Moja śmierć będzie taka, jak moje życie

Szanowni Państwo,

z okazji Roku Leopolda Tyrmanda wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli polonijnych na spotkanie/szkolenie na temat twórczości tego pisarza 19 października 2020 r. o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Szkolenie poprowadzi Marcel Woźniak polski pisarz i scenarzysta, autor trylogii kryminalnej o detektywie Leonie Brodzkim oraz biograf Leopolda Tyrmanda.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz poniżej 🙂

Czytaj dalej Moja śmierć będzie taka, jak moje życie

Ścieżka rozwoju osobistego doradców metodycznych LOM

Artykuł dedykuję wszystkim nauczycielom szkół polonijnych i polskich za granicą, którzy szukają możliwości rozwoju osobistego i inspiracji jak rozwijać szkołę, którą prowadzą, lub w której pracują.

16 sierpnia rusza w Ostródzie III edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych, która jest jednym z elementów cyklu budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak stać się doradcą metodycznym i powołać LOM w swoim regionie (więcej w poprzednich artykułach TUTU). Jakie kompetencje  zyskają Państwo uczestnicząc w Akademii?

To, ze wkroczycie na ścieżkę, która może doprowadzić Państwa do bycia doradcą metodycznym LOM, wiecie już z innych naszych wpisów. Jednak już jako kandydat na doradcę czyli uczestnik najbliższego spotkania, otrzymacie Państwo wsparcie na dwóch poziomach: kompetencji metodycznych oraz kompetencji liderskich.

Co to znaczy rozwój kompetencji?

Kompetencje to: wiedza, umiejętności i postawy w określonym obszarze. Postawa jest elementem najważniejszym, bo nawet najbardziej wartościowa wiedza oraz przećwiczone umiejętności nie wystarczą jeżeli uczestnik nie będzie chciał ich stosować, dlatego warto mieć stale na uwadze cel: dlaczego chcę wziąć udział w spotkaniu i dlaczego chcę zostać doradcą.

Dlaczego zatem ważne jest rozwijanie kompetencji, w tym kompetencji liderskich? Otóż doradca jest osobą, która nie tylko sama uczy j. polskiego, historii, geografii, wiedzy o Polsce dzieci i młodzież, ale także wspiera innych nauczycieli w pracy i innych działaniach.  Tworząc Lokalny Ośrodek Metodyczny doradca przyjmuje rolę integratora środowiska, a zatem będzie tworzył  i wspierał zespół ekspertów  w zakresie podnoszenia jakości prowadzonego procesu edukacji. Do zadań doradcy należy również tworzenie koalicji z instytucjami otoczenia zewnętrznego w danym regionie, jakimi są np. organizacje polonijne, ambasady, etc. czy  współpraca projektowa ze szkołami w Polsce.

 

Najbliższe wydarzenie przygotuje Państwa do bycia liderem.

Nawiążą Państwo kontakty z nauczycielami z wielu krajów, wymienią się doświadczeniami, nauczą  pracy metodą projektu, poznają zasady i nauczą się tworzyć partnerstwa projektowe. Poznają Państwo także zakres programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina Polonijna”.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi. Prowadzący kierują się zasadą przyjętą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP, że każde warsztaty dostarczają nową wiedzę. Jest także przewidziany czas na ćwiczenia umiejętności i refleksję, a w przerwach: dyskusję i wymianę doświadczeń. Wszystko to  wpisuje się w magiczny trójkąt edukacyjny pozwalający nabyć nowe lub rozwinąć posiadane kompetencje liderskie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych.

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ (wystarczy kliknąć).

autor tekstu: Zenka Bańkowska – specjalista ds. rozwoju projektów, trener ODN SWP.

Akademia Polskości na Kraje Beneluksu- pokonferencyjna relacja

Belgijski Dom Polonii w Comblain-la-Tour był miejscem kolejnej Konferencji Metodycznej, która odbyła się w dniach 14-16 października w ramach Akademii Polskości. Zgromadziła ona wielu pedagogów z Belgii i Holandii, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach projektu ODNSWP w Ostródzie,  realizując zadanie wspierania oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Prelegentami oraz trenerami warsztatowymi byli uznani specjaliści z zakresu znajomości filologii polskiej, dwujęzyczności, logopedii, wsparcia psychologicznego oraz pedagogiki zabawy:

Pani Elżbieta Niemczuk-Weiss – wykładowca języka polskiego jako ojczystego i obcego na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Amsterdamskim (od 1999), przewodnicząca Polskiej Sekcji Levende Talen, felietonistka, tłumaczka;

Pan Sławomir Prusakowski – wykładowca wyższych uczelni, członek KLANZY, PTP, psycholog, trener biznesu, opiekun, coach przy zakładaniu LOM-u na Kraje Beneluksu;

Pan dr Rafał Młyński – logopeda, filolog, językoznawca (Uniwersytet Jagielloński ), logopeda w prywatnej szkole „Salwator”, autor artykułów o dwujęzyczności;

Pani Barbara Wojda – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, dyrektor Domu Polonii w Comblain-la-Tour.

Z prezentacjami podsumowującymi wystąpiły też osoby koordynujące program konferencji – Gabriela Drwal skupiła się na przybliżeniu sylwetek ekspertów, szkolących Nauczycieli Beneluksu  w ramach Akademii Polskości, na tematyce kolejnych szkoleń i ofercie edukacyjnej ODNSWP w Ostródzie. Ewa Wasińska-Stok podsumowała całoroczną działalność liderek LOM-u na gruncie lokalnym i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym (w prezentacji „Od konferencji do konferencji”).

Plan szkolenia okazał się bogaty, ciekawy i atrakcyjny pod względem merytorycznym, metodycznym, także organizacyjnym. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników, zaproszonych ekspertów i gości. Pierwsza wystąpiła pani Barbara Wojda z tematem: „Kolonie dla dzieci polonijnych. Jakie to ma znaczenie w integracji z nowym środowiskiem i w odnalezieniu swojej tożsamości poza granicami kraju?” Zagadnienie okazało się wyjątkowo trafione w potrzeby słuchaczy, ponieważ wywołało lawinę pytań odnośnie organizacji wczasów dziecięcych, płatności, kryteriów przyjęcia grup na ferie wiosenne, wakacyjne czy jesienne.

Pani Elżbieta Niemczuk – Weiss nie pierwszy raz uczestniczyła w regionalnej konferencji, tym razem jednak jako prelegent z wykładem: „Najtrudniejsze polskie spółgłoski – ćwiczenia w ich wywoływaniu i utrwalaniu miejsca artykulacji”. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem pierwszy raz temat dwujęzyczności omawiany był w kontekście społeczności niderlandzkiej- nauczyciele więc otrzymali klarowne wzorce i metody do prowadzenia lekcji i ćwiczeń w artykulacji trudnych polskich głosek.

Pan Sławomir Prusakowski ponownie zaimponował nam swoim profesjonalizmem, kompetencją i swoistym stylem prowadzenia wykładów i warsztatów. W częściach teoretycznych przemyca wiele cennych myśli ze swego doświadczenia, natomiast warsztaty zawsze są dynamiczne, aktywizujące, budujące znakomity klimat. Trener nawiązuje świetny kontakt z nauczycielami, angażuje nieustannie do aktywności, do udzielania informacji zwrotnej. Swobodna, naturalna atmosfera skłania do ożywionej dyskusji i aktywnego udziału w zajęciach. Podczas warsztatów podjęto następujące tematy: „Trudne sytuacje w szkole – jak rozmawiać, aby ich uniknąć?”, „Narzędzia do rozwiązywania konfliktów”, „Zakłócenia płynące od osób i grup”, „Aktywny proces uczenia – stosowania ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”.

Z zaciekawieniem oczekiwaliśmy wystąpienia Pana Rafała Młyńskiego, który pierwszy raz gościł w Beneluksie. Zaproponował następujące tematy „Dysleksja – terminologia, etiologia, mechanizmy działania. Objawy dysleksji u dzieci.” oraz „Diagnoza dysleksji w warunkach dwujęzyczności – co już wiemy, czego jeszcze nie wiemy. Diagnoza dysleksji – ćwiczenia z użyciem materiałów autentycznych.” okazały się niezwykle absorbujące. W swoim artykule „Dwujęzyczność dzieci – zalety i wady” podkreśla, że zjawisko dwujęzyczności wciąż fascynuje wielu badaczy w różnych dyscyplinach. Zafascynowało i nas, szczególnie w dyskusji „Dysleksja i dwujęzyczność – wady i mity”. Uświadomiliśmy sobie, że bilingwizm to wiedza nieustannie odkrywająca nowe aspekty dwu systemów językowych; część zagadnień okazała się dla nas zdumiewająca, np. „pulsujący tekst” w percepcji dziecka z głęboką dysleksją. Utrwaliliśmy też wiedzę z zakresu budowy mózgu, lateralizacji, odpowiedzialności półkul mózgowych za istotne czynności u człowieka. Mogliśmy ponadto rozpoznać u siebie dominujące oko, ucho, zrozumieć postrzeganie sensoryczne. To niezbędna wiedza do zrozumienia problemów uczniów w czytaniu, pisaniu, wypowiadaniu się. Wykład Pana Rafała niewątpliwie przyczyni się do skutecznego rozpoznawania dysleksji u naszych wychowanków. Ta wiedza to cenny dar od naszych ekspertów.

Innym podarunkiem, sprawionym przez Panią Prezes, Barbarę Wojdę, był sobotni wieczór. Uroczysty, poruszający, patriotyczny. Był to koncert Agnieszki Ladomirskiej, śpiewającej aktorki teatru „Le public” z akompaniamentem Moniki  Tomasiuk, który pozostawił w nas niezatarte wrażenie. Pani Agnieszka wystąpiła z twórczością „barda Solidarności” Jacka Kaczmarskiego. Pięknie opowiadała o swoich rodzicach – emigrantach, o polskim pochodzeniu, wyrastaniu z dala od ojczyzny; o polskich korzeniach i nostalgii do kraju. Zauroczyła nas. Obudziła silną tęsknotę, poczucie wspólnoty pokoleń, patriotyzmu… Dziękowaliśmy wzruszeni ze ściśniętym gardłem i łzami w oczach. Potem były kwiaty, życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, uroczysta kolacja.

Ciekawą innowacją naszej konferencji było piątkowe popołudnie . Zaplanowane jako podsumowanie dotychczasowych szkoleń w działaniu praktycznym. To nauczyciele mieli wykazać się kreatywnością, pomysłowością i zademonstrować własne działania, inspirowane wiedzą zdobytą podczas szkoleń. Inicjatywa ta okazała się trafioną propozycją , nauczyciele z entuzjazmem dzielili się doświadczeniami, „zapraszali” nas na fragmenty lekcji otwartych i na hospitację w Domu Polonii.

Była to szczególna ewaluacja implikowana poprzednimi spotkaniami w ramach Akademii Polskości.

Rozdaniu certyfikatów towarzyszyły wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania. Także pożegnania. Żal było nam opuszczać malownicze Ardeny i gościnny Dom Polonii. Zapanowała tu naprawdę atmosfera serdeczności, przyjaźni; ciepła i radości. Wielokrotne spotkania w ramach Akademii Polskości dały nam niezwykle cenną wiedzę, podniosły nasze kwalifikacje, wyposażyły w niezbędne narzędzia do nauczania dzieci polonijnych. Nauczyciele kompetentni to ogromny atut polonijnych szkół, to wartość nadrzędna i najważniejsza w obliczu zadań stawianych przez edukację polonijną. Nauczyć języka polskiego, pokazać tradycję i kulturę polską; zaszczepić miłość do Polski i obudzić patriotyzm to wartości nieocenione!

W tym miejscu uczestnicy Akademii Polskości dedykują słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności za zdobytą wiedzę, za możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i za niezapomniane, chwile przeżyte w trakcie szkoleń, warsztatów, spotkań w gronie środowiska oświaty polonijnej.

Wyrazy podziękowania składamy naszym prelegentom, wykładowcom, organizatorom; a przede wszystkim Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, za nieustające wspieranie nauczycieli polonijnych.

Pani Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, Barbarze Wojdzie, za wspaniałe przyjęcie nas i wzbogacenie naszej konferencji wydarzeniem artystycznym.

Na zakończenie można powtórzyć z Wittgensteinem: „Granice mego języka wyznaczają granice mego świata” i ta złota myśl, winna nam przyświecać w nauczaniu dzieci polonijnych.

img_8326

 

 

 

 

Ewa Wasińska-Stok, Gabriela Drwal

Relacja z „Akademii Polskości” w Holandii- wyjątkowe szkolenie

Druga edycja szkolenia w ramach Akademii Polskości już za nami. Była rzeczywiście wyjątkowa z uwagi na charakter kształcenia, osobę prowadzącą i szczególne miejsce zjazdu.

Warsztaty „Edukacji  wczesnoszkolnej” odbyły się 27, 28 sierpnia 2016 r. w Amersfoort w Holandii. Ekspertem prowadzącym była dr Lucyna Bzowska, trener KLANZY i ODNSWP.

