Śladami Polaków w…

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP  i Senat RP już po raz trzeci zaprasza Państwa do udziału w konkursie „Śladami Polaków w…”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół polonijnych z całego świata!

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród  uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.

Konkurs składa się z kilku etapów:

 1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne/literackie/inne na temat miejsc lub postaci związanych z Polską oraz ich krajem zamieszkania.
 2. Nauczyciel zbiera wszystkie prace w szkole i wysyła zbiorową paczkę oraz skany/zdjęcia poszczególnych prac do ODN SWP.
 3. Komisja konkursowa wybiera najlepsze prace z grupy starszej i najlepsze prace z grupy młodszej.
 4. Autorzy najlepszych prac z grupy młodszej otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodą dla Autorów najlepszych prac z grupy starszej jest zaproszenie na finał projektu w Warszawie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze.
 6. Dodatkowo w dniach 1.09 – 15.11.2018 w poszczególnych krajach nauczyciele realizują program edukacyjny poświęcony postaciom lub/i miejscom związanym z Polską i krajem zamieszkania. W ramach projektu edukacyjnego mogą odbywać się wycieczki do miejsc polonica.

Celami projektu są:

 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i  wytrwałości uczniów
 • Budowanie więzi z Polską uczniów polonijnych;
 • Poczucie tożsamości narodowej u uczniów poprzez pokazanie im miejsc związanych z  Polską w kraju zamieszkania;
 • Integracja oraz inicjowanie i wspieranie aktywnego kontaktu młodzieży polonijnej z  rówieśnikami z Polski;
 • Nauka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz asymilacja językowo-kulturowa;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej nauczycieli.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Nagrodą jest kilkudniowy przyjazd do Warszawy oraz atrakcyjne programy edukacyjne w Państwa krajach zamieszkania.

Regulamin Konkursu Śladami Polaków w 2019

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Ankiety o szkołach polonijnych i polskich za granicą

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadzi badania dotyczące stanu i perspektyw rozwoju szkół polonijnych i polskich poza granicami Polski. Będziemy wdzięczni, jeśli wypełnią Państwo jedną z trzech przygotowanych ankiet. Wypełnienie ich zajmie niewiele czasu, a pomoże nam wszystkim lepiej Państwa poznać.

Ankieta dla dyrektorów szkół polonijnych i polskich za granicą

Ankieta dla organów prowadzących szkoły

Ankieta dla nauczycieli polonijnych

 

Zarządzanie społeczną szkołą polonijną

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza tych z Państwa, którzy prowadzą społeczną szkołę polonijną na bezpłatny webinar „Zarządzanie społeczną szkołą polonijną”, który odbędzie się we wtorek 7.05.2019 r.o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Celem warsztatów jest praktyczny trening umiejętności zarządzania zasobami kadrowymi w szkole.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Grochola – doradca metodyczny LOM w Irlandii, dyrektor Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Na webinar zostanie przyjętych pierwszych 45 osób. Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfiakatów).

KLAUZULA-INFORMACYJNA

 

Wspieram moją żonę w wychowaniu w polskości

Dzisiaj niecodzienny tekst. Poprosiliśmy pana Jose- Hiszpana męża Polki – by opowiedział nam jak wspiera swoją żonę w wychowaniu w polskości w Madrycie ich dzieci.

Napisał dla nas tekst. Przedstawiamy go poniżej. W dwóch językach.

Mi mujer es polaca, yo soy español y nuestros dos hijos viven en un hogar bilingüe. Están creciendo aprendiendo los dos idiomas de forma natural e intuitiva.

Con papá hablan español, con mamá polaco, y entre ellos indistintamente uno u otro idioma. Nosotros les leemos libros en los dos idiomas, cuando ponemos la tele ven canales infantiles también en ambos idiomas. Además de las clases entre semana del cole español asisten a un cole polaco los sábados.

Hablar los dos idiomas no es ningún peso para ellos, ni tienen peores notas en el cole. Al contrario, les enriquece y ayuda en sus estudios. Les permite también poder comunicarse perfectamente con los abuelos, tíos, primos, familiares y amigos.

Apoyo a mi mujer para que hable en polaco con ellos porque por naturaleza y sentido común así lo siento. Me parece normal y natural, no me imagino que podría no hacerlo. Pero sé que para que mis hijos sean bilingües no es suficiente con que yo solo asista. Tengo que participar. Por ese motivo yo también voy a clases de polaco los sábados. De este modo mis hijos no solo escuchan que aprender polaco es importante, también lo ven. Me parece genial que pueda ser un ejemplo para ellos.

