekonaniem, SWP wie że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. Poszczególne turnusy trwające od kilku do kilkunastu dni realizowane są przez cały rok kalendarzowy i skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat oraz młodzieży studenckiej.

Inauguracja akcji „Lato z Polską” w 2017 r. miała miejsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, a wydarzenie oprócz znamienitych gości takich jak Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys zgromadziło także kilkuset młodych Polaków zza granicy, którzy dzięki tej inicjatywie mogą wypoczywać w Polsce.

My chcemy utrzymywać więź z Polakami i Polonią. Cieszę się, że tak dużo młodych ludzi chce tutaj przyjeżdżać. Coraz więcej osób polskiego pochodzenia wraca do korzeni, uczy się języka. Dziękuję wam i waszym rodzicom za to, że jesteście tutaj, w Polsce, że poznajecie kraj swoich przodków, naszą kulturę, historię, że poznajecie Polskę. Życzę wam jak najwięcej wrażeń, przyjaźni, dobrego wypoczynku i żebyście w Polsce przebywali jak najczęściej – podkreślił Marszałek Senatu podczas konferencji prasowej w Warszawie.

 

W 2017 r. do kraju na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyjedzie ok. 1700 dzieci z 36 krajów. Organizowane będą 43 różnorodne tematycznie turnusy kolonijne (np. obóz plastyczny, artystyczny, pobyt jeździecki, obóz sportowy). Przeprowadzony zostanie również m.in. jeden obóz rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci polskich z Białorusi. Ciekawą formą wypoczynku, połączonego z doskonaleniem umiejętności, będą warsztaty żeglarskie pod kierunkiem kapitana Romana Paszke. Pobyty zorganizowane będą w 30 miastach Polski we współpracy z 33 lokalnymi samorządami.

„Lato z Polską” na Warmii i Mazurach

W roku bieżącym w Olsztynie – Kortowie oraz Domu Polonii w Ostródzie będą odpoczywać i uczyć się grupy dzieci i młodzieży z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji (m.in. okręg moskiewski i Syberia) Litwy i Białorusi, a także Europy Zachodniej i USA. Każdy z turnusów ma atrakcyjny program pozwalający oprócz odpoczynku poznawać język, historię i kulturę Polski, a dodatkowo niektóre z pobytów dedykowane są dla konkretnych grup np. uzdolnionych uczniów chcących podnieść poziom wiedzy z przedmiotów umożlwiających studia w Polsce na kierunkach medycznych lub innych związanych z biologią i chemią, laureatów realizowanego przez Wspólnotę i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie konkursu „Z matematyką przez Świat” czy przyszłych liderów projektu „Młodzieżowy Ambasador Polskości”.

„Szlakiem Kopernika”

Pierwszy turnus rozpoczął się 16 lipca, a jego program zbudowany jest wokół postaci Mikołaja Kopernika. Pięćdziesięcioro dzieci polskiego pochodzenia z Rosji i Ukrainy przebywa na koloniach letnich w Kortowie.

W dniu 20 lipca w Olsztynie odbyło się spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza P. Bonisławskiego, rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego, Kanclerza UWM dr inż. Aleksandra Sochy oraz Prezesa Fundacji „ŻAK” UWM mgr inż. Tomasza Selwenta z uczestnikami kolonii.

Marszałek Senatu obejrzał program artystyczny w ich wykonaniu, następnie przekazał prezenty – sprzęty sportowo-rekreacyjne i rozmawiał z dziećmi, młodzieżą oraz wychowawcami. Został obdarowany albumem “Moja Polska” przygotowanym przez uczestników kolonii. Polonijnej młodzieży bardzo podoba się w Polsce i w Kortowie. Wielu młodych już bywało w Polsce, a dwójka nastolatków obecnych na spotkaniu chce w Polsce studiować – filologię polską i medycynę.

 

 

– Bardzo sobie cenię kontakt z Polakami z zagranicy, a najbardziej z młodzieżą. Ponieważ wielu młodych wiąże swą przyszłość z Polską to są oni naszymi potencjalnymi następcami w Sejmie i Senacie, ale także w wielu miejscach pracy, chociażby na stanowiskach lekarza – zawodu, który ja reprezentuję – stwierdził marszałek Karczewski.

– Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z Polski i innych krajów, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. W ten sposób podtrzymują więź z Polską, jej historią i kulturą – wyjaśnił cel akcji Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Podczas spotkania Marszałek Senatu oraz Prezes „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozmawiali o rozszerzeniu akcji „Lato z Polską” w przyszłym roku o kolejne samorządy w celu zwiększenia liczby uczestników.

-To od Senatu zależy dużo. W przyszłych latach chcemy mieć jeszcze większe środki na wspieranie Polaków mieszkających za granicą. Te pieniądze mają być przeznaczane głównie na kontakt z Polską – dodał Stanisław Karczewski.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni młodzi Polacy z Rosji i Ukrainy zwiedzają Warmię i Mazury „Szlakiem Kopernika” poznając sylwetkę astronoma oraz miejsca, w których żył, mieszkał i pracował. Przewidziane są też dalsze wycieczki m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Torunia, Fromborka i Lidzbarka Warmińskiego. W programie znalazły się również ciekawe zajęcia na wydziale matematyki. Wytchnienie od historii młodzi Polacy znajdą, jak to zwykle w wakacje, na kortowskiej plaży oraz obiektach sportowych Uniwersytetu.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zachęcał młodych rodaków, aby na miejsce studiów wybierali UWM. Wspólnotę Polską i UWM od kilku lat łączy ścisła współpraca. Uniwersytet podejmuje uczestników światowych zjazdów nauczycieli polonijnych, zwycięzców polonijnych konkursów biologicznych i matematycznych dla młodzieży, a także nauczycieli polonijnych uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, a także stażach językowo-przedmiotowo-metodycznych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

Pierwszy turnus „Lata z Polską” realizowany w Olsztynie zakończy się 29 lipca natomiast kolejny rozpocznie się już 30 lipca i potrwa do 12 sierpnia 2017r.

Więcej informacji na temat akcji „Lato z Polską” znajdziecie Państwo w poniższych linkach:

RELACJA TVP OLSZTYN

RELACJA RADIO OLSZTYN

RELACJA UWM

RELACJA STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 2017 r.