Webinarium „Gry edukacyjne – zrób to sam!”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Gry edukacyjne- zrób to sam!”, które odbędzie się w środę 22.05.2019 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Cel szkolenia:

– wskazanie wartościowych gier edukacyjnych,
– zapoznanie z darmowymi generatorami gier edukacyjnych
– wskazanie sposobów dostosowywania gier do potrzeb nauczyciela
– zainspirowanie do wykorzystywania gier edukacyjnych w kreatywny
sposób

Program szkolenia: 

– definicja gier oraz gier edukacyjnych
– zalety i wady wykorzystywania gier w szkole polonijnej i na kursach jpjo
– generatory gier online: Dobble,Kalambury, Story Cubes, Taboo, Bingo, Koło fortuny
– domowe sposoby wykonanie gier na zasadach: 5 sekund, Gorący Ziemniak, Story Cubes, Zgadnij kto to?, Pewnego razu, Kaboom
– strona poświęcona grom planszowym
– gry o Polsce
– obrazy artystów polskich do wykorzystania zamiast kart Dixit

Wykładowca:

Magdalena Dębowska – doradca metodyczny LOM w Madrycie. Filolog polski i włoski, nauczyciel języka polskiego w szkołach polonijnych, lektor języka polskiego jako obcego. Jest koordynatorką programu „Cała Polonia czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI. Współorganizuje warsztaty metodyczne oraz wydarzenia promujące czytelnictwo w szkołach na terenie Hiszpanii.

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfiakatów).

Szkolenia online”Tajemnice budowania scenariusza lekcji”

„Tajemnice budowania scenariusza lekcji” – cykl szkoleń online.

Nauczyciel to ktoś, kto chce nauczyć jak najlepiej. Aby tego dokonać, potrzebuje poręcznych i przekonujących narzędzi. Głównym z nich jest scenariusz zajęć, niezbędny w procesie wspierania ucznia w efektywnym uczeniu się.

Zagadnienia, które zostaną przedstawione i omówione na kursie, układają się w cztery bloki tematyczne:

  1. Cele lekcji i kryteria sukcesu – jak je formułować, by podnieść efektywność zajęć?
  2. Techniki i metody pracy sprzyjające strategiom uczenia się.
  3. Informacja zwrotna – jak ją budować, by motywować i umożliwić uczniowi widoczny postęp?
  4. Uczeń jako autor procesu swojego uczenia się i jako ekspert dla innych uczniów.

Uczestnicy kursu posiądą umiejętność planowania aktywnych zajęć i budowania pomocnego narzędzia, jakim jest scenariusz zajęć. Gotowe scenariusze zostaną zamieszczone na platformie, tworząc bank dobrych narzędzi do wykorzystania w szkole polonijnej.

Prowadząca: Kinga Maciaszczyk  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

Terminy spotkań online: 14.05, 16.05, 20.05, 24.05

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Informację o zakwalifikowaniu na kurs wyślemy do Państwa 13.05.2019

Zarządzanie społeczną szkołą polonijną

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza tych z Państwa, którzy prowadzą społeczną szkołę polonijną na bezpłatny webinar „Zarządzanie społeczną szkołą polonijną”, który odbędzie się we wtorek 7.05.2019 r.o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Celem warsztatów jest praktyczny trening umiejętności zarządzania zasobami kadrowymi w szkole.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Grochola – doradca metodyczny LOM w Irlandii, dyrektor Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Na webinar zostanie przyjętych pierwszych 45 osób. Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfiakatów).

KLAUZULA-INFORMACYJNA

 

Polonijne warsztaty teatralne dla młodzieży w Poznaniu.

 

Od 21.10.2018 r. trwają w Poznaniu warsztaty teatralne. Bierze w nich udział 12 – osobowa, młodzieżowa grupa z teatru „Bez Paniki”, działająca przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie.

Codzienne zajęcia warsztatowe (30 godzin dydaktycznych), odbywają się w poznańskim Domu Polonii, pod kierunkiem Grzegorza Chołuja, aktora zawodowego, absolwenta PWST we Wrocławiu i zarazem nauczyciela i pedagoga z pasją. Zajęcia obejmują m.in. pracę z tekstem, pracę nad rolą, zadania aktorskie, dykcję i emisję głosu, świadomość ciała, autoprezentację. W trakcie warsztatów młodzież pracuje również nad adaptacją wiersza  „Król Olch” J.W. Goethe w przekładzie Wisławy Szymborskiej.  Przygotowywana sztuka zostanie wystawiona w grudniu br. w Berlinie.

Program warsztatów uzupełnia część turystyczno – kulturalna: wyjścia do Teatru Wielkiego  i   Teatru Porywaczy Ciał, zwiedzanie Poznania, gra miejska „Wyścig Powstańców”, rekreacja w aquaparku.

Warsztaty potrwają do soboty, 27 października br.

 

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

 

Przystanek dwujęzyczność w Londynie – materiały poszkoleniowe

 

„Przystanek dwujęzyczność ” w Londynie już za nami!  Dziękujemy wszystkim obecnym nauczycielom za udział w lekcjach pokazowych oraz warsztatach. Poniżej załączamy materiały poszkoleniowe.

Nauczycieli ze Szkocji zapraszamy do udziału w „Przystanku dwujęzyczność”, który odbędzie się w dn. 5-7 października 2018r. w Edynburgu oraz Glasgow 🙂

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu

odnswp@gmail.com

 

„Przystanek dwujęzyczność” w Londynie, 29.09.2018r. – Materiały poszkoleniowe L. Bzowska

Wakacyjne szkolenie dla bibliotekarzy polonijnych w Poznaniu.

Szkolenie biblioteczne odbyło się w Poznaniu, w dniach 15-21 lipca 2018 r. Wzięło w nim udział 9 osób z pięciu krajów: Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Uczestnikami byli polonijni, czynni bibliotekarze oraz osoby zajmujące się organizacją czytelnictwa i  prowadzące działalność kulturalno – oświatową w bibliotekach miejskich i szkolnych. Program szkolenia obejmował 25 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń dotyczących drogi książek i czasopism od momentu zakupu (pozyskania), poprzez ich gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie, aż do ich  udostępnienie czytelnikom. Zajęcia programowe dotyczyły także digitalizacji i cyfryzacji zbiorów, ich udostępniania w internecie oraz pracy oświatowej bibliotek i czytelni otwartych dla wszystkich czytelników.                                                                         

Uzupełnienie programu dydaktycznego stanowiły spotkania w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, połączone z prezentacją, najcenniejszych zbiorów biblioteki, wydarzeń kulturalnych i działań promocyjnych prowadzonych przez tę wielce zasłużoną dla Poznania bibliotekę. Dopełnienie całości  programu szkolenia stanowiło zwiedzanie poznańskich atrakcji: Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Muzeum Powstańców Wielkopolskich, Muzeum Narodowego, Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta z Zamkiem Królewskim, Dzielnicy Zamkowej, Jeżyc, kompleksu sportowo-wypoczynkowego nad Maltą, a także koncert organowy oraz wyjazd do Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku, w której  polonijni bibliotekarze mogli obejrzeć m.in. rękopisy Adama Mickiewicza i liczne starodruki. Zajęcia szkoleniowe były prowadzone przez doświadczonych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: mgr Marlenę Solak – kustosza Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i jednoczenie koordynatora merytorycznego szkolenia, mgr Aleksandrę Mikołajską – st. kustosza dyplomowanego, koordynatora działu opracowania czasopism i wydawnictw ciągłych, mgr Jolantę Noskowiak – kustosza, Kierownika Oddziału Digitalizacji,  mgr Bożena Świstek-Oborska – kustosza, Kierownika Oddziału Opracowania, z-cę  Dyrektora BU, mgr Hannę Wieland – st. kustosza dyplomowanego, mgr Magdalenę Waligórską, kustosza, bibliotekarza dziedzinowego, mgr Marię Lamberti, starszego dokumentalistę dyplomowanego Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy.                    

Na uroczystości kończącej szkolenie, połączone z wręczeniem certyfikatów, obecni byli m.in. : dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Małgorzata Dąbrowicz oraz wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału SWP, dr Izabela Wyszowska.

Relację z pobytu polonijnych bibliotekarzy w Poznaniu wyemitowała Telewizja TVP 3 Poznań.

Dariusz Łukaszewski,

SWP O/Poznań

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.