V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Szanowni Państwo,

pięć lat temu  w Ostródzie odbyła się Konferencja  „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, będąca próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności.

Kontynuacją Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Tegoroczne jubileuszowe spotkanie będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Sprzyjać temu będzie również zmiana instytucji finansującej, którą jest od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła Centralnej Konferencji Metodycznej oraz planowanych 4 konferencji regionalnych, była skutecznym narzędziem do szerokiego pomnażania proponowanych rozwiązań, treści i umiejętności dydaktycznych.

W ramach wykładów i warsztatów chcemy zaproponować Państwu następujące obszary tematyczne:

  • Dwujęzyczność – szansą rozwojową dzieci z polskimi korzeniami
  • Lektury szkolne – ciekawe czy anachroniczne
  • Heterogeniczność grup nauczania języka – metodyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na poziom kompetencji językowych (tzw. klasy łączone)
  • Jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć historii
  • Psychologiczne i pedagogiczne wyzwania emigracji

PROGRAM KONFERENCJI

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz samorządów lokalnych, organizatorzy tradycyjnie już zaproponują atrakcyjny program towarzyszący powiązany z tematyką  konferencji. Budowanie umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy historycznej oraz kształtowania  patriotyzmu będzie wzbogacone koncertem „Panny wyklęte” w wykonaniu znanych polskich artystów . W pięknych zabytkowych wnętrzach stacji badawczej UWM w Łężanach spotkamy  się z tradycją i obyczajami regionalnymi. Tak jak co roku nie zabraknie też wspólnej modlitwy w intencji nauczycieli polonijnych, tym razem połączonej z koncertem organowym w Świętej Lipce – jednym z najpiękniejszych barokowych Sanktuariów Maryjnych w Polsce.

Gospodarzem merytorycznym spotkania będzie po raz pierwszy powołany do życia jesienią 2013 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem zagranicznym Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, co znajdzie swoje odzwierciedlenie zarówno w programie merytorycznym jak i towarzyszącym w postaci występu inaugurującego konferencję, w wykonaniu młodych polskich artystów z Wiednia: „Das Kleine Wien Trio”.

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe (7-11 maja 2014r.) jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wszystkich środowisk polonijnych.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektronicznązjazd-ostroda@wp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 28 kwietnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy do gościnnej Ostródy.

W imieniu organizatorów
Dariusz Piotr Bonisławski
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska

WARSZTATY W BRISTOLU

15 grudnia tuż przed Świętami odbyły się w Bristolu warsztaty na temat zastosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka i kultury polskiej, które były wstępem do cyklu szkoleniowego „Akademii Polskości”. Uczestniczkami szkolenia były nauczycielki pracujące w polskich szkołach sobotnich Bristolu i okolic. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zdzisław Hofman i Sławomir Prusakowski. W trakcie spotkania prezentowano atrakcyjne sposoby pracy z grupą oraz dyskutowano na temat trudności najczęściej napotykanych w szkole. Uczestniczki z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji na temat Akademii Polskości. „Czekamy na dalszy ciąg i prosimy o jeszcze”- stwierdziły na zakończenie uczestniczki szkolenia.

[metaslider id=”1285″]

WARSZTATY W WILNIE

W dniach 2 – 4 grudnia w ramach cyklu „Akademia Polskości” uczestnicy studium mieli okazję poznać metody pracy z grupą dzieci i młodzieży. Zdzisław Hofman przeprowadził zajęcia pod tytułem „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”. W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli i rozwijali umiejętności komunikacyjne, poznawali tańce integracyjne przydatne w pracy z grupą, poznawali techniki sprzyjające wzbudzaniu koncentracji uwagi i motywacji wśród uczniów. Duże zainteresowanie wzbudziły treści i metody dotyczące rozwoju umiejętności współpracy w grupie, tworzenia warunków do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Metody pracy w małych grupach i pobudzania twórczości są szczególnie ważne dla współczesnej edukacji.

