II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W CARLOW, IRLANDIA

Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole – takie hasło przyświecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow.  Na zaproszenie PMSI w zjeździe udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej.Organizatorami zjazdu byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.

Zjazd otworzyła prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli 17 szkół polonijnych.

Tegoroczne spotkanie nauczycieli z odbyło się pod hasłem: Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole.Tematyka szkoleń obejmowała  motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymali  certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zajęcia poprowadzili: prof.dr hab. Roman Laskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman.

[metaslider id=”1313″]

Poza atrakcyjną częścią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje światowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”.

Zjazd był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji nauczycieli. Wieczorny bankiet przy dźwiękach polskiej muzyki sprzyjał nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni.

Tematem dominującym rozmów były korzyści z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwość uczenia się jak i elastyczność umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczności poprowadził prof.dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, że dziecko dwujęzyczne z łatwością nabywa nowe umiejętności językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. Ma większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszłości niż jego monolingwalni rówieśnicy. Zachowanie języka macierzystego zapewni mu także możliwość budowania własnej tożsamości, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich pociech j. polskiego pozbawiają ich tego bogactwa.

Zjazd zakończyła prezentacja projektu  „Jesteś u siebie-zagłosuj” przedstawiona przez przedstawicieli Forum Polonia.

autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii  

PIERWSZE WARSZTATY STUDIUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WILNIE

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych nową ofertę. W Ostródzie powstał Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Głównym zadaniem tej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań „Wspólnoty Polskiej” na rzecz środowisk oświaty polonijnej. Od poniedziałku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają pierwsze zajęcia w ramach Studium Doskonalenia Nauczycieli „Metodyka Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży“.
Ostródzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował dla nauczycieli szkół polskich na Litwie program półrocznego studium doskonalącego. Zajęcia i warsztaty poprowadzą znakomici specjaliści, m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, jak również wykładowcy wyższych uczelni w Polsce. Od poniedziałku, 28 października, trwa pierwszy zjazd. Nauczyciele ze szkół wileńskich, z rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego, poznają metody integrowania zespołu klasowego, zasady badania potrzeb uczniów, uczą się rozwiązywania sytuacji trudnych z uczniami.
Prowadzący warsztaty, psycholog społeczny, trener biznesu, Sławomir Prusakowski, powiedział, że zamierza przekazać słuchaczom studium wiedzę na temat budowania relacji w klasie, podczas lekcji. „Na początek najważniejsze jest skupienie się na tym, jak zwiększyć zainteresowanie uczniów tym, czego się uczą, jak uświadomić im, że to, czego się nauczą, przyda się w życiu. Można to osiągnąć poprzez zbudowanie dobrej atmosfery podczas lekcji, nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem” – przekonuje psycholog Sławomir Prusakowski. I dodaje, że poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony nauczyciela motywuje ucznia do nauki.

Warsztaty są prowadzone technikami aktywnymi, nauczyciele poznają narzędzia do zastosowania w pracy z grupą. Zajęcia Studium Doskonalenia Nauczycieli odbywają się podczas ferii jesiennych, ale – jak stwierdziła nauczycielka klas początkowych ze Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach Ludmiła Łatyszewicz – warto było poświęcić czas na poznawanie nowych metod pracy. Regina Niemejko, która uczy matematyki w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zamierza wdrożyć zdobytą wiedzę podczas lekcji. „Zastanawiam się, jak to spodoba się moim szóstoklasistom” – mówi.

W programie Studium Doskonalenia Nauczycieli jest 5 zjazdów, odbywających się co 2 miesiące. Będą to 3-dniowe warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, specjalistami z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Następne zajęcia poświęcone zostaną radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, kreatywności podczas lekcji, nowoczesnym metodom prowadzenia lekcji języka polskiego.

Partnerami studium są Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP

W czwartek 19 września na Zamku w Ostródzie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dokumenty rejestracyjne na ręce pomysłodawcy i twórcy Ośrodka – wiceprezesa Wspólnoty pana Dariusza Bonisławskiego – złożył wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

W uroczystości brali również udział m.in. współpracujący od lat ze Wspólnotą: burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr Aleksander Socha, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, a także blisko 50-osobowa grupa przedstawicieli administracji i dyrektorów szkół polskich z Litwy. Wśród nich: Lilia Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Danuta Narbut – Zastępca Dyrektora Administracji m. Wilna, Regina Markiewicz – Kierownik wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, Anna Łapajewa – Starszy Specjalista Wydziału Oświaty Samorządu m. Wilna.

Głównym zadaniem nowej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań Wspólnoty Polskiej skierowanych do środowisk oświaty polonijnej. Na dyrektora placówki powołany został Zdzisław Hofman – doświadczony trener, autor licznych programów doskonalących, współtwórca i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza.

