Bezpłatne pomoce edukacyjne

Oferta edukacyjna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP to nie tylko szkolenia i warsztaty. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasobami 

Zapraszamy na stronę http://podrecznikipolonijne.pl