asertywność

W dniach 19-23 sierpnia w Toruniu odbędzie się szkolenie pod hasłem:  „Jak  być asertywnym, jak nie być obcym”. Udział w warsztatach weźmie blisko 20 uczestników z Białorusi.  Nauczyciele będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

-Jaką postawę przyjmujemy wobec innych ?

-Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej

-Praca nad poczuciem własnej wartości  (analiza mocnych stron)

-Skutki zachowania asertywnego, agresywnego, uległego

-Co utrudnia zachowanie asertywne

-Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona

-Asertywność w kontaktach z ludźmi

-Skuteczne realizowanie własnych potrzeb i interesów

Zajęcia prowadzone będą przez trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

mgr Aleksandra Froelich-Deja – superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP

mgr Mariusz Kiliszkiewicz –trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego PTP

Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia nauczycieli z Bia_orusi 2015 r.

 

Szkolenie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział SWP w Toruniu w ramach zadania publicznego: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”