Szkolenie metodyczne w Toruniu dla nauczycieli polonijnych z Litwy i Białorusi

 

W dniach 28.07-2.08.2017r. w Toruniu odbędzie się szkolenie metodyczne dla 26 nauczycieli  polonijnych z Litwy i Białorusi. Warsztaty pod hasłem: „Logopedia i formy terapii dysfunkcji językowych. Kompetencje wychowawcze, wsparcie psychologiczne” poprowadzą: Dorota Andrzejewska – z wykształcenia  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, edukator – szkoleniowiec, coach. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej oraz Ewa Małachowska – logopeda, neurologopeda, logorytmik, terapeuta integracji sensorycznej, od lat jej zainteresowania badawcze dotyczą mowy, komunikacji i ich zaburzeń. Od 2012r. Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów.

Treści poruszane podczas szkolenia:

 • Co składa się na proces wychowawczy?
 • Kompetencje wychowawcy – jak je kształtować?
 • Znaczenie diagnozy wychowawczej dla procesu wychowawczego.
 • Rozpoznanie stylu myślenia ucznia, jego rola budowaniu potencjału wychowanków. Model FRIS.
 • Czynniki służące budowaniu relacji dorosły –dziecko.
 • Budowanie zespołu. Rola, zadania i cechy lidera zespołu.
 • Tutoring, coaching i mentoring –metody współpracy.
 • Rodzaje i podstawy różnicowania dyslalii /elizje, substytucje i zastępowanie głosek.
 • Kryteria diagnostyczne do różnicowania SLI-mutyzmu- ORM.
 • Kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w przypadku jąkania, jąkania rozwojowego i fizjologicznej niepłynności mowy.
 • Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w polskiej logopedii.
 • Nowoczesne narzędzia do diagnozy i terapii logopedycznej.

Główne cele szkolenia to:

 • Zapoznanie z metodami diagnozy i terapii logopedycznej stosowanych w pracy z pacjentami min. z: dyslalią, zaburzeniami całościowymi, mutyzmem, jąkaniem;
 • Prezentacja ćwiczeń z zakresu min. terapii oddechu, połykania, integracji sensorycznej;
 • Podniesienie kompetencji wychowawczych w zakresie pracy z uczniem.

 

Podczas wizyty w Toruniu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących XVIII Igrzyskom Polonijnym organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

SZKOLENIE REALIZOWANE PRZEZ
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA
„Wspólnota Polska”
ul. Gagarina 34/36 87-100 Toruń
tel. 56 6223932 e-mail: torun@swp.org.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim „.

Ścieżka rozwoju osobistego doradców metodycznych LOM

Artykuł dedykuję wszystkim nauczycielom szkół polonijnych i polskich za granicą, którzy szukają możliwości rozwoju osobistego i inspiracji jak rozwijać szkołę, którą prowadzą, lub w której pracują.

16 sierpnia rusza w Ostródzie III edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych, która jest jednym z elementów cyklu budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Podczas spotkania dowiecie się Państwo jak stać się doradcą metodycznym i powołać LOM w swoim regionie (więcej w poprzednich artykułach TUTU). Jakie kompetencje  zyskają Państwo uczestnicząc w Akademii?

To, ze wkroczycie na ścieżkę, która może doprowadzić Państwa do bycia doradcą metodycznym LOM, wiecie już z innych naszych wpisów. Jednak już jako kandydat na doradcę czyli uczestnik najbliższego spotkania, otrzymacie Państwo wsparcie na dwóch poziomach: kompetencji metodycznych oraz kompetencji liderskich.

Co to znaczy rozwój kompetencji?

Kompetencje to: wiedza, umiejętności i postawy w określonym obszarze. Postawa jest elementem najważniejszym, bo nawet najbardziej wartościowa wiedza oraz przećwiczone umiejętności nie wystarczą jeżeli uczestnik nie będzie chciał ich stosować, dlatego warto mieć stale na uwadze cel: dlaczego chcę wziąć udział w spotkaniu i dlaczego chcę zostać doradcą.

