Pierwszy zjazd Akademii Dwujęzyczności w Dublinie

W dniach 24-25 września 2016 w siedzibie Polskiej Szkoły SEN w Dublinie, odbyła się pierwsza sesja Akademii Dwujęzyczności dla szkół i nauczycieli polonijnych z Irlandii i Irlandii Północnej. Akademia to nowy projekt Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Uroczystego otwarcia dokonał Wiceprezes SWP Pan Dariusz Piotr Bonisławski. W szkoleniu wzięło udział 26 nauczycieli z 11 szkół. Pierwszy z zaplanowanych 4 modułów dotyczył zagadnień związanych z logopedią, wczesną nauką czytania, pracą mózgu i wyzwaniami dzieci dwujęzycznych.

imag0581

Wykłady w formie warsztatów przeprowadziła Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda, specjalista pracujący z dziećmi dwujęzycznymi, także tymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego. Nauczyciele pracowali w mieszanych grupach. Piętnaście godzin szkolenia i pracy w miłej, twórczej atmosferze upłynęły bardzo szybko. Pozostał niedosyt, że to tak krótko, ale rozbudzony głód wiedzy zostanie zaspokojony na kolejnych zjazdach Akademii Dwujęzyczności w październiku, listopadzie i grudniu, kiedy to zaplanowano zakończenie prac i szkoleń w pierwszym etapie. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali wszystkie materiały dotyczące pierwszego modułu. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu zadeklarowali swoją obecność na kolejnej sesji Akademii Dwujęzyczności w dniach 15-16 października.

Wrześniowy zjazd w Dublinie był pierwszym w cyklu czteroweekendowych warsztatów. Kolejny zjazd już 15. – 16.10.2016 roku poprowadzi pani profesor Jagoda Cieszyńska i wyłoży m.in. mózgową organizację funkcji językowych, czyli opowie o tym, jak wiedza neurodydaktyczna podnosi skuteczność uczenia.

Na październikowy zjazd zostało kilka wolnych miejsc. Jeśli ktoś z Państwa jest chętny, prosimy o kontakt: odnswp@gmail.com

20160925_091010 20160925_091302-1

„Laboratorium polszczyzny” – szkolenie metodyczne w Berlinie.

DSC_1055

W dniach 24-25.09.2016 r. odbędzie się w Berlinie szkolenie dla nauczycieli polonijnych pracujących w Niemczech.

Wrześniowe zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, jak również rozpoznawanie potrzeb uczniów i różnicowanie metod nauczania i uczenia się.

Szkolenie poprowadzą: dr Anita Gis, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownik Zakładu Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Małgorzata Małyska, mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, dyplomowany nauczyciel, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej, autorka licznych publikacji dla nauczycieli i rodziców.  Dr A.Gis. poprowadzi zajęcia pt. „Laboratorium polszczyzny” z grupą nauczycieli pracujących z uczniami, natomiast M.Małyska z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej zajęcia pt. „Tu chce się uczyć”.

Szkolenie metodyczne, w formie warsztatów i ćwiczeń, zrealizowanie zostanie przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy  z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie oraz Polskim Towarzystwem Szkolnym ‘Oświata” w Berlinie w ramach działania „Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka”.

Tematyka zajęć szkoleniowych dotyczyć będzie m.in.

 • form wypowiedzi na lekcjach języka polskiego,
 • sztuki czytania i interpretacji dzieł literackich,
 • metod pracy z dziełem literackim,
 • gier i zabaw w kształceniu językowym,
 • wartości recytacji,
 • edukacji przyjaznej neuronom (o uczeniu uczenia się),
 • planowaniu i dokumentowaniu pracy nauczyciela,
 • nauczycielskiego kręgu wsparcia,
 • możliwości przeniesienia  poznanych rozwiązań dydaktycznych do własnej praktyki nauczycielskiej.

Miejscem szkolenia będzie siedziba Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania:  „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Staże językowo-przedmiotowo-metodyczne REKRUTACJA

Bez tytułu3333333

         Tygodniowe pobyty stażowe są formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami. We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków w szkołach ćwiczeń będziemy doskonalić strategie skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystana nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznawać inspirujące metody i formy pracy, angażujące grupę w proces uczenia się i motywujące do pracy nad rozwojem osobistym.


Staż dla nauczycieli matematyki

obraz1

NOWY TERMIN STAŻU: 2-8.11.2016r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM, pod kierunkiem Pani dr Agnieszki Niemczynowicz  uczestnicy będą poznawać gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, przyswoją zasady grywalizacji – nowoczesnej metody nauczania matematyki, dokonają refleksji jak uczyć lepiej w metodzie pytań i doświadczeń. Będą uczestnikami panelu dyskusyjnego z nauczycielami akademickimi, prowadzącymi zajęcia na Uniwersytecie Dzieci oraz będą mieli okazję obserwować zajęcia Uniwersytetu Dzieci. Ponadto, w szkołach ćwiczeń uczestnicy będą obserwować lekcje matematyki w polskiej szkole, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z : Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

Rekrutacja trwa do: 21.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-matematyki

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli biologii

NOWY TERMIN STAŻU: 2-8.11.2016r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Na wydziale Biologii i Biotechnologii UWM, pod kierunkiem Pan Profesor Agnieszki Piotrowicz – Cieślak uczestnicy poznają metody nauczania biologii, narzędzia do prowadzenia lekcji biologii, rozwiną swój warsztat pracy na zajęciach z metodyki przedmiotu, będą uczestnikami ćwiczeń laboratoryjnych w pracowniach UWM. Ponadto w szkołach ćwiczeń będą obserwować lekcje biologii w polskiej szkole, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech.

Rekrutacja trwa do: 21.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-biologii

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji

5709-lg

Termin stażu – 23 – 30 października 2016 r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Uczestnicy doświadczą interaktywnego poznania literatury dziecięcej w księgarni „Za rogiem”, rozwiną umiejętności językowe pod okiem doktora Sebastiana Przybyszewskiego, wzbogacą swój warsztat pracy o gry, zabawy, aktywizujące metody w nauczaniu języka polskiego, doświadczą narzędzi TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami, rozwiną umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną i narzędziami IT. Nauczyciele poznają działania projektowe i animacyjne nowoczesnej biblioteki publicznej. Będą uczestnikami panelu dyskusyjnego z nauczycielami szkoły ćwiczeń. Ponadto w szkole ćwiczeń będą obserwować lekcje języka polskiego i wczesnej edukacji, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń. Zostaną wyposażeni w umiejętność animowania prostych tańców grupowych w oparciu o polskie tańce narodowe i ludowe.

Wszyscy uczestnicy stażu zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

Rekrutacja trwa do: 12.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-jezyka-polskiego

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli muzyki

Termin stażu – 23 – 30 października 2016 r.original

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Stażyści poznają metody aktywnego nauczania muzyki i ofertę wydawniczą przedmiotu pod kierunkiem Pani Profesor Honoraty Cybula. Będą układać i realizować ćwiczenia umuzykalniające, obserwować zajęcia chóru „Canzonetta” PSM w Iławie. Wezmą udział w zajęciach doskonalenia umiejętności kształcenia głosu dziecięcego. Poddadzą analizie proces uczenia się i nauczania muzyki. Uczestnicy przygotują scenariusz zajęć z muzyki na różnych szczeblach kształcenia i przeprowadzą do w swoich macierzystych placówkach. Wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętność posługiwania się  grami i  zabawami muzycznymi. Poznają ćwiczenia muzyczno-ruchowe i doświadczą możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej. Rozwiną umiejętności posługiwania się technologią IT w nauczaniu muzyki, poznają program edycji nut.

Wszyscy uczestnicy stażu zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

Rekrutacja trwa do: 12.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-muzyki

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy! 🙂

 

Kontakt:  zjazdostroda@gmail.com 
Tel. +48 89 521 36 20
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Akademia Dwujęzyczności w Dublinie – rekrutacja

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór na I edycję Akademii Dwujęzyczności w Dublinie.

Akademia Dwujęzyczności to nowy cykl szkoleń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w czterocyklowym szkoleniu zdobędą wiedzę na temat logopedii dzieci dwujęzycznych, mózgowej organizacji nauki czy odróżnienia problemów dwujęzyczności od rozwojowych. Będą wiedzieli czym jest dysleksja u dziecka dwujęzycznego oraz jak odróżnić wady wymowy od błędnych realizacji spowodowanych tzw. mieszaniem języków lub interferencji językowej. Poznają takze podstawy symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania, programowania języka oraz techniki stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu.
Zajęcia w Akademii Dwujęzyczności poprowadzą bardzo dobrzy specjaliści:
prof. Jagoda Cieszyńska – przez 28 lat  psycholog-logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.
dr Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności.
Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.
Anita Borghese – nauczycielka języka polskiego w Cite Scolaire Internationale de Lyon, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej. Prowadzi zajęcia w sposób zgodny z mózgową organizacją nauki.
I edycja Akademii Dwujęzyczności odbędzie się w Dublinie. 
Proponowane terminy zjazdów:
24.09 – 25.09 – Wczesna nauka czytania, problemy dyslektyczne dzieci dwujęzycznych. Harmonogram szkolenia 24-25.09
15.10 – 16.10 – Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego, Mózgowa organizacja funkcji językowych, Wpływ dwujęzyczności na funkcje poznawcze.
26.11 – 27.11 – Programowanie języka, Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu.
10.12 – 11.12 – Literatura dzieci dwujęzycznych.

Aby uczestniczyć w Akademii Dwujęzyczności należy wypełnić załączony formularz i odesłać na adres: odnswp@gmail.com do 15 września 2016 roku.

 Załącznik: formularz na Ak. Dwujęzyczności

Serdecznie zapraszamy.

logo_akademia_dwujezycznosci3 (2)

II edycja Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych

lomKN,KB,JB

Szanowni Państwo,

w dniach 07 – 11.08.2016r.  w Ostródzie odbędzie się II edycja Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych.

Celem Akademii jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców metodycznych w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą.

Harmonogram projektu zakłada:

 1. Szkolenie stacjonarne w ramach Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych, Ostróda 07.08-11.08.2016r. (udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją udziału w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach Projektu). Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres odnswp@gmail.com Ilość miejsc  jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 15.07.2016r. Program szkolenia znajduje się poniżej:                   Program Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych 7-11.08.2016
 2. Budowa sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez powołanie Liderów Metodycznych:Zadaniem Lidera Metodycznego jest m.in.
  • współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badania potrzeb i ich zaspokajania;
  • prowadzenie profilu na portalu społecznościowym w celu integracji środowiska i wymiany informacji przydatnych w pracy nauczyciela polonijnego;
  • prowadzenie bieżącej diagnozy potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać LOM-y;
  • tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania;
  • przygotowywanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych zgodnie z potrzebami lokalnych partnerów;
  • tworzenie planów działań rozwojowych i raportów uzgadnianych z ODNSWP.

  Lider otrzyma wsparcie Zarządu Krajowego SWP oraz budżet na realizację programu działania. Liderem Metodycznym może zostać każda osoba, która pracuje z dziećmi polonijnymi przynajmniej 3 lata, lubi swoją pracę i ma w niej dobre efekty. Od Lidera oczekujemy także kreatywności oraz dobrego kontaktu z ludźmi.

  W ramach II edycji Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych proponujemy Państwu szkolenia pozwalające zdobyć przydatne umiejętności, m.in.: dotyczące budowania marki w sieci i poza nią, budowania sieci wsparcia, metod nauczania czy sposobu przygotowywania (się do) szkoleń. Podczas sierpniowego pobytu w Ostródzie będzie można także porozmawiać ze specjalistami z urzędów i instytucji państwowych  zajmujących się wsparciem Polonii m.in. z Biura Polonijnego Senatu R.P., Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta  RP.

 3. Szkolenie stacjonarne w ramach konferencji metodycznej w Neapolu  (pod koniec września).
 4. Konferencja ewaluacyjna w Ostródzie lub Pułtusku ( grudzień 2016r.).Poniżej zamieszczamy profil lidera LOM, program szkolenia oraz formularz  zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać do 15 lipca 2016r. na adres odnswp@gmail.com

APLM – profil lidera LOM

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Program Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych 7-11.08.2016

Zapraszamy! 🙂

Partnerem medialnym projektu jest Polonijny Portal: Dobra Polska Szkoła

.DPS

logoProjekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania publicznego: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku  polskim za granicą”

PROGRAM WSPARCIA METODYCZNEGO ODNSWP W 2016r.

eiuhgkenl;km;l

PROGRAM WSPARCIA METODYCZNEGO ODNSWP W 2016r.

 

Szanowni Państwo,

w wyniku prowadzonych badan oraz konsultacji ze środowiskami oświaty polonijnej oraz po uzgodnieniach z Ministerstwem Edukacji Narodowej przedstawiamy Państwu propozycje form szkoleniowych, opracowanych w oparciu o najnowsze metody nauczania, wiedzę z zakresu neurodydaktyki, pracy z  grupą, wiedzy z  psychologii, andragogiki, pedagogiki twórczości itp. Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni wykładowcy i trenerzy z dużym doświadczeniem i dorobkiem w zakresie nowatorskich technik kształcenia. Na uwagę zasługuje zebranie wokół projektu zespołu ekspertów i współpracowników łączących z jednej strony uznany dorobek naukowy, z drugiej praktyczne doświadczenie wynikające z pracy w środowiskach dwujęzycznych. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni, ale również nauczyciele polonijni z tytułami naukowymi, psychologowie, trenerzy i terapeuci.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wsparcia przygotowanym przez ODNSWP na  2016r. Szczegółowe informacje o proponowanych formach doskonalenia znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej www.odnswp.pl lub kontaktując się z naszym biurem: odnswp@gmail.com, +48 89 521 36 20.

                                        

                         Pozdrawiamy z nadzieją na spotkanie,

                                        Zespół ODNSWP

STUDIA

                    Ważnym elementem planu doskonalenia, ze względu na kompleksowe ujęcie potrzeb nauczycieli chcących skutecznie uczyć w szkołach polonijnych są studia podyplomowe przygotowane przez specjalistów i ekspertów współpracujących z ODNSWP, mających zarówno wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie praktyczne z zakresu nauczania dzieci dwujęzycznych.

                Oferta skierowana jest do osób, które pragną uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania języka polskiego jako obcego. Studia będą odbywać się w trybie dwusemestralnym (I semestr – 2016r., II semestr – 2017r.), z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych oraz praktyki metodycznej. Część godzin zostanie zrealizowana podczas dwóch tygodniowych zjazdów w Ostródzie, pozostałe zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym na terenie kraju, w którym zostaną zorganizowane.

                W ramach studiów realizowane będą przedmioty poświęcone zagadnieniom językoznawczym, metodyce nauczania, zagadnieniom kultury i historii polskiej oraz dialogu międzykulturowego. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z  ośrodków miejscowych.

Studia :

 • przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego wkrajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych,
 • absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

Kontakt: studia.njpjo@gmail.com

lomKN,KB,JB

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w  swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne-umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

                Przedstawiciele LOM wyłaniani są podczas Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych – kilkudniowego szkolenia organizowanego w Ostródzie. Celem Akademii jest wytypowanie oraz przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach lokalnych. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą. Wyłonieni Lokalni Liderzy Metodyczni zostaną objęci opieką oraz wsparciem naszych doradców (udział w Akademii wiąże się z deklaracją partycypacji w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach budowy sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych – LOM).

                Liderzy LOM otrzymują delegację do reprezentowania ODNSWP na swoim terenie, są wspierani merytorycznie i pracują pod kierunkiem osobistych doradców. Do wybranych kompetencji Liderów należą m.in.:

 • Planowanie, organizacja i realizacja wydarzeń edukacyjnych (szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje itp.) w lokalnym środowisku;
 • Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym w celu integracji środowiska i wymiany informacji przydatnych w pracy nauczyciela polonijnego;
 • Prowadzenie bieżącej diagnozy potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać LOM-y oraz przekazywanie efektów diagnozy do ODNSWP;
 • Tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania;
 • Przygotowywanie i prowadzenie w miarę potrzeb krótkich form szkoleniowych, korzystając ze scenariuszy własnych lub opracowanych przez ODNSWP;
 • Tworzenie planów działań rozwojowych i raportów uzgadnianych z ODNSWP;

Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Termin i miejsce: 7 -11 sierpnia 2016r., Ostróda

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Bez tytułu11111

Warsztaty metodyczne z zakresu:

I.Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka – doskonalenie wiedzy o języku polskim, doskonalenie umiejętności korelacji treści polonistycznych, historycznych oraz kulturowych, wyposażenie odbiorców w wiedzę na temat specyficznych uwarunkowań związanych z dwujęzycznością w tym umiejętność pracy w  grupach heterogenicznych.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenie w Niemczech, Herdorf Dermbach;
 • Szkolenie w Niemczech, Berlin;
 • Szkolenie w Toruniu dla nauczycieli z Białorusi i Litwy;
 • Szkolenie w Rosji, Kaliningrad;
 • Szkolenie na Ukrainie, Drohobycz.

II. Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT i najnowszej wiedzy – rozwój kompetencji metodycznych w zakresie realizacji przedmiotów ojczystych, docenienie roli atrakcyjnych metod wprowadzania polskiego kanonu kulturowego, swoboda w  stosowaniu ICT.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenie w Hiszpanii, Madryt;
 • Szkolenie w Brazylii, Nova Prata;
 • Szkolenie na Litwie, Wilno;
 • Szkolenie w Anglii, Londyn.

III. Logopedia i formy terapii dysfunkcji językowych. Kompetencje wychowawcze, wsparcie psychologiczne – wiedza i umiejętności pozwalające odróżnić dwujęzyczność od problemów rozwojowych dziecka oraz niedostatecznej znajomości systemu języka polskiego, rola rodziny w wychowaniu dwujęzycznym, sposoby pracy z rodzinami i ich wspierania.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenia oraz poradnia metodyczna on-line;
 • Akademia Dwujęzyczności;
 • 2 szkolenia w Czechach, Czeski Cieszyn;
 • Szkolenie w Norwegii, Bergen;
 • Szkolenie w Norwegii, Fredrikstad;
 • Szkolenie we Włoszech, Rzym;
 • Szkolenie we Francji, Lyon.

IV. Szkolenia kaskadowe oraz sieci wsparcia metodycznego – możliwość bezpośredniego kontaktu z najwyższej klasy specjalistami, wymianę praktycznych doświadczeń z zakresu edukacji polonijnej, zarządzania placówką oświatową, współpracy z  rodzicami, skutecznego aplikowania do instytucji wspierających czy stosowania skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk dadzą Państwu zaplanowane na ten rok przez ODNSWP Konferencje Metodyczne:zdjęcie

 • Europejska Konferencja Metodyczna we Włoszech (Neapol);
 • Konferencja Metodyczna w Irlandii (Galway);
 • Konferencja Metodyczna w Niemczech (Kolonia);
 • Konferencja Metodyczna w Belgii i Holandii (Comblain-la-Tour) oraz szkolenia w ramach Akademii Polskości;
 • Konferencja Metodyczna  w Australii (Canberra).

 

aKADEMIA

Program cyklicznych szkoleń dla nauczycieli polonijnych obejmuje m.in.

 1. Metody diagnozowania rozwoju systemu językowego i funkcji poznawczych.
 2. Programowanie języka.
 3. Stymulacja funkcji poznawczych i lewej kory mózgu.

Cele ogólne:

 • nauczyciele zyskają wiedzę na temat logopedii dzieci dwujęzycznych;
 • nauczyciel będzie umiał odróżnić problemy dwujęzyczności (związane np. z niską ekspozycją na język lub interferencją językową) od problemów rozwojowych ucznia;
 • nauczyciele zyskają wiedzę na temat mózgowej organizacji nauki.

Prowadzący zajęcia w ramach Akademii Dwujęzyczności:

prof. Jagoda Cieszyńska, dr Elżbieta Ławczys, Katarzyna Czyżycka, Anita Borghese

Termin: od września do grudnia 2016r. – jedno szkolenie weekendowe w miesiącu. (Szkolenie trwa około 15 godzin każde).

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Dwujęzyczności-Anglia, Irlandia

Bez tytułu3333333

Staże językowo-przedmiotowo-metodyczne z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka polskiego, matematyki, biologii, przyrody oraz muzyki zakładają poszerzenie wiedzy z poszczególnych dziedzin, wiedzy o polskiej kulturze, rozwijanie komunikacyjnej kompetencji językowej, jak również kształtowanie umiejętności opracowywania projektów lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu.

W ramach działania zostały przygotowane następujące pobyty stażowe:

1.Staż dla nauczycieli biologii i przyrody, Ostróda/Olsztyn objęty opieką merytoryczną Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy ze szkołami w Ostródzie i Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech.

2.Staż dla nauczycieli muzyki i plastyki, Ostróda/Olsztyn- objęty opieką merytoryczną Instytutu Muzyki oraz Instytutu Plastyki UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy z Państwową Szkołą Plastyczną i Państwową Szkołą Muzyczną w Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

3.Staż dla nauczycieli matematyki, Ostróda/Olsztyn – objęty opieką merytoryczną Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy ze szkołą w Ostródzie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

4.Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji,  Ostróda/Olsztyn – realizowany we współpracy ze szkołami w Ostródzie i Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

5.Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji  Pułtusk/Warszawa – realizowany we współpracy ze szkołami w Pułtusku. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Staże

Zapraszamy 🙂 !

 Formularze zgłoszeniowe należy przesłać  na adres:  odnswp@gmail.com