Szkolenie metodyczne w Toruniu dla nauczycieli polonijnych z Litwy i Białorusi

 

W dniach 28.07-2.08.2017r. w Toruniu odbędzie się szkolenie metodyczne dla 26 nauczycieli  polonijnych z Litwy i Białorusi. Warsztaty pod hasłem: „Logopedia i formy terapii dysfunkcji językowych. Kompetencje wychowawcze, wsparcie psychologiczne” poprowadzą: Dorota Andrzejewska – z wykształcenia  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, edukator – szkoleniowiec, coach. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej oraz Ewa Małachowska – logopeda, neurologopeda, logorytmik, terapeuta integracji sensorycznej, od lat jej zainteresowania badawcze dotyczą mowy, komunikacji i ich zaburzeń. Od 2012r. Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów.

Treści poruszane podczas szkolenia:

 • Co składa się na proces wychowawczy?
 • Kompetencje wychowawcy – jak je kształtować?
 • Znaczenie diagnozy wychowawczej dla procesu wychowawczego.
 • Rozpoznanie stylu myślenia ucznia, jego rola budowaniu potencjału wychowanków. Model FRIS.
 • Czynniki służące budowaniu relacji dorosły –dziecko.
 • Budowanie zespołu. Rola, zadania i cechy lidera zespołu.
 • Tutoring, coaching i mentoring –metody współpracy.
 • Rodzaje i podstawy różnicowania dyslalii /elizje, substytucje i zastępowanie głosek.
 • Kryteria diagnostyczne do różnicowania SLI-mutyzmu- ORM.
 • Kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w przypadku jąkania, jąkania rozwojowego i fizjologicznej niepłynności mowy.
 • Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w polskiej logopedii.
 • Nowoczesne narzędzia do diagnozy i terapii logopedycznej.

Główne cele szkolenia to:

 • Zapoznanie z metodami diagnozy i terapii logopedycznej stosowanych w pracy z pacjentami min. z: dyslalią, zaburzeniami całościowymi, mutyzmem, jąkaniem;
 • Prezentacja ćwiczeń z zakresu min. terapii oddechu, połykania, integracji sensorycznej;
 • Podniesienie kompetencji wychowawczych w zakresie pracy z uczniem.

 

Podczas wizyty w Toruniu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących XVIII Igrzyskom Polonijnym organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

SZKOLENIE REALIZOWANE PRZEZ
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA
„Wspólnota Polska”
ul. Gagarina 34/36 87-100 Toruń
tel. 56 6223932 e-mail: torun@swp.org.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim „.

WYNIKI: AMBASADOR POLSKOŚCI – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za tak liczne zainteresowanie projektem „Ambasador Polskości – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej”. W ciągu kilkunastu dni otwartej rekrutacji wpłynęło do nas ponad 100 formularzy zgłoszeniowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby do udziału przyjąć jak najwięcej uczestników, którzy będą mieli szansę spędzić w Polsce, mamy nadzieję, niezapomniane chwile.

W wyniku rekrutacji zostało wybranych blisko 50 uczestników z kilku krajów. Każda z zakwalifikowanych osób otrzymała informację o zakwalifikowaniu oraz czas na potwierdzenie swojej obecności. Termin upływa w dn. 18 lipca. W przypadku rezygnacji– miejsce przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Będziemy informować o ewentualnych, wolnych miejscach.

Gorąco dziękujemy za wasze zaangażowanie i pomoc! 🙂

Zespół ODNSWP

AMBASADOR POLSKOŚCI – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej.

„AMBASADOR POLSKOŚCI”

OBÓZ I SZKOLENIA LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


            OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE   


PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI

TERMIN: 16 – 26 SIERPNIA 2017

MIEJSCE REALIZAJI: DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6


Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie.

Rekrutacja jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania do 6 lipca 2017 roku!

