Cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”.

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”, które odbywać się będą w dniach: 17.09; 18.09; 1.10; 8.10.2019r.  o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Cele szkolenia:
– poznanie istoty konfliktu i jego przyczyn,
– poznanie negatywnych skutków nieefektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
– nabycie wiedzy i umiejętności o skutecznej metodzie bez porażek,
– nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic,
– rozwijanie kompetencji interpersonalnych nauczyciela,
– doskonalenie siebie i rozwój własnego warsztatu pracy.

 

Treści programowe:
1. Czym naprawdę jest konflikt i jakie jest jego źródło?
2. Typowe sposoby rozwiązywania konfliktów – dlaczego nie są skuteczne?
3. Dwie postawy: wygrany – przegrany
4. Mechanizmy obronne uczniów
5. Metoda bez porażek w praktyce
6. Jak budować dobre relacje w triadzie nauczyciel – rodzice – uczeń
Kurs ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy – uczestnicy zdobywają wiedzę, a następnie w sposób praktyczny metodą pracy własnej nabywają nowe umiejętności.

Szkolenia poprowadzi: Kinga Maciaszczyk –  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA

 

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: certyfikaty udziału w szkoleniu otrzymają osoby, które będą obecne na minimum 3 z 4 spotkań w ramach zaproponowanego cyklu oraz udzielą odpowiedzi na „zadania domowe”.

 

Uczymy języka polskiego (wstęp do nauczania języka polskiego dzieci na poziomie B1)

 

KURS E-LEARNINGOWY DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułu prowadzący proponowana data
1. Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1 Magdalena Dębowska 9.09
2. Zagadnienia gramatyczne w powiązaniu ze sprawnością mówienia dr Rafał Młyński 16.09
3. Zagadnienia leksykalne w powiązaniu ze sprawnością czytania ze zrozumieniem dr Rafał Młyński 23.09
4.  Sprawność pisania – o ćwiczeniu wymaganych przez SWE form wypowiedzi oraz ich ocenianiu Magdalena Dębowska 30.09
5. Podsumowanie z prezentacją materiałów przydatnych do nauczania na poziomie B1. Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński 7.10

 

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Dostępny od 9.09 do 7.10 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

REKRUTACJA NA KURS ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do udziału!

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie testem sprawdzającym wiadomości z nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1.

IV Europejska Konferencja Metodyczna w Madrycie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Polskiej Szkoły FORUM w Madrycie serdecznie zapraszamy do udziału w IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Madrycie w dn. 4 – 6 października 2019 r.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy pod hasłem Zapro(gra)muj polską szkołę!. Zaproponowane przez nas tematy sesji (m.in. TIK w nauczaniu języka polskiego, neurodydaktyka, nauczanie historii w szkole polonijnej, ewaluacja pracy własnej placówki) łączyć będzie teorię z praktyką.

W czasie konferencji zaplanowana została także sesja: To działa! podczas której nauczyciele – praktycy będą mogli przedstawić w 15minutowych wystąpieniach swoje autorskie pomysły i metody pracy. Aby zostać prelegentem tej sesji wystarczy wypełnić odpowiedni punkt w formularzu rekrutacyjnym poniżej.

W każdej z  proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 04 -06 października 2019 r. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 8 września 2019 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wypełnić poniżej.

Opłata wpisowa wynosi 20 euro, numer konta podamy osobom zakwalifikowanym do dnia 12.09.2019 r. Koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także programu towarzyszącego pokrywają Organizatorzy. Uczestnicy pokrywają koszty transportu.

Polonijni bibliotekarze w Poznaniu.

W dniach 7-13 lipca 2019 r. odbędą się Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach, zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach weźmie udział 11 osób z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazd krajoznawczy, koncert organowy oraz seans kinowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator”.

Uroczystość zakończenia warsztatów dla polonijnych bibliotekarzy, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca, w Collegium Minus UAM.

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

————————————————————————————————–

  Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

 

 

 

 

 

 

 

AMBASADOR POLSKOŚCI, EDYCJA III – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej.

„AMBASADOR POLSKOŚCI”

OBÓZ I SZKOLENIA LIDERSKIE DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


            OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE   


PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI

TERMIN: 11 – 21 SIERPNIA 2019

MIEJSCE REALIZACJI: DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6


Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane dni.

Rekrutacja jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania do 12 LIPCA 2019 roku!

Jeśli chcesz:

 • wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,

a ponadto:

 • masz od 15 do 17 lat,
 • masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie „AMBASADOR POLSKOŚCI” odbywającym się w dniach 11 -21 SIERPNIA 2019 roku w DOMU POLONII w OSTRÓDZIE.


Czym jest Ambasador Polskości?


Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Wyposażenie młodych Polaków w narzędzia pracy lidera oraz wiedzę o Polsce, jej historii, kulturze, muzyce, sztuce.

Przygotowanie projektów promujących Polskę, które następnie zostaną wdrożone przez młodzież w krajach ich zamieszkania.

Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:

 • dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski,
 • szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących
  z Polonią,
 • rozbudowa sieci kontaktów z młodzieżą polonijną
 • umiejętność pisania projektów,
 • przygotowanie projektów promujących Polskę za granicą,
 • wdrożenie, przy pomocy organizacji polonijnej, powstałych projektów w kraju zamieszkania po zakończonym obozie.

Co w programie?


Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętnościliderskie m.in.przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
 • warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego;
 • wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
 • wizyt studyjnychw różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych.


Jak aplikować?


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 12 LIPCA 2019 roku 

Zapraszamy! ?

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: obozy.ostroda@gmail.com

 

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli  prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

Webinarium: „Jak ciekawie uczyć literatury? Escape room jako metoda edukacyjna”

Szanowni Państwo,

znany badacz literatury dla dzieci Grzegorz Leszczyński przekonywał, że tylko gra ma szansę wprowadzić młodych ludzi w świat literatury. Tę diagnozę można rozszerzyć również na kształcenie polonistyczne. Skutecznym środkiem do nauki języka i literatury może być tworzenie eksperymentatoriów wiedzy  i nieformalnych przestrzeni edukacji pod postacią nowego narzędzia edukacyjnego, które urzekło w ostatnich latach zarówno pedagogów, jak i uczniów –  escape roomu. Kusząc obietnicą tajemnic, rodzi on pragnienie uczestniczenia w grze i samodzielnego poszerzania własnej wiedzy.

Wychodząc z tego założenia w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: Jak ciekawie uczyć literatury? Escape room jako metoda edukacyjna, które odbędzie się w dniach: czwartek 27.06.2019 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h)

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

–  Skąd pochodzi gra, na czym dokładnie polega i jak ją dobrze zorganizować, aby czerpać z niej korzyści metodyczne.

– Jak może zainteresować uczniów do zaangażowania się w naukę języka polskiego?

–  Uczestnicy poznają również metodologię budowania pokoju zagadek, czyli jak tworzyć zadania i skąd czerpać inspiracje.

– Zapoznają się również z przykładowym scenariuszem lekcji języka polskiego, który można zaadaptować do własnych zajęć oraz jak zastosować escape room w projektach i wymianach polsko –polonijnych.

Szkolenie poprowadzi dr Karolina Szymborska – dydaktyk, koordynator projektu „Razem dla Edukacji” dotyczącego wymian partnerskich między szkołami w Polsce i nauczającymi języka polskiego za granicą  z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfiakatów).