Webinar „Nie tędy droga, czy o najczęstszych błędach we wspomaganiu rozwoju dziecka”

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu webinar „Nie tędy droga, czy o najczęstszych błędach we wspomaganiu rozwoju dziecka”, w którym poruszona zostanie kwestia uchybień i błędów, jakie najczęściej popełniane są we wspomaganiu rozwoju ruchowego i językowego małego dziecka.

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli w żłobkach i przedszkolach, dla rodziców małych dzieci oraz dla terapeutów. Spotkanie poprowadzi Hanna Górna – logopeda, terapeuta, pedagog i pielęgniarka

Osoby, które wezmą udział w webinarze dostaną skrypt zajęć w pliku oraz certyfikat.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2017 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz na stronie https://goo.gl/forms/qQbor8UGmyfhBnWj1 oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com W temacie przelewu prosimy o wpisanie „NIE TEDY DROGA 28.02”

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin spotkania.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów. Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL13 1060 0076 0000 3310 0020 9035, Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27.02.2017

Informacje zwrotne będziemy wysyłać 28.02. rano tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy.Najczęstsze błędy (1)

 

Kurs online „Dwujęzyczność w teorii i praktyce”

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu kurs online „Dwujęzyczność w teorii i praktyce”.

W ramach kursu proponujemy Państwu pięć spotkań online w dniach:

  • 13.03.2017 – Czym jest dwujęzyczność w praktyce? Jak pomóc dziecku migrującemu.
  • 14.03.2017 – Rozwój mowy i języków dziecka dwujęzycznego.
  • 15.03.2017 – Percepcja słuchowa osób dwujęzycznych i jej wpływ na pisownię.
  • 16.03.2017 – Dwujęzyczność a dysleksja.
  • 17.03.2017 – Wprowadzanie języka – rozwiązania praktyczne.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych i polskich, terapeutów i rodziców.

Osoby, które wezmą udział w webinarach dostaną skrypt zajęć w pliku oraz certyfikat.

Osoby, które wezmą udział w kursie dostaną skrypt zajęć w pliku, certyfikat oraz zaświadczenie wraz z wykazem godzin.

Spotkania odbędą się w dniach  13 marca  – 17 marca codziennie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aby w nich uczestniczyć należy wypełnić formularz, który znajduje się poniżej oraz wnieść opłatę 200 zł za cały kurs lub 50 zł za każdy webinar na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com W temacie przelewu prosimy o wpisanie „DWUJĘZYCZNOŚĆ, (cały kurs lub datę wybranego/wybranych webinarów)”

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin spotkań.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów (52 euro lub 44 funty za cały kurs). Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL13 1060 0076 0000 3310 0020 9035, Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 09.03.2017

Informacje zwrotne będziemy wysyłać 10.03.2017 tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy.

Webinar „Lateralizacja”

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu webinar „Lewo kontra Prawo, czyli lateralizacja”, w którym poruszona zostanie kwestia rodzajów lateralizacji i ich wpływu na uczenie się. Porozmawiamy o możliwościach zmiany lateralizacji (czy takie istnieją), o sposobach badania lateralizacji u dzieci oraz o stymulacjach ogólnorozwojowych dziecka z lateralizacją skrzyżowaną (mieszaną).

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli w żłobkach i przedszkolach, dla rodziców małych dzieci oraz dla terapeutów. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – trener ODN SWP, logopeda.

Osoby, które wezmą udział w webinarze dostaną skrypt zajęć w pliku oraz certyfikat.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2017 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz na stronie https://goo.gl/forms/BH9m9sKp0QTrrFSF2 oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com W temacie przelewu prosimy o wpisanie „LATERALIZACJA, 22.02”

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin spotkania.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów. Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL13 1060 0076 0000 3310 0020 9035, Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 19.02.2017

Informacje zwrotne będziemy wysyłać 21.02. tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy.

 

Lewo kontra Prawo, czyli

Współpraca ODN SWP i Komisji Oświatowej KPA

W piątek 3 lutego na terenie Uniwersytetu Loyola w Chicago doszło do spotkania Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusza P. Bonisławskiego oraz Przewodniczącej Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej Pani  Bożeny Nowickiej – McLees.

Tematem spotkania była współpraca obu instytucji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i specyfiki środowisk oświatowych w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy  dotyczącej dwukulturowości i problemów związanych z adaptacją migracyjną, jaką posiadają liczni uniwersyteccy pracownicy naukowi polskiego pochodzenia z Chicago oraz zaproponowano organizację konferencji panamerykańskiej  w roku 2018 na ten właśnie temat.

IMG_2084

Webinar – stymulacja dziecka niemówiącego

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu webinar „Stymulacja dziecka niemówiącego”

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli w żłobkach i przedszkolach, dla rodziców małych dzieci oraz dla terapeutów. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – logopeda, terapeuta, trener i ekspert ODN SWP.

Osoby, które wezmą udział w webinarze dostaną skrypt zajęć w pliku oraz certyfikat.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2017 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz na stronie https://goo.gl/forms/8BATCcQnO4t6RP6g2 oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W temacie przelewu, proszę o wpisanie „STYMULACJA” W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin spotkania.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów. Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL13 1060 0076 0000 3310 0020 9035, Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14.02.2017

Informacje zwrotne będziemy wysyłać tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy 15.02.2017 roku wieczorem. Osoby, które chcą zapłacić przez system PayPal prosimy o kontakt mailowy.

STYMULACJA1

Spotkanie robocze ODN SWP i KOP

W trakcie pobytu w Chicago wiceprezes SWP oraz przedstawiciele ODN SWP odbyli robocze spotkanie z Panią Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanta Tatarą oraz Panią Wiceprezydent Anną Dunajewski. W trakcie spotkania ustalono wstępną koncepcję współpracy w ramach przygotowań do kolejnego VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych oraz priorytety programowe obu organizacji na rok 2017. Do tych ostatnich zaliczono prace nad podniesieniem rangi nauczycieli polonijnych, wsparcie metodyczne i finansowe środowisk oświaty polonijnej oraz promocję języka, kultury i historii Polski poza granicami kraju. Podjęto również decyzję o rozpoczęciu realizacji  konkursu na Polonijnego Nauczyciela Roku, którego uroczysty finał odbędzie się w ramach Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Od lewej: Trener ODN SWP - Lucyna Bzowska, wiceprezydent KOP - Anna Dunajewski, wiceprezes SWP - Dariusz P. Bonisławski, prezydent KOP - dr Jolanta Tatara i trener ODN SWP - Katarzyna Czyżycka
Od lewej: Trener ODN SWP – Lucyna Bzowska, wiceprezydent KOP – Anna Dunajewski, wiceprezes SWP – Dariusz P. Bonisławski, prezydent KOP – dr Jolanta Tatara i trener ODN SWP – Katarzyna Czyżycka