Konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku – edycja III 2019

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o już trzeciej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”.

Niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych są warte, by zwrócić na nie szczególną uwagę. Bardzo często entuzjazm i patriotyzm nauczycieli to jedyne czynniki podtrzymujące funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku 2019″

Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.

Aby poznać szczegóły udziału w konkursie prosimy kliknąć Regulamin konkursu Polonijny Nauczyciel Roku 2019

Zachęcamy do udziału wszystkich Państwa.

Załączniki:

Formularz-zgłoszeniowy-PNR-2019

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: polonijnynauczycielroku@gmail.com

Z wyrazami szacunku i życzliwości

Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Konkurs Polonijny Nauczyciel Roku – II edycja: 2018

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o już drugiej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”. Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Wpłynęło na nią aż 77 zgłoszeń.

Niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych są warte, by zwrócić na nie szczególną uwagę. Bardzo często entuzjazm i patriotyzm nauczycieli to jedyne czynniki podtrzymujące funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego”.

Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.

Aby poznać szczegóły udziału w konkursie prosimy kliknąć Regulamin konkursu Polonijny Nauczyciel Roku 2018

Zachęcamy do udziału wszystkich Państwa.

Załączniki:

Formularz-zgłoszeniowy-PNR-2018

 Z wyrazami szacunku i życzliwości

Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Polonijny Nauczyciel Roku – wywiad z prezesem SWP – Dariuszem Piotrem Bonisławskim

Panie Prezesie, skąd w ogóle pomysł na konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku?

Kiedy spotykam się z nauczycielami uczącymi w szkołach polonijnych i polskich za granicą widzę, że jest wśród nich wielu wspaniałych pedagogów nie tylko kochających swoją pracę, ale też mających w niej duże osiągnięcia. Niestety bardzo często mogą liczyć w zamian jedynie na symboliczne wynagrodzenia czy wręcz zadowalać się satysfakcją z jej efektów. Nagroda mająca wymiar symboliczny, ale tez materialny jest w pewnym sensie podziękowaniem i zachętą do dalszej twórczej działalności oświatowej.

Do kogo konkretnie adresowany jest konkurs?

Zapraszamy nauczycieli społecznych szkół polonijnych, szkolnych punktów konsultacyjnych  oraz szkół polskich działających w systemach edukacyjnych danych krajów (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina).

Ilu zwycięzców w konkursie zatem Pan przewiduje?

Co roku laureatami zostanie trzech nauczycieli – po jednym w każdej z kategorii.

Porozmawiajmy o konkretach: co jest główną nagrodą w konkursie?

Zaplanowaliśmy nagrodę pieniężną, Ministerstwo Edukacji Narodowej tradycyjnie dołączy prezent przydatny w pracy pedagoga: w ubiegłym roku była to osobista tablica multimedialna umożliwiająca interaktywne prowadzenie zajęć. Do tego dochodzą nagrody fundowane przez współpracujące z nami instytucje i oczywiście pamiątkowa statuetka.

A co – oprócz nagród – zyskuje Polonijny Nauczyciel Roku?

Jeżeli wyraża chęć ma możliwość współpracy z naszym ośrodkiem przy realizacji różnych projektów edukacyjnych i szkoleń. Dwie ubiegłoroczne laureatki: pani Justyna Bereza i pani Ilona Szliter-Wyzińska przygotowały i zrealizowały wspólnie z naszymi trenerami cykl wydarzeń w ramach „Przystanku Dwujęzyczność” w Nowym Jorku. Laureaci mogą liczyć na publikację swoich artykułów w naszych periodykach, występują w mediach, są też objęci naszą opieką jeżeli chodzi o zapewnienie udziału w naszych akcjach.

Do kiedy trzeba przygotować zgłoszenia?

Ostateczny termin upływa 30 czerwca.

Kiedy wielkie ogłoszenie wyników?

W tym roku we wrześniu odbędzie się Zjazd Polonii Świata z bardzo atrakcyjnym programem merytorycznym i towarzyszącym: będzie inauguracja w budynku parlamentu, wielki koncert w Teatrze Narodowym z udziałem władz polskich i szereg innych interesujących punktów. W ramach zjazdu planujemy organizację Forum Edukacji Polonijnej, na którym zostaną wręczone nagrody. Wręczenia dokona Pani Minister Edukacji Narodowej oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Czyli nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić wszystkich nauczycieli do udziału w konkursie.

Zapraszamy

Konkurs Polonijny Nauczyciel Roku – II edycja: 2018

Ogromna satysfakcja, przypływ nowych sił i energii – Ilona Szliter – Wyzińska, Polonijny Nauczyciel Roku 2017

Jak zaciekawić ucznia historią? Jak sprawić, żeby chciał przychodzić w sobotę do polskiej szkoły i się uczyć? Odpowiedzi na te pytania zna Ilona Szliter – Wyzińska – Polonijna Nauczycielka Roku 2017. Twierdzi, że najważniejsza jest cierpliwość, otwartość i indywidualne podejście do ucznia. Oraz sposób przekazywania wiedzy. Już niedługo pani Ilona pojedzie z ramienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP do Nowego Jorku, gdzie w ramach Przystanku Dwujęzyczność będzie prowadzić lekcje pokazowe, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Przedsmakiem niech będzie wywiad z panią Iloną…

Jak to jest być Polonijnym Nauczycielem Roku? Czy ten tytuł jest dla Pani ważny?

Otrzymanie przeze mnie powyższego tytułu sprawiło mi ogromną radość, satysfakcję, poczułam się wyróżniona i doceniona. Był to jeden z ważniejszych momentów w mojej dotychczasowej karierze zawodowej. Przez to czuję się jeszcze bardziej zmotywowana i zobowiązana do wykonywania swoich obowiązków na jeszcze wyższym poziomie. Jak z każdą nagrodą bywa, wiąże się ona z nią duża odpowiedzialność, by utrzymać odpowiedni standard pracy. Ponadto gratuluję pomysłu i cieszę się, że udało się Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizować tego rodzaju konkurs dla nas, nauczycieli pracujących za granicą, którzy niejednokrotnie pełnią swoistą misję nauczania języka polskiego i historii. Jest to naprawdę wielki zaszczyt móc odebrać taką nagrodę.

Jak na nagrodę zareagowali Pani uczniowie?

Po otrzymaniu nagrody posypała się lawina gratulacji i dowodów sympatii od uczniów i rodziców, za które serdecznie dziękuję. Było to bardzo wymowne i miłe. Odebrałam to, jako potwierdzenie, że cierpliwość, otwartość i indywidualne podejście do uczniów, przekładają się na bardzo dobre relacje zarówno na linii nauczyciel-uczeń jak i nauczyciel-rodzic.

A koleżanki i koledzy?

Była wielka radość, tym bardziej, że stanowimy zgrany, przyjazny zespół wspierający się w pracy jak i poza nią. Po odebraniu nagrody zawsze podkreślałam, że traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie nie tylko dla siebie, ale dla całego zespołu, to sukces całej szkoły. Wielu projektów i działań nie udałoby się wykonać bez pomocy moich zaangażowanych i doświadczonych koleżanek.

Proszę o podpowiedź dla pedagogów startujących w tym roku: jak zostać Polonijnym Nauczycielem Roku?

To jest bardzo trudne pytanie i nie wiem czy jest gotowy przepis na zdobycie tego tytułu. Każdy z nas, nauczycieli pracuje zgodnie z własnym rytmem. Biorąc pod uwagę specyfikę nauczania za granicą, nasza praca nie należy do najłatwiejszych, wymaga zapału, dużego zaangażowania i poświęcenia czasu, niejednokrotnie prywatnego. Ale jeśli ktoś pracuje wytrwale, pomaga w rozwijaniu pasji wśród swoich uczniów, stara się być dla nich wzorem, kształtuje w nich pewność siebie, osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, realizuje ciekawe, innowacyjne pomysły to zapewne prędzej czy później zostanie dostrzeżony. W tym miejscu dziękuję mojej pani Kierownik Hannie Kaczmarczyk, która wytypowała mnie do konkursu, a wcześniej wpierała i zachęcała do rozwoju mojego warsztatu pracy.

Czyli ustalmy: warto czy nie warto startować w konkursie w przyszłym roku?

Na to pytanie jest tylko jedna możliwa odpowiedź, oczywiście, że warto! Bo poza wymiarem materialnym tego tytułu, pozostaje na długo ogromna satysfakcja, przypływ nowych sił i energii. I proszę się nie bać porażki, ponieważ nawet gdybym nie zdobyła tytułu, miałam możliwość przygotowując zgłoszenie konkursowe podsumować swoją dotychczasową pracę, przyjrzeć się jej z pewnej perspektywy, ujrzeć mocne i słabe strony swoich działań. Dzięki temu zrodziło się w głowie kilka pomysłów, które mam nadzieję po części uda się w przyszłości wcielić w życie. Jestem przekonana, że z roku na rok popularność konkursu będzie wzrastać.

A teraz z innej strony. Pani Ilono, jacy są Pani uczniowie?

Dla mnie to wspaniali młodzi ludzie, którzy chcą pamiętać o swoich korzeniach. Wielokrotnie zaskoczyli mnie swoim przywiązaniem do ojczyzny i tradycji i tym, w jaki sposób udaje im się połączyć różnorodne obowiązki. Wydaje mi się, że moje zaangażowanie przechodzi na nich i dzięki temu wspólnie udaje nam się realizować ciekawe projekty. Oczywiście, jak w każdej szkole zdarzają się sytuacje trudniejsze, pojawiają się problemy okresu dojrzewania,spadek motywacji ale staramy się wspomagać uczniów i ich rodziców najlepiej jak potrafimy.

Jak wyglądają Pani lekcje?

Uczę Wiedzy o Polsce i staram się zainteresować przedmiotem stosując takie metody i formy zajęć by nie były nudne m.in. często wykorzystuję TIK (Technologie informacyjno -komunikacyjne). Opowiadam o przeszłości prostym, zrozumiałym językiem, stawiam jasne cele i wymagania. Ważnym czynnikiem, który przekłada się na przyswajanie wiedzy przez moich uczniów jest miła i przyjazna atmosfera. Zawsze uważałam, że znajomość dat i faktów jest bardzo ważna, ale najważniejsi są ludzie, których motywy działań trzeba poznać by zrozumieć to, co się wydarzyło. Na zrozumieniu procesów, przyczyn i skutków zależy mi najbardziej. Aby się tak stało staram się by uczeń pracował aktywnie, a nie pasywnie.

Co myśli Pani na temat tzw. oceniania motywującego?

Cóż, ocenianie to nieodłączna część procesu kształcenia. Nie należy ono do najłatwiejszych zadań nauczyciela ale ma wspierać i wzmacniać rozwój ucznia i przekazywać informacje o postępach i osiągnięciach ucznia. Nie wyobrażam sobie, aby w naszej pracy z uczniami polonijnymi stosować ocenianie, które by zniechęcało ucznia i rodziców. Myślę, że nam nauczycielom polonijnym, łatwiej będzie stosować tego rodzaju ocenianie gdyż podchodzimy bardzo indywidualnie do każdego ucznia, znamy jego mocne i słabe strony, a niekiedy mamy częsty kontakt z rodzicem. Daje nam to większe możliwości pobudzania ich aktywności i zachęcania do działania. Zresztą każdy sposób oceniania podnoszący umiejętności ucznia i sprawiający, że uczy się dla siebie, a nie dla stopnia jest godny wypróbowania.

Czy uczniowie w Austrii chcą chodzić do polskich szkół?

Generalnie odpowiedź brzmi: tak. Choć patrząc na liczbę dzieci polonijnych ,które nie chodzą do polskich szkół i nie pobierają nauki języka polskiego w systemie szkół austriackich możliwości są dużo większe. Jeśli chodzi o nabór do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu to mamy raczej problem z nadwyżką chętnych dzieci do pobierania nauki w szkole.

Co jest Państwa podstawową bolączką?

Podobnie jak każde tego typu szkoły w Europie Zachodniej borykamy się z podobnymi problemami, które jednak nie wpływają na poziom i jakość kształcenia.

 

 

 

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – podsumowanie

 Powitanie

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie jest już historią. Ale jaką! Przed Państwem krótka relacja ze zjazdu.Mimo, że program mówił, że spotkanie nauczycieli polonijnych zacznie się 1 czerwca, tak naprawdę pierwsze uściski powitalne miały miejsce już 31 maja w Domu Polonii – naszej przystani zjazdowej. To właśnie tam była recepcja zjazdu, gdzie wszyscy dostali identyfikatory, teczki, folderki zjazdowe i piękne konferencyjne torby, które się potem bardzo przydały.

1 czerwca rano uczestnicy pojechali – już tradycyjnie – do Gietrzwałdu, gdzie odbyła się msza św. odprawiona przez Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. A zaraz po niej udali się do Karczmy Warmijskiej, gdzie najpierw wysłuchali krótkiego, ale bardzo ciekawego wykładu profesora Stanisława Archemczyka o historii Warmii, a potem razem z panem Walerym – lokalnym muzykiem – śpiewali piękne ludowe pieśni, piosenki i przyśpiewki. Jak się potem okazało, był to tylko wstęp do.. ale o tym za chwilę.

Genialny wstęp do zjazdu” – mówiła pani Joanna Wesołowska z Włoch, a wtórowało jej niemało uczestników.

W takim składzie zaczynaliśmy…

Uroczysta inauguracja VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Po południu wszyscy uczestnicy zebrali się na Zamku Krzyżackim w Ostródzie, gdzie miała mieć miejsce inauguracja VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Ostatnie przygotowania …

Ewa Rucińska z ODN SWP powitała wszystkich bardzo serdecznie:

 • Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską,
 • Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  Jarosława Szarka,
 • senator Małgorzatę Kopiczko reprezentującą Marszałka Senatu,
 • parlamentarzystów,
 • dyrektora Biura Polonijnego w Senacie RP Romualda Łanczkowskiego,a także przedstawicieli lokalnych władz wspierających organizatorów:
 • Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego,
 • Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina,
 • Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza,
 • J.M. prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczelni, która od wielu lat pełni rolę partnera merytorycznego Zjazdu,
 • wszystkich uczestników – przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Od lewej: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Gustaw Marek Brzeizn – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Od lewej: poseł Anna Cicholska, senator Małgorzata Kopiczko, poseł Lidia Burzyńska, prezes SWP – Dariusz Piotr Bonisławski

Zaraz po powitaniach głos zabrał prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusz Piotr Bonisławski, który zaprosił wszystkich nauczycieli i gości do obrad, a chwilę po nim dr Jolanta Tatara – prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej – współorganizatora zjazdu.

Podczas inauguracji miało miejsce także bardzo ważne wydarzenie – Gala Wręczenia Nagrody imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego dla Polonijnego Nauczyciela Roku.  „Nauczyciele polonijni są dla nas bardzo ważni” – mówiła minister Anna Zalewska – „Udało się wypracować sposoby współpracy pomiędzy Senatem, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To bardzo ważne osiągnięcie.” – podkreślała.

Sesje wykładowe

2 czerwca rozpoczęto właściwe obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. W tym roku przewodnim tematem spotkania były: „Fundamenty tożsamości – historia, język, kultura.” Zaczęto od priorytetów wsparcia oświaty polonijnej.  Bardzo ciekawym dla uczestników było wystąpienie pana dyrektora Romualda Łanczkowskiego, który przedstawił sposoby i procedury starania się o dotacje senackie. Nauczyciele słuchali z zainteresowaniem także prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego przedstawiającego ofertę ODN SWP na 2017 rok oraz wicedyrektora TVP Polonia – Filipa Frąckowiaka. Po jego wystąpieniu jeszcze długo dyskutowano na temat sposobów wsparcia oświaty przez programy telewizyjne.

Niewątpliwie jednym z najbardziej wzruszających momentów było wystąpienie dr Jolanty Tatary. „Chcę podziękować tym, którzy całe życie poświęcili oświacie polonijnej – panu Andrzejowi Russowi, pani Aleksandrze Podhorodeckiej i pani Małgorzacie Lasockiej.” – mówiła prezydent KOP.

Podziękowania dr J. Tatary. Fot. Marta Szutkowska – Kiszkiel

W kolejnej sesji senator profesor Jan Żaryn przypominał uczestnikom „Jesteśmy nauczycielami wychowującymi” – tymi słowami zwrócił szczególną uwagę na wyjątkową rolę nauczyciela polonijnego w procesie edukacji. Zabierająca następnie głos Barbara Gołębiowska z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, tylko potwierdziła jego słowa. Pokazała także jak można dotykać historię.

Świetne te warsztaty” – takie głosy dało się słyszeć zaraz po zakończeniu. „Wow! Takie nowoczesne i dla młodych ludzi. Super!” –  mówiła Anna Hoffmann z Leicester w Wielkiej Brytanii – „Ciekawe ile z tego można przenieść do nas? Myślę, że sporo.

Senator profesor Jan Żaryn i uczestniczki ze Stanów Zjednoczonych: Alicja Nawara i Halina Żurawska

Następna sesja rozpoczęła się krótkim wystąpieniem księdza Józefa Aszkiełowicza z Litwy, który przedstawił rolę kościoła na Wschodzie. Po jego wystapieniu  wykład wygłosiła dr Faustyna Mounis z Francji, która mówiąc o roli rodziny w kształtowaniu się tożsamości podkreślała, że „rodzina jest źródłem kształtowania człowieka, głównym miejscem z którego człowiek czerpie swój ludzki byt, pełną istotę człowieczeństwa.”

Dr Faustyna Mounis po raz kolejny udowodniła, że ma rację mówiąc, że człowiek nie dorasta w próżni” – mówili nauczyciele. „To bardzo ważna jednostka w szkole: rodzina. Bez wsparcia rodziców dzieci nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, co mamy.

Następnie Stella Strzemecka pokazała wpływ emigracji dzieci na ich dojrzewanie.

Zaraz po zajęciach wszyscy udali się do Olsztynka do Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie dyrektor Ewa Wrochna powitała uczestników,  a dr Tadeusz Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie wygłosił wykład na temat roli kresowych zaścianków szlacheckich w naszej historii czym otworzono dyskusję nad kształtem planowanego przez Wspólnotę Polską  projektu „Zaścianek szlachecki  – ocalić od zapomnienia.” Lidia Zabrocka z Belgii dopytywała: „Czyli skansen, a jednak ma być interaktywny? Super! Jeśli kiedyś uda się przyjechać na wycieczkę z naszymi dziećmi, to na pewno będą zafascynowane.”

3 czerwca rano zaczęła się kolejna sesja.  Rozpoczynając ją prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska mówił: „To jeden z najważniejszych fundamentów naszej tożsamości. Język.” Profesor Bogdan Walczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład, w czasie którego nawiązywał do tożsamości narodowej i kształtowania się języka. Natomiast profesor Ewa Lipińska z UJ tłumaczyła, że „kto ma język, ten ma tożsamość.” „Profesor Stelmachowski, założyciel Wspólnoty Polskiej, mówił: Nie da się smakować kultury bez języka. Miał rację.” – mówiła pani profesor czym wywołała zachwyt nauczycieli.

Następnie przedstawiono kluczowe projekty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP:

 • Akademię Dwujęzyczności, która w tym roku odbędzie się w Chicago,
 • Od A1 do C2 – Akademię Biegłości Językowej, która odbędzie się w Londynie
 • Projekt budowy Lokalnych Ośrodków Metodycznych
 • Polonijną Poradnię Metodyczną Online
 • Projekt edukacyjny.

Efekt? Co najmniej dziesięciu nauczycieli postanowiło pojawić się na Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych i zbudować LOM u siebie w regionie; a liczba osób, które chcą wziąć udział w projekcie edukacyjnym sprawiła, że nie wszyscy zdążyli porozmawiać z prowadzącą projekt Zenką Bańkowską. Ale wszystko przed nimi, bo do projektu cały czas trwa nabór. Kilka osób zapytało również czy od A1 do C2 nie może odbyć się także w innych częściach Europy. Sumując – projekty kluczowe ODN SWP naprawdę wzbudziły zainteresowanie nauczycieli.

Bo kto lepiej opowie o LOMach, jeśli nie doradcy? Alicja Nawara z Chicago w akcji.

Sesje warsztatowe

Po przerwie obiadowej odbyły się sesje warsztatowe. Wszystkie cztery prowadzące miały bardzo dużo zainteresowanych osób w salach. Faustyna Mounis mówiła: „Te warsztaty naprawdę były potrzebne. Wszyscy wychodzimy z nich zmęczeni, ale.. usatysfakcjonowani.” Agata Zakrzewska – Okrojek: „Jaka dobra energia bije od tych osób! Wiele się nauczyli dzisiaj.” Warsztaty z Olgą Tumińską zawsze są interesujące, ale tym razem: „Nauczyłam się czegoś nowego. Nie tylko JAK przekazać wiedzę historyczną, ale też to z JAKIMI DETALAMI ją przekazać” – mówiła Anna Hoffmann. Również od Stelli Strzemeckiej nauczyciele wychodzili zadowoleni „Pani Stella pierwsza klasa: wiedza, opanowanie, sposób przekazu.” – to słowa Hanny Szarmach z Norwegii.

Sesja warsztatowa dr F. Mounis. – jak widać – niby zabawa, a jednak poważnie…

To jednak nie był ostatni punkt programu. Sesje obradowe zjazdu zamknęły się bowiem klamrą. Pamiętacie Państwo, jak pisaliśmy, że piosenki pana Walerego jeszcze się przydadzą? Przydały się podczas warsztatów wieczornych z tańca ludowego. „Niby wszyscy zmęczeni, a jak tańczą. Super te warsztaty. I można je ot tak przenieść do klasy” – podsumowała Halina Żurawski z USA.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji podsumowującej obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Do zobaczenia za rok.

A pełna fotorelacja ze zjazdu już wkrótce na naszych stronach!

Konkurs Polonijny Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o pierwszej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”, który jest realizacją wniosku pokonferencyjnego zgłoszonego przez Kongres Oświaty Polonijnej w trakcie Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w 2016 roku.

Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku”.

Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.

Aby poznać szczegóły udziału w konkursie prosimy kliknąć Regulamin Konkursu PNR

*Komunikat z dn. 14.03.2017:

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zgłaszane prośby odnośnie do zaplanowanych terminów przebiegu konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku” informujemy, że zmianie uległy:

– § 3. Warunki udziału w Konkursie, pkt. 3 Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą: 30.04.2017r.

– Regulamin Komisji Konkursowej, pkt. 3 Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym analiza i wybór najlepszych zgłoszeń konkursowych, a następnie ogłoszenie wyników w dniu 15.05.2017 r.

Zachęcamy do udziału wszystkich Państwa.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy PNR 2017