Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Rozpoczynamy nabór na konferencję edukacyjną
Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3–13 lipca 2018 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1914–1923, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dróg do odzyskania niepodległości w 1918 r., a także działań mających na celu utrzymanie państwowości polskiej. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. wykorzystania różnego rodzaju gier historycznych na zajęciach, debaty oksfordzkiej, a także przygotowania projektu dotyczącego święta nieodległości w szkole.

Szczegółowy program kursu do połowy kwietnia zostanie zamieszczony na stronach

http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny

oraz

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/program-polonijny/polonijne-spotkania-z-h

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do wypełnienia formularza będzie potrzebna elektroniczna wersja opisu prowadzonej działalności edukacyjnej potwierdzona przez zwierzchnika. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018r.

Bliższe informacje:
Olga Tumińska
tel. +48 22 5818818
e-mail: olga.tuminska@ipn.gov.pl

 

 

 

 

źródło: IPN

„Z matematyką przez świat” – relacja uczestników międzynarodowego obozu matematycznego

„Jestem dobry z matmy… :)”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

R. Bacon

Chce się dodać „do dziecięcych serc polonijnych z różnych zakątków Europy”. 8-14 października 2017 roku w Olsztynie miał miejsce II etap Międzynarodowego Kunkursu „Z matematyką przez świat” organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczecieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na turniej przyjechały dzieci polonijne z Litwy, Ukrainy, Polski oraz Irlandii, które pokazały wysokie wyniki w I etapie Konkursu. Wśród uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły sobotnio-niedzielnej Andrzej Popierniak.  W ciekawy, niezwykły sposób poprzez zabawy i eksperementy organizatorzy potrafili zapoznać dzieci z takimi trudnymi zagadnieniami matematycznymi jak pierwiastki, Metoda Monte Carlo (teoria prawdopodobieństwa), tajemnice „zera”, złote i srebrny liczby matematyki itp. Ogromną popularnością czieszyła się walka sumo dwóch robotów sterowanch przez uczestników. Cały ten program miał na celu przygotować dzieci do najważniejszego dnia – Dnia Konkursu, podczas którego one rozwiązywały dość trudne zadania, a potem oczekiwały na rezultaty. W tym momencie nie możemy się nie pochwialić, ponieważ uczeń naszej szkoły Andrzej Popierniak wykazał się nieprzeciętną wiedzą i zajął I miejsce.

Ale nie tylko matematyką jedyną zyli uczestnicy przez te dni. Nie zapomnieli organizatorzy o rozrywkach. Kręgle, zumba, Centrum Eksperement czy zwiedzanie Gdańska, to wszystko pozwoliło cudownie spędzić czas razem.

W końcu chcielibyśmy z całego serca podziękować organzatorom za wszystko, co oni zrobili, żeby zrealizować ten wspaniały projekt. Nasze dzieci nie tylko rozszerzyły swoją wiedzę matematyczną czy stały się mądrzejsze, a jeszcze poznały swoich rowieśników z różnych miejsc i zrozumiały, że należą do jednej wspólnej rodziny – rodziny polonijnej!

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

 

Zdjecia: Swietłana Zajcewa-Wełykodna,

Marianna Brzozowska (Polska Szkoła Sen w Dublinie)

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

Powstaje pomocniczy podręcznik dla szkół polonijnych!

Przewodnik po Dziejach Polski – taki tytuł prawdopodobnie będzie nosił pierwszy podręcznik pomocniczy do nauki historii dla szkół polonijnych. Napisania książki podjęły się wspólnie trzy duże instytucje: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

„Nie ukrywam, że na pomysł napisania podręcznika wpadł pan prezes Jarosław Szarek i „sprzedał mi” go na VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych.” – mówił w Wyszehradzie prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski – „Długo się nie zastanawiałem, bo to świetna idea.” – dodaje.

15 października 2017 roku w Wyszehradzie podczas II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Polonijnych podpisano list intencyjny,  w którym wszystkie trzy strony deklarują „wolę współpracy w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Przewodnik po historii Polski”, którego celem jest opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Przewodnim motywem narracji obejmującej dzieje Polski byłyby dokonania przodków, związane z budową państwa, walką o jego potęgę, a po zbrodni rozbiorów o jego odzyskanie, wreszcie odbudowę i obronę narodowej tożsamości. Za niezwykle istotną uznajemy również perspektywę rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Polski, z ukazaniem jej wpływu na dzieje Europy i świata.”

Książka powstaje pod przewodnictwem merytorycznym prof. Włodzimierza Sulei z IPN. Zostanie podzielona na dwie części: na Wschód i Zachód.

W powstawaniu nie sposób pominąć roli Muzeum Początków Państwa Polskiego z dyrektorem dr Michałem Boguckim na czele. To właśnie MPPP zajmie się pakietem multimedialnym dołączonym do przewodnika. „Musi być tak, żeby dzieci zainteresowało. Sama książka – tak, super pomysł, ale dzisiaj wiemy, że to gry, filmy i animacje interesują dzieci” – wyjaśnia dyrektor MPPP.

W Wyszehradzie przedstawiciele SWP, IPN i MPPP rozmawiali o podręczniku z nauczycielami polonijnymi. Wszyscy przyznawali, że pomysł jest znakomity, ale jednak są obawy o jego realizację. „Proszę Państwa, przewodnik będzie osią” – uspokajał prezes D.P. Bonisławski – „natomiast do tej osi dobudujemy, przy państwa pomocy, multimedialną paczkę metodyczną dla każdego kraju.”

„Dla dzieci w jakim wieku zostanie napisana książka” – pytano.

„Nad całością czuwa ODN SWP” – odpowiadał prezes – „Oznacza to, że książka zostanie napisana w sposób odpowiedni do poziomu językowego Państwa uczniów. Postaramy się, by miała kilka takich poziomów: A2, B1 i B2. W ten sposób unikamy pytania: dla jakiego wieku, a pozwalamy wszystkim dzieciom na korzystanie z podręcznika.”

„To jest naprawdę świetna idea! Taki podręcznik będzie służyć budowaniu dumy z poczucia patriotyzmu.” – mówili nauczyciele.

Pierwsza część podręcznika, roboczo nazywana  „na Zachód” będzie mieć premierę już we wrześniu 2018 roku.

Spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego z uczestnikami akcji „Lato z Polską” w Olsztynie.

Akcja „Lato z Polską” jest kontynuacją dzieła śp. Macieja Płażyńskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Projekt zainicjowany został w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Podczas tej akcji SWP organizuje pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z polskimi samorządami lokalnymi, które są jednocześnie gospodarzami tych pobytów. W poprzednich edycjach projektu nasz kraj odwiedziło kilkanaście tysięcy młodych rodaków, a w organizację „Lata z Polską” włączało się rokrocznie kilkadziesiąt samorządów lokalnych różnego szczebla. Realizacja akcji „Lato z Polską” ma na celu pobudzenie zainteresowania opinii publicznej, wzmocnienie poczucia narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czyniąc to z przekonaniem, SWP wie że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. Poszczególne turnusy trwające od kilku do kilkunastu dni realizowane są przez cały rok kalendarzowy i skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat oraz młodzieży studenckiej.

Inauguracja akcji „Lato z Polską” w 2017 r. miała miejsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, a wydarzenie oprócz znamienitych gości takich jak Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys zgromadziło także kilkuset młodych Polaków zza granicy, którzy dzięki tej inicjatywie mogą wypoczywać w Polsce.

My chcemy utrzymywać więź z Polakami i Polonią. Cieszę się, że tak dużo młodych ludzi chce tutaj przyjeżdżać. Coraz więcej osób polskiego pochodzenia wraca do korzeni, uczy się języka. Dziękuję wam i waszym rodzicom za to, że jesteście tutaj, w Polsce, że poznajecie kraj swoich przodków, naszą kulturę, historię, że poznajecie Polskę. Życzę wam jak najwięcej wrażeń, przyjaźni, dobrego wypoczynku i żebyście w Polsce przebywali jak najczęściej – podkreślił Marszałek Senatu podczas konferencji prasowej w Warszawie.

 

W 2017 r. do kraju na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyjedzie ok. 1700 dzieci z 36 krajów. Organizowane będą 43 różnorodne tematycznie turnusy kolonijne (np. obóz plastyczny, artystyczny, pobyt jeździecki, obóz sportowy). Przeprowadzony zostanie również m.in. jeden obóz rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci polskich z Białorusi. Ciekawą formą wypoczynku, połączonego z doskonaleniem umiejętności, będą warsztaty żeglarskie pod kierunkiem kapitana Romana Paszke. Pobyty zorganizowane będą w 30 miastach Polski we współpracy z 33 lokalnymi samorządami.

„Lato z Polską” na Warmii i Mazurach

W roku bieżącym w Olsztynie – Kortowie oraz Domu Polonii w Ostródzie będą odpoczywać i uczyć się grupy dzieci i młodzieży z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji (m.in. okręg moskiewski i Syberia) Litwy i Białorusi, a także Europy Zachodniej i USA. Każdy z turnusów ma atrakcyjny program pozwalający oprócz odpoczynku poznawać język, historię i kulturę Polski, a dodatkowo niektóre z pobytów dedykowane są dla konkretnych grup np. uzdolnionych uczniów chcących podnieść poziom wiedzy z przedmiotów umożlwiających studia w Polsce na kierunkach medycznych lub innych związanych z biologią i chemią, laureatów realizowanego przez Wspólnotę i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie konkursu „Z matematyką przez Świat” czy przyszłych liderów projektu „Młodzieżowy Ambasador Polskości”.

„Szlakiem Kopernika”

Pierwszy turnus rozpoczął się 16 lipca, a jego program zbudowany jest wokół postaci Mikołaja Kopernika. Pięćdziesięcioro dzieci polskiego pochodzenia z Rosji i Ukrainy przebywa na koloniach letnich w Kortowie.

W dniu 20 lipca w Olsztynie odbyło się spotkanie Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza P. Bonisławskiego, rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego, Kanclerza UWM dr inż. Aleksandra Sochy oraz Prezesa Fundacji „ŻAK” UWM mgr inż. Tomasza Selwenta z uczestnikami kolonii.

Marszałek Senatu obejrzał program artystyczny w ich wykonaniu, następnie przekazał prezenty – sprzęty sportowo-rekreacyjne i rozmawiał z dziećmi, młodzieżą oraz wychowawcami. Został obdarowany albumem “Moja Polska” przygotowanym przez uczestników kolonii. Polonijnej młodzieży bardzo podoba się w Polsce i w Kortowie. Wielu młodych już bywało w Polsce, a dwójka nastolatków obecnych na spotkaniu chce w Polsce studiować – filologię polską i medycynę.

 

 

– Bardzo sobie cenię kontakt z Polakami z zagranicy, a najbardziej z młodzieżą. Ponieważ wielu młodych wiąże swą przyszłość z Polską to są oni naszymi potencjalnymi następcami w Sejmie i Senacie, ale także w wielu miejscach pracy, chociażby na stanowiskach lekarza – zawodu, który ja reprezentuję – stwierdził marszałek Karczewski.

– Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z Polski i innych krajów, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce. W ten sposób podtrzymują więź z Polską, jej historią i kulturą – wyjaśnił cel akcji Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Podczas spotkania Marszałek Senatu oraz Prezes „Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozmawiali o rozszerzeniu akcji „Lato z Polską” w przyszłym roku o kolejne samorządy w celu zwiększenia liczby uczestników.

-To od Senatu zależy dużo. W przyszłych latach chcemy mieć jeszcze większe środki na wspieranie Polaków mieszkających za granicą. Te pieniądze mają być przeznaczane głównie na kontakt z Polską – dodał Stanisław Karczewski.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni młodzi Polacy z Rosji i Ukrainy zwiedzają Warmię i Mazury „Szlakiem Kopernika” poznając sylwetkę astronoma oraz miejsca, w których żył, mieszkał i pracował. Przewidziane są też dalsze wycieczki m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Torunia, Fromborka i Lidzbarka Warmińskiego. W programie znalazły się również ciekawe zajęcia na wydziale matematyki. Wytchnienie od historii młodzi Polacy znajdą, jak to zwykle w wakacje, na kortowskiej plaży oraz obiektach sportowych Uniwersytetu.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zachęcał młodych rodaków, aby na miejsce studiów wybierali UWM. Wspólnotę Polską i UWM od kilku lat łączy ścisła współpraca. Uniwersytet podejmuje uczestników światowych zjazdów nauczycieli polonijnych, zwycięzców polonijnych konkursów biologicznych i matematycznych dla młodzieży, a także nauczycieli polonijnych uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, a także stażach językowo-przedmiotowo-metodycznych realizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

