Laureaci „Śladami Polaków w…” w Polsce

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci polonijnych z Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch pt. „Śladami Polaków w…”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów, a finaliści zostali zaproszeni do Polski na kilkudniowy pobyt.

W dniach 9 – 14 listopada odbył się finał konkursu, który obejmował pobyt edukacyjny w Polsce. 25 laureatów wraz z opiekunami mogło skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu zawierającego wycieczki edukacyjno-turystyczne oraz warsztaty. Tych kilka spędzonych wspólnie dni było dla uczestników okazją do nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, zgłębiania poczucia tożsamości narodowej, jak również wymiany doświadczeń z rówieśnikami z Włoch, Francji, Węgier i Polski.

Pierwszego dnia pobytu uczniowie ze szkół polonijnych z Paryża, Neapolu, Rzymu i Budapesztu odwiedzili swoich rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, gdzie wspólnie z opiekunami wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla wielu z nich wizyta w polskiej szkole była dużym przeżyciem i pozwoliła na integrację z rówieśnikami z Polski.

Sobota była szczególnie aktywnym i efektywnym dniem dla uczestników. Wzięli oni udział w warsztatach filmowych „One-shot”, podczas których pod przewodnictwem animatorów przygotowali interpretacje filmowe legend polskich – Świtezianki, o Bazyliszku, a także o Białej Damie. Efekty pracy grupowej przedstawione zostały na uroczystej gali. Zostały wręczone nagrody za najlepszą pracę. Zgodnie z decyzją jury główną nagrodę przyznano filmowi „VLOG z Bazyliszkiem”, zrealizowanemu w murach krzyżackiego zamku w Ostródzie.

Czytaj dalej Laureaci „Śladami Polaków w…” w Polsce

Nauczyciele polonijni przyjadą do Poznania

Nauczyciele polonijni przyjadą do Poznania.

W dniach 23-26 listopada 2017 r. w Domu Polonii w Poznaniu odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych. Weźmie w nich udział ponad dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z Litwy (Stare Troki, Kowalczuki, Landwarów) i Niemiec (Berlin, Hamburg).

Szkolenie odbędzie się w ramach działania:  “Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, historii, wielokulturowości”.

Warsztaty mają na celu doskonalenie warsztatu nauczyciela w pracy z polskimi uczniami. Podczas zajęć nauczyciele będą zgłębiać m. in. tematy dotyczące tekstu literackiego jako źródła doświadczeń językowych dzieci oraz  odkrywać znaczenia tekstu literackiego w kontekście własnych doświadczeń.

Zajęcia warsztatowe  poprowadzi dwójka doświadczonych metodyków: Małgorzata Małyska – autorka programów nauczania, materiałów metodycznych dla nauczycieli i podręczników do nauczania języka polskiego dla dzieci oraz Małgorzata Wróbleska, współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty realizowane są przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie i  szkołami na Wileńszczyźnie oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie.

 

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie jęz. polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Festiwal Partnerstw

30 listopada – 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.
Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Koszt udziału w całym wydarzeniu dla nauczycieli polonijnych jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji u Anny Apanowicz
pod numerem telefonu 22 556 90 44 lub na adres mailowy a.apanowicz@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 21 listopada 2017 r.

Formularz Zgłoszeniowy

Festiwal Partnerstw 15.11

Konferencja Ewaluacyjno – Programowa ODN SWP – zaproszenie

Szanowni Państwo,

tradycyjnie – jak co roku – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP organizuje Konferencję Ewaluacyjno – Programową, w ramach której podsumujemy mijający rok i zastanowimy się wspólnie z naszymi partnerami nad programem na kolejny.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele partnerów polonijnych ODN SWP. Jednocześnie zapraszamy osoby, które – reprezentując organizacje lub instytucje działające na rzecz oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju – chciałyby współpracować z nami, do zgłaszania swojego udziału.

Posiadamy ograniczoną ilość miejsc. Osoby reprezentujące instytucje, które chcą być z nami w tym czasie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego do 24.11.2017. O przyjęciu decydować będzie zasada reprezentatywności oświatowych środowisk polonijnych oraz kolejność zgłoszeń.

WNIOSKI – Doskonalenie metodyczne nauczycieli polonijnych w 2018r.

Szanowni Państwo, Prezesi, Dyrektorzy szkół i placówek polonijnych i polskich z zagranicy, za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od początku działalności nieustannie monitorujemy naszą pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy. Żeby nasze przemyślenia i koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych w 2018 roku.

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres odnswp@gmail.com do końca listopada  2017 r.

Wniosek do pobrania:

WniosekODN2018

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

odnswp@gmail.com   lub +48 89 521 36 20

 

Zespół  ODNSWP

 

Jak pomóc dzieciom lewoocznym i lewousznym w szkole polonijnej?

“Boję się” pisze pani Emilia. “Boję się, że pomieszam mu w głowie, że zrobię mu krzywdę. Nie wiem, jak pracować z takim dzieckiem.”

Pani Emilia jest nauczycielem w jednej ze społecznych szkół polonijnych w… niech to pozostanie tajemnicą. Uczy drugą klasę. We wrześniu trafił do niej Eryk – pogodny chłopiec, którego mama twierdzi, że rozmawia z nim tylko po polsku. Pani Emilia do końca w to nie wierzy, bo Eryk co prawda polski rozumie, ale nigdy w tym języku się nie wypowiada.

“Czy czyta?” – pytam. “Trudno odpowiedzieć. Mama mówi, że uczyła go czytania, proste wyrazy składa w zdania, ale… moim zdaniem nie rozumie co czyta.”

Drążę i pytam dalej, pani Emilia pyta rodziców Eryka i dochodzimy do sedna problemu.

Eryk zaczął późno mówić, długo posługiwał się obiema rękami, do tej pory jest dość niezdarny w czynnościach manualnych. Myli lewą stronę z prawą, ma krótką uwagę słuchową. W szkole myli liczby: 15 i 51 to dla niego to samo, potrzebuje się wiercić, przeszkadza w lekcjach języka obcego, bo nie umie się go nauczyć. Pani Emilia sprawdziła lateralizację chłopca: lewouszny i lewooczny.

“I co teraz? Przecież jeśli to dysleksja to ja mu pomieszam w głowie!”.

Wielu nauczycieli polonijnych ma podobny problem do pani Emilii. Mają uczniów, którym ewidentnie “coś jest” i nie wiedzą jak z nimi pracować. Podświadomie często doprowadzają do sytuacji, że dziecko będzie nieciekawe polskiej szkoły mając nadzieję, że zrezygnuje. Pozostaje zatem pytanie: jak sobie z takim uczniem radzić? I co wtedy z pozostałymi dziećmi?

 

Porozmawiajmy o lateralizacji.

Dziecko lewooczne myli litery. P i B to to samo, A i Y podobnie. Kierunek czytania? A co to jest? Kolejność liter w wyrazach? Hmmm…

Jeśli macie Państwo dziecko lewooczne w klasie, postarajcie sie o to, by na każdej lekcji przynajmniej jedno ćwiczenie było związane z analizą i syntezą wzrokową: puzzle pocięte wzdłuż linii prostej, wyszukiwanie różnic na obrazkach, poszukiwanie “cieni” itd. Dziecku lewoocznemu łatwiej skupić się na tekście pisanym dużym rozmiarem czcionki oraz z przynajmniej półtorapunktową interlinią.

Dziecko lewouszne ma problem ze skupieniem uwagi na wykładzie. Dlatego tak ważne jest, by każda ważna informacja poparta była gestem lub obrazem. Albo jednym i drugim.  Taki uczeń nie wysłucha także długiego wykładu, musi mieć często zadawane pytania o rozumienie tekstu. Ono ma problem z słuchaniem długich poleceń i na pytanie o to co jest czerwone, w kropki i rośnie w lesie, odpowie, że biedronka. Bo jest czerwona i w kropki. Reszty nie słucha.

Kluczem jest odpowiednie przygotowanie się nauczyciela do metodyki lekcji, w której biorą udział dzieci lewooczne lub lewouszne. Z czasem nawyk ćwiczeń wchodzi w krew. 🙂

Tekst powstał w ramach Polonijnej Poradni Metodycznej. Zapraszamy do zadawania pytań psychologowi, logopedzie lub metodykowi.