Dlaczego zatem ważne jest rozwijanie kompetencji, w tym kompetencji liderskich? Otóż doradca jest osobą, która nie tylko sama uczy j. polskiego, historii, geografii, wiedzy o Polsce dzieci i młodzież, ale także wspiera innych nauczycieli w pracy i innych działaniach.  Tworząc Lokalny Ośrodek Metodyczny doradca przyjmuje rolę integratora środowiska, a zatem będzie tworzył  i wspierał zespół ekspertów  w zakresie podnoszenia jakości prowadzonego procesu edukacji. Do zadań doradcy należy również tworzenie koalicji z instytucjami otoczenia zewnętrznego w danym regionie, jakimi są np. organizacje polonijne, ambasady, etc. czy  współpraca projektowa ze szkołami w Polsce.

 

Najbliższe wydarzenie przygotuje Państwa do bycia liderem.

Nawiążą Państwo kontakty z nauczycielami z wielu krajów, wymienią się doświadczeniami, nauczą  pracy metodą projektu, poznają zasady i nauczą się tworzyć partnerstwa projektowe. Poznają Państwo także zakres programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina Polonijna”.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi. Prowadzący kierują się zasadą przyjętą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP, że każde warsztaty dostarczają nową wiedzę. Jest także przewidziany czas na ćwiczenia umiejętności i refleksję, a w przerwach: dyskusję i wymianę doświadczeń. Wszystko to  wpisuje się w magiczny trójkąt edukacyjny pozwalający nabyć nowe lub rozwinąć posiadane kompetencje liderskie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych.

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ (wystarczy kliknąć).

autor tekstu: Zenka Bańkowska – specjalista ds. rozwoju projektów, trener ODN SWP.

Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach Akademii Dwujęzyczności

Akademia Dwujęzyczności to projekt, którego losy ważyły się w czerwcu. To wtedy zapytaliśmy Państwa, gdzie jest ona bardziej potrzebna: w Londynie czy Dublinie. Państwa wybór padł na Dublin.

Partnerem projektu od strony Irlandii została Polska Szkoła Sen z Dublina.

24 września rozpoczęliśmy pierwszy zjazd szkoleniowy. W warsztatach uczestniczyło blisko 30 nauczycieli z kilku różnych szkół na terenie Irlandii i Irlandii Północnej. Szkolenie rozpoczął wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – pan Dariusz Piotr Bonisławski, który przedstawił ODN SWP oraz ideę projektu. A potem – machina zajęć ruszyła.

Podczas pierwszego zjazdu nauczyciele mieli możliwość poznania metody wczesnej nauki czytania, ale także przekonania się na własnej skórze czym skutkuje nierozwinięty słuch fonemowy u dzieci dwujęzycznych czy też brak analizy i syntezy wzrokowej i/lub słuchowej. Dwudniowe warsztaty poprowadziła Katarzyna Czyżycka – logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi.

Miesiąc później – w połowie października – odbył się kolejny zjazd poprowadzony, tym razem, przez prof. Jagodę Cieszyńską – psychologa i logopedę, twórczynię tzw. „metody krakowskiej”. Uczestnicy poznali tajniki neurobiologii mózgu oraz jej wpływu na proces uczenia się. Dowiedzieli się także jak uczyć wykorzystując wiedzę o mózgu.

W listopadzie zjazd poprowadziła dr Elżbieta Ławczys – logopeda, językoznawca. Podczas zajęć skupiła się na sposobach programowania języka mniejszościowego u dzieci dwujęzycznych oraz pokazała technikę dzienniczka wydarzeń. Efektem tego spotkania były dzienniczki robione z uczniami na lekcjach w szkole przez nauczycieli biorących udział w zjeździe.

Czwarty, ostatni zjazd, w grudniu poprowadziła Anita Borghese – nauczycielka z międzynarodowej szkoły CSI w Lyonie. Tematem zjazdu była literatura dla dzieci dwujęzycznych, ale też gry i zabawy polegające na samodzielnym tworzeniu narracji. Był to najweselszy zjazd – wybuchom śmiechu przez ćwiczących nauczycieli nie było końca.

Akademia Dwujęzyczności zakończyła się 4 grudnia 2016 roku. Trzydzieścioro nauczycieli z dwunastu szkół w Irlandii i Irlandii Północnej otrzymało certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowego. Oznacza to, że trzydzieści osób uczestniczyło w czterech zjazdach sobotnio – niedzielnych.

Po ostatnich zajęciach  odbyło się rozdanie certyfikatów i dyplomów ukończenia Akademii na uroczystej gali z udziałem dyrektorów szkół i oficjeli z Ambasady RP w Dublinie. Certyfikaty w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska wręczyła Katarzyna Czyżycka. Słowa podziękowania i uznania padły z ust  Konsul RP Katarzyny Kasperkiewicz. Furorę zrobił tort z pięknym logo projektu – słodki prezent od polonijnych cukierników.

Cykl zebrał bardzo dobre opinie od uczestników, którzy na ostatnim zjeździe mówili, że wdrażają zdobytą wiedzę na swoich lekcjach. Zajęcia stały się ciekawsze, ale przede wszystkim bardziej efektywne dla uczniów.

Akademia Dwujęzyczności w przyszłym roku zostanie powtórzona w innym kraju.

_mg_2083
Absolwenci Akademii Dwujęzyczności, zdj. J. Prusak

Doskonalenie metodyczne nauczycieli polonijnych w 2017r. -WNIOSKI

pen-1232355_1920

Szanowni Państwo, Prezesi, Dyrektorzy szkół i placówek polonijnych i polskich z zagranicy,

za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia i  konferencje przygotowane i przeprowadzone przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we  współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi zgromadziły  blisko 1300 pedagogów, którzy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, dwujęzyczności, aktywnych metod nauczania, wsparcia psychologicznego czy też  nowoczesnych technologii.

Od początku działalności nieustannie monitorujemy naszą pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy. Żeby nasze przemyślenia i  koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i  konferencji metodycznych w 2017 roku. Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres odnswp@gmail.com do końca grudnia 2016r.

 

wniosekodn2017

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

odnswp@gmail.com   lub +48 89 521 36 20

Oferta doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych z Litwy.

litwa

Szanowni Państwo, w październiku oraz listopadzie w Ostródzie ODNSWP zrealizował tygodniowe pobyty stażowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki. Pragnąc przybliżyć Państwu informacje na temat projektu „Staże językowo–przedmiotowo-metodyczne”, jego cele i osiągnięte rezultaty, a także gorąco zachęcić Państwa do udziału w przyszłorocznych edycjach, przygotowaliśmy warsztaty dla nauczycieli, które odbędą się w dn. 10 grudnia 2016r. (sobota) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w godz. 9:00 – 14:00.

Podczas sześciogodzinnych warsztatów będziemy prezentować nowoczesne strategie skutecznego nauczania i uczenia się,  inspirujące metody i formy pracy, które angażują grupę.  Zaprezentujemy narzędzia TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami. Nauczyciele matematyki będą poznawać gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, przyswoją zasady grywalizacji.

Warsztaty prowadzić będą doświadczeni i aktywni zawodowo nauczyciele szkoły podstawowej: Małgorzata Wiśniewska, Ina Zembrzuska, Agnieszka Jankowska oraz nauczyciele akademiccy – dr Agnieszka Niemczynowicz oraz dr hab. Agnieszka Piotrowicz – Cieślak, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach

 1. Nauki ścisłe – matematyka i biologia (klasy 4- 12)
 2. Nauki humanistyczne – język polski i edukacja wczesnoszkolna (do klasy 1 – 6)

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dn. 4 grudnia 2016r. na adres : odnswp@gmail.com

zal-2-formularz-zgloszeniowy-men-2016

Gorąco zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

 

Nauczyciele z Bergen poznawali zaburzenia językowe

„Dwujęzyczność a zaburzenia językowe dzieci” – warsztaty o tym tytule przeprowadziła w Norwegii Katarzyna Czyżycka – trener ODN SWP. Podczas dwunastogodzinnych warsztatów prawie pięćdziesięciu nauczycieli polonijnych z Bergen i pobliskich miast miało możliwość dowiedzieć się czym są zaburzenia językowe i w jaki sposób odróżnić je od słabej znajomości systemu językowego dziecka. Uczestnicy pracowali w kilkunastu grupach czteroosobowych i uczyli się układać teksty literackie tak, aby dostosowywać treść lekcji do dziecka z zaburzeniami lub dziecka ze słabą znajomością języka polskiego. Ponadto zaczęli pracę nad programowaniem języka oraz próbowali zrozumieć emocje dziecka, które musi wyjechać z Norwegii do Polski na stałe i wspomóc je językowo.

Warsztaty zorganizowano w sobotę, 19 listopada w Polskiej Szkole w Bergen.

dsc_0170 dsc_0175 dsc_0186 dsc_0167

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.