[metaslider id=”1281″]

ODN SWP W KOPENHADZE

W dniach 7-8 grudnia 2013 r. w Kopenhadze odbędzie się sympozjum pod hasłem: „Język i tożsamość w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”. W spotkaniu udział wezmą zasłużeni działacze środowisk polonijnych, aktywnie uczestniczący w krzewieniu i popularyzowaniu polskiej oświaty i kultury. Sympozjum otworzy Ambasador RP w Królestwie Danii – Pan Rafał Wiśniewski.
Wśród zaproszonych gości nie zabraknie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Zdzisława Hofmana, który podczas warsztatów pod hasłem: „Obudzić w sobie Króla Lwa – przywództwo zawsze aktualne” poruszy zagadnienie sposobu budowania autorytetu nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości ucznia migracyjnego. W programie sympozjum przewidziana jest także prezentacja strategii rozwojowej ODNSWP. 

Podczas dwudniowego zjazdu w Kopenhadze zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
„Kategorie języka i tożsamości w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”, „Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – założenia” – Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, NUOP, Ekspert ODNSWP);
– „Przerwany proces edukacji ucznia migrującego. Co dalej z rozwojem ucznia po zmianie kraju?” – Ewa Rybacka (Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, NUOP);
– „Znani Polacy w krajach nordyckich – sposoby budowania tożsamości ucznia w procesie edukacyjnym” – Danuta Kral-Leszczyńska (Nordycka Unia Oświaty Polonijnej);
– ”Ændringer i synet på tosprogethed i sprogvidenskaben” – ”Ewolucja w poglądach na dwujęzyczność” – Juni Søderberg Arnfast (Uniwersytet Kopenhaski) prezentacja w j. duńskim, tłum. Roman Śmigielski;
Zaproszeni goście wezmą także udział w wieczorze, poświęconym wybitnemu polskiemu poecie – Julianowi Tuwimowi „W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie”.

Organizatorami sympozjum są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Danii oraz Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego.  

ODN SWP W GALWAY W IRLANDII

W dniach 30 listopada – 1 grudnia nauczyciele z 16 irlandzkich szkół polonijnych działających w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii uczestniczyli w zorganizowanym w Galway szkoleniu pod hasłem Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej? Szkolenie otworzyła Prezes PMS w Irlandii pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, prezentując dane dotyczące szkół skupionych wokół PMS w Irlandii. Następnie wykład dotyczący tradycyjnych oraz nowych (w tym multimedialnych i dostępnych online) słowników wygłosił dr Sebastian Przybyszewski, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się prezentacją strategii ODN SWP. Niedziela poświęcona była na warsztaty prowadzone przez trenerów z ORPEG w trzech równoległych blokach: edukacja wczesnoszkolna (Małgorzata Małyska), język polski w klasach starszych (Grażyna Wiśniewska) oraz wiedza o Polsce (Liliana Sosnowska). Warsztaty zorganizowane zostały przez: PMS w Irlandii, ODN SWP, ORPEG oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie. Szkolenie miało też swoją „konkurencję” w postaci odbywającego się w niedzielę corocznego biegu mikołajów (Santa Dash Galway). W tym roku ponad 3,5 tys. czerwonych brodaczy w różnym wieku wzięło udział w biegach na 5 i 10 km.

[metaslider id=”1302″]

II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W CARLOW, IRLANDIA

Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole – takie hasło przyświecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow.  Na zaproszenie PMSI w zjeździe udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej.Organizatorami zjazdu byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.

Zjazd otworzyła prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli 17 szkół polonijnych.

Tegoroczne spotkanie nauczycieli z odbyło się pod hasłem: Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole.Tematyka szkoleń obejmowała  motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymali  certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zajęcia poprowadzili: prof.dr hab. Roman Laskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman.

[metaslider id=”1313″]

Poza atrakcyjną częścią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje światowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”.

Zjazd był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji nauczycieli. Wieczorny bankiet przy dźwiękach polskiej muzyki sprzyjał nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni.

Tematem dominującym rozmów były korzyści z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwość uczenia się jak i elastyczność umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczności poprowadził prof.dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, że dziecko dwujęzyczne z łatwością nabywa nowe umiejętności językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. Ma większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszłości niż jego monolingwalni rówieśnicy. Zachowanie języka macierzystego zapewni mu także możliwość budowania własnej tożsamości, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich pociech j. polskiego pozbawiają ich tego bogactwa.

Zjazd zakończyła prezentacja projektu  „Jesteś u siebie-zagłosuj” przedstawiona przez przedstawicieli Forum Polonia.

autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii