Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Francji

Wspolnota Polska - Banerki i-net - LYON-01W dniach 17-18 października 2015r. w Lyonie odbędzie się Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Spotkanie zostanie poświęcone poszerzeniu wiedzy na temat dwujęzyczności, motywacji uczniów do nauki oraz metod aktywnych w pracy nauczyciela polonijnego.

Zajęcia oraz warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści z Polski: Pani profesor Jadwiga Cieszyńska, kierownik Katedry Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej w Krakowie, twórca tzw. Metody Krakowskiej w nauce wczesnego czytania, specjalista w zakresie dwujęzyczności, Pani dr hab. prof. Marta Korendo, specjalista z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujęzycznych oraz Pan Zdzisław Hofman, specjalista w zakresie metodyki nauczania, ekspert ODNSWP. Spotkanie wzbogacą wystąpienia specjalistów z Francji: Pani  dr Justyny Reneteau, neurologopedy oraz Pani dr Faustyny Mounis, psychologa.

Poniżej zamieszczamy

– Program Konferencji – Lyon

– SEMINARIUM Formularz zgłoszeniowy -Konferencja Lyon nr1

– SEMINARIUM Formularz zgłoszeniowy -Konferencja Lyon nr2

 

Zgłoszenia oraz pytania należy kierować:

bonnard.joanna@bbox.fr – Institut de Langue et de Civilisation Polonaises ILCP 06 19 89 64 69

lyon-spk@orpeg.pl – kierownik SPK Szkoła Polska Lyon, Elzbieta Blachas 06 74 22 67 47

odnswp@gmail.com – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, tel +48 89 521 36 20

 

Serdecznie zapraszamy !

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

 

 

 

 

 

„Jak być asertywnym…”- toruńskie warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi

Nauczyciele języka polskiego z siedmiu oddziałów Związku Polaków na Białorusi szkolili się w Toruniu na warsztatach pod nazwą „Jak być asertywnym, jak nie być obcym w Toruniu”.

Warsztaty_Torun

Czym jest asertywność, jak się zachowywać asertywnie, na czym polega komunikacja werbalna, a na czym – niewerbalna? Odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu komunikowania masowego i interpersonalnego poznawali pedagodzy polscy z Grodna, Lidy, Mińska, Wołkowyska, Wilejki, Brzostowicy oraz Borysowa.

Warsztaty_Torun_01

Wiedza zdobyta podczas szkoleń i zrealizowane przez nauczycieli zajęcia praktyczne mają im pomagać między innymi w prowadzeniu poprawnej komunikacji z innymi oraz unikać manipulacji ze strony współrozmówców.

Tajemnice poprawnego budowania relacji komunikacyjnych z otaczającymi ludźmi przekazali uczestnikom warsztatów doświadczeni toruńscy psychoterapeuci: Aleksandra Froelich-Deja oraz Mariusz Kiliszkiewicz.

Warsztaty_Torun_03

Specjaliści stosowali podczas zajęć z nauczycielami języka polskiego z Białorusi szeroki wachlarz metod, zmuszając swoich uczniów do intensywnej pracy umysłowej, pobudzając do refleksji i autorefleksji, poddając ich testom, wywołując „burzę mózgów”, polecając rozmaite ćwiczenia z wykorzystaniem między innymi rysunku.

Warsztaty_Torun_wycieczka_01

Warsztaty dla nauczycieli z Białorusi w Toruniu zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z miejscowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Bezpośrednią opieką, podczas pobytu na szkoleniach gości z Białorusi, objęli organizatorzy warsztatów w osobach prezesa Oddziału SWP w Toruniu Kazimierza Zasadowskiego i jego małżonki Jadwigi.

Warsztaty_Torun_wycieczka_02

Warsztaty_Torun_wycieczka_03

Projekt szkoleń dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach realizacji programu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Warsztaty_Torun_wycieczka_04

Pobyt nauczycieli w Toruniu stał się oczywiście okazją do zwiedzenia przez nich miasta Kopernika i licznych toruńskich zabytków.
Po pomyślnym ukończeniu programu warsztatów każdy uczestnik szkoleń otrzymał odpowiedni certyfikat, książkę o asertywności oraz upominek od Prezydenta Miasta Torunia.

