Nauczanie języka polskiego jako obcego – kurs online

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na płatny kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Kurs jest kursem doskonalącym umiejętności nauczycieli.

Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 18.11. – 18.12.2019 r. (webinaria w poniedziałki i środy o godzinie 21.00 czasu polskiego).

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs obejmie wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. Dodatkowy nacisk położony zostanie na zastosowanie nowych aplikacji komputerowych i telefonicznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs trwać będzie 5 kolejnych tygodni. Każdy moduł składać się będzie z webinaru dla uczestników, materiałów na platformie internetowej do pobrania. Trener przewiduje także samodzielną pracę na platformie.

Do Państwa dyspozycji dostępne będzie także forum, na którym możliwe będą konsultacje z trenerem.

OPŁATY

– 500,00zł dla osób, które uiszczą opłatę w całości
– w systemie ratalnym:
pierwsza rata w wysokości 320,00zł
druga rata w wysokości 220,00zł po udziale w 3 webinarach
– termin wpłat ustalany indywidulanie, w zależności od daty przesłanego zgłoszenia.
WYKŁADOWCA

Agata Zakrzewska-Okrojek –  lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie formularza. W odpowiedzi prześlemy do Państwa informacje o danych do przelewu za kurs.

ILOŚĆ MIEJSC w kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

W razie pytań prosimy o kontakt:

lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

FORMULARZ REKRUTACYJNY

II edycja Festiwalu Partnerstw w Ostródzie

W Ostródzie 15 listopada 2019 r. odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w Szkole 6.0.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.
Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową, aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Nauczycieli polonijnych zapraszamy do udziału w Festiwalu Partnerstw oraz warsztatach poświęconych partnerstwom i programie kulturalnym. Koszt udziału w całym wydarzeniu dla nauczycieli polonijnych jest bezpłatny.

Koszt udziału w Festiwalu Partnerstw dla szkół polskich z Polski wynosi 100 złotych od osoby. W cenie zawarty jest udział w Festiwalu, nocleg z 14/15 listopada oraz posiłki.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji u Katarzyny Czyżyckiej – dyrektor programowej ODN SWP
pod numerem telefonu 22 255 99 92 lub na adres mailowy k.czyzycka@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 30 października 2019 r. W dniu 31 października poinformujemy szkoły polonijne o zakwalifikowaniu oraz podamy zakwalifikowanym szkołom polskim z Polski numer konta do wpłat.

Serdecznie zapraszamy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konferencja w Irlandii

Wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii zapraszamy nauczycieli polonijnych z Irlandii na Krajową Konferencję Metodyczną w Dublinie.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej w Irlandii. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nauczycielom na zwiększenie ich kompetencji w zakresie doboru materiału i metod nauczania przystosowanych dla dzieci polonijnych.

W programie m.in   aktywne nauczanie gramatyki w klasach najmłodszych, praca z tekstem literackim metodami aktywnymi, awans zawodowy nauczyciela polonijnego.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej w Irlandii oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 12 października. Prosimy o wypełnienie formularza online znajdującego się poniżej.

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 14 października.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.