WARSZTATY W BRISTOLU

15 grudnia tuż przed Świętami odbyły się w Bristolu warsztaty na temat zastosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka i kultury polskiej, które były wstępem do cyklu szkoleniowego „Akademii Polskości”. Uczestniczkami szkolenia były nauczycielki pracujące w polskich szkołach sobotnich Bristolu i okolic. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zdzisław Hofman i Sławomir Prusakowski. W trakcie spotkania prezentowano atrakcyjne sposoby pracy z grupą oraz dyskutowano na temat trudności najczęściej napotykanych w szkole. Uczestniczki z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji na temat Akademii Polskości. „Czekamy na dalszy ciąg i prosimy o jeszcze”- stwierdziły na zakończenie uczestniczki szkolenia.

[metaslider id=”1285″]

WARSZTATY W WILNIE

W dniach 2 – 4 grudnia w ramach cyklu „Akademia Polskości” uczestnicy studium mieli okazję poznać metody pracy z grupą dzieci i młodzieży. Zdzisław Hofman przeprowadził zajęcia pod tytułem „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży”. W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczyli i rozwijali umiejętności komunikacyjne, poznawali tańce integracyjne przydatne w pracy z grupą, poznawali techniki sprzyjające wzbudzaniu koncentracji uwagi i motywacji wśród uczniów. Duże zainteresowanie wzbudziły treści i metody dotyczące rozwoju umiejętności współpracy w grupie, tworzenia warunków do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Metody pracy w małych grupach i pobudzania twórczości są szczególnie ważne dla współczesnej edukacji.

[metaslider id=”1281″]

ODN SWP W KOPENHADZE

W dniach 7-8 grudnia 2013 r. w Kopenhadze odbędzie się sympozjum pod hasłem: „Język i tożsamość w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”. W spotkaniu udział wezmą zasłużeni działacze środowisk polonijnych, aktywnie uczestniczący w krzewieniu i popularyzowaniu polskiej oświaty i kultury. Sympozjum otworzy Ambasador RP w Królestwie Danii – Pan Rafał Wiśniewski.
Wśród zaproszonych gości nie zabraknie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Zdzisława Hofmana, który podczas warsztatów pod hasłem: „Obudzić w sobie Króla Lwa – przywództwo zawsze aktualne” poruszy zagadnienie sposobu budowania autorytetu nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości ucznia migracyjnego. W programie sympozjum przewidziana jest także prezentacja strategii rozwojowej ODNSWP. 

Podczas dwudniowego zjazdu w Kopenhadze zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
„Kategorie języka i tożsamości w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”, „Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – założenia” – Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, NUOP, Ekspert ODNSWP);
– „Przerwany proces edukacji ucznia migrującego. Co dalej z rozwojem ucznia po zmianie kraju?” – Ewa Rybacka (Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, NUOP);
– „Znani Polacy w krajach nordyckich – sposoby budowania tożsamości ucznia w procesie edukacyjnym” – Danuta Kral-Leszczyńska (Nordycka Unia Oświaty Polonijnej);
– ”Ændringer i synet på tosprogethed i sprogvidenskaben” – ”Ewolucja w poglądach na dwujęzyczność” – Juni Søderberg Arnfast (Uniwersytet Kopenhaski) prezentacja w j. duńskim, tłum. Roman Śmigielski;
Zaproszeni goście wezmą także udział w wieczorze, poświęconym wybitnemu polskiemu poecie – Julianowi Tuwimowi „W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie”.

Organizatorami sympozjum są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Danii oraz Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego.  

ODN SWP W GALWAY W IRLANDII

W dniach 30 listopada – 1 grudnia nauczyciele z 16 irlandzkich szkół polonijnych działających w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii uczestniczyli w zorganizowanym w Galway szkoleniu pod hasłem Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej? Szkolenie otworzyła Prezes PMS w Irlandii pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, prezentując dane dotyczące szkół skupionych wokół PMS w Irlandii. Następnie wykład dotyczący tradycyjnych oraz nowych (w tym multimedialnych i dostępnych online) słowników wygłosił dr Sebastian Przybyszewski, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Pierwszy dzień szkolenia zakończył się prezentacją strategii ODN SWP. Niedziela poświęcona była na warsztaty prowadzone przez trenerów z ORPEG w trzech równoległych blokach: edukacja wczesnoszkolna (Małgorzata Małyska), język polski w klasach starszych (Grażyna Wiśniewska) oraz wiedza o Polsce (Liliana Sosnowska). Warsztaty zorganizowane zostały przez: PMS w Irlandii, ODN SWP, ORPEG oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie. Szkolenie miało też swoją „konkurencję” w postaci odbywającego się w niedzielę corocznego biegu mikołajów (Santa Dash Galway). W tym roku ponad 3,5 tys. czerwonych brodaczy w różnym wieku wzięło udział w biegach na 5 i 10 km.