Źródło: http://znadniemna.pl/11423/warsztaty-dla-nauczycieli-w-toruniu/

Nowe nurty polskiej pedagogiki- szkolenia w Sopocie dla nauczycieli z Białorusi

Trzydziestoosobowa grupa nauczycieli języka polskiego oraz pedagogów wykładających w języku polskim z Białorusi zrealizowała w dniach 23-27 sierpnia cykl szkoleń omawiających nowe nurty w polskiej pedagogice. Szkolenia odbywały się w bazie lokalowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników szkolenia

Wizytę nauczycieli z Białorusi, którzy przybyli do Sopotu na czele z wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Heleną Dubowską, pomógł zorganizować Urząd Miasta Sopotu.

Sam projekt szkoleniowy jest finansowany ze środków, otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej RP na realizację zadania „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”. Wykonawcą zadania jest z kolei Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Nauczyciele z Białorusi podczas zajęć

Szkolenie obejmowało dwadzieścia godzin lekcyjnych. Z programem zajęć zapoznała grupę pedagogów z Białorusi dyrektor CKU im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie Irena Obszyńska. Do prowadzenia zajęć organizatorzy zaangażowali najlepszych specjalistów, na co dzień wykładających na Uniwersytecie Gdańskim.

Podczas zajęć z dr Anetą Lewińską

Dr Aneta Lewińska, opowiedziała grupie o tym, czym jest neurodydaktyka i co powinien wiedzieć współczesny nauczyciel, żeby w codziennie zmieniającym się świecie budować skuteczną komunikację z uczniami – generacją urodzoną z telefonem komórkowym w ręce.

Bardzo zainteresowała uczestników szkolenia informacja o nowych nurtach w polskiej pedagogice, o niezwykłych formach edukacji, takich jakie są stosowane między innymi w Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, o cieszącej się popularnością bibliotece w jednym z centrów handlowych w Trójmieście, o tym, jakie nowe elektroniczne, czyli wszędzie i zawsze dostępne, słowniki języka polskiego pojawiły się w ostatnim czasie.

Zajęcia prowadzi dr Zofia Pomirska

Dr Zofia Pomirska przedstawiła z kolei współczesne strategie czytelnicze, służące rozwijaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu jako podstawy do nauki języka polskiego i opowiedziała o kształtowaniu sprawności ortograficznej poprzez działania praktyczne.

Doradca metodyczny CKU im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie mgr Krystyna Bieniewska zademonstrowała w praktyce, jak trzeba nieszablonowo pracować na lekcjach języka polskiego na różnych poziomach edukacyjnych w świetle nowej formuły egzaminu maturalnego.

Każdy uczestnik zajęć otrzymał teczkę materiałów szkoleniowych i zaświadczenie udziału w nim.

wreczenie_2

Wyrażając wspólną opinię uczestników szkolenia, mogę zaświadczyć, że takie inicjatywy są bardzo cenne ze względu na to, że uczestnicy mają bezpośredni kontakt z najlepszą polską kadrą pedagogiczną, uczą się kreatywności oraz mają możliwość zwiedzania przepięknych polskich miast z bogatą historią, takich jest Sopot.

Uczestnicy szkoleń na sopockim molo

W wolnym od zajęć czasie mieliśmy okazję zwiedzić Gdańsk, Gdynię i Malbork oraz spędzić piękne chwile nad czarującym Bałtykiem.

Podczas przejazdu motorówką po Zatoce Gdańskiej

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zorganizował dla nauczycieli z Białorusi przejazd motorówkami po Zatoce Gdańskiej, umożliwił zwiedzenie Galerii Sztuki, obejrzenie filmu na Molo i zaprosił na uroczystą kolację z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Sopotu – między innymi swojego zastępcy Marcina Skwierawskiego.

Sierpniowe szkolenie w Sopocie dla nauczycieli z Białorusi było już drugim takim szkoleniem. Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się tradycją i nauczyciele języka polskiego z Białorusi również w przyszłości będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w Polsce.

 

Źródło: http://znadniemna.pl/11537/szkolenia-w-sopocie-dla-nauczycieli-z-bialorusi/

Rodzic – wsparcie czy przeszkoda. Jak budować relacje i rozwiązywać konflikty?

W dniach 29-30 sierpnia w Edynburgu odbył się II Zjazd w Ramach Akademii Polskości – edycja Szkocja 2015r.

Warsztaty pod hasłem Rodzic – wsparcie czy przeszkoda. Jak budować relacje i  rozwiązywać konflikty? poprowadził Sławomir Prusakowski – ekspert ODNSWP, psycholog, trener, dydaktyk.

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie: Diagnozowania potencjału  i osobistych kompetencji nauczyciela polonijnego w pracy z rodzicami; Sposobów budowania relacji z rodzicami dzieci polonijnych: metoda nagradzania, rywalizacji, komunikat „ja”; umiejętności stawiania granic oraz korzystania z narzędzia „Koło Konfliktów”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w III zjeździe, który odbędzie się w listopadzie.

II Krajowa Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech

W dniach od 4 do 6 września w Pozzuoli po Neapolem odbywa się II Regionalna Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech. W programie znalazły się m.in. warsztaty metodyczne uczące skutecznych sposobów motywowania nastolatków, tworzenia partnerstw na rzecz polskich szkół, przeprowadzania prostych diagnoz dzieci dwujęzycznych czy pisania scenariuszy lekcji.

Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił J.E. Ambasador R.P. we Włoszech Pan Tomasz Orłowski, w obecności którego Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski dokonał uroczystego wręczenia Aktu Powołania Pani Anny Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego.

Po wystąpieniach gości honorowych zebrani zapoznali się ze stanem oświaty polonijnej we Włoszech oraz Irlandii przedstawionym przez panie Annę Smolińską oraz Martę Szutkowską -Kiszkiel co okazało się dobrym wstępem do rozważań nad tożsamością dzieci i młodzieży polonijnej prowadzonych przez Pana Zdzisława Hofmana z aktywnym udziałem uczestników konferencji.

 

Uroczyste wręczenie Aktu Powołania pani Annie Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska pana Dariusza Bonisławskiego.
Uroczyste wręczenie Aktu Powołania pani Annie Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska pana Dariusza Bonisławskiego.
Aktualna sytuacja oświaty we Włoszech- wystąpienie pani Anny Smolińskiej- Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii.
Aktualna sytuacja oświaty we Włoszech- wystąpienie pani Anny Smolińskiej- Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii.

 

"Kto ty jesteś- tożsamość dzieci i młodzieży. O skutecznym motywowaniu nastolatków do nauki w polskiej szkole"- warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana- eksperta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
„Kto ty jesteś- tożsamość dzieci i młodzieży. O skutecznym motywowaniu nastolatków do nauki w polskiej szkole”- warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana- eksperta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Sesja warsztatowa- pan Zdzisław Hofman, ekspert ODN SWP, z aktywnym udziałem uczestników konferencji.
Sesja warsztatowa- pan Zdzisław Hofman, ekspert ODN SWP, z aktywnym udziałem uczestników konferencji.

 

Powołanie liderów regionalnych Lokalnych Ośrodków Metodycznych

W ramach programu wsparcia realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP  w dniach 27.06 – 04.07.2015 mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli polonijnych oraz nauczycieli szkół polskich z zagranicy na stacjonarnym szkoleniu Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych. Uczestniczyło w  nim 19 nauczycieli z dziesięciu krajów, zarówno ze wschodu jak i zachodu Europy. Nadrzędnym celem tychże działań było zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Po zakończeniu pierwszego etapu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przystępujemy do budowy sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez powołanie liderów regionalnych oraz zapewnienie indywidualnej opieki naszych doradców ODN SWP, w ramach której przewiduje się m.in. regularne konsultacje on-line oraz superrewizję w miejscu działania powołanych LOM-ów.

W drodze badania i analizy potrzeb oraz wniosków wypracowanych podczas szkolenia stacjonarnego, wyłoniliśmy dwie grupy obszarów różniących się nieco poziomem istniejącej struktury oświaty polonijnej, przygotowaniem kadry i doświadczeniem we współpracy z naszym Ośrodkiem. Pierwsza grupa liderów podejmie w najbliższym czasie stosowne kroki celem powołania w miejscach swojej działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Z grupą drugą natomiast, która obejmuje pozostałe, uczestniczące w projekcie kraje i osoby wypracujemy indywidualne, dostosowane do potrzeb i możliwości strategie współpracy i rozwoju. Pomocne w tym będą informacje zawarte w ankietach, ale również przekazywane pomysły i inicjatywy, które narodziły się po powrocie z Ostródy. Prosimy zatem wszystkich Państwa o inspirowanie nas swoimi koncepcjami, które mogą wpłynąć na rozwój oświaty polonijnej w miejscach Waszej aktywności.

REGIONALNI LIDERZY LOM

W grupie powołanej do tworzenia Lokalnych Ośrodków Metodycznych znalazły się :

 • Wielka Brytania (Liderzy: Edyta Grodzka, Barbara Łuczyna),

 • Włochy (Lider: Anna Smolińska),

 • Kraje Beneluksu (Liderzy: Ewa Wasińska-Stok, Gabriela Baranowska).

Zamierzeniem ODN SWP jest by proces tworzenia Lokalnych Ośrodków Metodycznych rozpoczął się z końcem wakacji, a wypracowane efekty zostały przedstawione podczas grudniowej konferencji podsumowującej oraz przygotowującej wnioski projektowe na przyszły rok. Kilkumiesięczny okres poświęcony będzie na pracę w środowiskach zamieszkania pod kierunkiem osobistego opiekuna. W przypadku Wielkiej Brytanii i Beneluksu będzie to Pan Sławomir Prusakowski, a w przypadku Włoch i Chicago ( po zakończeniu I etapu w USA, zaplanowanego na wrzesień) Pan Zdzisław Hofman. Jednocześnie będą trwały prace nad organizacją szkoleń i poradnictwa on-line.

ZADANIA POLONIJNYCH LIDERÓW METODYCZNYCH

Polonijni Liderzy Metodyczni po wyposażeniu w stosowną wiedzę oraz uzyskaniu pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej,  będą mieli za zadanie m.in.:

 • wspierać nauczycieli szkół  polonijnych lub szkół polskich z zagranicy poprzez informowanie ich o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy metodycznej, finansowej czy organizacyjnej ze strony instytucji polskich,

 • prowadzić bieżącą diagnozę potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać oraz przekazywać efekty diagnozy do ODNSWP i za jego pośrednictwem do właściwych instytucji państwowych,

 • przygotowywać i prowadzić w miarę potrzeb,  krótkie formy szkoleniowe korzystając ze scenariuszy własnych lub opracowanych przez ODNSWP,

 • posiadać i udostępniać wiedzę na temat oferty szkoleniowej i  konferencyjnej w której mogą brać udział nauczyciele z obszaru działania Lidera,

 • posiadać i udostępniać wiedzę na temat pojawiających się nowych  aktów prawnych, wydawnictw czy opracowań przydatnych w pracy nauczycieli polonijnych,

 • pomagać w organizacji pomocy metodycznej, badań czy ewaluacji  realizowanych na obszarze ich działania przez ODNSWP,

 • współredagować stronę www.odnswp.pl poprzez przesyłanie informacji, artykułów lub innych materiałów tematycznie związanych z zakresem działalności,

 • utrzymywać stały  kontakt z biurem ODNSWP oraz swoim opiekunem merytorycznym.

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego. Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.