Jeśli chcesz:

 • wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,

a ponadto:

 • masz od 15 do 17 lat,
 • masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie „AMBASADOR POLSKOŚCI” odbywającym się w dniach 16 – 26 sierpnia 2017 roku w DOMU POLONII w OSTRÓDZIE.


Czym jest Ambasador Polskości?


Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania.

Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:

 • dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski,
 • szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących
  z Polonią,
 • umiejętność pisania projektów,
 • najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2018r.

Co w programie?


Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętnościliderskie m.in.przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
 • warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego;
 • wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
 • wizyt studyjnychw różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.


Jak aplikować?


Zgłoszenia należy wysłać na formularzu rekrutacyjnym do dnia 6 lipca 2017 roku na adres odnswp@gmail.com do Pani Emilii Kamińskiej dostępnej pod numerem tel. 728 879 363

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na naszej stronie do 7 lipca 2017 roku.

Zapraszamy! 🙂

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

Ambasador Polskości, ogłoszenie

FORMULARZ REKRUTACYJNY


 

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

 

 

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Animatorzy polonijni,

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Kongresu Oświaty Polonijnej serdecznie zapraszamy do udziału  w VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska”.

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Tegoroczne będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle : „Fundamenty tożsamości: język, historia, kultura” uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu znaczenia edukacji historycznej w budowaniu tożsamości człowieka, socjologii  kultury, rodziny oraz języka. W każdej z proponowanych sesji zaplanowaliśmy udział uznanych autorytetów naukowych  oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc. Dodatkowo, Zjazd będzie również dobrą okazją do zapoznania się z priorytetami wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami w/w instytucji co da możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie.

Zjazd odbędzie się w dniach od 1 do 4 czerwca 2017 roku, a gospodarzami tradycyjnie już będą Dom Polonii w Ostródzie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 maja 2017 roku.

Karty uczestnika prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zjazdostroda@gmail.com lub faksem: +48 89 521 36 20.

Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego.

 Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia w Ostródzie,

                dr Jolanta Tatara                                                                            Dariusz Piotr Bonisławski


Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej                             Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

List od organizatorów 2017

Program VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Formularz-zgłoszeniowy 2017

Serdecznie zapraszamy! 🙂

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

XI Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

PROGRAM POLONIJNY

Rozpoczynamy nabór na konferencję XI Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3-12 lipca 2017 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem represji sowieckich i niemieckich Polaków, fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, a także oporu Polaków wobec systemu komunistycznego po zakończeniu działań wojennych. Zajęciom teoretycznym  będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in pracy metodą projektu, polskich miejsc pamięci poza granicami kraju.

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis miejsca pamięci, który jest elementem formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny do połowy kwietnia.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona. Nie przewidujemy zwrotu kosztów podróży.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem i potwierdzeniem działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: olga.tuminska@ipn.gov.pl. Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do połowy maja 2017 r.

Informacji na temat XI Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl.

Formularz_zgloszenia_XI_Polonijne_Spotkania_z_Historia_Najnowsza_w

Informacje dostępne na stronie: http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny/16933,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-XI-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najnowsza.html

Źródło: IPN

Doskonalenie metodyczne nauczycieli polonijnych w 2017r. -WNIOSKI

pen-1232355_1920

Szanowni Państwo, Prezesi, Dyrektorzy szkół i placówek polonijnych i polskich z zagranicy,

za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia i  konferencje przygotowane i przeprowadzone przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we  współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi zgromadziły  blisko 1300 pedagogów, którzy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, dwujęzyczności, aktywnych metod nauczania, wsparcia psychologicznego czy też  nowoczesnych technologii.

Od początku działalności nieustannie monitorujemy naszą pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy. Żeby nasze przemyślenia i  koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i  konferencji metodycznych w 2017 roku. Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres odnswp@gmail.com do końca grudnia 2016r.

 

wniosekodn2017

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

odnswp@gmail.com   lub +48 89 521 36 20