Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych w Niemczech

 

Wspolnota Polska - Banerki i-net - KOLONIA-01

Od 19 do 21 czerwca w Kolonii trwała pierwsza z cyklu 7 konferencji metodycznych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska  wraz z partnerami polonijnymi. Konferencje są częścią dużego projektu wsparcia, przygotowanego na zaproszenie konkursowe  Ministerstwa Edukacji Narodowej . Konferencja w Kolonii, w której brało udział blisko 30 nauczycieli uczących języka polskiego  w różnych typach szkół, w całych Niemczech , poświęcona była aspektom psychologicznym w pracy pedagoga oraz skutecznym sposobom nauczania historii Polski. Swoja wiedzą   z uczestnikami dzielili się :
-stały współpracownik, ekspert i trener ODNSWP:  Pan  Sławomir Prusakowski
-reprezentująca partnera projektowego –Biuro Edukacji Publicznej IPN: Pani Małgorzata Żuławnik
Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele organizatorów:
Pani Prezes Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów z.T. w Niemczech: Lilianna Barejko – Knops oraz reprezentujący ODNSWP Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –  Dariusz Bonisławski.

Całość ubogaciło wystąpienie Pani Anny Smolińskiej Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech , która z uczestnikami dzieliła się doświadczeniami, pozytywną energią i przekonaniem , że nawet w trudnych warunkach można odnieść sukces .

Uczestnikom , wykładowcom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy !

Zespół ODNSWP.

 

Wielki Test z Historii

Wielki Test z Historii „Od niepodległości do niepodległości” – Warszawa, 22 czerwca 2015

W poniedziałek, 22 czerwca 2015 r., zapraszamy Państwa na telewizyjny i internetowy Wielki Test z Historii „Od niepodległości do niepodległości”. To ciąg dalszy obchodów 15. rocznicy powstania IPN.

Powstały we współpracy z IPN program wyemitowany zostanie w TVP1 o godz. 20:25, a poprowadzą go Paulina Chylewska i Maciej Orłoś. Internauci będą mogli rozwiązywać test na portalu interia.pl. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Test-logo_m

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej IPN.

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/wielki-test-z-historii-od-niepodleglosci-do-niepodleglosci-warszawa,-22-czerwca-2015

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: IPN

AKADEMIA POLSKOŚCI – SZKOCJA

AP SZKOCJA

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Akademii Polskości – Studium Doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” Edycja – Szkocja (program realizowany w cyklu III – zjazdowym)

Akademia Polskości – to sprawdzony program rozwoju kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych, którego celem jest:
– Rozwój nauczycielskich umiejętności wspierania efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności.
– Wsparcie rozwoju szkół poprzez przekazanie umiejętności uczenia przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.
– Doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod nauczania języka, tradycji i kultury polskiej.

Pierwszy Zjazd pod hasłem: „Metody aktywizujące w pracy z grupą uczniów szkoły polonijnej” odbędzie się w dniach 27-28.06.2015r. w Edynburgu.

W programie warsztatów (treści programowe)m.in.:
•typologia metod aktywizujących
•rozumienie celowości metod aktywizujących w dydaktyce.
•poznanie kilkunastu reprezentatywnych metod
•różne środki wyrazu w stosowanych metodach
•„łańcuchy” metod
•Cykl Kolba w metodach aktywizujących
•gry tematyczne
•imprezy okolicznościowe
•działania artystyczne w edukacji
•stosowanie informacji zwrotnej w edukacji

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod adres:
m.jastalska@gmail.com
lub
odnswp@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku pytań – prosimy o kontakt na powyższe adresy mailowe.
Poniżej zamieszczamy:
Zał.2 Formularz zgłoszeniowy – Edynburg I Zjazd
1.Harmonogram szkolenia -AP Edynburg

Serdecznie zapraszamy!

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

AKADEMIA POLONIJNYCH LIDERÓW METODYCZNYCH

LOM

Szanowni Państwo,
w ramach programu wsparcia realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP mamy przyjemność zaprosić nauczycieli polonijnych oraz nauczycieli szkół polskich z zagranicy do wzięcia udziału w:

  AKADEMII POLONIJNYCH LIDERÓW METODYCZNYCH

której celem jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach.
Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą. Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

I. Szkolenie stacjonarne w ramach Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych, Ostróda 27.06-5.07.2015r. (udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją udziału w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach Projektu). Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres odnswp@gmail.com Ilość miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do 15.06.2015r.

II.Budowa sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez:
– powołanie liderów regionalnych,
– zapewnienie indywidualnej opieki naszych doradców, w ramach której przewiduje się m.in. regularne konsultacje on-line oraz superwizję w miejscu działania powołanych liderów.

III.Szkolenie stacjonarne (2-3 dni) na zakończenie okresu przygotowawczego.

Poniżej zamieszczamy:
Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych
Program szkolenia – Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Serdecznie zapraszamy!

Pytania prosimy kierować pod adres: odnswp@gmail.com oraz nr tel. +48 89 521 36 20

logo

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

„Świadek Historii”– nagrody dla osób i organizacji spoza Polski

Odznaka-Honorowa-Swiadek-Historii

„Świadek Historii” – ogłoszenie I edycji nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia do 31 lipca 2015)

IPN ogłasza I edycję nagrody międzynarodowej „Świadek Historii” przeznaczonej dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, do tej pory przyznawane obywatelom polskim. Od tego roku mogą je otrzymać wszyscy ci, którzy szczególnie zasłużyli się dla upamiętniania historii Narodu Polskiego i propagowania wiedzy o niej, a żyją i działają poza granicami naszego kraju.

Nagroda „Świadek Historii” to wyróżnienie honorowe, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują ją osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców.

Decyzją Prezesa Instytutu zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób wspierających działalność IPN wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur osób i instytucji działających poza granicami Polski szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

The Institute of National Remembrance
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
(BEP „Świadek Historii”)

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres
e-mailowy swiadek.historii@ipn.gov.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/swiadek-historii-ogloszenie-konkursu-dla-osob-i-organizacji-spoza-polski

Źródło: IPN

II EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŚWIAT”

Prezentacja1

  II EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŚWIAT”

  W lutym 2015 r. ruszyła II edycja międzynarodowego konkursu „Z matematyką przez świat” organizowana przez Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ostródzie oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

  Projekt ma na celu nie tylko zachęcenie uczniów do nauki matematyki, ale także zainicjowanie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy uzdolnionej młodzieży ze szkół polskich, litewskich, białoruskich oraz ukraińskich.

  Podobnie jak w roku ubiegłym (udział 561 uczniów szkół polskich oraz litewskich),do tegorocznej – II edycji konkursu zgłosiły się 34 placówki edukacyjne (16 szkół z woj. warmińsko-mazurskiego, 14 szkół zlokalizowanych na Litwie, 2 na Ukrainie oraz 2 na Białorusi), które łącznie zgłosiły udział 617 uczniów.

  Etapy konkursu – szkolny oraz krajowy wyłoniły najzdolniejszych uczniów – finałowych laureatów, na których czeka nagroda główna w postaci udziału w międzynarodowym obozie edukacyjno-wypoczynkowym organizowanym tradycyjnie już w Domu Polonii w Ostródzie.

  Poniżej umieszczamy listę finałowych laureatów.
  Wyniki II edycji Konkursu -Z matematyką przez świat-

  Serdecznie gratulujemy zarówno uczestnikom, ich nauczycielom oraz rodzicom!