Es ya una tradición aquí en el cole polaco de Madrid que para el final del curso los españoles que aprenden polaco como lengua extranjera preparan una canción o una función para los niños. Es una ocasión para nosotros de mostrar lo que aprendimos, pero también de participar en la vida del colegio. ¡Y nos lo pasamos genial!

=============

Moja żona jest Polką, a ja jestem Hiszpanem. Nasze dwoje dzieci mieszkają w dwujęzycznym domu. Rozwijają się, ucząc się obu języków w naturalny i intuicyjny sposób.
Z tatą mówią po hiszpańsku, po polsku z mamą, a między sobą używają raz jednego raz drugiegoi języka. Czytamy im w obu językach, oglądamy bajki w obu językach. Oprócz zajęć tygodniowych w szkole hiszpańskiej uczęszczają do polskiej szkoły w soboty.
Mówienie dwoma językami w domu nie ma dla nich znaczenia, nie mają żadnych problemów, np. gorszych ocen w szkole. Wręcz przeciwnie, dwujęzyczność wzbogaca i pomaga im w nauce. Pozwala im również doskonale komunikować się z dziadkami, wujkami, kuzynami, rodziną i przyjaciółmi.
Wspieram moją żonę, aby z nimi rozmawiała po polsku, ponieważ zdrowy rozsądek podpowiada mi, że naszą strategia jest dobra. Wydaje się mi się, że jest normalna i naturalna, nie wyobrażam sobie, że mogę tego nie robić. Ale wiem, że aby moje dzieci były dwujęzyczne, nie wystarczy, że po prostu wspieram żonę. Muszę w tym wychowaniu dwujęzycznym wziąć aktywny udział. Z tego powodu uczęszczam również na lekcje polskiego w soboty. W ten sposób moje dzieci nie tylko słyszą, że nauka polskiego jest ważna, ale także to widzą. Myślę, że to wspaniale, że mogę być dla nich przykładem.
W polskiej szkole w Madrycie jest już tradycją, że pod koniec kursu Hiszpanie uczący się języka polskiego jako obcego przygotowują piosenkę lub przedstawienie dla dzieci. Jest to dla nas okazja do pokazania tego, czego się nauczyliśmy, ale także do uczestniczenia w życiu szkoły. I bawimy się świetnie!

Dwujęzyczność na Islandii

Szanowni Państwo,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP serdecznie zapraszamy nauczycieli polonijnych oraz rodziców dzieci polonijnych z Islandii na szkolenie metodyczne.

Plan warsztatów dla nauczycieli:

17 maja, godz. 18:00 – 20:30 – Język polski aktywnie! cz. 1, Álfhólsskóli  w Kópavogur

18 maja, godz. 16:00 – 20:00 – Język polski aktywnie! cz. 2, Álfhólsskóli  w Kópavogur

Plan warsztatów dla rodziców:

18 maja, godz. 09:30 – 10:15 LUB 12:05 – 12:55 – Moje dwujęzyczne dziecko, Fellaskoli, Reykjawik.

Szkolenia poprowadzi Magdalena Dębowska, lektor języka polskiego jako drugiego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii, nauczyciel języka polskiego w szkołach w Hiszpanii oraz mama dwujęzycznych chłopców.

Zapisy na warsztaty:

 • dla nauczycieli – prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 05.05.2019 roku
 • dla rodziców – prosimy o kontakt ze Szkołą Polską w Reykjaviku szkola@szkolapolska.is

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Senatu RP.

Studium Doskonalące: Nauczanie w szkole polonijnej.

Szanowni Państwo,

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza kandydatów na nauczycieli polonijnych do Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej. 

Celem Studium jest przygotowanie nowej kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich w Kanadzie.

Uczestnicy projektu dowiedzą się jak radzić sobie z dziećmi, ktore nie chca mowic po polsku, a także jak ich zainteresować i czym zmotywować do uczęszczania do szkoły polonijnej na każdym etapie nauczania. Poznają także różne techniki uczenia języka polskiego jako drugiego oraz dowiedzą się, jakie ćwiczenia i zadania zastosować, by  rozwinąć rozumienie, mówienie i czytanie po polsku. Dodatkowo dostaną spis wartościowych stron internetowych, aplikacji i nowinek technologicznych, ale także dowiedzą się jak dostosować podręcznik do poziomu językowego ucznia.

Studium składa się z trzech części:

 • Zjazdu 17 – 18 maja w Toronto,
 • praktyk, które odbędą się pod okiem dyrektorów szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,
 • fakultatywnych szkoleń e-learningowych prowadzonych przez trenerów i ekspertów ODN SWP.

Rekrutacja trwa do 05.05.2019 roku.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie: zg@znp.ca lub 905-379-4625