Webinarium dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Ewaluacja – a po co? Czyli jak być lepszym nauczycielem i dyrektorem dzięki ewaluacji”, które odbędzie się we wtorek 16.04.2019 r.o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia: 

 • Ewaluacja jako integralny element organizacji (szkoły) uczącej się;
 • Procesy zachodzące w szkole pod wpływem ewaluacji;
 • Jak przeprowadzić ewakuację szybko, łatwo, przyjemnie i użytecznie;
 • Oddziaływanie ewaluacji na nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • Zalety i wady badania  ankietowego;
 • Alternatywne metody prowadzenia ewaluacji;
 • Planowanie działań poewaluacyjnych.

Wykładowca:

dr Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kurs on-line „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na płatny kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Kurs jest kursem doskonalącym umiejętności nauczycieli.

Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 29.01. – 2.04.2019 r. (webinaria we wtorki o godzinie 21.00 czasu polskiego).

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs obejmie wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. Dodatkowy nacisk położony zostanie na zastosowanie nowych aplikacji komputerowych i telefonicznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs trwać będzie 10 kolejnych tygodni. Każdy tygodniowy moduł składać się będzie z webinaru dla uczestników, materiałów na platformie internetowej do pobrania i samodzielnej pracy oraz zadań przygotowanych przez trenera. 

Do Państwa dyspozycji dostępne będzie także forum, na którym możliwe będą konsultacje z trenerem.

OPŁATY

– 550,00zł dla osób, które uiszczą całą opłatę po 21.01.2019
-w systemie ratalnym: pierwsza rata w wysokości 350,00zł (druga rata w wysokości 220,00zł po udziale w 3 webinarach – termin wpłat ustalany indywidulanie, w zależności od daty przesłanego zgłoszenia), łączny koszt: 570,00zł
WYKŁADOWCA

Agata Zakrzewska-Okrojek –  lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

 

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie formularza. W odpowiedzi prześlemy do Państwa informacje o danych do przelewu za kurs.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Webinar dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, które odbędzie się w sobotę 22.12.2018 r. o godz. 11.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca: 

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne).

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

REKRUTACJA

Webinar dla nauczycieli polonijnych „Wyjdźmy z ławek, wejdźmy w literaturę!”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Wyjdźmy z ławek, wejdźmy w literaturę.”, które odbędzie się w środę 5.12.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia: 

 • czym jest, a czym nie jest drama
 • na czym polega jej atrakcyjność na tle innych metod nauczania
 • dlaczego drama jest tak skuteczna w nauczaniu dzieci polonijnych, dla których język polski jest językiem drugim
 • jak zacząć pracę dramą w swojej klasie
 • jak stosować podstawowe techniki dramowe

Wykładowca:

Katarzyna Władyka – polonistka, praktyk dramy edukacyjnej, asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele”. Mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, gdzie uczy dorosłych obcokrajowców języka polskiego i przygotowuje młodzież polonijną do egzaminów GCSE i A level z języka polskiego. W przerwach od nauki reżyseruje spektakle i inscenizacje teatralne z młodymi.

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kurs online: Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży

SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs online „Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 26 – 30 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces czytania – elementy składowe i charakterystyka, interakcje książka – dziecko – dorosły.
2. Korzyści z obcowania z literaturą.
3. Kryteria wyboru książek dla dzieci i młodzieży.
4. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich – komentarz merytoryczno-dydaktyczny.
5. Jak rozmawiać o wartościach w oparciu o teksty literackie?
6. Aktywizacja dzieci (sposoby rozbudzania ciekawości dziecka, ćwiczenia koncentracji i pamięci, wykorzystywania ekspresji emocjonalnej i kanałów sensorycznych, wzbogacania słownictwa, wzbudzania refleksji, rozwój kreatywności).
7. Przykłady dobrych praktyk.

WYKŁADOWCA

Kinga Maciaszczyk – polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

E-learning: Ewaluacja pracy nauczyciela polonijnego

SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs e-learningowy „Ewaluacja pracy nauczyciela polonijnego”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 12 – 28 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1 Wprowadzenie do ewaluacji – jest to moduł teoretyczny, wprowadzający zagadnienia ewaluacji i budujący siatkę pojęć stosowanych w badaniach ewaluacyjnych.

Moduł 2 Przygotowanie procesu ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi zaprojektować, a następnie wykonać badania ewaluacyjne w swojej szkole/placówce.
Moduł 3 Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi dokonać analizy danych i wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w swojej szkole/placówce.

 

WYKŁADOWCA

Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA