Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Drodzy Nauczyciele, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP we współpracy z  Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Kujawsko-Pomorskim Oddziałem SWP zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych do udziału w warsztatach metodycznych.

Czytaj dalej Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Polonijni bibliotekarze w Poznaniu.

W dniach 7-13 lipca 2019 r. odbędą się Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach, zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach weźmie udział 11 osób z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazd krajoznawczy, koncert organowy oraz seans kinowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator”.

Uroczystość zakończenia warsztatów dla polonijnych bibliotekarzy, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca, w Collegium Minus UAM.

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

————————————————————————————————–

  Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie społeczną szkołą polonijną

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza tych z Państwa, którzy prowadzą społeczną szkołę polonijną na bezpłatny webinar „Zarządzanie społeczną szkołą polonijną”, który odbędzie się we wtorek 7.05.2019 r.o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Celem warsztatów jest praktyczny trening umiejętności zarządzania zasobami kadrowymi w szkole.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Grochola – doradca metodyczny LOM w Irlandii, dyrektor Polskiej Szkoły w Galway im. Wisławy Szymborskiej.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Na webinar zostanie przyjętych pierwszych 45 osób. Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfiakatów).

KLAUZULA-INFORMACYJNA

 

Webinarium dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Ewaluacja – a po co? Czyli jak być lepszym nauczycielem i dyrektorem dzięki ewaluacji”, które odbędzie się we wtorek 16.04.2019 r.o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia: 

  • Ewaluacja jako integralny element organizacji (szkoły) uczącej się;
  • Procesy zachodzące w szkole pod wpływem ewaluacji;
  • Jak przeprowadzić ewakuację szybko, łatwo, przyjemnie i użytecznie;
  • Oddziaływanie ewaluacji na nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • Zalety i wady badania  ankietowego;
  • Alternatywne metody prowadzenia ewaluacji;
  • Planowanie działań poewaluacyjnych.

Wykładowca:

dr Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dwujęzyczność na Islandii

Szanowni Państwo,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP serdecznie zapraszamy nauczycieli polonijnych oraz rodziców dzieci polonijnych z Islandii na szkolenie metodyczne.

Plan warsztatów dla nauczycieli:

17 maja, godz. 18:00 – 20:30 – Język polski aktywnie! cz. 1, Álfhólsskóli  w Kópavogur

18 maja, godz. 16:00 – 20:00 – Język polski aktywnie! cz. 2, Álfhólsskóli  w Kópavogur

Plan warsztatów dla rodziców:

18 maja, godz. 09:30 – 10:15 LUB 12:05 – 12:55 – Moje dwujęzyczne dziecko, Fellaskoli, Reykjawik.

Szkolenia poprowadzi Magdalena Dębowska, lektor języka polskiego jako drugiego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii, nauczyciel języka polskiego w szkołach w Hiszpanii oraz mama dwujęzycznych chłopców.

Zapisy na warsztaty:

  • dla nauczycieli – prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 05.05.2019 roku
  • dla rodziców – prosimy o kontakt ze Szkołą Polską w Reykjaviku szkola@szkolapolska.is

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Senatu RP.

Uczymy języka polskiego

KURS E-LEARNINGOWYDLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH–

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE A0/A1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułu prowadzący proponowana data
1. Wstęp do podejścia komunikacyjnego dr Rafał Młyński 11.04
2. Nauka czytania metodą sylabową dr Rafał Młyński 18.04
3. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu Magdalena Dębowska 25.04
4. Rozwijanie sprawności mówienia Magdalena Dębowska 02.05
5. Rozwijanie rozumienie tekstu czytanego dr Rafał Młyński 09.05
6. Przegląd materiałów (*i podsumowanie) Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński 15.05

 

Sześciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania.

Dostępny od 11.04 do 15.05 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Zapraszamy do udziału!