Partnerstwa dla Edukacji Polonijnej

15 listopada 2018 roku w Warszawie rozpoczęła się wizyta studyjna dla kadry zarządzającej szkołami i placówkami edukacyjnymi z zagranicy prowadzącymi nauczanie w języku polskim.

Zaraz po przylocie uczestniczki spotkania, na które przybyły aż z piętnastu krajów świata, miały możliwość spotkania i porozmawiania z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszem Piotrem Bonisławskim. Dzięki temu przekonały się, jak duże możliwości wsparcia nauczycieli, uczniów i szkół mają dzięki SWP oraz partnerom instytucjonalnym stowarzyszenia.

Późnym wieczorem uczestniczki miały możliwość zobaczenia jak powstaje program na żywo w TVP Polonia.

Drugiego dnia rano dyrektorzy brali udział w niezwykłych lekcjach przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Lekcje programowania i kodowania zostały bowiem przygotowane i przeprowadzone przez… uczniów 🙂

Następnie udało się zobaczyć uroczystą zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i udać się do Senatu RP, by spotkać się z Przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiną Sagatowską.

Zaraz potem w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Joanną Szczawińską – dyrektor generalną MEN oraz Beatą Pietrzyk – naczelnik wydziału współpracy z Polonią w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

Nie obyło się bez wydarzeń kulturalnych, bo wieczorem uczestniczki wspólnie udały się do Teatru Roma na spektakl „Piloci”.

Sobota to dzień, w którym nasze uczestniczki wzięły udział w lekcji historii zorganizowanej przez Muzeum Katyńskie. Następnie udaliśmy się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na spotkanie z prorektorami uczelni: prof. Anną Fidelus i ks. prof. Ryszardem Czekalskim.

Po południu w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Domu Polonii im. A. Stelmachowskiego odbyły się warsztaty ABC pisania i rozliczania projektów, które poprowadziła Zenka Bańkowska – trener ODN SWP.

Konferencja ewaluacyjno – programowa w Wilnie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz kolejny organizuje konferencję ewaluacyjno – programową. Celem wydarzenia jest podsumowanie mijającego roku oraz opracowanie strategii wsparcia metodycznego na 2019 rok. Takie spotkanie nie może odbyć się bez przedstawicieli szkół i placówek oświatowych z całego świata.

Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do Wilna.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 16.11.2018 roku. Odpowiedzi zwrotnych będziemy udzielać 19.11.2018 roku.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia, programu towarzyszącego.

 

 

Razem dla Edukacji III edycja

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zaprasza do udziału w III edycji projektu
„Razem dla Edukacji”,

którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Mamy nadzieję, że korzystając z własnych doświadczeń i płynących z realizacji dotychczasowego przedsięwzięcia, będziecie Państwo zainteresowani udziałem w projekcie.
Prosimy o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa do 18 listopada 2018 roku.

Po nadesłaniu deklaracji, prześlemy materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

Deklarację uczestnictwa prosimy wysłać na adres
razemdlaedukacji@wspolnotapolska.org.pl
do 18 listopada 2018 r.

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
1. Nazwa i adres szkoły
2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt wraz z adresem mailowym
3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej. Jeśli szkoła ma partnera prosimy o zgłoszenia wspólne.
4. Wstępny pomysł przedsięwzięcia.
W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.

Wnioski metodyczne na 2019 rok

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że rozpoczynamy nabór wniosków na szkolenia, konferencje, staże metodyczne, wizyty studyjne i inne wydarzenia metodyczne w 2019 roku.

Wnioski wypełniać należy pobrać z linku poniżej LUB wypełnić elektronicznie na formularzu podanym poniżej. Przyjmujemy je do 10 listopada 2018 roku.

Na wszelkie pytania odpowiadamy 🙂

Emilia Kamińska – odnswp@gmail.com

Katarzyna Czyżycka – k.czyzycka@swp.org.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy do Współpracy,

Zespół ODN SWP.

WniosekODN2019

Partnerstwa dla Edukacji Polonijnej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół polonijnych i polskich zza granicy, prezesów organizacji oświatowych, kadrę zarządzającą szkołami do udziału w wizycie studyjnej. Aby wziąć udział należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 27.10.2018 roku. Informację o zakwalifikowaniu będziemy rozsyłać do 01.11.2018.