Festiwal Partnerstw

30 listopada – 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.
Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Koszt udziału w całym wydarzeniu dla nauczycieli polonijnych jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji u Anny Apanowicz
pod numerem telefonu 22 556 90 44 lub na adres mailowy a.apanowicz@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 21 listopada 2017 r.

Formularz Zgłoszeniowy

Festiwal Partnerstw 15.11

Konferencja Ewaluacyjno – Programowa ODN SWP – zaproszenie

Szanowni Państwo,

tradycyjnie – jak co roku – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP organizuje Konferencję Ewaluacyjno – Programową, w ramach której podsumujemy mijający rok i zastanowimy się wspólnie z naszymi partnerami nad programem na kolejny.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele partnerów polonijnych ODN SWP. Jednocześnie zapraszamy osoby, które – reprezentując organizacje lub instytucje działające na rzecz oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju – chciałyby współpracować z nami, do zgłaszania swojego udziału.

Posiadamy ograniczoną ilość miejsc. Osoby reprezentujące instytucje, które chcą być z nami w tym czasie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego do 24.11.2017. O przyjęciu decydować będzie zasada reprezentatywności oświatowych środowisk polonijnych oraz kolejność zgłoszeń.

Jak pomóc dzieciom lewoocznym i lewousznym w szkole polonijnej?

“Boję się” pisze pani Emilia. “Boję się, że pomieszam mu w głowie, że zrobię mu krzywdę. Nie wiem, jak pracować z takim dzieckiem.”

Pani Emilia jest nauczycielem w jednej ze społecznych szkół polonijnych w… niech to pozostanie tajemnicą. Uczy drugą klasę. We wrześniu trafił do niej Eryk – pogodny chłopiec, którego mama twierdzi, że rozmawia z nim tylko po polsku. Pani Emilia do końca w to nie wierzy, bo Eryk co prawda polski rozumie, ale nigdy w tym języku się nie wypowiada.

“Czy czyta?” – pytam. “Trudno odpowiedzieć. Mama mówi, że uczyła go czytania, proste wyrazy składa w zdania, ale… moim zdaniem nie rozumie co czyta.”

Drążę i pytam dalej, pani Emilia pyta rodziców Eryka i dochodzimy do sedna problemu.

Eryk zaczął późno mówić, długo posługiwał się obiema rękami, do tej pory jest dość niezdarny w czynnościach manualnych. Myli lewą stronę z prawą, ma krótką uwagę słuchową. W szkole myli liczby: 15 i 51 to dla niego to samo, potrzebuje się wiercić, przeszkadza w lekcjach języka obcego, bo nie umie się go nauczyć. Pani Emilia sprawdziła lateralizację chłopca: lewouszny i lewooczny.

“I co teraz? Przecież jeśli to dysleksja to ja mu pomieszam w głowie!”.

Wielu nauczycieli polonijnych ma podobny problem do pani Emilii. Mają uczniów, którym ewidentnie “coś jest” i nie wiedzą jak z nimi pracować. Podświadomie często doprowadzają do sytuacji, że dziecko będzie nieciekawe polskiej szkoły mając nadzieję, że zrezygnuje. Pozostaje zatem pytanie: jak sobie z takim uczniem radzić? I co wtedy z pozostałymi dziećmi?

 

Porozmawiajmy o lateralizacji.

Dziecko lewooczne myli litery. P i B to to samo, A i Y podobnie. Kierunek czytania? A co to jest? Kolejność liter w wyrazach? Hmmm…

Jeśli macie Państwo dziecko lewooczne w klasie, postarajcie sie o to, by na każdej lekcji przynajmniej jedno ćwiczenie było związane z analizą i syntezą wzrokową: puzzle pocięte wzdłuż linii prostej, wyszukiwanie różnic na obrazkach, poszukiwanie “cieni” itd. Dziecku lewoocznemu łatwiej skupić się na tekście pisanym dużym rozmiarem czcionki oraz z przynajmniej półtorapunktową interlinią.

Dziecko lewouszne ma problem ze skupieniem uwagi na wykładzie. Dlatego tak ważne jest, by każda ważna informacja poparta była gestem lub obrazem. Albo jednym i drugim.  Taki uczeń nie wysłucha także długiego wykładu, musi mieć często zadawane pytania o rozumienie tekstu. Ono ma problem z słuchaniem długich poleceń i na pytanie o to co jest czerwone, w kropki i rośnie w lesie, odpowie, że biedronka. Bo jest czerwona i w kropki. Reszty nie słucha.

Kluczem jest odpowiednie przygotowanie się nauczyciela do metodyki lekcji, w której biorą udział dzieci lewooczne lub lewouszne. Z czasem nawyk ćwiczeń wchodzi w krew. 🙂

Tekst powstał w ramach Polonijnej Poradni Metodycznej. Zapraszamy do zadawania pytań psychologowi, logopedzie lub metodykowi. 

Webinarium: Nauka czytania u dzieci dwujęzycznych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Nauka czytania u dzieci dwujęzycznych”, które odbędzie się w środę 01.11.2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia: zapoznanie z metodami i technikami pracy z dzieckiem niedosłyszącym.
Usprawnienie funkcjonowania dziecka z niedosłuchem w grupie szkolnej.

Program szkolenia: 

  1. Analizator wzrokowy
  2. Analizator słuchowy
  3. Synteza głoskowa i sylabowa

Wykładowca:

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wizyta studyjna dla dyrektorów szkół „Święta państwowe w szkole”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP organizuje w dniach 9.11 – 12.11.2017 wizytę studyjną dla dyrektorów polonijnych szkół i placówek oświatowych pod hasłem „Święta państwowe w szkole”. Wizyta odbędzie się w Warszawie, a jej celem jest przybliżenie możliwości obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w szkołach polonijnych. Podczas spotkania dyrektorzy zastanowią się wspólnie w jaki sposób uświetnić to wydarzenie w swoich placówkach, zainspirują własnymi pomysłami, ale także poszukają rozwiązań wspólnych.

Wizyta rozpocznie się 9.11.2017 około godz. 17:00, a zakończy 12.11. około godz. 13:00. W programie przewidziane są wykłady na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, warsztaty metodyczne oraz szeroki program kulturalny, w tym udział w uroczystościach 11.11.2017 roku na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

ODN SWP w ramach wizyty gwarantuje:

  • noclegi w Warszawie,
  • wyżywienie,
  • program metodyczny,
  • program kulturalny,
  • program towarzyszący.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Aby zgłosić chęć udziału prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego do 31.10.2017

W przypadku jakichkolwiek problemów z formularzem prosimy o kontakt: lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

Śladami Polaków w… wyniki konkursu

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci polonijnych z Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch pt. „Śladami Polaków w…”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju. Jesteśmy dumni, bowiem w działaniu udział wzięło ponad 100 uczniów z wyżej wymienionych krajów.

Uczniowie wybierali różne postaci: Marię Curie – Skłodowską, Stanisława Leszczyńskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Hallera, Henryka Sienkiewicza, Henryka Siemiradzkiego, królową Marysieńkę Sobieską, Władysława Andersa, a nawet Misia Wojtka!

Szanowni Państwo,

w załączeniu lista wygranych uczniów. Serdecznie gratulujemy! Z wszystkimi wygranymi skontaktujemy się poprzez nauczycieli koordynatorów z danego kraju w najbliższym tygodniu. Wszystkie prace finalistów zostaną opublikowane na FB Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz wystawione w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie.

Lista uczniów nagrodzonych w konkursie