Dziecko dwujęzyczne – warsztaty praktyczne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza Państwa na kolejne warsztaty do Warszawy. Tym razem głównym punktem szkolenia będą warsztaty praktyczne.

Program szkolenia:

  1. Diagnozowanie i plan terapii wad wymowy u dzieci dwujęzycznych.
  2. Dwujęzyczność a autyzm.
  3. Plan terapii dziecka dwujęzycznego z dysleksją.
  4. ORM a dwujęzyczność.
  5. Dziecko dwujęzyczne i z niedosłuchem.

Celem szkolenia

Jest nauczenie uczestników pracy z dzieckiem dwujęzycznym, które ma problemy językowe.

Uczestnicy szkolenia

dostają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca:

Katarzyna Czyżycka- filolog polski, logopeda, terapeuta, trener i ekspert ODN SWP, autorka serwisu o dwujęzyczności i książeczek dla dzieci. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

Koszt udziału w zajęciach to 250 zł dla nauczycieli i logopedów oraz 200 zł dla studentów. Uczestnicy szkolenia „Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie” z dnia 14.01.2016 roku otrzymują 10% zniżki.

W cenę wliczony jest poczęstunek i materiały szkoleniowe. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 15:30 w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.

Aby wziąć udział w warsztatach należy do 15 lutego 2017 roku dokonać wpłaty:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

(tytuł: Dziecko dwujęzyczne WARSZTATY)

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty (studenci także skan lub zdjęcie WAŻNEJ legitymacji studenckiej) na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

UWAGA!

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona!

DYSLEKSJA

Konkurs „Milenium na uchodźstwie”

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich nauczycieli języka polskiego, historii oraz kultury polskiej, uczących się i nauczających w placówkach oświatowych poza granicami kraju, do udziału w konkursie zatytułowanym „Milenium na uchodźstwie”.

„Pięćdziesiąt lat temu, w 1966 r., Polacy mieszkający na emigracji, w różnych częściach świata – od Nowej Zelandii, przez państwa europejskie, po Stany Zjednoczone i Amerykę Południową – brali udział w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających 1000-lecie chrześcijańskiej Polski. Organizatorami tych uroczystości byli kapłani i parafie polskie, które realizowały prymasowski program Wielkiej Nowenny. Szczególną rolę w przygotowywaniu tego jubileuszu odegrał abp Józef Gawlina, a po jego śmierci bp Władysław Rubin, rezydujący w Rzymie delegat kard. Stefana Wyszyńskiego ds. opieki duszpasterskiej nad Polonią. Polscy emigranci, marzący o Niepodległej, skupili się wówczas wokół polskich świątyń, by modlić się, ale także dać świadectwo wolnemu światu, że Polska i Polacy mają prawo do niepodległości. Bogactwo inicjatyw milenijnych podjętych przez wiernych, przede wszystkim działaczy stowarzyszeń i partii politycznych działających na emigracji, świadczyło o polskim przywiązaniu do wartości chrześcijańskich, do Kościoła katolickiego i Prymasa Tysiąclecia, ponownie represjonowanego przez reżym komunistyczny w kraju. Obchody tysiąclecia chrześcijańskiej Polski miały wymiar powszechny, o czym świadczył udział w centralnych uroczystościach w Rzymie 13 stycznia 1966 r. papieża Pawła VI. Dzięki lokalnym inicjatywom Polonii cały ówczesny świat miał możliwość dostrzec naród polski i jego historię. Drukowano znaczki pocztowe z wizerunkiem orła w koronie, karty pocztowe, ale także budowano świątynie katolickie, organizowano koncerty i publikowano prace poświęcone Polsce. W uroczystościach lokalnych brali udział prezydenci i premierzy państw zachodnich oraz przedstawiciele episkopatów. To zbiorowe przeżywanie polskiego święta wzmocniło Polonię i dostarczyło jej ‒ jeszcze przed wyborem Jana Pawła II na papieża w 1978 r. – nadziei na lepszą przyszłość narodu oraz utwierdziło w wierze.

