Szkolenie online: Zabawy słuchowe w szkole polonijnej. Rola stymulacji słuchowej w pracy z dziećmi dwujęzycznymi

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Zabawy słuchowe w szkole polonijnej.
Rola stymulacji słuchowej w pracy z dziećmi dwujęzycznymi”, które odbędzie się w dniu: 26.11.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5h).

Czytaj dalej Szkolenie online: Zabawy słuchowe w szkole polonijnej. Rola stymulacji słuchowej w pracy z dziećmi dwujęzycznymi

Szkolenie online „Nowe/stare gry edukacyjne i jak je dostosować do wieku oraz poziomu językowego uczniów”

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Nowe/stare gry edukacyjne i jak je dostosować do wieku oraz poziomu językowego uczniów”, które odbędzie się w dniu: 20.11.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Czytaj dalej Szkolenie online „Nowe/stare gry edukacyjne i jak je dostosować do wieku oraz poziomu językowego uczniów”

Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Drodzy Nauczyciele, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP we współpracy z  Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Kujawsko-Pomorskim Oddziałem SWP zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych do udziału w warsztatach metodycznych.

Czytaj dalej Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Młodzi, polonijni aktorzy ponownie w Poznaniu.

14.10.2019 r. ruszają w Poznaniu warsztaty teatralne, skierowane dla młodzieży polonijnej. Wezmą w nich udział dwie grupy teatralne młodych rodaków, w sumie 16 osób. Pierwsza grupa (8 osób) to członkowie teatru „Bez Paniki”, działającego pod kierownictwem Katarzyny Pelikan, przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie, a druga (również 8 osób), to uczniowie zaangażowani w teatr, których opiekunem jest Natalia Łojko, z Polskiej Szkoły Społecznej im. króla Stefana Batorego z Grodna.

Zajęcia teatralne dla grupy polonijnej z Berlina odbędą się w dniach 14-19 października, natomiast grupa z Grodna swoje zajęcia mieć będzie w dniach 3-8 listopada br.

Warsztaty dla obu grup poprowadzą instruktorzy z Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu: Magdalena Zadel, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu  i Maciej Zakrzewski, aktor, animator, fotograf, muzyk.

 

Program warsztatów (12 godzin zajęć warsztatowych), obejmuje m.in. zadania aktorskie, pracę z tekstem, pracę nad rolą, dykcję i emisję głosu, świadomość ciała, autoprezentację. Grupa z Berlina będzie pracować również nad scenariuszem sztuki pt. ” Baśń o grającym Imbryku” Marty Guśniowskiej, cenionej autorki sztuk dla dzieci i młodzieży. Młodzi adepci teatru pragną wystawić te sztukę jeszcze tej jesieni w Berlinie.

 

Program warsztatów uzupełni część turystyczno-kulturalna na który złoży się: zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego, dwa przedstawienia w Teatrze Animacji, spotkanie z uczniami szkoły „Łejerów”, czyli Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, jedynej szkoły w Polsce posiadającej profesjonalny teatr oraz zwiedzanie Poznania, projekcje filmów i rekreację w aquaparku.

 

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w poznańskim Domu Polonii.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

Szkolenie online: TIK i łapiesz w mig! Czyli sposób na atrakcyjne lekcje w polonijnej szkole z wykorzystaniem kodów QR.

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: TIK i łapiesz w mig! Czyli sposób na atrakcyjne lekcje w polonijnej szkole z wykorzystaniem kodów QR., które odbędzie się w dniu: 15.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5h).

Uczestnicy dowiedzą się, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne i jak uczynić z nich narzędzia pracy z uczniami. Nabędą umiejętności w zastosowaniu kodów QR na lekcjach w polonijnej szkole, poznają przykłady wykorzystania kodów QR do różnych aktywności uczniów w klasie oraz wzbogacą swój warsztat o nowe umiejętności w zakresie stosowania TIK.
Program warsztatów:
– TIK, czyli technologie informacyjno – komunikacyjne. Dlaczego warto je stosować?
– co to są kody QR?
– jak tworzyć i co można ukryć w kodach QR – darmowe aplikacje do kodowania i rozszyfrowywania informacji
– przykłady edukacyjnych zastosowań kodów QR
– podsumowanie – zalety TIK
Szkolenie poprowadzi Justyna Bereza – Polonijny Nauczyciel Roku 2017 w kategorii szkół społecznych. Nauczyciel w Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ.

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).

Cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”.

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”, które odbywać się będą w dniach: 17.09; 18.09; 1.10; 8.10.2019r.  o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Cele szkolenia:
– poznanie istoty konfliktu i jego przyczyn,
– poznanie negatywnych skutków nieefektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
– nabycie wiedzy i umiejętności o skutecznej metodzie bez porażek,
– nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic,
– rozwijanie kompetencji interpersonalnych nauczyciela,
– doskonalenie siebie i rozwój własnego warsztatu pracy.

 

Treści programowe:
1. Czym naprawdę jest konflikt i jakie jest jego źródło?
2. Typowe sposoby rozwiązywania konfliktów – dlaczego nie są skuteczne?
3. Dwie postawy: wygrany – przegrany
4. Mechanizmy obronne uczniów
5. Metoda bez porażek w praktyce
6. Jak budować dobre relacje w triadzie nauczyciel – rodzice – uczeń
Kurs ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy – uczestnicy zdobywają wiedzę, a następnie w sposób praktyczny metodą pracy własnej nabywają nowe umiejętności.

Szkolenia poprowadzi: Kinga Maciaszczyk –  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA

 

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: certyfikaty udziału w szkoleniu otrzymają osoby, które będą obecne na minimum 3 z 4 spotkań w ramach zaproponowanego cyklu oraz udzielą odpowiedzi na „zadania domowe”.