KONFERENCJA REGIONALNA W NEAPOLU

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że w dniach od 5 do 7 września 2014 roku,  w Neapolu odbędzie się I Konferencja Nauczycieli Polonijnych we Włoszech.
Konferencja będzie jedną z 3 konferencji regionalnych (Kopenhaga, Dublin, Neapol) zaplanowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w ramach programu wspierającego  oświatę polonijną.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji  wśród szkół polskich i polonijnych oraz stowarzyszeń, w których odbywają się  imprezy o charakterze edukacyjnym.
Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które  są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w  rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla koordynatorów, którzy już  prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.
Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona. Rekrutacja odbywać się będzie do  dnia 20 lipca. Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 27 lipca.  Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu, ewentualne materiały pokonferencyjne  oraz częściowe pokrycie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia imienne należy przesyłać na adres konferencja.italia@gmail.com.

Z poważaniem, 
Anna Smolińska – koordynator projektu 
Stowarzyszenie Istituto per la Polonia  Neapol 
Barbara Czyżewska – partner merytoryczny 
Polska Ludoteka Rodzinna
Campiglia dei Berici

Neapol

PIERWSI ABSOLWENCI AKADEMII POLSKOŚCI

28 maja w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Akademii Polskości, która przed rokiem zainaugurowała roczne studium metodyki nauczania dla polonijnych pedagogów. Zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna ukończyły 34 nauczycielki z kilku polonijnych szkół sobotnich.

W asyście prezeski zrzeszenia Ewy Koch i koordynatorki zajęć Anny Rosy dyplomy wręczali szefowie patronującego całemu projektowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska: prezes Longin Komołowski oraz jego zastępca Piotr Dariusz Bonisławski i kanclerz uniwersytetu z Olsztyna dr Aleksander Socha. Każda z uczestniczek otrzymała dyplom ukończenia studium podyplomowego wraz z drobnymi gadżetami olsztyńskiej uczelni i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

– Na zajęciach metodycznych chcieliśmy pokazać, w jaki sposób stosując nowe metody i techniki nauczania, można zaangażować i zainteresować uczniów, żeby z chęcią podchodzili do nauki przedmiotów, które pozwolą im lepiej przybliżyć się do historii kraju pochodzenia ich rodziców i dziadków – podsumowywał dr Aleksander Socha.

Gratulując absolwentkom i organizatorkom zajęć, inicjator całej akcji– wiceprezes Wspólnoty Polskiej Piotr Dariusz Bonisławski wyraził nadzieję, że pilotażowe zajęcia staną się iskrą, która przerodzi się w płomień niosący nowe metody i umiejętności nauczania do jak najliczniejszej grupy nauczycieli polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Wiceprezes przyznał, że zasadniczym celem działań wspólnoty na tym polu jest doprowadzenie do wzrostu liczby uczniów uczęszczających na zajęcia do szkół polonijnych, a także do sytuacji, by studium było kuźnią przyszłych kadr, które będą czuwały nad przekazywaniem zdobytej wiedzy.

– Jeżeli uczniowie przychodzący na zajęcia do szkół sobotnich po męczącym tygodniu zajęć w szkole amerykańskiej nie będą się na tych zajęciach nudzić, będą mieli możliwość zdobywania wiedzy poprzez zabawę i różne atrakcyjne formy i metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektroniki czy informatyki, to wtedy z pewnością w środowisku Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych ukształtuje się opinia, że szkoła polska jest miejscem związanym nie tylko z tym, co określamy mianem patriotyzmu czy szacunku do kultury i historii kraju rodziców i dziadków, ale także z czymś, co jest atrakcyjne, przyjemne i pożyteczne – powiedział wiceprezes.

Do gratulacji dołączył się prezes wspólnoty Longin Komołowski, który przyleciał do USA na obrady Krajowej Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz pozostali goście na czele z wicekonsulem Konradem Zielińskim. Prezes zrzeszenia Ewa Koch dziękując za wsparcie ze strony wspólnoty w realizacji projektu, wyraziła nadzieję, że przy organizacji kolejnych zajęć, które mają rozpocząć się jesienią tego roku, zrzeszenie będzie mogło liczyć na jeszcze większą pomoc ze strony polskich instytucji.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły młode skrzypaczki i tancerki z Akademii Muzyki PaSO. W kuluarowych rozmowach, które zakończyły wieczór, snuto plany dalszego rozwoju tej formy szkolenia polonijnych pedagogów.

 Andrzej Baraniak/NEWSRP
 Źródło: http:/dziennikzwiazkowy.com/

O AKADEMII POLSKOŚCI

Laboratorium umiejętności pedagogicznych, wyjątkowy czas integracji nauczycieli, miejsce dzielenia się doświadczeniami, mnóstwo ciekawych, aktywizujących metod zachęcających dzieci do nauki w polskiej szkole, lepsze rozumienie procesu nauczenia… tak określiły uczestniczki rolę pierwszej zakończonej już edycji Akademii Polskości w Chicago.

Program opracował i realizował zespół trenerów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jakie cele stawialiście sobie przygotowując zajęcia dla nauczycieli w Chicago? Pytamy dyrektora Ośrodka Zdzisława Hofmana.

Zdzisław Hofman: Naszym wspólnym zadaniem było przede wszystkim zachęcić i zainspirować uczestników do aktywnego działania na rzecz rozwoju kompetencji pedagogicznych. Chcieliśmy pomóc zdobyć nauczycielom chicagowskim ciekawe i atrakcyjne metody pracy. Tak aby uczniowie polskich szkół mogli się uczyć polskiego języka, kultury, historii czy religii w sposób zaangażowany, z wykorzystaniem metod aktywizujących w radości i wspólnocie. Do minimum ograniczyliśmy wykłady, a maksymalnie wypełniliśmy program zajęciami praktycznymi, gotowymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą, opartymi o różnorodne środki wyrazu. Pokazaliśmy jak atrakcyjnie pracować z tekstem literackim, jak w fascynujący sposób „ograć” muzykę Chopina, pracować w małych grupach z wykorzystaniem zabaw i gier dydaktycznych.

Ile trwała realizacja programu?

Z.H. Zajęcia Akademii odbywały się w dwóch „światach”: tym realnym – 6 zjazdów z trenerami z Polski od stycznia do czerwca 2013 roku; oraz w „świecie wirtualnym” jeszcze przez dwa miesiące po wakacjach. Zajęcia w systemie „on-line” poświęcone były tematom dotyczącym pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – o indywidualizacji procesu uczenia, a także jak wykorzystywać nowe technologie do pracy edukacyjnej, dydaktycznej do budowania relacji z uczniami i rodziną. Każda uczestniczka (były to same panie z aglomeracji chciagowskiej) otrzymała od nas ok. 200 godzin dydaktycznych, praktycznych działań edukacyjnych.

Co zyskują nauczyciele – powiedzieliśmy we wstępie, a jakie korzyści odnoszą uczniowie z Akademii Polskości?

Z.H. Dla uczniów korzyścią jest to, że zajęcia na które przychodzą w wolne dni od nauki w szkole masowej stają się ciekawsze i bardziej atrakcyjne. Nikt nigdy nie powiedział, że nauka w szkole ma być trudna, smutna i nudna. Noże być wielką przygodą, odkrywaniem, pasją, grą w ciekawe i atrakcyjne zabawy dydaktyczne, które sprawiają, że uczniowie uczą się jakby mimochodem. Stosując ciekawe, przyjemne i odkrywcze metody zwiększamy sprawność nauczania do 95 % zapamiętywanych treści. Wykład, sucha pogadanka to sprawność ok. 5 – 10 %. Często powtarzam zasłyszane powiedzonko: „Jak wędkarz idzie na ryby to bierze ze sobą przynętę, która smakuje rybie a nie wędkarzowi”. Warto więc tak planować zajęcia aby uczniów w sobotę trudno było „wygonić” ze szkoły do domu po zajęciach. I w tym szczególnie staraliśmy się pomóc naszym uczestnikom.

Jakie plany Ośrodka na przyszłość, czy Akademia będzie miała kolejne edycje?

Z.H. Po wielu latach prowadzenia różnych form doskonalenia nauczycieli polskich pracujących poza Polską doszliśmy do przekonania, że ważna jest cykliczność spotkań, długie cykle mają znacznie większą „trwałość” wpływu rozwojowego dla uczestników. Dlatego szczególnie promujemy takie formy doskonalenia zawodowego. Akademia ma już swoich fanów. Rozpoczęliśmy w październiku edycję wileńską dla nauczycieli. A w maju 2014 roku rozpoczynamy drugą edycję chicagowską. Przygotowywane są kolejne edycje.

Co sprawia, że tak długi program szkoleniowy z taką łatwością zyskuje zainteresowanie uczestników, tak chętnie nauczyciele się zapisują? – To pytanie kieruję do pana Dariusza Piotra Bonisławskiego – wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, twórcy i pomysłodawcy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dariusz Piotr Bonisławski: Przyczyn jest zapewne kilka. Po pierwsze organizowane przez nas od czterech lat Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych stały się popularną i bardzo cenioną formą spotkań, tam propagujemy różne nowe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapraszamy do utrzymywania z nami kontaktu, dbamy o podtrzymywanie relacji.

Po drugie, każde środowisko, do którego kierujemy propozycję realizacji Akademii Polskości odwiedzamy i przygotowujemy dedykowany, krótki pilotaż. Zapraszamy nauczycieli i w praktyczny żywy sposób w ciągu ok. 3 godzin pokazujemy ćwiczenia i fragmenty scenariusza w formie warsztatowej. Trudno jest opisać na czym polega edukacja z wykorzystaniem metod aktywizujących, łatwiej jest to pokazać. Działa tu osobiste doświadczenie uczestników. Sami mogą sobie zadać pytanie czy warto wziąć udział w całym cyklu. Po trzecie, w każdym środowisku polskim, które odwiedzamy prowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, staramy się jak najdokładniej poznać oczekiwania nauczycieli. Znając je możemy dostosować program Akademii do specyfiki polskiego środowiska w konkretnym kraju oraz przygotowywać ofertę szkoleniową „szytą na miarę” naszych odbiorców. Przywiązujemy także dużą uwagę do współpracy z partnerami. W realizacji programu Akademii Polskości wspiera nas Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. A lokalne organizacje polskie pomagają nam przygotować i zrealizować studium. W Chicago pomaga nam i reprezentuje nas w tym dziele Zrzeszenie Nauczycieli Polskich i pani prezes Ewa Koch.

Kto finansuje zajęcia Akademii?

D.P.B Staramy się aby koszty realizacji studium ponosiły różne podmioty. Sami przeznaczamy na ten cel niemałe środki z funduszy Wspólnoty Polskiej, zachęcamy aby organizacje zrzeszające nauczycieli polskich także wsparły studium. Pomagają finansowo szkoły, gdzie pracują nauczyciele i sami uczestnicy pokrywają także część kosztów.

Czego życzyć Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli?

Z.H. Najbardziej życzylibyśmy sobie rozwoju merytorycznego opartego o skuteczną realizację potrzeb nauczycieli. Ich spełnienie jest dla nas wyzwaniem – wystarczy spojrzeć na specyfikę, różnych krajów i różnych środowisk. Nadchodzący rok będzie dla nas czasem dalszego badania i opisywania oczekiwań i potrzeb przed jakimi stają polskie szkoły w różnych krajach Europy i Świata.

D.P.B. Moim życzeniem jest także rozwój wynikający z budowy większego zespołu trenerów i współpracowników. Chcemy zaprosić do współpracy większą liczbę ekspertów i stworzyć sieć „ambasadorów” – aktywnych nauczycieli, którzy będę pomagać nam na terenie swoich krajów tworząc „ogniska” współpracy.

