AKADEMIA POLSKOŚCI – STUDIUM DOSKONALĄCE „METODYKA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy  nauczycieli z Litwy do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu!

Celem studium jest rozwój umiejętności efektywnej nauki, skutecznego działania i angażowania innych do aktywności. Wsparcie rozwoju szkół poprzez przekazanie umiejętności uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Doskonalenie atrakcyjnych i skutecznych metod nauczania języka, tradycji i kultury polskiej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 12 października.

Formularz zgłoszeniowy

Program studium 

www.odnswp.pl (5)www.odnswp.pl (6)

 

„Współczesne trendy w zarządzaniu zespołem Rady Pedagogicznej”

Na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do Ostródy 23 września przyjechali dyrektorzy polskich placówek oświatowych z Litwy. Pracownicy oświaty wzięli udział w 20 godzinnych warsztatach „Współczesne trendy w zarządzaniu zespołem Rady Pedagogicznej”. Program zajęć, przygotowany przez Zdzisława Hofmana – pedagoga, trenera ODNSWP, współtwórcy i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia KLANZA, obejmował następujące treści:

Konteksty edukacyjne – wyzwania i zagrożenia współczesności, szkoła wobec zmian w świecie
Style zarządzania – empowerment czy powrót do tradycji
Jak motywować siebie i innych – nauczyciel pasjonat
Dyrektor szkoły Przywódcą czy Liderem?
Jak przeprowadzić zespół Rady Pedagogicznej przez zmianę
Czy grozi nam wypalenie zawodowe?

Uczestnicy także poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w nauczaniu historii. Zajęcia poprowadził – Andrzej Grzeszczuk, długoletni pracownik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, współzałożyciel stronywww.lekcjahistoryczna.org

Podczas wizyty została zaprezentowana oferta szkoleniowa ODNSWP skierowana do pedagogów polskich na Litwie w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Program pobytu został wzbogacony udziałem dyrektorów w Uroczystym Otwarciu XII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Dodatkowym atutem pobytu była premiera filmu o powstaniu warszawskim w reżyserii Jana Komasy „Miasto 44”. Jest to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji.

Na zakończenie spotkania w Domu Polonii zostały rozdane edukacyjne gry planszowe przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej, które pozwalają przyswajać wiedzę historyczną przy okazji dobrej zabawy ( ZnajZnak, Pamięć 39, ZnajZnak – Pamięć).

I Konferencja Nauczycieli Polonijnych we Włoszech

„Polska edukacja we Włoszech. Potrzeby i wyzwania polonijnych placówek edukacyjnych”: pod takim hasłem odbyła się w Neapolu I Konferencja Nauczycieli Polonijnych we Włoszech. Była to pierwsza inicjatywa mająca na celu wspieranie polonijnych ośrodków edukacyjnych we Włoszech.
Konferencja, która miała miejsce w dniach 5-7 września, była owocem współpracy Stowarzyszenia Instytut dla Polonii w Neapolu oraz Stowarzyszenia Polska Ludoteka Rodzinna w Wenecji Euganejskiej przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Spotkanie stanowiło okazję do wzajemnego poznania się polonijnego środowiska nauczycielskiego, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

Szkolenie metodyczne, skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego za granicą, przeprowadzone zostało przez trenerów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z różnych środowisk edukacyjnych, takich jak Szkolne Punkty Konsultacyjne i polonijne szkoły społeczne.

Zaprezentowały się następujące placówki:
Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria przy Stowarzyszeniu Instytut dla Polonii
Szkoła ABC Udine przy Stowarzyszeniu Polonik
Szkoła Eksperymentalna w Reggio Calabria
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Bolonii
Szkoła Polska przy IPP w Padwie
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Ostii
Szkoła Europejska w Varese
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie
Polska Ludoteka Rodzinna w Veneto.

 

Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła

W dniach 20 – 24 sierpnia 2014 r. w Sopocie odbyło się szkolenie pod hasłem: „Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła”. Udział w warsztacie wzięło 30 nauczycieli z Białorusi.
W ramach 24 godzin zajęć grupa zapoznała się z następującą tematyką: „Coaching jako metoda wspierająca ucznia w jego rozwoju”, „Kompetencje nauczyciela języka polskiego konieczne do wspierania ucznia w nauce j. polskiego”, „Jak oswajać uczniów ze sztuką plastyczną”.

Nauczyciele pogłębiali także swoją wiedzę na temat Pomorza – jego historii, flory i fauny. Podczas warsztatów w Centrum Hewelianum w Gdańsku poznali metody praktycznego i łatwo docierającego do młodzieży sposobu przekazywania wiedzy.

Zadanie realizowane przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; partnerem przedsięwzięcia była Gmina Miasta Sopotu.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych

Dnia 8-13 sierpnia 2014 w Ostródzie odbyły się warsztaty metodyczne. 35 nauczycieli z Białorusi wzięło udział w zajęciach  na których  mieli okazję poznać nowoczesne metody nauczania. Szkolenie były prowadzone  z aktywnym udziałem uczestników.  Byli oni zapraszani  do doświadczania sytuacji i praktycznego ćwiczenia  w parach  i grupie.

Na koniec została przeprowadzona ewaluacja zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć zdecydowana większość uczestników oczekiwała, że poszerzą one ich wiedzę praktyczną i teoretyczną. Po zakończeniu prawie wszyscy ocenili, że zajęcia spowodowały zwiększenie obu rodzajów wiedzy. Uznali również, że przyda się im ona w życiu codziennym.

Tematyka poruszana w trakcie szkolenia:

I. Prowadzący   – Zdzisław Hofman

Neuropedagogika i motywacja
Umowy i procesy grupowe: fazy rozwoju grupy, facylitacja społeczna, ekspozycja społeczna, „próżniactwo” społeczne, efekty von Restorff, efekt Zeigarnik
Elementy treningu twórczości i kreatywności z wykorzystaniem ruchu, muzyki, tańca i rysunku
Gry dydaktyczne, metody dyskusji i wymiany doświadczeń, znaczenie wsparcia w formie informacji zwrotnej
Twórcze rozwiązywanie problemów edukacyjnych, indywidualizacja w pracy nauczyciela. Usprawnienia pracy grupowej i blokady

II. Prowadząca  –  Agata Urbańska

Szkoła dla przyszłości – rozwijanie myślenia krytycznego
Praca metodą mental maps
Tablet i tablica interaktywna – wykorzystanie na lekcjach języka polskiego. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami oprogramowania interaktywnego dla pierwszego etapu edukacyjnego –  Multibook  „Elementarz XXI wieku” Wydawnictwa Nowa Era.

  • narzędzia tablicy interaktywnej InterWrite i możliwości jakie niesie za sobą ich wykorzystanie na różnych przedmiotach nauczania: (pisak, gumka, zakreślacz, kurtyna, latarka, stempel, pisak obrazkowy, zrzut obrazu, cyrkiel, ekierka, nagrywanie – odtwarzanie, kształty).
  • prezentacja wybranych płatnych oprogramowań do wykorzystania przez nauczycieli:

Zrób to sam! – pomocnik nauczyciela
Kosmikus – repetytorium matematyczne

  • przegląd darmowych aplikacji do pobrania lub bezpośredniego korzystania z różnych dziedzin edukacyjnych

Wykorzystanie narzędzi myślowych TOC w pracy nauczyciela
Gałąź jako logiczna struktura treści programowych:

  • porządkowanie, sekwencja zdarzeń, parafrazowanie najważniejszych tez, pojęć i innych zależności przyczynowo-skutkowych, gałąź prosta krótka, gałąź prosta długa
  • zróżnicowanie i integracja – dane kluczowe, szczegóły wspierające
  • znajdowanie i łączenie najważniejszych szczegółów wyjaśniających sytuację
  • wyciąganie wniosków, interpretacja, czyli „czytanie między wierszami” – gałąź złożona krótka, gałąź złożona długa
  • ewaluacja poprawności przyjmowanych założeń i wnioskowania drogą taksonomii (nazewnictwo, przyjęte terminy) oraz stosowanie prostych pytań systematyzujących
  • zastosowanie w podejmowaniu odpowiednich decyzji w formie konsekwencji lub przyczyn prowadzących do określonych konsekwencji. Gałąź logiczna – zastosowanie w  procesie wychowawczym.
  • gałąź pozytywna i negatywna; zamiana gałęzi negatywnej w pozytywną

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Kurs e-learningowy : „Nowoczesne technologie w edukacji polonijnej”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza  nauczycieli z Litwy, Ukrainy, Węgier i Niemiec do udziału w kursie  e-learningowym :  „Nowoczesne technologie w edukacji polonijnej”.

Kurs e-learningowy, który składa się z 9 modułów, jest skierowany zarówno do tych nauczycieli, którzy korzystają z nowych technologii w swojej codziennej pracy, jak i tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Celem zajęć jest praktyczne poznanie różnych dostępnych technologii Internetu oraz doświadczenie „na własnej skórze” wyzwań i zalet e-learningu. Zajęcia będą prowadzone online na platformie moodle oraz edmodo. Uczestnicy także będą korzystać z google docs oraz twittera i wikispaces. Kolejne moduły pojawiać się będą w każdy kolejny poniedziałek zaczynając
29.09.2014.  Zaliczenie oraz wyniki kursu będą ogłoszone do 10.12.2014 roku.

Tematyka zajęć :
– jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii;
– jak rozsądnie planować pracę z wykorzystaniem nowych technologii;
– jak ocenić czy nowe technologie są pomocne czy zbędne w wykonaniu danego zadania;
– jak korzystać z mediów społecznościowych w edukacji;
– jak rozwijać autonomię ucznia i dojrzałość technologiczną;
– czym jest web quest i jak z niego korzystać.

Sposób nauki: Video wykład, połączony z prezentacją, nagraniami audio i video związanymi z tematem- około 30-35 minut w każdym module/ tygodniowo. Odpowiedzi na pytania, refleksje własne, udział w dyskusji: około 30-60 minut tygodniowo. Kontakt z wykładowcą (za pomocą Twittera lub Edmodo) nie mniej niż 4 razy w ciągu trwania kursu. Dyżur Skype: 2 razy w ciągu trwania kursu .

Prowadzący: Karolina Zioło-Pużuk: doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2014 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), zaś w 2013 roku studia podyplomowe User Experience Design na SWPS, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (prowadzone zajęcia: „Nowe technologie w edukacji”). Autorka publikacji nt. nowoczesnych technologii w edukacji w miesięczniku „Dyrektor szkoły”.

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wymienionych środowisk polonijnych.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

POBIERZ  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wypełniony formularz prosimy przesłać  pocztą elektroniczną: warsztaty.ostroda@odnswp.pl lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 15 września  2014 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.