Świąteczny Koncert w Ostródzie

Śpiewająco Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wkroczyło w nowy rok…

Swoistym podsumowaniem i zwieńczeniem całorocznych działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Domu Polonii był grudniowy Koncert Świąteczny, który odbył się na Zamku w Ostródzie z udziałem m.in. pani senator Bogusławy Orzechowskiej, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina oraz Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pana Aleksandra Sochy. Część artystyczną przygotowali m.in. uczestnicy warsztatów muzycznych- nauczyciele polscy ze Wschodu, biorący udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska.”

Relacja medialna:

http://www.telewizjamazury.pl/swiateczny_koncert_.html

111 222 333 444 555 666 777

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół polonijnych i polskich, liderom oświatowym, prezesom instytucji edukacyjnych,
naszym ekspertom, trenerom, współpracownikom oraz sympatykom,
a także wszystkim osobom, którym nauczanie języka polskiego jest zawsze bliskie sercu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spokoju i wszelkiej pomyślności;
oby te Święta były czasem spędzonym na pokrzepiających rozmowach,
przy dźwiękach tradycyjnych polskich kolęd w gronie rodziny i najbliższych.

Dziękując równocześnie za dotychczasową życzliwość i współpracę życzymy także
dobrej energii, nieustającego zaangażowania i wytrwałości
oraz samych sukcesów i spełnienia zamierzeń w Nowym Roku 2016.

Z wyrazami wdzięczności i życzliwością,
Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szkolenie metodyczne w Brighton, LOM Anglia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Anglii, zorganizowali warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych, które odbyły się w Brighton 19.12. i 20.12.15. Warsztaty poprowadził mgr Zdzisław Hofman- społecznik, pedagog, trener, wolontariusz; całe życie zawodowe związany z edukacją, poprzez pracę w szkole, a także w Stowarzyszeniu Klanza, jako jego współtwórca i wieloletni prezes. Tematy szkolenia obejmowały metodykę pracy w szkole polonijnej- metody aktywizujące oraz współpracę z rodzicami dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych.

Najlepszą miarą sukcesu będzie z pewnością przytoczenie refleksji jednej z uczestniczek szkolenia:
„W ubiegłą sobotę, w nadmorskiej miejscowości Brighton, odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych. Zostały one zorganizowane z inicjatywy liderek LOM Anglia, p. Basi Łuczyny i p. Edyty Grodzkiej, które pomimo przedświątecznej gorączki, stanęły na wysokości zadania. Zapewniły nam wspaniałe szkolenie z mgr Zdzisławem Hofmanem, który związany od kilkudziesięciu lat zawodowo z edukacją, obecnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pasjonatami. Podczas szkolenia zostały podjęte dwa istotne zagadnienia, które towarzyszą każdemu nauczycielowi polonijnemu. Pierwszą część p. Zdzisław poświęcił współpracy z rodzicami, poszerzając tym samym nasze spojrzenie na relację nauczyciel-rodzic, a także rozbudował paletę argumentów, które zapewne każdy z nas w przyszłości wykorzysta w komunikacji z rodzicami. Druga część upłynęła w atmosferze wyśmienitej zabawy pod hasłem metod aktywizujących. Warsztaty trwały kilka godzin, jednakże uczestnicy nie odczuli upływu czasu, a nawet odniosłam wrażenie, że z niechęcią się rozstali. Bardzo dziękuję w imieniu naszej grupy (mam nadzieję, że mogę sobie na to pozwolić) p. Zdzisławowi Hofmanowi za pakiet wiedzy o ogromnej wartości merytorycznej, a LOM Anglia za pełen profesjonalizm w organizacji.”

111 222 333 444 555 666 777

 

 

LOM Anglia- warsztaty metodyczne w Londynie

W Londynie, w dniach 12-13 grudnia odbyły się warsztaty metodyczne pod hasłem „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem dwujęzycznym” zorganizowane przez liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Anglii, panią Edytę Grodzką oraz panią Barbarę Łuczynę. Aktywne metody nauczania poznawali w teorii oraz sprawdzali w praktyce nauczyciele z Polskiej Sobotniej Szkoły na Streatham oraz nauczyciele ze szkoły w Rugby.

Podczas dwudniowych ćwiczeń nauczyciele szkół polonijnych w Anglii, poznawali interesujące sposoby prowadzenia lekcji oraz wymieniali się doświadczeniami, ale przede wszystkim integrowali się i wspierali wzajemnymi pomysłami, co uczynić aby szkoła polonijna stała się bardziej atrakcyjna dla ucznia. Całość warsztatów poprowadzona przez trenera ODNSWP Sławomira Prusakowskiego dowiodła, że nauka naprawdę nie musi być nudna. Najlepszym dowodem na to, jak ważne było to spotkanie, były prośby nauczycieli o kontynuację takich szkoleń. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za udział i zapraszamy na następne, które odbędzie się w dniach 19-20 grudnia w Brighton.

Warsztaty poprowadził pan Sławomir Prusakowski- psycholog, trener, dydaktyk, ekspert ODN SWP. Od dziesięciu lat pracuje z ludźmi ucząc wykorzystywania wiedzy płynącej z badań psychologicznych do rozwijania uczniów i pracowników. Szkoli trenerów umiejętności psychologicznych, uczy studentów, współpracuje ze szkołami w obszarze szkolenia nauczycieli.

 

anglia 1 anglia 3 anglia 2

Refleksje pokonferencyjne Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Konferencja Programowa w Ostródzie okazała się dla mnie niezwykle ważnym wydarzeniem. Odnalazłam w niej wszystko, co niezbędne jest do aktywnej, zaangażowanej pracy. Uroczyste chwile w pięknym budynku Domu Polonii w Warszawie, pewna nobilitacja wynikająca z faktu znalezienia się wśród znanych, szanowanych i znaczących osób dla rozwoju oświaty polonijnej oraz głębokie przeświadczenie o udziale w niezwykle ważnym przedsięwzięciu.

Spotkanie w Ostródzie miało wyjątkową wartość.

Uświadomiło, że nie jestem osamotniona w swoich poczynaniach – dało poczucie więzi, jedności, wspólnego uczestnictwa w tworzeniu wyjątkowego „dzieła”. Tym bardziej, że po trudnym, intensywnym okresie pracy można było cieszyć się osiągniętymi celami i wspólnymi sukcesami. Inspirującym było dzielenie się nabytymi doświadczeniami i doznanymi wrażeniami. To przecież odległe kontynenty, różne kraje – a tak podobne problemy i radości. Niezapomniane pozostaną chwile wśród wyjątkowych ludzi; kompetentnych, z bogatym dorobkiem zawodowym; życzliwych, inspirujących, budzących szacunek i uznanie. Do tego uśmiechniętych, wspierających, z poczuciem humoru. Nowe kontakty i ocieplone wcześniejsze znajomości… Pracownicy Domu Polonii w Ostródzie to dodatkowy atut w naszych relacjach – sympatyczni, uprzejmi i bardzo pomocni. Estetyczne pokoje hotelowe, dobrze wyposażone sale konferencyjne wewnątrz budynku, smakowite posiłki i szczególnie serdeczna atmosfera sprawiają, że przyjeżdżam do siedziby ODN SWP z przyjemnością, jak do domu rodzinnego.

Dla mnie, nieocenionym aspektem tego zjazdu, była obecność Pana Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego; od początku konferencji do zorganizowania odjazdu do Warszawy. Troska Pana Prezesa o stronę merytoryczną, estetyczną, organizacyjną budzi szczery podziw.

Wróciłam pełna energii, siły i motywacji do dalszej pracy i nowych wyzwań.

Dziękuję, serdecznie dziękuję za współpracę. Także za możliwość samorealizacji (w tym, co kocham i co jest moją pasją) na obczyźnie.

Pozdrawiam serdecznie z Królestwa Niderlandów,

Ewa Wasińska -Stok
Lider Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

 

20151205_131312

Na zdjęciu Gabriela Drwal i Ewa Wasińska-Stok,

Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w Grodnie

Około czterdziestu nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi, ze wszystkich sześciu obwodów, spotkało się w dniach 12-13 grudnia w Grodnie na konferencji metodycznej, w ramach której odbyli zajęcia z trenerami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Organizatorem i gospodarzem spotkania nauczycieli języka polskiego był Związek Polaków na Białorusi w osobie przewodniczącej ZPB pani Andżeliki Borys, która zorganizowała konferencję we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP), przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys stwierdziła, że warto zorganizować wspólne spotkanie nauczycieli języka polskiego z Grodna, Mińska, Brześcia, Wilejki, Brasławia, Homla, Mohylewa, Borysowa, Wołkowyska, Lidy, Radunia, Wojstomia i Smorgoni przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, aby w atmosferze zbliżających się świąt polscy pedagodzy z Białorusi mogli wymienić się doświadczeniami, złożyć sobie nawzajem świąteczne życzenia, poczuć się wspólnotą, realizującą szlachetne zadanie krzewienia na Białorusi kultury i języka polskiego, a przy okazji zdobyć cenną wiedzę od najlepszych specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

Trenerzy, którzy przybyli do Grodna na spotkanie z polskim środowiskiem nauczycielskim Białorusi to: Zdzisław Hofman, wybitny polski szkoleniowiec liderów, socjoterapeuta i jeden z czołowych trenerów ODNSWP, Elżbieta Raginiak, doświadczona pedagog i polonistka, trener ODNSWP oraz dr Sebastian Przybyszewski, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Duża liczba uczestników konferencji sprawiła, że musieli się podzielić na grupy, aby w zależności od zainteresowań wziąć udział w zajęciach, które przygotowali dla nich wybitni w swoich dziedzinach specjaliści z Polski.

Zdzisław Hofman podczas zajęć skoncentrował się na aspektach dwujęzyczności w wykładaniu języka polskiego dla Polaków, mieszkających poza granicami Polski i władających poza ojczystym także językiem kraju zamieszkania.

O tym, jak uatrakcyjnić wykładanie języka polskiego i podnieść motywację uczniów do nauki opowiadała nauczycielom z Białorusi Elżbieta Raginiak.
Sebastian Przybyszewski z kolei podzielił się tajemnicami wykorzystywania gier, zabaw i polskiej piosenki w nauczaniu pisowni, wymowy polskiej i polskiego słownictwa.

Anastazja Tkaczowa z Mohylewa niezwykle wysoko oceniła kompetencje wszystkich wykładowców. – Jestem pod wrażeniem od zajęć praktycznych z panem doktorem Sebastianem Przybyszewskim – powiedziała nauczycielka, dodając, że niezwykle cieszy ją sam fakt udziału w konferencji, na której mogła spotkać kolegów i koleżanki z różnych zakątków Białorusi i wymienić się spostrzeżeniami na temat specyfiki pracy nauczyciela języka polskiego w tym czy innym regionie Białorusi. Lucyna Samojłowa z Grodna podkreśliła z kolei, iż wiedzę, zdobytą podczas konferencji i w trakcie zajęć z wykładowcami, będzie mogła zastosować już podczas najbliższych, prowadzonych przez nią lekcji z języka polskiego.

Andżelika Borys- gospodyni konferencji dziękując za wysoką ocenę pracy na rzecz oświaty polskiej na Białorusi poprosiła gości z Polski, aby przekazać słowa uznania za możliwość przeprowadzenia w Grodnie konferencji metodycznej władzom działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie, a także odpowiedzialnemu za projekty edukacyjne w SWP, wiceprezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu w szczególności.

grodno 5

grodno    grodno 3grodno 2grodno 4

Więcej na:

http://znadniemna.pl/13649/konferencja-metodyczna-nauczycieli-jezyka-polskiego-w-grodnie/