Ścieżka rozwoju osobistego doradców metodycznych LOM

Artykuł dedykuję wszystkim nauczycielom szkół polonijnych i polskich za granicą, którzy szukają możliwości rozwoju osobistego i inspiracji jak rozwijać szkołę, którą prowadzą, lub w której pracują.

16 sierpnia rusza w Ostródzie III edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych, która jest jednym z elementów cyklu budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak stać się doradcą metodycznym i powołać LOM w swoim regionie (więcej w poprzednich artykułach TUTU). Jakie kompetencje  zyskają Państwo uczestnicząc w Akademii?

To, ze wkroczycie na ścieżkę, która może doprowadzić Państwa do bycia doradcą metodycznym LOM, wiecie już z innych naszych wpisów. Jednak już jako kandydat na doradcę czyli uczestnik najbliższego spotkania, otrzymacie Państwo wsparcie na dwóch poziomach: kompetencji metodycznych oraz kompetencji liderskich.

Co to znaczy rozwój kompetencji?

Kompetencje to: wiedza, umiejętności i postawy w określonym obszarze. Postawa jest elementem najważniejszym, bo nawet najbardziej wartościowa wiedza oraz przećwiczone umiejętności nie wystarczą jeżeli uczestnik nie będzie chciał ich stosować, dlatego warto mieć stale na uwadze cel: dlaczego chcę wziąć udział w spotkaniu i dlaczego chcę zostać doradcą.

Dlaczego zatem ważne jest rozwijanie kompetencji, w tym kompetencji liderskich? Otóż doradca jest osobą, która nie tylko sama uczy j. polskiego, historii, geografii, wiedzy o Polsce dzieci i młodzież, ale także wspiera innych nauczycieli w pracy i innych działaniach.  Tworząc Lokalny Ośrodek Metodyczny doradca przyjmuje rolę integratora środowiska, a zatem będzie tworzył  i wspierał zespół ekspertów  w zakresie podnoszenia jakości prowadzonego procesu edukacji. Do zadań doradcy należy również tworzenie koalicji z instytucjami otoczenia zewnętrznego w danym regionie, jakimi są np. organizacje polonijne, ambasady, etc. czy  współpraca projektowa ze szkołami w Polsce.

 

Najbliższe wydarzenie przygotuje Państwa do bycia liderem.

Nawiążą Państwo kontakty z nauczycielami z wielu krajów, wymienią się doświadczeniami, nauczą  pracy metodą projektu, poznają zasady i nauczą się tworzyć partnerstwa projektowe. Poznają Państwo także zakres programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina Polonijna”.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi. Prowadzący kierują się zasadą przyjętą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP, że każde warsztaty dostarczają nową wiedzę. Jest także przewidziany czas na ćwiczenia umiejętności i refleksję, a w przerwach: dyskusję i wymianę doświadczeń. Wszystko to  wpisuje się w magiczny trójkąt edukacyjny pozwalający nabyć nowe lub rozwinąć posiadane kompetencje liderskie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych.

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ (wystarczy kliknąć).

autor tekstu: Zenka Bańkowska – specjalista ds. rozwoju projektów, trener ODN SWP.

ODN SWP W GALWAY W IRLANDII

W dniach 30 listopada – 1 grudnia nauczyciele z 16 irlandzkich szkół polonijnych działających w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii uczestniczyli w zorganizowanym w Galway szkoleniu pod hasłem Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej? Szkolenie otworzyła Prezes PMS w Irlandii pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, prezentując dane dotyczące szkół skupionych wokół PMS w Irlandii. Następnie wykład dotyczący tradycyjnych oraz nowych (w tym multimedialnych i dostępnych online) słowników wygłosił dr Sebastian Przybyszewski, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się prezentacją strategii ODN SWP. Niedziela poświęcona była na warsztaty prowadzone przez trenerów z ORPEG w trzech równoległych blokach: edukacja wczesnoszkolna (Małgorzata Małyska), język polski w klasach starszych (Grażyna Wiśniewska) oraz wiedza o Polsce (Liliana Sosnowska). Warsztaty zorganizowane zostały przez: PMS w Irlandii, ODN SWP, ORPEG oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie. Szkolenie miało też swoją „konkurencję” w postaci odbywającego się w niedzielę corocznego biegu mikołajów (Santa Dash Galway). W tym roku ponad 3,5 tys. czerwonych brodaczy w różnym wieku wzięło udział w biegach na 5 i 10 km.

[metaslider id=”1302″]

II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W CARLOW, IRLANDIA

Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole – takie hasło przyświecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow.  Na zaproszenie PMSI w zjeździe udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej.Organizatorami zjazdu byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.

Zjazd otworzyła prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli 17 szkół polonijnych.

Tegoroczne spotkanie nauczycieli z odbyło się pod hasłem: Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole.Tematyka szkoleń obejmowała  motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymali  certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zajęcia poprowadzili: prof.dr hab. Roman Laskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman.

[metaslider id=”1313″]

Poza atrakcyjną częścią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje światowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”.

Zjazd był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji nauczycieli. Wieczorny bankiet przy dźwiękach polskiej muzyki sprzyjał nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni.

Tematem dominującym rozmów były korzyści z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwość uczenia się jak i elastyczność umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczności poprowadził prof.dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, że dziecko dwujęzyczne z łatwością nabywa nowe umiejętności językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. Ma większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszłości niż jego monolingwalni rówieśnicy. Zachowanie języka macierzystego zapewni mu także możliwość budowania własnej tożsamości, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich pociech j. polskiego pozbawiają ich tego bogactwa.

Zjazd zakończyła prezentacja projektu  „Jesteś u siebie-zagłosuj” przedstawiona przez przedstawicieli Forum Polonia.

autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii  

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

 

Edukacja młodych ludzi odbywa się zawsze w relacji uczeń – nauczyciel. Pomagamy Państwu stawać się jeszcze bardziej skutecznymi przewodnikami dla Waszych uczniów. W tym celu prezentujemy ofertę atrakcyjnych szkoleń, warsztatów, zjazdów i konferencji.

 

Już niebawem szczegóły na temat V Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie planowany termin – 8 – 11 maja 2014 roku. Przewodnim tematem zjazdu będzie dwujęzyczność. 

 

Prowadzimy badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli polskich w różnych krajach, na ich podstawie przygotowujemy ofertę warsztatową, która może być także ofertą „szytą na miarę”. Staramy się dostosować do Państwa oczekiwań, sprostać wymogom Waszych placówek i środowisk. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi.

Wspierając rozwój nauczycieli polskich poza Polską jesteśmy pewni, że przyczyniamy się do wzmocnienia poczucia tożsamości młodych Polaków, rozwoju ich umiejętności językowych i otwartości na różnorodny kulturowo Świat.

Nasza oferta – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń jest realizowana w Domu Polonii  w Ostródzie – miejscu wyjątkowym i bardzo atrakcyjnym, oraz w miejscach przez Państwa wskazanych poza Polską. 

 Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

 1. Polimetodyzm – propozycje atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań metodycznych
 2. Projekt edukacyjny – zastosowanie w pracy szkoły i grupy
 3. Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie – rozwój sprawności językowych
 4. Integracja nowoczesnej wiedzy o literaturze i języku z procesem nauczania
 5. Dwujęzyczność szansa czy zagrożenia ?
 6. O poprawnej pisowni i wymowie – jak uczyć oraz co poprawić
 7. Szkolenia liderskie z zakresu zarządzania zespołem, jak tworzyć zespół?
 8. Szkolenia dotyczące rozwiązywania konfliktów, skuteczna współpraca
 9. Specjalne potrzeby edukacyjne w szkole polonijnej
 10. Praca z samorządami szkolnymi – jako pomoc w rozwoju postaw partycypacyjnych
 11. Współpraca z rodzicami – edukacja dorosłych, rozwój wiedzy i kompetencji rodzicielskich
 12. Partycypacja rodziców na rzecz rozwoju szkoły
 13. Motywacja do nauki języka i kultury polskiej

Naszą ambicją jest stosowanie szkoleń na odległość. Taki program jest już realizowany w Chicago ramach „Akademii polskości”. W ten sposób realizujemy dwa ważne tematy:

 1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole polonijnej

Nie tylko szkolenia są nasza domeną. Niebawem zespół naszych ekspertów będzie służył pomocą w zakresie ważnych dla rozwoju polskiego szkolnictwa spraw. Poradzimy jak:

 • założyć organizację integrującą i zrzeszającą nauczycieli w Waszym środowisku/kraju
 • założyć szkołę społeczną
 • stworzyć strategię rozwojową dla swojej szkoły

Inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP

W czwartek 19 września na Zamku w Ostródzie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dokumenty rejestracyjne na ręce pomysłodawcy i twórcy Ośrodka – wiceprezesa Wspólnoty pana Dariusza Bonisławskiego – złożył wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

W uroczystości brali również udział m.in. współpracujący od lat ze Wspólnotą: burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr Aleksander Socha, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, a także blisko 50-osobowa grupa przedstawicieli administracji i dyrektorów szkół polskich z Litwy. Wśród nich: Lilia Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Danuta Narbut – Zastępca Dyrektora Administracji m. Wilna, Regina Markiewicz – Kierownik wydziału Oświaty i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, Anna Łapajewa – Starszy Specjalista Wydziału Oświaty Samorządu m. Wilna.

Głównym zadaniem nowej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań Wspólnoty Polskiej skierowanych do środowisk oświaty polonijnej. Na dyrektora placówki powołany został Zdzisław Hofman – doświadczony trener, autor licznych programów doskonalących, współtwórca i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza.

Siedzibą Ośrodka będzie Dom Polonii w Ostródzie, który od kilku lat pełni rolę ważnego centrum szkoleniowego i pobytowego dla nauczycieli (http://hoteldompoloniiostroda.pl)

WARSZTATY W OSTRÓDZIE 18-23.08.2013

O warsztatach na youtube:

Telewizja Mazury o naszych warsztatach

18.08.2013 w Ostródzie rozpoczął się cykl warsztatów dla nauczycieli polonijnych pod wspólnym tytułem „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Uroczyste otwarcie poprzedził koncert fortepianowy, zaś od 20.00, w Amfiteatrze nad jeziorem, uczestnicy mogą oglądać ostatni w tym roku ostródzki kabareton.

Warsztaty będą trać do piątku 23.08, a ich tematy to między innymi:

 • Metodyka pracy z grupą.
 • Kultura współczesnego języka polskiego.
 • Rozwój zawodowy nauczyciela.
 • Elementy logopedii dla nauczycieli.
 • Pedagogika zabawy i twórczości.

Zajęcia poprowadzą trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska: Karolina Zioło-Pużuk oraz Zdzisław Hofman.

Gośćmi specjalnymi będą: Ks. Wiesław Wójcik, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu oraz profesor Maria Kwiatkowska-Ratajczak, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.