Do dziś poza granicami Polski mieszkają osoby, które przygotowywały te uroczystości lub brały w nich udział – działacze katoliccy, harcerze, ludzie Kościoła. Do dziś często w zbiorach prywatnych, ale także w archiwach (np. parafialnych i zakonnych), muzeach polskich znajdujących się poza granicami kraju, w bibliotekach, znajdują się dokumenty, zdjęcia i nagrania opowiadające o tamtych wydarzeniach. Zachęcamy młodych ludzi, by prowadzeni przez swych opiekunów dotarli do świadków historii, do dokumentów i poznali historię swego obecnego środowiska. Pomocne w przygotowaniu się do konkursu mogą być wystawa milenijna znajdująca się w gestii Wspólnoty Polskiej oraz książka Obchody Millenium na uchodźstwie. W 50. rocznicę pod redakcją Rafała Łatki i Jana Żaryna, wydana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Wasze prace.”

prof. Jan Żaryn, senator RP, historyk

Informacji na temat konkursu ze strony Organizatora udziela Olga Tumińska, olga.tuminska@ipn.gov.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38140,Milenium-na-uchodzstwie-konkurs-historyczny-dla-uczniow-uczacych-sie-poza-granic.html

milenium

Rozpoczęliśmy szkolenia dla nauczycieli z Polski

14 stycznia 2017 roku w Domu Polonii w Warszawie ODN SWP zainicjował szkolenia dla nauczycieli z Polski.

Punktualnie o 9:00 rozpoczęło się szkolenie „Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie”. W szkoleniu wzięło udział dwudziestu jeden nauczycieli i logopedów m.in. z Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Torunia, Augustowa, Pułtuska, Bydgoszczy i innych miast. Szkolenie trwało kilka godzin i poruszono w nim tematy języka etnicznego, mniejszościowego, sposobów pracy z dzieckiem dwujęzycznym czy aktów prawnych związanych z nauczaniem dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Prowadząca szkolenie Katarzyna Czyżycka mówiła także o problemie migracji oraz potrzebie psychologicznego wsparcia rodzin cudzoziemskich i migrujących.

Uczestnicy warsztatów mieli również okazję poznać treningi słuchowe przeznaczone dla dzieci dwujęzycznych oraz sposoby wzmacniania języka polskiego.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów ukończenia szkolenia ODN SWP.

W najbliższym czasie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP planuje jeszcze następujące szkolenia stacjonarne:

  • Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie – część druga: praktyka
  • Z dysleksją przez świat
  • Nauczanie matematyki z elementami programowania.

Rekrutacja na podane warsztaty rozpocznie się wkrótce. Serdecznie Państwa zapraszamy.

20170114_145818 20170114_145839

20170114_093431

20170114_093403

Hej kolęda, kolęda…

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Zespół ODNSWP
odnswp-zyczenia

 

Działalność ODNSWP w 2016 roku

Działalność ODNSWP- Akademia Dwujęzyczności i Lokalne Ośrodki Metodyczne

Główne obszarami działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP) z siedzibą w Ostródzie to: wspieranie tożsamości i rozwoju, działanie na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na Świecie, rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych oraz dbanie o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Powyższe zadania realizowane są poprzez szkolenia metodyczne, konferencje,  a także tworzenie lokalnych sieci wsparcia metodycznego w ramach powstałych i powstających Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOMów).

W kończącym się roku 2016 zrealizowano m.in. 27 szkoleń metodycznych (metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, glottodydaktyka, logopedia i terapia dysfunkcji językowych, wsparcie psychologiczne) i 3 szkolenia w ramach Akademii Polskości, a także powołano 2 Lokalne Ośrodki Metodyczne i zrealizowano 16 działań w ramach LOM.