Siedzibą Ośrodka będzie Dom Polonii w Ostródzie, który od kilku lat pełni rolę ważnego centrum szkoleniowego i pobytowego dla nauczycieli (http://hoteldompoloniiostroda.pl)

AKADEMIA POLSKOŚCI W CHICAGO

Pod koniec maja zakończył się piąty i ostatni zjazd w ramach pierwszej edycji Akademii Polskości – studium metodycznego dla nauczycieli polonijnych w Chicago, które współorganizowane było przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Ideą Akademii Polskości jest wspieranie szkolnictwa polonijnego poprzez nowoczesną edukację nauczycieli.

Ostatni zjazd, trwający od 24 do 29 maja, zakończył cykl aktywnych zajęć dla nauczycieli prowadzonych od kilku miesięcy przez specjalistów z Polski. Uczestniczki Akademii poznały, podczas pięciu spotkań poświęconych różnym zagadnieniom, wiele metod aktywizujących wykorzystywanych w procesie nauczania. Poszczególne zajęcia przybliżyły studentkom zagadnienia związane z budowaniem skutecznej komunikacji i współpracy w szkole, integracją w klasie szkolnej czy innowacjami w edukacji polonistycznej. Każdy blok zajęć oferował inne możliwości praktycznego poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności skutecznego nauczania w szkole polonijnej.

Majowy zjazd prowadzony był przez Zdzisława Hofmana, trenera doskonalącego nauczycieli w Polsce i USA oraz Sławomira Prusakowskiego, psychologa i trenera biznesu szkolącego w Polsce i poza granicami, współtwórcę treningu umiejętności społecznych dla młodzieży oraz wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajęcia poświęcone były planowaniu strategii rozwojowej szkół polonijnych, budowaniu partnerstwa i efektywnej współpracy, a także skutecznej motywacji i ewaluacji procesu edukacyjnego. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie kursu było wypalenie zawodowe nauczycieli – jego przyczyny, skutki oraz sposoby umiejętnego radzenia sobie z problemem.

Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Polskości, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polonijnych nauczycieli

Anna Rosa
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

W dniach 17-20 lutego br. miał miejsce kolejny zjazd uczestników chicagowskiej Akademii Polskości współorganizowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach lutowego zjazdu odbyły się warsztaty z cyklu „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży.” Prowadził je znany chicagowskim nauczycielom doświadczony pedagog i trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zdzisław Hofman. Jest on też socjoterapeutą i współpracownikiem Stowarzyszenia Szkoła Liderów. W jego dorobku jest również tworzenie i realizowanie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania dla nauczycieli polskich szkół poza granicami Polski.

Uczestniczki lutowego zjazdu miały niepowtarzalną okazję poznać gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, na przykład: ruchu, muzyki, tańca, plastyki i gier parateatralnych. Popołudniami i wieczorami uczyły się, jak twórczo podchodzić do samego procesu uczenia się i w jaki sposób pracować w grupie wykorzystując swe naturalne predyspozycje. Bardzo ważnym elementem było uzmysłowienie siły motywacji w grupie oraz zespołowego uczenia się. Zakończeniem intensywnego zjazdu było poznanie znaczenia i siły informacji zwrotnej jako sposobu na monitorowanie efektywności procesu nauczania.

Wszystkie zdobyte umiejętności miały zastosowanie praktyczne, dlatego mogły być od razu wykorzystywane w pracy przez uczestniczki studium, które są nauczycielkami szkół polonijnych. O wartości tego typu zajęć organizowanych dla nauczycieli świadczył ogromny entuzjazm, z którym przyjęto proponowane metody.

Kolejny zjazd w ramach Akademii Polskości w Chicago odbędzie się w dniach 17-21 marca 2013 roku. Warsztaty i wykład z cyklu „Edukacja polonistyczna – między tradycją a innowacyjnością” poprowadzi prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Rosa
Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

STYCZNIOWY ZJAZD AKADEMII POLSKOŚCI

W ubiegłym tygodniu zakończył się długo oczekiwany, pierwszy zjazd w ramach chicagowskiej Akademii Polskości – studium doskonalącego dla nauczycieli polonijnych, współorganizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studium, obejmujące 5 zjazdów, zakończy się w maju bieżącego roku, a dyplom ukończenia kursu otrzyma 34 chicagowskich nauczycieli polonijnych z Chicago i okolic oraz z Indiany.