Pani Lucyna jest nam znana ze swojej pomysłowości, kreatywności i sztuki przekazywania gotowych wzorców lekcji i scenariuszy. Jest doprawdy nieocenioną skarbnicą pomysłów i doświadczenia w pracy z uczniem. Nie tylko przekazała nam ogromną dawkę wiedzy, inspiracji, wieloletniej praktyki oraz wysokich kompetencji muzycznych i choreograficznych; ale i znakomicie nas wprowadziła w świat naszych uczniów! To my, nauczyciele, byliśmy tymi małymi dziećmi i pobieraliśmy naukę w szkole. Z radością, humorem, z zaangażowaniem i z entuzjazmem. Ta atmosfera panowała, gdy pisałyśmy literki z włóczki, udawałyśmy kształt cyfr na powietrzu lub podczas śpiewania piosenek. W takim klimacie, pedagodzy zapomnieli, ze poświęcają swój wakacyjny weekend na intensywne szkolenie. Zapomnieli, że „Bawiąc się Uczą”, zgodnie z oświeceniową dewizą…

Dziękując za te wspaniale zajęcia, warto nadmienić, ze Pani Lucyna Bzowska jest także autorką serii podręczników dla najmłodszych, włącznie z nagraniami piosenek, tekstów i wierszyków na płytach CD.

Innowacyjnym elementem kursu było zaproszenie młodej nauczycielki, Pani Magdaleny J. Sygi, z jej ciekawym wykładem o asertywności. Choć to zagadnienie na ostatnich warsztatach dogłębnie omawiał Pan Sławomir Prusakowski, to okazuje się, że jest to temat rzeka, wciąż absorbujący. Podkreślić warto, że młodej doktorantce asystowała i wspierała ją, Pani Jolanta Gołka, dyrektor Szkoły Polonijnej im. Generała S. Maczka w Bredzie.

Ważnym aspektem spotkania były też prezentacje liderek LOM-u na Kraje Beneluksu.

Ewa Wasinska-Stok podsumowała miniony rok działalności organizacji, omawiając szkolenia, konferencje, wydarzenia z udziałem Ambasadora i Pani Konsul RP, jubileuszowe spotkania, zjazdy nauczycieli, itd. Istotne było przekazanie informacji o X Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą oraz przekazanie Nauczycielom materiałów dydaktycznych od organizatora- Pani Olgi Tumińskiej z IPN-u. Podziękowania i wyrazy wdzięczności w stronę Pani Olgi płynęły prosto z serca i rozradowanych oczu. Nauczanie historii Polski, obok języka ojczystego, to dopełnienie wiedzy o Polsce, tradycji i naszej kulturze.

Prezentacja Pani Gabrieli Drwal przybliżyła kursantom sylwetki ekspertów współpracujących z ODNSWP, omówiła ich zakres kompetencji, działalności edukacyjnej i wykazała nieocenione wartości wynikające z pracy z tak uznanymi osobowościami. W ten sposób przekazała wyrazy szacunku pp. F. Mounis, E. Ławczys, K. Czyżyckiej, O. Tumińskiej, L. Bzowskiej; także Z. Hofmanowi a szczególnie S. Prusakowskiemu, który wspólnie z nami tworzył LOM w Beneluksie.

Dodatkową atrakcją tej edycji Akademii Polskości była jej lokalizacja. Szkoła „Het Groene Huis” w Amersfoort mieści się w Centrum Edukacji o Przyrodzie i Ochronie Środowiska. Znajdowaliśmy się w naprawdę  Zielonej Szkole w centrum bujnej natury. Do tego planetarium, laboratorium, amfiteatr, małe zoo i…wioska Wikingów! Osobiście oprowadziła nas po niej dyrektor szkoły w Amersfoort, Pani Magda Fafara. Przeniosła nas czasowo w wieki średniowiecza, aż nie chcieliśmy zakończenia kursu. Za to wdzięczni jesteśmy Pani Magdzie za poświęcony nam sobotnio- niedzielny czas, gospodarską gościnność, pomoc i osobiste zaangażowanie.

Kończąc relację, pokuszę się o istotną konkluzję.

Lokalny Ośrodek Metodyczny na Kraje Beneluksu okazał się rzeczywiście odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania nauczycieli polonijnych. Kolejne szkolenia pozwoliły na podniesienie niezbędnych kwalifikacji i zdobycie nowych kompetencji. Ponadto nawiązały się miedzy nami serdeczne relacje, cieple więzi i trwale kontakty. To integracja nie tylko na gruncie oświatowym ale i społecznym, prywatnym, nawet przyjacielskim.