“Granice mojego języka są granicami mojego świata…”- Akademia Dwujęzyczności

Akademia Dwujęzyczności to cykl czterech weekendowych zjazdów. Głównymi założeniami merytorycznymi są: podstawowa wiedza na temat logopedii dzieci dwujęzycznych, umiejętność odróżnienia problemów dwujęzyczności (związane np. z niską ekspozycją na język lub interferencją językową) od problemów rozwojowych ucznia, wiedza na temat mózgowej organizacji nauki, umiejętność doboru literatury do języka dzieci dwujęzycznych, umiejętność programowania języka mniejszościowego.

W 2016 roku Akademia Dwujęzyczności odbywała się w Dublinie, w Irlandii. Zjazdy zgromadziły ponad trzydziestu słuchaczy, którzy w czasie łącznie sześćdziesięciu godzin zgłębiali wiedzę z zakresu dwujęzyczności, neurobiologii i jej wpływu na naukę, wczesnej nauki czytania czy doboru literatury do umiejętności dziecka dwujęzycznego.

Zjazdy zostały poprowadzone przez prof. Jagodę Cieszyńską- twórczynię tzw. Metody Krakowskiej, zajmującej się badaniem wpływu dwujęzyczności na funkcje poznawcze dziecka;  dr Elżbietę Ławczys- logopedę-językoznawcę, która na co dzień zajmuje się programowaniem języka u dzieci dwujęzycznych; Katarzynę Czyżycką- logopedę pracującą z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne); Anitę Borghese- nauczycielkę w międzynarodowej szkole CSI w Lyonie, terapeutę wczesnej interwencji logopedycznej, która prowadzi zajęcia w sposób zgodny z mózgową organizacją nauki.

Akademia Dwujęzyczności zyskała bardzo dobre opinie uczestników. Podniosła ich umiejętności i kompetencje, odpowiedziała na wiele pytań związanych z dwujęzycznością. Jako cykl – w 2017 roku – będzie kontynuowana w kolejnych krajach.

555555555

LOM, czyli Lokalne Ośrodki Metodyczne

Lokalne Ośrodki Metodyczne to projekt Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” utworzony w 2015 roku.

Doradca w Lokalnym Ośrodku Metodycznym (LOM) pełni rolę reprezentanta ODN SWP na terenie swojego kraju lub regionu. Jego zadaniem jest motywować lokalne środowisko nauczycieli polonijnych do doskonalenia się, podwyższania swoich umiejętności i kompetencji. Doradca poznaje potrzeby tego środowiska, a potem wyszukuje ekspertów, którzy na te potrzeby odpowiadają.

Aby zostać doradcą należy spełniać określone warunki, m.in. pracować jako nauczyciel minimum trzy lata, lubić swoją pracę, być osobą kreatywną oraz taką, która ma dobry kontakt z ludźmi. Doradca musi mieć także zdolności organizacyjne.

W 2016 roku ODN SWP powołał trzy LOMy: w Chicago, Galway i Budapeszcie. W trakcie procedury powoływania są ośrodki: w Dublinie, Belfaście, Amsterdamie, Melbourne, Neapolu, Leicester i Madrycie. Doradcy LOMów oraz kandydaci na doradców LOM w sumie przeszkolili 216 nauczycieli podczas 68 godzin pracy. Zatrudniono 23 ekspertów (wśród których byli zarówno sami uczestnicy projektu, jak i lokalni eksperci), którzy szkolili w tematach związanych z dwujęzycznością, dwukulturowością, metodyką nauczania dzieci dwujęzycznych.

Do procedury coraz częściej dołączają nowe środowiska – podczas grudniowej Konferencji Ewaluacyjno – Programowej w Pułtusku będziemy gościć przedstawicieli m.in. z Ukrainy, Szwecji, Holandii, Belgii i Norwegii. Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.

warsztaty-z-udzialem-uczniow-i-nauczycieli-w-ramach-tworzenia-lom-w-belfascie

Najważniejsze relacje z podejmowanych działań w ramach realizacji zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zamieszczane są na stronie internetowej www.odsnsp.pl oraz portalu społecznościowym Facebook:  https://www.facebook.com/odnswp/  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, kontaktu i współpracy.

Zespół ODNSWP