[metaslider id=”1302″]

II ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W CARLOW, IRLANDIA

Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole – takie hasło przyświecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow.  Na zaproszenie PMSI w zjeździe udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej.Organizatorami zjazdu byli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Polska Macierz Szkolna w Irlandii.

Zjazd otworzyła prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli 17 szkół polonijnych.

Tegoroczne spotkanie nauczycieli z odbyło się pod hasłem: Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole.Tematyka szkoleń obejmowała  motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymali  certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Zajęcia poprowadzili: prof.dr hab. Roman Laskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman.

[metaslider id=”1313″]

Poza atrakcyjną częścią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje światowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”.

Zjazd był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji nauczycieli. Wieczorny bankiet przy dźwiękach polskiej muzyki sprzyjał nawiązaniu kontaktów i nowych przyjaźni.

Tematem dominującym rozmów były korzyści z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwość uczenia się jak i elastyczność umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczności poprowadził prof.dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, że dziecko dwujęzyczne z łatwością nabywa nowe umiejętności językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. Ma większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszłości niż jego monolingwalni rówieśnicy. Zachowanie języka macierzystego zapewni mu także możliwość budowania własnej tożsamości, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich pociech j. polskiego pozbawiają ich tego bogactwa.

Zjazd zakończyła prezentacja projektu  „Jesteś u siebie-zagłosuj” przedstawiona przez przedstawicieli Forum Polonia.

autor: Marta Szutkowska-Kiszkiel, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii  

PIERWSZE WARSZTATY STUDIUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WILNIE

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych nową ofertę. W Ostródzie powstał Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Głównym zadaniem tej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań „Wspólnoty Polskiej” na rzecz środowisk oświaty polonijnej. Od poniedziałku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają pierwsze zajęcia w ramach Studium Doskonalenia Nauczycieli „Metodyka Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży“.
Ostródzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował dla nauczycieli szkół polskich na Litwie program półrocznego studium doskonalącego. Zajęcia i warsztaty poprowadzą znakomici specjaliści, m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, jak również wykładowcy wyższych uczelni w Polsce. Od poniedziałku, 28 października, trwa pierwszy zjazd. Nauczyciele ze szkół wileńskich, z rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego, poznają metody integrowania zespołu klasowego, zasady badania potrzeb uczniów, uczą się rozwiązywania sytuacji trudnych z uczniami.
Prowadzący warsztaty, psycholog społeczny, trener biznesu, Sławomir Prusakowski, powiedział, że zamierza przekazać słuchaczom studium wiedzę na temat budowania relacji w klasie, podczas lekcji. „Na początek najważniejsze jest skupienie się na tym, jak zwiększyć zainteresowanie uczniów tym, czego się uczą, jak uświadomić im, że to, czego się nauczą, przyda się w życiu. Można to osiągnąć poprzez zbudowanie dobrej atmosfery podczas lekcji, nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem” – przekonuje psycholog Sławomir Prusakowski. I dodaje, że poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony nauczyciela motywuje ucznia do nauki.

Warsztaty są prowadzone technikami aktywnymi, nauczyciele poznają narzędzia do zastosowania w pracy z grupą. Zajęcia Studium Doskonalenia Nauczycieli odbywają się podczas ferii jesiennych, ale – jak stwierdziła nauczycielka klas początkowych ze Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach Ludmiła Łatyszewicz – warto było poświęcić czas na poznawanie nowych metod pracy. Regina Niemejko, która uczy matematyki w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zamierza wdrożyć zdobytą wiedzę podczas lekcji. „Zastanawiam się, jak to spodoba się moim szóstoklasistom” – mówi.

W programie Studium Doskonalenia Nauczycieli jest 5 zjazdów, odbywających się co 2 miesiące. Będą to 3-dniowe warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, specjalistami z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Następne zajęcia poświęcone zostaną radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, kreatywności podczas lekcji, nowoczesnym metodom prowadzenia lekcji języka polskiego.

Partnerami studium są Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.