Refleksje pokonferencyjne Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Konferencja Programowa w Ostródzie okazała się dla mnie niezwykle ważnym wydarzeniem. Odnalazłam w niej wszystko, co niezbędne jest do aktywnej, zaangażowanej pracy. Uroczyste chwile w pięknym budynku Domu Polonii w Warszawie, pewna nobilitacja wynikająca z faktu znalezienia się wśród znanych, szanowanych i znaczących osób dla rozwoju oświaty polonijnej oraz głębokie przeświadczenie o udziale w niezwykle ważnym przedsięwzięciu.

Spotkanie w Ostródzie miało wyjątkową wartość.

Uświadomiło, że nie jestem osamotniona w swoich poczynaniach – dało poczucie więzi, jedności, wspólnego uczestnictwa w tworzeniu wyjątkowego „dzieła”. Tym bardziej, że po trudnym, intensywnym okresie pracy można było cieszyć się osiągniętymi celami i wspólnymi sukcesami. Inspirującym było dzielenie się nabytymi doświadczeniami i doznanymi wrażeniami. To przecież odległe kontynenty, różne kraje – a tak podobne problemy i radości. Niezapomniane pozostaną chwile wśród wyjątkowych ludzi; kompetentnych, z bogatym dorobkiem zawodowym; życzliwych, inspirujących, budzących szacunek i uznanie. Do tego uśmiechniętych, wspierających, z poczuciem humoru. Nowe kontakty i ocieplone wcześniejsze znajomości… Pracownicy Domu Polonii w Ostródzie to dodatkowy atut w naszych relacjach – sympatyczni, uprzejmi i bardzo pomocni. Estetyczne pokoje hotelowe, dobrze wyposażone sale konferencyjne wewnątrz budynku, smakowite posiłki i szczególnie serdeczna atmosfera sprawiają, że przyjeżdżam do siedziby ODN SWP z przyjemnością, jak do domu rodzinnego.

Dla mnie, nieocenionym aspektem tego zjazdu, była obecność Pana Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego; od początku konferencji do zorganizowania odjazdu do Warszawy. Troska Pana Prezesa o stronę merytoryczną, estetyczną, organizacyjną budzi szczery podziw.

Wróciłam pełna energii, siły i motywacji do dalszej pracy i nowych wyzwań.

Dziękuję, serdecznie dziękuję za współpracę. Także za możliwość samorealizacji (w tym, co kocham i co jest moją pasją) na obczyźnie.

Pozdrawiam serdecznie z Królestwa Niderlandów,

Ewa Wasińska -Stok
Lider Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

 

20151205_131312

Na zdjęciu Gabriela Drwal i Ewa Wasińska-Stok,

Liderki Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w Grodnie

Około czterdziestu nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi, ze wszystkich sześciu obwodów, spotkało się w dniach 12-13 grudnia w Grodnie na konferencji metodycznej, w ramach której odbyli zajęcia z trenerami z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Organizatorem i gospodarzem spotkania nauczycieli języka polskiego był Związek Polaków na Białorusi w osobie przewodniczącej ZPB pani Andżeliki Borys, która zorganizowała konferencję we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP), przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys stwierdziła, że warto zorganizować wspólne spotkanie nauczycieli języka polskiego z Grodna, Mińska, Brześcia, Wilejki, Brasławia, Homla, Mohylewa, Borysowa, Wołkowyska, Lidy, Radunia, Wojstomia i Smorgoni przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, aby w atmosferze zbliżających się świąt polscy pedagodzy z Białorusi mogli wymienić się doświadczeniami, złożyć sobie nawzajem świąteczne życzenia, poczuć się wspólnotą, realizującą szlachetne zadanie krzewienia na Białorusi kultury i języka polskiego, a przy okazji zdobyć cenną wiedzę od najlepszych specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

Trenerzy, którzy przybyli do Grodna na spotkanie z polskim środowiskiem nauczycielskim Białorusi to: Zdzisław Hofman, wybitny polski szkoleniowiec liderów, socjoterapeuta i jeden z czołowych trenerów ODNSWP, Elżbieta Raginiak, doświadczona pedagog i polonistka, trener ODNSWP oraz dr Sebastian Przybyszewski, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Duża liczba uczestników konferencji sprawiła, że musieli się podzielić na grupy, aby w zależności od zainteresowań wziąć udział w zajęciach, które przygotowali dla nich wybitni w swoich dziedzinach specjaliści z Polski.

Zdzisław Hofman podczas zajęć skoncentrował się na aspektach dwujęzyczności w wykładaniu języka polskiego dla Polaków, mieszkających poza granicami Polski i władających poza ojczystym także językiem kraju zamieszkania.

O tym, jak uatrakcyjnić wykładanie języka polskiego i podnieść motywację uczniów do nauki opowiadała nauczycielom z Białorusi Elżbieta Raginiak.
Sebastian Przybyszewski z kolei podzielił się tajemnicami wykorzystywania gier, zabaw i polskiej piosenki w nauczaniu pisowni, wymowy polskiej i polskiego słownictwa.

Anastazja Tkaczowa z Mohylewa niezwykle wysoko oceniła kompetencje wszystkich wykładowców. – Jestem pod wrażeniem od zajęć praktycznych z panem doktorem Sebastianem Przybyszewskim – powiedziała nauczycielka, dodając, że niezwykle cieszy ją sam fakt udziału w konferencji, na której mogła spotkać kolegów i koleżanki z różnych zakątków Białorusi i wymienić się spostrzeżeniami na temat specyfiki pracy nauczyciela języka polskiego w tym czy innym regionie Białorusi. Lucyna Samojłowa z Grodna podkreśliła z kolei, iż wiedzę, zdobytą podczas konferencji i w trakcie zajęć z wykładowcami, będzie mogła zastosować już podczas najbliższych, prowadzonych przez nią lekcji z języka polskiego.

Andżelika Borys- gospodyni konferencji dziękując za wysoką ocenę pracy na rzecz oświaty polskiej na Białorusi poprosiła gości z Polski, aby przekazać słowa uznania za możliwość przeprowadzenia w Grodnie konferencji metodycznej władzom działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie, a także odpowiedzialnemu za projekty edukacyjne w SWP, wiceprezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu w szczególności.

grodno 5

grodno    grodno 3grodno 2grodno 4

Więcej na:

http://znadniemna.pl/13649/konferencja-metodyczna-nauczycieli-jezyka-polskiego-w-grodnie/

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Obwodu Kaliningradzkiego

26 nauczycieli polonijnych z Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji (obwodu kaliningradzkiego) uczestniczyło w dniach 11 i 12 grudnia w Węgorzewie w warsztatach „Polskie dziedzictwo kulturowe na wschodzie – aktywne formy ochrony i kontynuacji tradycji w pracy szkół polskich”.

Organizatorem szkolenia jest Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Spotkanie nauczycieli trwa 11 i 12 grudnia. Uczestnicy nie tylko uczestniczyli w wykładach i warsztatach, ale też zwiedzali miasto i integrowali się z węgorzewianami.

– Uczę języka polskiego i historii na Łotwie, w Denyburgu. Ciekawe, pouczające spotkanie – mówi Ryszard Murawski, jeden z uczestników szkolenia. – Cenne dla nauczycieli, którzy, podobnie jak lekarze, uczyć się muszą cały czas. A historia Mazur jest wyjątkowo pasjonująca.

Fragmenty wykładu Adama Jankiewicza i Joanny Porębskiej:

 

Źródło: http://www.3.wegorzewo.pl/32355/

Konferencja Programowa LOM w Ostródzie

Dyrektorzy i prezesi polskich i polonijnych ośrodków oświatowych z Europy i USA w dniach 3 – 6 grudnia w Warszawie i Ostródzie podsumowali roczny dorobek swojej pracy, opartej na współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbyło się w Domu Polonii w Warszawie, będącym siedzibą główną Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP). Na inauguracji byli obecni uczestnicy konferencji, czyli liderzy powołanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ” (ODNSWP) Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM) z Włoch, Krajów Beneluksu, Anglii, USA oraz dyrektorzy polskich szkół społecznych, a także prezesi polskich organizacji oświatowych z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Austrii, Irlandii i Niemiec.

Słowa powitania do uczestników konferencji wygłosił prezes SWP pan premier Longin Komołowski. Kierownik największej organizacji, wspierającej Polaków rozsianych po całym świecie, przypomniał zgromadzonym o misji SWP, podzielił się wizją pracy Stowarzyszenia i przedstawił priorytetowe aspekty jego współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

O najnowszych projektach SWP, między innymi o ostatnim projekcie inwestycyjnym, jakim jest budowa Domu Polskiego we Lwowie, opowiedział członek Zarządu Krajowego SWP pan Marek Różycki. W zamierzeniu Dom Polski we Lwowie powinien stać się nie tylko ośrodkiem kultury, nauki oraz promocji języka polskiego i polskich tradycji narodowych, lecz także nowoczesnym centrum medialnym i konferencyjnym, sprzyjającym dialogowi między Ukrainą, a Unią Europejską.

Po części inauguracyjnej, pracę konferencji rozpoczął pan Dariusz Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, będący dyrektorem ODNSWP. Następnie, trener ODNSWP pani Elżbieta Raginiak zaprezentowała zgromadzonym strukturę i zadania programowe reprezentowanej przez nią instytucji doskonalenia nauczycieli polonijnych, opowiedziała o skutecznych sposobach budowania wizerunku instytucji oświatowej, a także o specyfice tworzonych z inicjatywy ODNSWP w różnych krajach Lokalnych Ośrodków Metodycznych. LOM-y mają pełnić rolę integracyjną oraz wspomagającą merytorycznie polskie środowiska nauczycielskie za granicą, powinny też umacniać zarówno istniejące, jak i dopiero powstające struktury edukacyjne zajmujące się oświatą polską w poszczególnych krajach świata.

Po spotkaniu inaugurującym pracę konferencji w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 64, jej uczestnicy przenieśli się na trzy dni do Domu Polonii w Ostródzie, będącym siedzibą ODNSWP.
Tu polscy pedagodzy z różnych krajów świata mieli okazję odbyć szkolenia z trenerami Ośrodka, między innymi z Jarosławem Kordzińskim, który specjalizuje się w kształceniu kompetencji społecznych, komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp. Jarosław Kordziński jest autorem licznych książek i programów szkoleniowych z zakresu zarządzania szkołą, pracy zespołowej, kształcenia i wychowania, a także rozwoju zawodowego nauczycieli. Uczestników konferencji uczył tworzenia i prowadzenia nauczycielskiej sieci współpracy i samokształcenia, wyjaśniając między innymi na czym polega funkcja i obowiązki koordynatora takiej sieci.

W ramach zajęć uczestniczący w konferencji liderzy LOM-ów z różnych krajów mieli również okazję zaprezentować swoje ośrodki. W wymiarze praktycznym była to jedna z najciekawszych części konferencji, gdyż okazało się, iż mimo różnic polegających na specyfice różnych krajów problemy, z którymi stykają się w nich polscy i polonijni nauczyciele, są bardzo podobne. Po prezentacjach LOM-ów wśród uczestników konferencji zawiązała się ożywiona dyskusja, w trakcie której mogli oni wymienić się praktycznymi poradami, dotyczącymi pokonywania trudności, napotykanych w codziennej pracy. O dalszych perspektywach rozwojowych sieci LOM-ów rozmawiali z uczestnikami konferencji doświadczony trener i pedagog Zdzisław Hofman oraz psycholog Sławomir Prusakowski.

Lokalne Ośrodki Metodyczne- tworzenie sieci wsparcia ODN SWP LOM- szkolenie nt. zarządzania pracą sieci Szkolenie ODN SWP Wiceprezes SWP pan Dariusz Piotr Bonisławski wraz z Liderami LOM, ekspertami i współpracownikami ODN SWP

Więcej na: http://znadniemna.pl/13499/konferencja-oswiatowa-w-ostrodzie/

Wizyta studyjna delegatów z Litwy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP

Na zaproszenie pana Dariusza Piotra Bonisławskiego- wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii w Ostródzie w dniach 7-8 grudnia gościła ponad czterdziestoosobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych, działaczy samorządowych i oświatowych z Litwy. Wśród zaproszonych gości znajdowali się m.in. wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej- pan Jarosław Narkiewicz, wicemer Samorządu Rejonu Trockiego- pani Maria Pucz oraz zastępca dyrektora administracji Rejonu Trockiego- pani Karolina Narkiewicz. Dwudniowe spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty edukacyjnej skierowanej dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej na Litwie oraz projektów edukacyjnych dla pedagogów i młodzieży realizowanych w działaniach partnerskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota „Polska” oraz Domu Polonii w Ostródzie.

 

Dzień pierwszy rozpoczął się od prezentacji systemu i oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którą przedstawił wiceprezes Stowarzyszenia i dyrektor ODN SWP pan Dariusz Piotr Bonisławski. Głównymi kierunkami działań ODN, który został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, jest fachowe i systemowe realizowanie form doskonalenia nauczycieli. Poprzez swoją ofertę ODN tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na Świecie: dba o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. ODN SWP rozwija kompetencje pedagogiczne, dydaktyczne oraz społeczne poprzez szereg różnorodnych form kształcenia, jak warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, kolonie itp.

 

Kolejnym ważnym punktem programu było warsztatowe przedstawienie wpływu kompetencji społecznych na jakość nauczania i wizerunek szkoły w społeczności lokalnej, a także zdiagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz pedagogów z Litwy, przeprowadzone przez eksperta ODN SWP pana Zdzisława Hofmana. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Czesławem Najmowiczem, gdzie m.in. nastąpiło przekazanie tornistrów dla 20 uczniów klas 1 ze szkoły w Landwarowie. Kolacja w Domu Polonii w Ostródzie z udziałem władz samorządowych i parlamentarzystów zakończyła ten bogaty merytorycznie dzień.

 

W drugim dniu odbył się wyjazd do Olsztyna oraz spotkanie z władzami i kadrą naukową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, biorącymi udział w realizacji programów wsparcia dla nauczycieli i młodzieży polskiej z Litwy. UWM reprezentowały władze wydziałów współpracujących ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w ramach projektów skierowanych do dzieci i młodzieży polskiej na Kresach m.in. J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki oraz Kanclerz dr inż. Aleksander Socha.
Wizyta studyjna na UWM w zamierzeniu miała przedstawić ofertę merytoryczną, jak również zaprezentować nieustannie modernizowaną, wysoko wyspecjalizowaną i nowocześnie wyposażoną bazę lokalową Uniwersytetu wraz z kampusem i jego atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi. Służyła temu seria prezentacji oraz wystąpień uniwersyteckiej kadry naukowej. Nadmienić tutaj należy, iż współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim odbywa się już od kilkunastu lat. Od momentu jej rozpoczęcia, przez Dom Polonii w Ostródzie w ramach wspólnych akcji przewinęło się kilka tysięcy uczniów i nauczycieli szkół polskich z zagranicy .

