WARSZTATY W BRISTOLU

15 grudnia tuż przed Świętami odbyły się w Bristolu warsztaty na temat zastosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka i kultury polskiej, które były wstępem do cyklu szkoleniowego „Akademii Polskości”. Uczestniczkami szkolenia były nauczycielki pracujące w polskich szkołach sobotnich Bristolu i okolic. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zdzisław Hofman i Sławomir Prusakowski. W trakcie spotkania prezentowano atrakcyjne sposoby pracy z grupą oraz dyskutowano na temat trudności najczęściej napotykanych w szkole. Uczestniczki z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji na temat Akademii Polskości. „Czekamy na dalszy ciąg i prosimy o jeszcze”- stwierdziły na zakończenie uczestniczki szkolenia.

[metaslider id=”1285″]

WARSZTATY W WILNIE

W dniach 2 – 4 grudnia w ramach cyklu „Akademia Polskości” uczestnicy studium mieli okazję poznać metody pracy z grupą dzieci i młodzieży. Zdzisław Hofman przeprowadził zajęcia pod tytułem „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”. W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli i rozwijali umiejętności komunikacyjne, poznawali tańce integracyjne przydatne w pracy z grupą, poznawali techniki sprzyjające wzbudzaniu koncentracji uwagi i motywacji wśród uczniów. Duże zainteresowanie wzbudziły treści i metody dotyczące rozwoju umiejętności współpracy w grupie, tworzenia warunków do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Metody pracy w małych grupach i pobudzania twórczości są szczególnie ważne dla współczesnej edukacji.

[metaslider id=”1281″]

ODN SWP W KOPENHADZE

W dniach 7-8 grudnia 2013 r. w Kopenhadze odbędzie się sympozjum pod hasłem: „Język i tożsamość w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”. W spotkaniu udział wezmą zasłużeni działacze środowisk polonijnych, aktywnie uczestniczący w krzewieniu i popularyzowaniu polskiej oświaty i kultury. Sympozjum otworzy Ambasador RP w Królestwie Danii – Pan Rafał Wiśniewski.
Wśród zaproszonych gości nie zabraknie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Zdzisława Hofmana, który podczas warsztatów pod hasłem: „Obudzić w sobie Króla Lwa – przywództwo zawsze aktualne” poruszy zagadnienie sposobu budowania autorytetu nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości ucznia migracyjnego. W programie sympozjum przewidziana jest także prezentacja strategii rozwojowej ODNSWP. 

Podczas dwudniowego zjazdu w Kopenhadze zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
„Kategorie języka i tożsamości w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”, „Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – założenia” – Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, NUOP, Ekspert ODNSWP);
– „Przerwany proces edukacji ucznia migrującego. Co dalej z rozwojem ucznia po zmianie kraju?” – Ewa Rybacka (Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, NUOP);
– „Znani Polacy w krajach nordyckich – sposoby budowania tożsamości ucznia w procesie edukacyjnym” – Danuta Kral-Leszczyńska (Nordycka Unia Oświaty Polonijnej);
– ”Ændringer i synet på tosprogethed i sprogvidenskaben” – ”Ewolucja w poglądach na dwujęzyczność” – Juni Søderberg Arnfast (Uniwersytet Kopenhaski) prezentacja w j. duńskim, tłum. Roman Śmigielski;
Zaproszeni goście wezmą także udział w wieczorze, poświęconym wybitnemu polskiemu poecie – Julianowi Tuwimowi „W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie”.

Organizatorami sympozjum są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Danii oraz Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego.  

RELACJA ZE SZKOLENIA W GALWAY

Relacja ze szkolenia „Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej?”, które odbyło się w miniony weekend. Uczestnikom serdecznie dziękujemy!

ODN SWP W GALWAY W IRLANDII

W dniach 30 listopada – 1 grudnia nauczyciele z 16 irlandzkich szkół polonijnych działających w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii uczestniczyli w zorganizowanym w Galway szkoleniu pod hasłem Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej? Szkolenie otworzyła Prezes PMS w Irlandii pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, prezentując dane dotyczące szkół skupionych wokół PMS w Irlandii. Następnie wykład dotyczący tradycyjnych oraz nowych (w tym multimedialnych i dostępnych online) słowników wygłosił dr Sebastian Przybyszewski, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się prezentacją strategii ODN SWP. Niedziela poświęcona była na warsztaty prowadzone przez trenerów z ORPEG w trzech równoległych blokach: edukacja wczesnoszkolna (Małgorzata Małyska), język polski w klasach starszych (Grażyna Wiśniewska) oraz wiedza o Polsce (Liliana Sosnowska). Warsztaty zorganizowane zostały przez: PMS w Irlandii, ODN SWP, ORPEG oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie. Szkolenie miało też swoją „konkurencję” w postaci odbywającego się w niedzielę corocznego biegu mikołajów (Santa Dash Galway). W tym roku ponad 3,5 tys. czerwonych brodaczy w różnym wieku wzięło udział w biegach na 5 i 10 km.

[metaslider id=”1302″]

II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W CARLOW, IRLANDIA

Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole – takie hasło przyświecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow.  Na zaproszenie PMSI w zjeździe udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej.Organizatorami zjazdu byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.

Zjazd otworzyła prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli 17 szkół polonijnych.

Tegoroczne spotkanie nauczycieli z odbyło się pod hasłem: Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole.Tematyka szkoleń obejmowała  motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymali  certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zajęcia poprowadzili: prof.dr hab. Roman Laskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman.

[metaslider id=”1313″]

Poza atrakcyjną częścią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje światowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”.

Zjazd był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji nauczycieli. Wieczorny bankiet przy dźwiękach polskiej muzyki sprzyjał nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni.

Tematem dominującym rozmów były korzyści z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwość uczenia się jak i elastyczność umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczności poprowadził prof.dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, że dziecko dwujęzyczne z łatwością nabywa nowe umiejętności językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. Ma większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszłości niż jego monolingwalni rówieśnicy. Zachowanie języka macierzystego zapewni mu także możliwość budowania własnej tożsamości, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich pociech j. polskiego pozbawiają ich tego bogactwa.

Zjazd zakończyła prezentacja projektu  „Jesteś u siebie-zagłosuj” przedstawiona przez przedstawicieli Forum Polonia.

autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii