Konferencja metodyczna w Rzymie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Szkoła Polska w Rzymie mają zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych z Włoch na konferencję metodyczną, która odbędzie w dniu 6 maja 2019 roku w Rzymie.

Program konferencji zawiera wykłady i warsztaty na temat dwujęzyczności, programowania języka dzieci polonijnych oraz gier i zabaw językowych potrzebnych w grupach mieszanych językowo i wiekowo.

Warsztaty i wykłady poprowadzą:

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda

Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii.

Aby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 15.04.2019 roku

Uczymy języka polskiego (wstęp do nauczania języka polskiego dzieci na poziomie A2)

KURS E-LEARNINGOWYDLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH UCZĄCYCH JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH POLSKICH ZA GRANICĄ.

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE A2

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

Program kursu obejmuje:

 1. Wstęp do poziomu językowego A2 (omówienie sprawności językowych na tym poziomie). Wymowa dzieci polonijnych
 2. Rozwijanie umiejętności gramatycznego posługiwania się językiem na poziomie A2
 3. Rozwijanie leksyki dzieci polonijnych
 4. Rozwijanie sprawności pisania na poziomie A2
 5. Przegląd materiałów (*i podsumowanie).

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania.

Dostępny od 15.03 do 30.04.2019 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co piątek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie testem sprawdzającym wiadomości z nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1.

Informację o zakwalifikowaniu na kurs wyślemy do Państwa 10.03.2018

 

Studium Doskonalące: Metodyka pracy w szkole polonijnej.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago zapraszają nauczycieli i kandydatów na nauczycieli polonijnych do Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej. 

Celem Studium jest przygotowanie kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich poza granicami kraju.

Uczestnicy projektu dowiedzą się jak budować efektywną komunikację z dzieckiem,  będą doskonalić metody i formy pracy z dzieckiem dwujęzycznym i dwukulturowym. Poznają metodykę programowania języka w szkole polonijnej, a także udoskonalą umiejętności doboru pomocy metodycznych dla poszczególnych kompetencji językowych dzieci oraz umiejętności pracy metodami aktywizującymi w szkole polonijnej.

Studium składa się z trzech części:

 • szkoleń stacjonarnych, które poprowadzą trenerzy ODN SWP oraz trenerzy i doradcy LOM w Chicago,
 • praktyk, które odbędą się pod okiem dyrektorów szkół zrzeszonych w ZNP w Chicago,
 • fakultatywnych szkoleń e-learningowych prowadzonych przez trenerów i ekspertów ODN SWP.

W sumie 194 godziny dydaktyczne teorii i praktyki 🙂 Szkolenia stacjonarne odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie ZNP w Chicago.

Studium Doskonalące. Metodyka pracy w szkole polonijnej – PROGRAM

Rekrutacja trwa do 15.03.2019 roku.

Pierwsze szkolenie: 30 marca 2019 roku późnym popołudniem w siedzibie ZNP

Uczestnicy Studium będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji na wizyty studyjne i zjazdy prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia.

Opłata wpisowa wynosi 50$.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o naszych projektach bezpośrednio na adres mailowy, prosimy o zapisanie się do naszego newslettera

Staż metodyczny w Toruniu – rekrutacja

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na  staż metodyczny do Torunia.

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak
poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż odbywać się będzie w dniach 01 – 05.04.2019 r. w Toruniu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd do Torunia na koszt własny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2019 roku. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Informację o zakwalifikowaniu będziemy wysyłać 10 marca.

Akademia Dwujęzyczności – III edycja

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Polska Macierz Szkolna w Belgii  zapraszają Państwa na Akademię Dwujęzyczności.

Akademia Dwujęzyczności to cykl 45 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób pracować z dzieckiem dwujęzycznym. Akademia została opracowana w 2015 roku i w 2016 roku świetnie sprawdziła się pilotażowo w Irlandii, a w 2017 roku w Chicago. W tym roku jednak została lekko zmodyfikowana na potrzeby nauczycieli z Belgii i Holandii – krajów wielojęzycznych i wielokulturowych. Bo to właśnie w Belgii będą odbywać się w tym roku zjazdy Akademii.

Cele, jakie stawia sobie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP w realizacji Akademii Dwujęzyczności:

 • podniesienie wiedzy na temat logopedii dzieci dwujęzycznych,
 • podniesienie umiejętności programowania języka mniejszościowego u dzieci dwujęzycznych,
 • podniesienie wiedzy na temat mózgowej organizacji nauki,
 • umiejętność pracy z rodzicami dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych,
 • umiejętność doboru lektur dla dzieci polonijnych dostosowanych do ich języka oraz pracy nad interpretacją tekstu.

Uczestnicy Akademii Dwujęzyczności to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie Belgii i Holandii jako nauczyciele języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej lub wykonują inny zawód związany z nauczaniem dzieci polonijnych (psycholodzy, logopedzi),

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Dwujęzyczności odbywać się będą w terminach:

 • 23 -24 marca 2019,
 • 4 – 5 maja 2019,
 • 21 – 22 września 2019.

Zjazdy poprowadzą:

dr Faustyna Mounis – doktor psychologii, psycholog kliniczny.

Katarzyna Czyżycka – logopeda, filolog polski.

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda i psycholog.

Osoby chcące wziąć udział w III edycji Akademii Dwujęzyczności prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 5 marca 2019 roku. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zapiszą się na wszystkie trzy zjazdy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie podczas zjazdów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KLAUZULA-INFORMACYJNA

Kurs on-line „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na płatny kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Kurs jest kursem doskonalącym umiejętności nauczycieli.

Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 29.01. – 2.04.2019 r. (webinaria we wtorki o godzinie 21.00 czasu polskiego).

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs obejmie wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. Dodatkowy nacisk położony zostanie na zastosowanie nowych aplikacji komputerowych i telefonicznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs trwać będzie 10 kolejnych tygodni. Każdy tygodniowy moduł składać się będzie z webinaru dla uczestników, materiałów na platformie internetowej do pobrania i samodzielnej pracy oraz zadań przygotowanych przez trenera. 

Do Państwa dyspozycji dostępne będzie także forum, na którym możliwe będą konsultacje z trenerem.

OPŁATY

– 550,00zł dla osób, które uiszczą całą opłatę po 21.01.2019
-w systemie ratalnym: pierwsza rata w wysokości 350,00zł (druga rata w wysokości 220,00zł po udziale w 3 webinarach – termin wpłat ustalany indywidulanie, w zależności od daty przesłanego zgłoszenia), łączny koszt: 570,00zł
WYKŁADOWCA

Agata Zakrzewska-Okrojek –  lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

 

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie formularza. W odpowiedzi prześlemy do Państwa informacje o danych do przelewu za kurs.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA