Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych, IV edycja

Szanowni Państwo , jest nam niezmiernie miło , że możemy poinformować o kolejnym –ważnym etapie na drodze budowy  sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODNSWP jakim jest

 IV edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych

(10 – 16 lipca, Ostróda)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 2015 roku tworzy sieć Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM), których głównym celem jest inspirowanie lokalnego środowiska do działania i samopomocy.  Doradca metodyczny, stojący na czele LOMu,  ma za zadanie kierować i koordynować pracę partnerów i lokalnych ekspertów,   a także  doradzać  nauczycielom i wspomagać  ich w procesie planowania, budowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole polonijnej. Szczegóły związane z działalnością LOM znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce LOKALNE OŚRODKI METODYCZNE.

Jednym z głównych zadań Akademii jest wyłonienie kandydatów na doradców w celu utworzenia nowych Lokalnych Ośrodków Metodycznych na świecie. Zapraszamy zatem do współpracy osoby otwarte,  kreatywne, mające wiedzę na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego lub innych wymienionych w profilu doradcy przedmiotóworaz niezbędne doświadczenie w tym względzie. O przyjęciu decydować będą powyższe, a także:

 1. Spełnienie wymogów formalnych w tym ukończenie studiów pedagogicznych na kierunku: filologia polska, historia, geografia lub edukacja wczesnoszkolna.
 2. Motywacje kandydata.
 3. Miejsce proponowanej lokalizacji LOM.

Uczestnicy po ukończeniu Akademii i uzyskaniu akceptacji do włączenia do programu otrzymają opracowaną  ścieżkę rozwojowo – szkoleniową, która zapewni odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze lidera. Ścieżka każdorazowo zakładać będzie indywidualną opiekę merytoryczną oraz rozwój i wzmacnianie  niezbędnych kompetencji .

W programie Akademii znalazły się m.in.:

 • narzędzia i metody promocji,
 • budowanie i rozwijanie partnerstw,
 • sposoby badania analizy potrzeb lokalnego środowiska,
 • zajęcia praktyczne,
 • wykorzystanie nowych technologii w pracy z uczniami,
 • szkolenia trenerskie,
 • atrakcyjny program towarzyszący.

Wśród zaproszonych wykładowców spotkacie Państwo m.in:

Szczegółowy program Akademii.

Po zakończeniu procesu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny doradca metodyczny będzie działał na ustalonym  terenie działa jako przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP w ramach sieci LOM.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Aby zostać doradcą metodycznym  należy przejść cykl szkoleń, które zawarte są w Procedurze powołania LOM . Akademia jest częścią tej procedury.

Osoby zainteresowane udziałem w budowaniu sieci wsparcia Lokalnych Ośrodków Metodycznych prosimy o wypełnienie formularza rekrutującego na Akademię Polonijnych Doradców Metodycznych znajdującego się poniżej do 15 czerwca 2018 roku. 

Wyniki rekrutacji ogłosimy 18 czerwca 2018 roku. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Przystanek Dwujęzyczność w Nowym Jorku

Nowy Jork, 19 – 23 maja 2018 roku.

Stany Zjednoczone to kraj z najliczniejszą Polonią na świecie. Największe ośrodki polonijne to Nowy Jork, Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles i Seattle. Szacuje się że mieszka w Stanach Zjednoczonych 10,6 mln ludzi pochodzenia polskiego, a około 667 tys. z nich używa języka polskiego w życiu codziennym.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska dostrzega tę Polonię. Stąd pomysł na Przystanek Dwujęzyczność – miejsce, gdzie wskażemy rodzicom, nauczycielom i uczniom drogę do dwujęzyczności zrównoważonej.

Przystanek Dwujęzyczność to idea, która zwraca uwagę na rozwój osoby wielojęzycznej
i wielokulturowej. To pomysł dla nauczycieli polonijnych, rodziców i dzieci promujący dwujęzyczność wśród Polonii nowojorskiej poprzez wydarzenia kulturalne i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowym elementem będzie także możliwość skonsultowania się rodzica dziecka  z psychologiem lub/i logopedą zajmującymi się na co dzień pacjentami dwujęzycznymi.

Przystanek Dwujęzyczność ma na celu upowszechnienie wiedzy o wielojęzyczności, promowanie tego zjawiska wśród nowojorskiej Polonii oraz diagnozę językowo – psychologiczną dzieci polonijnych.

Ważnym elementem Przystanku Dwujęzyczność będzie otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Program wydarzenia odbędzie się obejmuje  panel dyskusyjny z udziałem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających – Doroty Andraki, Ilony Szliter – Wyzińskiej i Justyny Berezy – Polonijnych Nauczycieli Roku 2017 oraz innych ważnych Gości Honorowych otwarcia.

Serdecznie zapraszamy.

Program Przystanku Dwujęzyczność w Nowym Jorku

SOBOTA, 19 maja 2018

Godz. Polska Szkoła w Trenton przy parafii Św. Jadwigi – Trenton Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza – Brooklyn
Uczymy, jak uczyć: lekcje pokazowe i warsztaty dla rodziców
10:00 Programowanie języka, Katarzyna Czyżycka Metoda symultaniczno – sekwencyjna w pracy z dziećmi, Anna Nepomuceno
Odmiana rzeczownika na różnych poziomach edukacyjnych – Justyna Bereza Historia Polski dla dzieci polonijnych– Ilona Szliter – Wyzińska, Polonijny Nauczyciel Roku 2017

 

15:00 Słuchać, słyszeć, usłyszeć – czyli kilka słów o percepcji słuchowej – warsztaty dla nauczycieli i rodziców, Katarzyna Czyżycka, logopeda Dwukulturowość – wyzwanie dla polskich rodziców w USA – wykład dla rodziców i nauczycieli, Anna Nepomuceno, psycholog i logopeda
15:45 Aktywne metody wspomagania języka polskiego w domu, Justyna Bereza, Polonijny Nauczyciel Roku 2017 Rola historii w domu polonijnym – Ilona Szliter – Wyzińska

 

NIEDZIELA, 20 maja 2018

Centrum Polsko – Słowiańskie, 177 Kent St, Brooklyn, NY 11222

OD godz. 12:00 –Bezpłatne konsultacje psychologiczne i logopedyczne dla dzieci.

Gry, zabawy rozwijające wielojęzyczność dzieci.

Warsztaty dla rodziców.

PONIEDZIAŁEK, 21 maja 2018

Warsztaty dla nauczycieli polonijnych i lekcje pokazowe

Godz. Hapoy Times Day Care,

Gargield NJ 07073

Happy Times Day Care 3

Wallington NJ 07073

Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY

10:30 Historia widziana inaczej –  Ilona Szliter – Wyzińska Nieprzypadkowe przypadki, A. Nepomucoeno, K. Czyżycka
13:00 Nieprzypadkowe przypadki, A. Nepomucoeno, K. Czyżycka Historia widziana inaczej –j – Ilona Szliter – Wyzińska
17:00 Nauka czytania metodą symultaniczno – sylabową, K. Czyżycka

 

WTOREK, 22 maja 2018

Warsztaty dla nauczycieli polonijnych i lekcje pokazowe

Godz. Kids Akademy, Lindenhurs Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta – Copiaque, NY Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY
16:00 Historia widziana inaczej– Ilona Szliter – Wyzińska
17:00 Nauka czytania metodą symultaniczno – sylabową, K. Czyżycka
18:00 Rola historii w nauczaniu  polonijnym – Ilona Szliter – Wyzińska
19:00 Dwujęzyczność w praktyce, A. Nepomuceno

 

ŚRODA, 23 maja 2018 r

Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku; 233 Madison Avenue, (Jan Karski Corner), New York, NY 10016

Godz. 18:00 Uroczyste otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego

 • Przemówienia Gości Honorowych
 • Panel dyskusyjny z udziałem prezesa SWP, prezes CPSD, Polonijnych Nauczycielek Roku
 • Uroczyste podpisanie umów i wręczenie aktów powołania

 

TRENERZY Przystanku Dwujęzyczność w Nowym Jorku

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, autorka książeczek dla dzieci i serwisu logopedycznego dla rodziców. Dyrektor programowy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Anna Nepomuceno – psycholog, terapeuta, filolog polski. Absolwentka psychologii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych.

Ilona Szliter – Wyzińska – historyk, nauczyciel w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Wiedniu. Polonijny nauczyciel roku w kategorii SPK w 2017 roku

Justyna Bereza – filolog polski, nauczyciel języka polskiego w szkole w New Jersey. Polonijny Nauczyciel Roku w kategorii szkół społecznych w 2017 roku

 

Śladami Polaków w… II edycja konkursu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz drugi zaprasza Państwa do udziału w konkursie „Śladami Polaków w…”. Tym razem udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół polskich spoza Polski i polonijnych z całego świata!

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród  uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.

Konkurs składa się z kilku etapów:

 1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne/literackie/inne na temat miejsc lub postaci związanych z Polską oraz ich krajem zamieszkania.
 2. Nauczyciel zbiera wszystkie prace w szkole i wysyła zbiorową paczkę oraz skany/zdjęcia poszczególnych prac do ODN SWP.
 3. Komisja konkursowa wybiera najlepsze prace z grupy starszej i najlepsze prace z grupy młodszej.
 4. Autorzy najlepszych prac z grupy młodszej otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodą dla Autorów najlepszych prac z grupy starszej jest zaproszenie na finał projektu w Warszawie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze.
 6. Dodatkowo w dniach 1.09 – 15.11.2018 w poszczególnych krajach nauczyciele realizują program edukacyjny poświęcony postaciom lub/i miejscom związanym z Polską i krajem zamieszkania. W ramach projektu edukacyjnego mogą odbywać się wycieczki do szkół polonica.