 

Tylko w ostatnich dwóch latach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z UWM przeprowadził następujące projekty:

1. Akademia liderów– obozy o charakterze edukacyjnym dla młodzieży z Niemiec posługującej się językiem polskim, realizowane poprzez ciekawe i praktyczne zajęcia z dziennikarstwa i technik komunikacji społecznych, prowadzone przez wykładowców Wydziału Humanistycznego UWM.
2. Międzynarodowy kilkuetapowy projekt rozwoju kompetencji przyrodniczych w oparciu o potencjał naukowy oraz naturalne zasoby Warmii i Mazur– opracowany w celu podniesienia poziomu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkołach polskich na Litwie. Działania obejmowały m.in. warsztaty metodyczne dla nauczycieli biologii „Jak skutecznie i ciekawie uczyć biologii” oraz pobyty naukowe dla uczniów szkół polskich z Litwy (11-12 klasa).
3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Z matematyką przez świat” (edycja I 2014r., edycja II 2015r.)- projekt miał na celu zmotywowanie i zachęcenie uczniów szkół podstawowych do nauki matematyki oraz wspieranie współpracy międzynarodowej uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli. Uczestniczyło w nim ok. 700 uczniów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, a nagrodami były obozy naukowe dla najlepszych.
4. Cykl warsztatów doskonalących dla nauczycieli muzyki ze szkół polskich na Litwie– w programie szkolenia znalazły się m.in.: praktyczne zasady prowadzenia chórów szkolnych, ćwiczenia emisji głosu, praca z partyturą kolęd.
5. Studia Podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego w szkołach poza granicami kraju (Włochy)- trwają prace nad programem, planowany termin realizacji: 2016 rok .
6. Obchody 250 rocznicy urodzin twórcy Liceum Krzemienieckiego Tadeusza Czackiego– konferencja naukowa w Krzemieńcu. Wmurowanie tablicy pamiątkowej (finansowanie SWP).
7. Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z Obwodu Kaliningradzkiego z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
8. Wizyta studyjna nauczycieli polskich z Czech „Szlakiem Mikołaja Kopernika”– podczas szkolenia nauczyciele wzięli udział w szeregu zajęć poświęconych wybitnej postaci Mikołaja Kopernika.
9. Patronat ODN SWP nad konferencją naukową XXVII Szkoły Dydaktyki Matematyki w Domu Polonii w Ostródzie.
10.Wizyta studyjna przedstawicieli placówek oświatowych, władz samorządowych oraz parlamentarnych z Litwy.
11. Konferencja dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi.
12. W planach studia podyplomowe dla nauczycieli biologii z Litwy przygotowywane przez kadrę Wydziału Biologii i Biotechnologii.

IMG_4553 IMG_4530 IMG_4528IMG_4520 IMG_4479 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4499 IMG_4511 IMG_4452 IMG_4463 IMG_4469 IMG_4472 IMG_4444 IMG_4441

Ankieta potrzeb dla nauczycieli polonijnych i logopedów

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach kolejnych działań szkoleniowych w roku przyszłym planuje zorganizować wraz z trenerem ODNSWP, panią Katarzyną Czyżycką, cykl spotkań dla nauczycieli polonijnych oraz warsztaty dla logopedów pracujących z dziećmi poza granicami kraju.

W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych ankiet, w których poznamy Państwa potrzeby i oczekiwania względem takich szkoleń.

mgr Katarzyna Czyżycka- filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

Ankieta potrzeb dla nauczycieli polonijnych

Planowany cykl szkoleń (4 spotkania weekendowe – jedno spotkanie w miesiącu) dla nauczycieli polonijnych mających na celu zapoznanie Państwa z diagnozą zaburzeń językowych dzieci dwujęzycznych. Pozwoli odróżnić zaburzenie od niewystarczającej ekspozycji na język mniejszościowy, ułatwi dobór literatury w klasach polonijnych oraz pokaże metody wprowadzania języka polskiego u dzieci dwujęzycznych.

Ankieta potrzeb dla logopedów

Ankieta stworzona dla logopedów mieszkających i pracujących poza granicami Polski. Ankieta ma na celu ustalenie potrzeb szkoleniowych logopedów.
ankieta