Zgłoś dziecko na naukę języka polskiego, przyłącz się do akcji #polskiwHesji

Jeśli jesteś mieszkańcem Hesji i chcesz by Twoje dziecko uczęszczało na lekcje języka polskiego, przyłącz się do akcji #polskiwHesji. Im więcej zgłoszeń od rodziców zostanie zebranych, tym większa szansa, że w kolejnych miejscowościach w Hesji dzieci i młodzież będą mogły uczyć się polskiego.

W związku z pogarszającą się sytuacją języka polskiego w heskim systemie oświatowym, nikłą obecnością lekcji polskiego w szkołach niemieckich, polsko-niemieckie Stowarzyszenie „Krasnale” działające we Frankfurcie nad Menem, wraz z innymi organizacjami oświatowymi, bierze udział w akcji na rzecz języka polskiego w Hesji. Konsulat RP w Kolonii aktywnie wspiera to przedsięwzięcie.

W porozumieniu z Heskim Ministerstwem Oświaty (HKM) została podjęta decyzja o wprowadzaniu nauki języka polskiego jako języka kraju pochodzenia (Herkunftssprachlicher Unterricht, HSU) już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ministerstwo potrzebuje dokładnych informacji wykazujących szkoły, w których zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest wystarczająco wysokie. Dlatego zbieramy zgłoszenia wszystkich dzieci od 1 do 16 roku życia.

Więcej informacji pod linkami:

http://www.krasnale.de/index.php/home/aktualnosci

http://kolonia.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zglos_dziecko_na_nauke_jezyka_polskiego__przylacz_sie_do_akcji__polskiwhesji

Chcielibyśmy z Państwa pomocą dotrzeć do jak najszerszego kręgu osób potencjalnie zainteresowanych zapisaniem dziecka (dzieci) na język polski, które głównie przez dotychczasową dużą rezerwę heskich władz oświatowych do tworzenia miejsc, w których dzieci mogłyby z takiej nauki korzystać, nie miały takiej możliwości. Dlatego będziemy zobowiązani jeśli zechcą Państwo przekazać informację o inicjatywie, w dogodny dla Państwa sposób np. poprzez zamieszczenie listu wraz z załącznikami na prowadzonych przez Państwa stronach internetowych/Państwa profilach na Facebooku czy innych portalach społecznościowych, czy też wreszcie poprzez rozesłanie poniższej informacji do Państwa Rodziny i znajomych. Im więcej zgłoszeń uda nam się zebrać, tym większa szansa na poprawę sytuacji i rozszerzenie nauczania języka polskiego w Hesji!

dr Karina Pryt
Polsko-Niemiecka Inicjatywa Wspierania Dwujęzyczności

Działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w 2015 roku

Misją ODN SWP jest wspieranie tożsamości i rozwoju poprzez działanie na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na Świecie, rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych oraz wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką.

 

Dzięki współpracującej z nami wysoko wyspecjalizowanej kadrze profesjonalistów, realizujemy powyższe zadania łącząc najnowsze badania akademickie z praktycznymi działaniami warsztatowymi, które przekazujemy w formie szkoleń doskonalących dla nauczycieli polonijnych. Naszymi ekspertami są m.in. prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, która prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dysglosją; prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UAM oraz redaktor w czasopiśmie metodycznym „Polonistyka”; dr hab. Piotr Gancarek, adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2015 roku zrealizowano 1091 godzin dydaktycznych i przeszkolono 1363 nauczycieli polonijnych.
Tegoroczna działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP to oprócz 46 zrealizowanych szkoleń i 9 konferencji metodycznych powołanie i wdrożenie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych (Anglia, Włochy i Kraje Beneluksu) oraz Akademia Polskości- studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”.
Zakres merytoryczny obejmował zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego- dwujęzyczność, wiedzę o kulturze, glottodydaktykę; nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT, doskonalenie i profesjonalizację lokalnej kadry na poziomie szkół, krajów i regionów.

 

1

Temat dwujęzyczności-prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii polskiej UP w Krakowie
Temat dwujęzyczności-prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii polskiej UP w Krakowie

ODN SWP Uczymy, jak uczyć

 

Świąteczny Koncert w Ostródzie

Śpiewająco Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wkroczyło w nowy rok…

Swoistym podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznych działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Domu Polonii był grudniowy Koncert Świąteczny, który odbył się na Zamku w Ostródzie z udziałem m.in. pani senator Bogusławy Orzechowskiej, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina oraz Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pana Aleksandra Sochy. Część artystyczną przygotowali m.in. uczestnicy warsztatów muzycznych- nauczyciele polscy ze Wschodu, biorący udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska.”