Prawdę komunikował Pan Zdzisław Hofman : „Bez dobrych relacji, nie ma edukacji”.

Sumując- Nauczyciele Beneluksu dziękują Dyrektorowi ODNSWP, Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu i współpracownikom ODN-u za ubiegłoroczną decyzję o powołaniu LOM- u; za cenne wsparcie merytoryczne i metodyczne tak niezbędne w nauczaniu na emigracji.

Mamy tą pewność, że nasze kwalifikacje zawodowe wysoko wzrosły, zatem o wiele efektywniej kształcimy naszych wychowanków – dzieci z polskim rodowodem i polskimi korzeniami.

 

Ewa Wasińska – Stok

 

img_7067 img_7066 img_7065 img_7063 img_7062 img_7061 img_7043  img_7022 img_6988 img_6916

„AKADEMIA POLSKOŚCI” dla Nauczycieli Krajów Beneluksu

W dniach 30, 31 lipca 2016 r. w Comblain – la – Tour odbyło się pierwsze szkolenie w ramach programu „Akademia Polskości” dla nauczycieli Holandii, Belgii i Luksemburga. Program ten z dużym powodzeniem został już zrealizowany w Ameryce (Chicago), na Litwie i w Szkocji jako studium doskonalące metodykę wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Jest to oferta edukacyjna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie, harmonijnie skorelowana z projektem „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.”

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Zatem jest to program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych; rozwijanie skutecznego działania i angażowania innych do aktywności. Nauczanie języka, historii, tradycji i kultury polskiej ma odbywać się poprzez działanie, przeżywanie i odkrywanie; doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod edukacyjnych.

Akademia Polskości zaplanowana jest jako cykl szkoleń– 3 zjazdów. Warsztaty prowadzą tu zaproszeni eksperci, prelegenci prezentując różnorodną tematykę i ciekawe metody pracy. Wszystkie sesje przemyślane są jako integralna całość, a Konferencja Metodyczna w październiku ma stanowić zwieńczenie programu z wręczeniem certyfikatów.

Szkolenie w Belgii było już kolejnym przedsięwzięciem, organizowanym przez Lokalny Ośrodek Metodyczny na Kraje Beneluksu, przez liderki Gabrielę Drwal i Ewę Wasińską – Stok, które są przedstawicielkami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i reprezentują Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie.

Warsztaty przeprowadził Pan Sławomir Prusakowski – wykładowca wyższych uczelni, członek KLANZY, psycholog współpracujący od wielu lat z ODNSWP. Dwudniowe warsztaty koncentrowały się na „Budowaniu relacji i komunikacji w klasie szkolnej”. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ bez „Dobrych relacji nie ma edukacji”, ponadto dają poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też pracę rozpoczęliśmy od utworzenia kontraktu, czyli wypracowania (wg pedagogiki) ogólnych, przejrzystych zasad współpracy bez fikcji. W trakcie zajęć poznawaliśmy metody aktywnego integrowania zespołu klasowego w oparciu o potrzeby, umiejętności i obawy uczniów. Ważnym aspektem było budowanie porozumienia w klasie w oparciu o wartości. Innowacją w szkoleniach Pana Prusakowskiego jest wdrażanie naprzemiennie teorii, ćwiczeń aktywizujących i integrujących. Wszyscy więc odbyliśmy „Spacer filozoficzny”, budowaliśmy kwiatek z naszymi podobieństwami i różnicami oraz musieliśmy wydostać się z plątaniny naszych dłoni…

Niezmiennie interesującym i bardzo absorbującym tematem jest radzenie sobie z konfliktem oraz z zakłóceniami w pracy z grupą. Znakomitym narzędziem do rozwiązywania konfliktów jest cykl Kolba. Jest to uniwersalna metoda projektowania także sposobów uczenia się i nauczania. Cykl ten przedstawiany jest zazwyczaj graficznie, a fundamentami są cztery sposoby przyswajania: teoria, refleksja, doświadczenie i praktyka. Doszliśmy do wspólnego wniosku, iż tej refleksji brakuje we współczesnej szkole. Dyskutując o konflikcie poznaliśmy też strategie na rozwiązanie konfliktu (współpraca, kompromis, rywalizacja, unikanie, uleganie ), które przedstawiane są jako Koło Moora. Natomiast procedura BUTTLER pomaga w rozładowaniu złych emocji, w stopniowaniu reakcji i stosowanie metody FUKO (opisanie faktu, ujawnienie uczuć, zastosowanie konsekwencji i wyrażenie oczekiwań ). Z konfliktami wiąże się nierozerwalnie system kar i nagród. Pamiętać należy, że nagrody winny być nieregularnie stosowane, różnicowane, traktowane jako długofalowe działanie. Mają być prospołeczne, by utrzymywać uwagę, skupienie i motywację.

W trakcie warsztatów położony był nacisk na wdrażanie komunikacji wykorzystujące techniki asertywne oraz techniki pracy opartej na czterokanałowym słuchaniu wg von Thuna. Interakcje społeczne często implikują konflikt, często zmuszają do ASERTYWNOŚCI. To pojęcie nie należy rozumieć jako bezkompromisową odmowę, ale bycie w zgodzie ze samym sobą. Toteż mówiąc „nie” powinniśmy wcześniej pokazać swoje stanowisko, odmówić zgodnie z prawdą, zaproponować rozwiązanie, a tym samym „ochronić swoje granice”. Przy asertywności należy być konkretnym, bez uległości; nie mieć poczucia winy, też nie przerzucać jej na innych. Praca społeczna stawia przed nami duże wymagania i trudne wyzwania…

Dwa pełne dni szkolenia upłynęły wyjątkowo szybko, mimo wakacyjnego czasu. Atrakcyjnie podana ciekawa wiedza, inspirujące metody aktywizujące i dynamiczny przebieg zajęć były niezwykle silnym atutem naszego spotkania. Ucząc się o integrowaniu, sami nawiązaliśmy ciepłe kontakty i silne więzi. Wytworzyła się bardzo serdeczna atmosfera, jak w dawno sprawdzonym gronie przyjaciół. Do tego sprzyjała nam piękna pogoda, duch Polskości w Domu Polonii i malownicze Ardeny w tle. Wyjeżdżaliśmy zatem z ogromną dawką cennej wiedzy, pozytywną energią, uśmiechem na twarzach i z pytaniem o jeszcze…

Wyrazy podziękowania składamy naszemu Trenerowi, Panu Sławomirowi Prusakowskiemu, jesteśmy pełni uznania za tak ciekawą, inspirującą, pierwszą część „Akademii Polskości”. Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu za wsparcie dla naszych działań (merytoryczne i finansowe), Pani Prezes Macierzy Szkolnej w Belgii, Barbarze Wojdzie za przygotowanie nam komfortowych warunków do nauki, Państwu Zofii i Piotrowi – za serdeczną troskę o nas i nieocenioną pomoc.

Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Ewa Wasińska – Stok

Gabriela Drwal

 

MS4xMEBjaWQ= MS4xMEBjaWQ=.jpe55 MS4yQGNpZA== MS4yQGNpZA==.jpe1 MS40QGNpZA== MS40QGNpZA==.jpe5 MS42QGNpZA== MS42QGNpZA==.jpe8 MS44QGNpZA== MS44QGNpZA==.jpe88

 

Dwujęzyczność– jak zyskać, by nie stracić

W dniach 21-22 listopada 2015 roku, w Edynburgu odbyły się III warsztaty metodyczne w ramach Akademii Polskości – studium doskonalące – „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”, podczas których uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu: „Dwujęzyczność– jak zyskać, by nie stracić; Jak wzmocnić motywację uczniów i atrakcyjność zajęć?”.

Prowadzącymi tą edycję były:
– mgr Katarzyna Czyżycka, filolog polski – logopeda. Mieszkała w Hamburgu w Niemczech, gdzie pracowała jako logopeda dzieci dwujęzycznych (zarówno tych zdrowych, jak i tych niepełnosprawnych) oraz nauczyciel języka polskiego w SPK. Obecnie mieszka w Trieste we Włoszech, pisze doktorat o dwujęzyczności dzieci polsko–niemieckich i polsko–włoskich
– mgr Elżbieta Raginiak – filolog polski, 2009-2015 polonistka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Rzymie (etapy edukacyjne: od szkoły podstawowej do liceum), lektorka języka polskiego jako obcego dla starszej młodzieży i dorosłych.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” a lokalnym partnerem ECP Edukacyjne Centrum Polonijne.

 

eeeee    eeeeeee    eeeeeeee

eereeee ereee errrreeeeeeeeeeeeeeeee

 

 

 

 

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”