Dziękuję panom za rozmowę!
(ŹRÓDŁO: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/Akademia-Polskosci-w-Chicago,3549.ml)

ODN 1ODN 1sODNs1ODN

DOSKONALENIE METODYCZNE W ROKU 2014

Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a Ministerstwem Edukacji Narodowej od 2014 roku wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych będzie finansowane w ramach konkursu prowadzonego przez resort edukacji. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP na podstawie prowadzonej diagnozy oraz po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami polonijnymi złożył wniosek w postępowaniu konkursowym obejmujący różnorodne formy wsparcia planowane do realizacji w kraju i za granicą, pogrupowane w ramach 4 działań:

Działanie I: Metodyka nauczania języka polskiego – dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej (19 warsztatów w kraju i za granicą).
Działanie II: Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT i najnowszej wiedzy (16 warsztatów w kraju i za granicą).
Działanie III: Oświata polska poza granicami kraju – konferencje metodyczne (konferencja centralna w Ostródzie i 4 konferencje regionalne w Drohobyczu, Dublinie, Kopenhadze i Neapolu).
Działanie IV:
 Studium doskonalące metodykę nauczania przedmiotów ojczystych – Akademia Polskości, 3 edycje, każda składająca się z 6 modułów: Białoruś, Litwa, USA.

Z radością informujemy, że nasz wniosek uzyskał akceptację Komisji Konkursowej i zdecydowana większość planowanych zadań zostanie zrealizowana. Obecnie kończymy etap uzgodnień szczegółowych i oczekujemy na podpisanie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Po zakończeniu prac formalnych zamieścimy w kalendarium szczegółowe informacje o terminach poszczególnych konferencji, kursów, warsztatów i innych planowanych form doskonalenia, które łącznie obejmą ok 1600 nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych różnych typów.

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Szanowni Państwo,

pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności.

Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła Centralnej Konferencji Metodycznej oraz planowanych 4 konferencji regionalnych, była skutecznym narzędziem do szerokiego pomnażania proponowanych rozwiązań, treści i umiejętności dydaktycznych.

W ramach wykładów i warsztatów chcemy zaproponować Państwu następujące obszary tematyczne:

  • Dwujęzyczność – szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami
  • Lektury szkolne – ciekawe czy anachroniczne
  • Heterogeniczność grup nauczania języka – metodyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone)
  • Jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć historii
  • Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji

PROGRAM KONFERENCJI

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz samorządów lokalnych, organizatorzy tradycyjnie już zaproponują atrakcyjny program towarzyszący powiązany z tematyką  konferencji. Budowanie umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy historycznej oraz kształtowania  patriotyzmu będzie wzbogacone koncertem „Panny wyklęte” w wykonaniu znanych polskich artystów . W pięknych zabytkowych wnętrzach stacji badawczej UWM w Łężanach spotkamy  się z tradycją i obyczajami regionalnymi. Tak jak co roku nie zabraknie też wspólnej modlitwy w intencji nauczycieli polonijnych, tym razem połączonej z koncertem organowym w Świętej Lipce – jednym z najpiękniejszych barokowych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Gospodarzem merytorycznym spotkania będzie po raz pierwszy powołany do życia jesienią 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem zagranicznym Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, co znajdzie swoje odzwierciedlenie zarówno w programie merytorycznym jak i towarzyszącym w postaci występu inaugurującego konferencję, w wykonaniu młodych polskich artystów z Wiednia: „Das Kleine Wien Trio”.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe (7-11 maja 2014r.) jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wszystkich środowisk polonijnych.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektronicznązjazd-ostroda@wp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 28 kwietnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy do gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów
Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska

WARSZTATY W BRISTOLU

15 grudnia tuż przed Świętami odbyły się w Bristolu warsztaty na temat zastosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka i kultury polskiej, które były wstępem do cyklu szkoleniowego „Akademii Polskości”. Uczestniczkami szkolenia były nauczycielki pracujące w polskich szkołach sobotnich Bristolu i okolic. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zdzisław Hofman i Sławomir Prusakowski. W trakcie spotkania prezentowano atrakcyjne sposoby pracy z grupą oraz dyskutowano na temat trudności najczęściej napotykanych w szkole. Uczestniczki z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji na temat Akademii Polskości. „Czekamy na dalszy ciąg i prosimy o jeszcze”- stwierdziły na zakończenie uczestniczki szkolenia.

[metaslider id=”1285″]