Pierwszy turnus „Lata z Polską” realizowany w Olsztynie zakończy się 29 lipca natomiast kolejny rozpocznie się już 30 lipca i potrwa do 12 sierpnia 2017r.

Więcej informacji na temat akcji „Lato z Polską” znajdziecie Państwo w poniższych linkach:

RELACJA TVP OLSZTYN

RELACJA RADIO OLSZTYN

RELACJA UWM

RELACJA STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 2017 r.

Ścieżka rozwoju osobistego doradców metodycznych LOM

Artykuł dedykuję wszystkim nauczycielom szkół polonijnych i polskich za granicą, którzy szukają możliwości rozwoju osobistego i inspiracji jak rozwijać szkołę, którą prowadzą, lub w której pracują.

16 sierpnia rusza w Ostródzie III edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych, która jest jednym z elementów cyklu budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak stać się doradcą metodycznym i powołać LOM w swoim regionie (więcej w poprzednich artykułach TUTU). Jakie kompetencje  zyskają Państwo uczestnicząc w Akademii?

To, ze wkroczycie na ścieżkę, która może doprowadzić Państwa do bycia doradcą metodycznym LOM, wiecie już z innych naszych wpisów. Jednak już jako kandydat na doradcę czyli uczestnik najbliższego spotkania, otrzymacie Państwo wsparcie na dwóch poziomach: kompetencji metodycznych oraz kompetencji liderskich.

Co to znaczy rozwój kompetencji?

Kompetencje to: wiedza, umiejętności i postawy w określonym obszarze. Postawa jest elementem najważniejszym, bo nawet najbardziej wartościowa wiedza oraz przećwiczone umiejętności nie wystarczą jeżeli uczestnik nie będzie chciał ich stosować, dlatego warto mieć stale na uwadze cel: dlaczego chcę wziąć udział w spotkaniu i dlaczego chcę zostać doradcą.

Dlaczego zatem ważne jest rozwijanie kompetencji, w tym kompetencji liderskich? Otóż doradca jest osobą, która nie tylko sama uczy j. polskiego, historii, geografii, wiedzy o Polsce dzieci i młodzież, ale także wspiera innych nauczycieli w pracy i innych działaniach.  Tworząc Lokalny Ośrodek Metodyczny doradca przyjmuje rolę integratora środowiska, a zatem będzie tworzył  i wspierał zespół ekspertów  w zakresie podnoszenia jakości prowadzonego procesu edukacji. Do zadań doradcy należy również tworzenie koalicji z instytucjami otoczenia zewnętrznego w danym regionie, jakimi są np. organizacje polonijne, ambasady, etc. czy  współpraca projektowa ze szkołami w Polsce.

 

Najbliższe wydarzenie przygotuje Państwa do bycia liderem.

Nawiążą Państwo kontakty z nauczycielami z wielu krajów, wymienią się doświadczeniami, nauczą  pracy metodą projektu, poznają zasady i nauczą się tworzyć partnerstwa projektowe. Poznają Państwo także zakres programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina Polonijna”.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi. Prowadzący kierują się zasadą przyjętą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP, że każde warsztaty dostarczają nową wiedzę. Jest także przewidziany czas na ćwiczenia umiejętności i refleksję, a w przerwach: dyskusję i wymianę doświadczeń. Wszystko to  wpisuje się w magiczny trójkąt edukacyjny pozwalający nabyć nowe lub rozwinąć posiadane kompetencje liderskie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych.

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ (wystarczy kliknąć).

autor tekstu: Zenka Bańkowska – specjalista ds. rozwoju projektów, trener ODN SWP.