Idea dłuższego, systematycznego kursu dla nauczycieli uczących poza granicami Polski w różnych warunkach kulturowych, zrodziła się już jakiś czas temu w Polsce w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i w środowiskach akademickich, oraz w ośrodkach polonijnych rozsianych po całym świecie. Nauczyciele polonijni, niezależnie od kraju, w którym pracują, mierzą się z podobnymi problemami: w jaki sposób nauczać przedmiotów ojczystych w warunkach, kiedy język polski nie jest dominujący oraz jak dokształcać się i wzbogacać własną wiedzę o Polsce i jej kulturze, a także wiedzę z zakresu metodyki nauczania, pedagogiki i psychologii z dala od możliwości oferowanych nauczycielom w Polsce. Problemom tym od dawna starają się sprostać polonijne organizacje zrzeszające nauczycieli i edukatorów, a także instytucje polskie wspomagające nauczanie poza granicami Rzeczpospolitej, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz największe ośrodki uniwersyteckie.

O projekcie Akademia Polskości, przeznaczonym dla nauczycieli polonijnych z wielu krajów świata, dyskutowano podczas III Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie w kwietniu 2012 roku, w której uczestniczyły przedstawicielki Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, z prezes Ewą Koch na czele. Bardzo szybko idea ta została przeszczepiona na grunt amerykański. Podczas XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago, który odbył się w dniach 25-28 maja 2012 roku z inicjatywy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, zaprezentowano projekt studium doskonalącego dla nauczycieli polonijnych przy współpracy polskich ośrodków akademickich oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska (Dariusz Bonisławski, wiceprezes organizacji, jest także autorem nazwy studium). Ponieważ zainteresowanie chicagowskich nauczycieli dokształcaniem się było bardzo duże, do projektu włączyło się Zrzeszenie Nauczycieli Polskich i po kilku miesiącach prac powołano do życia chicagowską Akademię Polskości- studium doskonalące z zakresu metodyki wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Projekt ten przeznaczony jest dla nauczycieli szkół polonijnych w aglomeracji miasta Chicago. Model nauczania podczas trwania studiu, opiera się na kilkudniowych zjazdach co 3-4 tygodnie, podczas których do Chicago z Polski przylatują wykładowcy, pedagodzy i trenerzy, by kształcić chicagowskich nauczycieli z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki nauczania, akwizycji (nabywania) języka polskiego jako drugiego, historii i literatury polskiej w warunkach bilingwizmu. Uzupełnieniem zjazdów będą zajęcia w formie e-learningu, czyli nauczania na odległość z wykorzystaniem możliwości Internetu. W chicagowskiej Akademii Polskości biorą udział 34 osoby związane z kształceniem w polonijnych placówkach edukacyjnych, w większości polonijni nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Styczniowy zjazd odbył się w drugiej połowie miesiąca 20-24 stycznia 2013 roku. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych w nowej siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce przy 6544 W. Higgins Avenue w Chicago. Poprowadził je doświadczony psycholog, dydaktyk i trener biznesu, Sławomir Prusakowski z Wrocławia, który jest współtwórcą treningu umiejętności społecznych adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, szkoli trenerów i nauczycieli, kształci studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz współpracuje z innymi uczelniami wyższymi w Polsce.

Blok wykładów i warsztatów zatytułowany „Budowanie relacji i komunikacja w klasie szkolnej” cieszył się ogromnym zainteresowaniem studentek, które poznały techniki integracji grupy i wpływ, jaki posiada integracja klasy na osiągane efekty dydaktyczne oraz aktywne metody wykorzystywania zmysłów do nauki. Uczestniczki zajęć uczyły się, w jaki sposób badać potrzeby uczniów i ustalać zasady funkcjonowania zespołu (tzw. pedagogika kontraktu), poznawały techniki rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z uczniem oraz style i strategie rozwiązywania konfliktów. Po kilku intensywnych dniach zajęć wiele osób w nich uczestniczących stwierdziło, iż poznane metody można z powodzeniem zastosować nie tylko w pracy z zespołem klasowym, ale także podczas rozwiązywania konfliktów rodzinnych czy interpersonalnych w życiu zawodowym. 25 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów przyniosło wymierne efekty, ponieważ kolejnej soboty każda z uczestniczek mogła wypróbować poznane metody i techniki podczas zajęć w polskiej szkole. Wszystkie z uczestniczących osób stwierdziły, iż tego typu zajęcia- aktywne warsztaty prezentujące konkretne techniki pracy oraz wyzwalające ukryty w każdym potencjał, są najbardziej pożądane w pracy nauczyciela oraz przynoszą najwięcej efektów w dydaktyce.

Kolejny zjazd w ramach Akademii Polskości odbędzie się w dniach 17-21 lutego. Blok aktywnych zajęć zatytułowany „Aktywizacja procesu uczenia- stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży” poprowadzi Zdzisław Hofman, doskonale znany nauczycielom polonijnym pedagog, autor programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania dla pedagogów szkół polskich poza granicami RP.

Anna Rosa,
Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce