Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Drodzy Nauczyciele, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP we współpracy z  Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Kujawsko-Pomorskim Oddziałem SWP zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych do udziału w warsztatach metodycznych.

Czytaj dalej Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

III KONFERENCJA METODYCZNA „OŚWIATA POLSKA NA WSCHODZIE – JĘZYK POLSKI BEZ TAJEMNIC”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Metodycznej „Oświata Polska na Wchodzie – Język Polski bez tajemnic”, która odbędzie się w terminie 22-24 listopada 2019r. w Olsztynie/Ostródzie.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych spotkań nauczycieli, które odbywały się w ramach  I  i II Kongresu Oświaty Polskiej na Wschodzie, realizowanych  kolejno w Przemyślu i w Warszawie.

Tym razem partnerem merytorycznym konferencji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w tym roku obchodzi swoje 50 lecie.

Czytaj dalej III KONFERENCJA METODYCZNA „OŚWIATA POLSKA NA WSCHODZIE – JĘZYK POLSKI BEZ TAJEMNIC”

Szkolenie online: „SZANSA DWUJĘZYCZNOŚĆ Nauczyciel polonijny, a wspieranie dwujęzyczności”

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „SZANSA DWUJĘZYCZNOŚĆ Nauczyciel polonijny, a wspieranie dwujęzyczności”, które odbędzie się w dniu: 29.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Czytaj dalej Szkolenie online: „SZANSA DWUJĘZYCZNOŚĆ Nauczyciel polonijny, a wspieranie dwujęzyczności”

Szkolenie online: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”.

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”, które odbędzie się w dniu: 22.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Cele szkolenia:
– poszerzanie wiadomości potrzebnych do upowszechniania dzieciom muzyki,
– kształtowanie umiejętności atrakcyjnego przygotowania zajęć muzycznych,
– zaznajomienie z formami umuzykalnienia i metodami edukacji muzycznej,
– dostarczenie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie wychowania muzycznego.
Treści programowe:
– wpływ muzyki na rozwój dziecka,
– formy umuzykalniania,
– metody zajęć umuzykalniających,
– konstrukcja zajęć muzycznych,
– przykłady ćwiczeń muzycznych, zabaw, instrumentacji i piosenek z repertuaru dziecięcego.

Szkolenie poprowadzi Klaudia Kurjan – Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrocławiu na wydziale Fortepianu, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu na wydziale Rytmiki, którą ukończyła z wyróżnieniem. Magister Pedagogiki i absolwentka Uniwersytetu wrocławskiego na wydziale Filologii francuskiej. Posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka francuskiego DALF na poziomie C1 oraz ukończyła kurs nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła certyfikowany kurs logorytmiki, terapii ręki, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.Uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatach Rytmicznych w Pile, warsztatach improwizacji fortepianowej oraz metodyki nauczania rytmiki.Zawodowo instruktor rytmiki we wrocławskich placówkach oświatowych, instruktor zajęć muzycznych w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz wykładowca przedmiotu Metodyka Edukacji Muzycznej na studiach podyplomowych Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współpracuje również z muzeum im. Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Centrum Wspierania Rozwoju Dziecko „Bingo” prowadząc tam zajęcia muzyczne i muzyczno-terapeutyczne.

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).

Nauczanie języka polskiego jako obcego – kurs online

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na płatny kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Kurs jest kursem doskonalącym umiejętności nauczycieli.

Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 18.11. – 18.12.2019 r. (webinaria w poniedziałki i środy o godzinie 21.00 czasu polskiego).

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs obejmie wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. Dodatkowy nacisk położony zostanie na zastosowanie nowych aplikacji komputerowych i telefonicznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs trwać będzie 5 kolejnych tygodni. Każdy moduł składać się będzie z webinaru dla uczestników, materiałów na platformie internetowej do pobrania. Trener przewiduje także samodzielną pracę na platformie.

Do Państwa dyspozycji dostępne będzie także forum, na którym możliwe będą konsultacje z trenerem.

OPŁATY

– 500,00zł dla osób, które uiszczą opłatę w całości
– w systemie ratalnym:
pierwsza rata w wysokości 320,00zł
druga rata w wysokości 220,00zł po udziale w 3 webinarach
– termin wpłat ustalany indywidulanie, w zależności od daty przesłanego zgłoszenia.
WYKŁADOWCA

Agata Zakrzewska-Okrojek –  lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie formularza. W odpowiedzi prześlemy do Państwa informacje o danych do przelewu za kurs.

ILOŚĆ MIEJSC w kursie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

W razie pytań prosimy o kontakt:

lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

FORMULARZ REKRUTACYJNY