Celami projektu są:

 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i  wytrwałości uczniów
 • Budowanie więzi z Polską uczniów polonijnych;
 • Poczucie tożsamości narodowej u uczniów poprzez pokazanie im miejsc związanych z  Polską w kraju zamieszkania;
 • Integracja oraz inicjowanie i wspieranie aktywnego kontaktu młodzieży polonijnej z  rówieśnikami z Polski;
 • Nauka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz asymilacja językowo-kulturowa;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej nauczycieli.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Nagrodą jest kilkudniowy przyjazd do Warszawy oraz atrakcyjne programy edukacyjne w Państwa krajach zamieszkania.

Regulamin Konkursu Śladami Polaków w 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

Razem dla Edukacji – nabór szkół z Polski i spoza Polski do projektu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Razem dla Edukacji”, którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursowej będzie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Mamy nadzieję, że korzystając z własnych doświadczeń i płynących z realizacji dotychczasowego przedsięwzięcia, będziecie Państwo zainteresowani udziałem w projekcie. Prosimy o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa do 16 marca 2018 roku. Po nadesłaniu deklaracji, prześlemy materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

Deklarację uczestnictwa prosimy wysłać na adres rodzinapolonijnaswp@gmail.com do 16 marca 2018 r. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

 1. Nazwa i adres szkoły
 2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt wraz z adresem mailowym
 3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.

Śladami Polaków w… wyniki konkursu

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci polonijnych z Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch pt. „Śladami Polaków w…”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju. Jesteśmy dumni, bowiem w działaniu udział wzięło ponad 100 uczniów z wyżej wymienionych krajów.

Uczniowie wybierali różne postaci: Marię Curie – Skłodowską, Stanisława Leszczyńskiego, Fryderyka Chopina, Józefa Hallera, Henryka Sienkiewicza, Henryka Siemiradzkiego, królową Marysieńkę Sobieską, Władysława Andersa, a nawet Misia Wojtka!

Szanowni Państwo,

w załączeniu lista wygranych uczniów. Serdecznie gratulujemy! Z wszystkimi wygranymi skontaktujemy się poprzez nauczycieli koordynatorów z danego kraju w najbliższym tygodniu. Wszystkie prace finalistów zostaną opublikowane na FB Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz wystawione w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie.

Lista uczniów nagrodzonych w konkursie

 

 

Powstaje pomocniczy podręcznik dla szkół polonijnych!

Przewodnik po Dziejach Polski – taki tytuł prawdopodobnie będzie nosił pierwszy podręcznik pomocniczy do nauki historii dla szkół polonijnych. Napisania książki podjęły się wspólnie trzy duże instytucje: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

„Nie ukrywam, że na pomysł napisania podręcznika wpadł pan prezes Jarosław Szarek i „sprzedał mi” go na VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych.” – mówił w Wyszehradzie prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski – „Długo się nie zastanawiałem, bo to świetna idea.” – dodaje.

15 października 2017 roku w Wyszehradzie podczas II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Polonijnych podpisano list intencyjny,  w którym wszystkie trzy strony deklarują „wolę współpracy w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Przewodnik po historii Polski”, którego celem jest opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Przewodnim motywem narracji obejmującej dzieje Polski byłyby dokonania przodków, związane z budową państwa, walką o jego potęgę, a po zbrodni rozbiorów o jego odzyskanie, wreszcie odbudowę i obronę narodowej tożsamości. Za niezwykle istotną uznajemy również perspektywę rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Polski, z ukazaniem jej wpływu na dzieje Europy i świata.”

Książka powstaje pod przewodnictwem merytorycznym prof. Włodzimierza Sulei z IPN. Zostanie podzielona na dwie części: na Wschód i Zachód.

W powstawaniu nie sposób pominąć roli Muzeum Początków Państwa Polskiego z dyrektorem dr Michałem Boguckim na czele. To właśnie MPPP zajmie się pakietem multimedialnym dołączonym do przewodnika. „Musi być tak, żeby dzieci zainteresowało. Sama książka – tak, super pomysł, ale dzisiaj wiemy, że to gry, filmy i animacje interesują dzieci” – wyjaśnia dyrektor MPPP.

W Wyszehradzie przedstawiciele SWP, IPN i MPPP rozmawiali o podręczniku z nauczycielami polonijnymi. Wszyscy przyznawali, że pomysł jest znakomity, ale jednak są obawy o jego realizację. „Proszę Państwa, przewodnik będzie osią” – uspokajał prezes D.P. Bonisławski – „natomiast do tej osi dobudujemy, przy państwa pomocy, multimedialną paczkę metodyczną dla każdego kraju.”

„Dla dzieci w jakim wieku zostanie napisana książka” – pytano.

„Nad całością czuwa ODN SWP” – odpowiadał prezes – „Oznacza to, że książka zostanie napisana w sposób odpowiedni do poziomu językowego Państwa uczniów. Postaramy się, by miała kilka takich poziomów: A2, B1 i B2. W ten sposób unikamy pytania: dla jakiego wieku, a pozwalamy wszystkim dzieciom na korzystanie z podręcznika.”

„To jest naprawdę świetna idea! Taki podręcznik będzie służyć budowaniu dumy z poczucia patriotyzmu.” – mówili nauczyciele.

Pierwsza część podręcznika, roboczo nazywana  „na Zachód” będzie mieć premierę już we wrześniu 2018 roku.