Relacja medialna:

http://www.telewizjamazury.pl/swiateczny_koncert_.html

111 222 333 444 555 666 777

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół polonijnych i polskich, liderom oświatowym, prezesom instytucji edukacyjnych,
naszym ekspertom, trenerom, współpracownikom oraz sympatykom,
a także wszystkim osobom, którym nauczanie języka polskiego jest zawsze bliskie sercu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spokoju i wszelkiej pomyślności;
oby te Święta były czasem spędzonym na pokrzepiających rozmowach,
przy dźwiękach tradycyjnych polskich kolęd w gronie rodziny i najbliższych.

Dziękując równocześnie za dotychczasową życzliwość i współpracę życzymy także
dobrej energii, nieustającego zaangażowania i wytrwałości
oraz samych sukcesów i spełnienia zamierzeń w Nowym Roku 2016.

Z wyrazami wdzięczności i życzliwością,
Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szkolenie metodyczne w Brighton, LOM Anglia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Anglii, zorganizowali warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych, które odbyły się w Brighton 19.12. i 20.12.15. Warsztaty poprowadził mgr Zdzisław Hofman- społecznik, pedagog, trener, wolontariusz; całe życie zawodowe związany z edukacją, poprzez pracę w szkole, a także w Stowarzyszeniu Klanza, jako jego współtwórca i wieloletni prezes. Tematy szkolenia obejmowały metodykę pracy w szkole polonijnej- metody aktywizujące oraz współpracę z rodzicami dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych.

Najlepszą miarą sukcesu będzie z pewnością przytoczenie refleksji jednej z uczestniczek szkolenia:
„W ubiegłą sobotę, w nadmorskiej miejscowości Brighton, odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych. Zostały one zorganizowane z inicjatywy liderek LOM Anglia, p. Basi Łuczyny i p. Edyty Grodzkiej, które pomimo przedświątecznej gorączki, stanęły na wysokości zadania. Zapewniły nam wspaniałe szkolenie z mgr Zdzisławem Hofmanem, który związany od kilkudziesięciu lat zawodowo z edukacją, obecnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pasjonatami. Podczas szkolenia zostały podjęte dwa istotne zagadnienia, które towarzyszą każdemu nauczycielowi polonijnemu. Pierwszą część p. Zdzisław poświęcił współpracy z rodzicami, poszerzając tym samym nasze spojrzenie na relację nauczyciel-rodzic, a także rozbudował paletę argumentów, które zapewne każdy z nas w przyszłości wykorzysta w komunikacji z rodzicami. Druga część upłynęła w atmosferze wyśmienitej zabawy pod hasłem metod aktywizujących. Warsztaty trwały kilka godzin, jednakże uczestnicy nie odczuli upływu czasu, a nawet odniosłam wrażenie, że z niechęcią się rozstali. Bardzo dziękuję w imieniu naszej grupy (mam nadzieję, że mogę sobie na to pozwolić) p. Zdzisławowi Hofmanowi za pakiet wiedzy o ogromnej wartości merytorycznej, a LOM Anglia za pełen profesjonalizm w organizacji.”

111 222 333 444 555 666 777

 

 

LOM Anglia- warsztaty metodyczne w Londynie

W Londynie, w dniach 12-13 grudnia odbyły się warsztaty metodyczne pod hasłem „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem dwujęzycznym” zorganizowane przez liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Anglii, panią Edytę Grodzką oraz panią Barbarę Łuczynę. Aktywne metody nauczania poznawali w teorii oraz sprawdzali w praktyce nauczyciele z Polskiej Sobotniej Szkoły na Streatham oraz nauczyciele ze szkoły w Rugby.

Podczas dwudniowych ćwiczeń nauczyciele szkół polonijnych w Anglii, poznawali interesujące sposoby prowadzenia lekcji oraz wymieniali się doświadczeniami, ale przede wszystkim integrowali się i wspierali wzajemnymi pomysłami, co uczynić aby szkoła polonijna stała się bardziej atrakcyjna dla ucznia. Całość warsztatów poprowadzona przez trenera ODNSWP Sławomira Prusakowskiego dowiodła, że nauka naprawdę nie musi być nudna. Najlepszym dowodem na to, jak ważne było to spotkanie, były prośby nauczycieli o kontynuację takich szkoleń. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za udział i zapraszamy na następne, które odbędzie się w dniach 19-20 grudnia w Brighton.

Warsztaty poprowadził pan Sławomir Prusakowski- psycholog, trener, dydaktyk, ekspert ODN SWP. Od dziesięciu lat pracuje z ludźmi ucząc wykorzystywania wiedzy płynącej z badań psychologicznych do rozwijania uczniów i pracowników. Szkoli trenerów umiejętności psychologicznych, uczy studentów, współpracuje ze szkołami w obszarze szkolenia nauczycieli.

 

anglia 1 anglia 3 anglia 2