Webinar dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, które odbędzie się w sobotę 22.12.2018 r. o godz. 11.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca: 

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne).

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

REKRUTACJA

Webinar dla nauczycieli polonijnych „Wyjdźmy z ławek, wejdźmy w literaturę!”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Wyjdźmy z ławek, wejdźmy w literaturę.”, które odbędzie się w środę 5.12.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia: 

  • czym jest, a czym nie jest drama
  • na czym polega jej atrakcyjność na tle innych metod nauczania
  • dlaczego drama jest tak skuteczna w nauczaniu dzieci polonijnych, dla których język polski jest językiem drugim
  • jak zacząć pracę dramą w swojej klasie
  • jak stosować podstawowe techniki dramowe

Wykładowca:

Katarzyna Władyka – polonistka, praktyk dramy edukacyjnej, asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele”. Mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, gdzie uczy dorosłych obcokrajowców języka polskiego i przygotowuje młodzież polonijną do egzaminów GCSE i A level z języka polskiego. W przerwach od nauki reżyseruje spektakle i inscenizacje teatralne z młodymi.

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kurs online: Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży

SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs online „Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 26 – 30 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces czytania – elementy składowe i charakterystyka, interakcje książka – dziecko – dorosły.
2. Korzyści z obcowania z literaturą.
3. Kryteria wyboru książek dla dzieci i młodzieży.
4. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich – komentarz merytoryczno-dydaktyczny.
5. Jak rozmawiać o wartościach w oparciu o teksty literackie?
6. Aktywizacja dzieci (sposoby rozbudzania ciekawości dziecka, ćwiczenia koncentracji i pamięci, wykorzystywania ekspresji emocjonalnej i kanałów sensorycznych, wzbogacania słownictwa, wzbudzania refleksji, rozwój kreatywności).
7. Przykłady dobrych praktyk.

WYKŁADOWCA

Kinga Maciaszczyk – polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Konferencja ewaluacyjno – programowa w Wilnie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz kolejny organizuje konferencję ewaluacyjno – programową. Celem wydarzenia jest podsumowanie mijającego roku oraz opracowanie strategii wsparcia metodycznego na 2019 rok. Takie spotkanie nie może odbyć się bez przedstawicieli szkół i placówek oświatowych z całego świata.

Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do Wilna.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 16.11.2018 roku. Odpowiedzi zwrotnych będziemy udzielać 19.11.2018 roku.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia, programu towarzyszącego.

 

 

E-learning: Ewaluacja pracy nauczyciela polonijnego

SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs e-learningowy „Ewaluacja pracy nauczyciela polonijnego”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 12 – 28 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1 Wprowadzenie do ewaluacji – jest to moduł teoretyczny, wprowadzający zagadnienia ewaluacji i budujący siatkę pojęć stosowanych w badaniach ewaluacyjnych.

Moduł 2 Przygotowanie procesu ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi zaprojektować, a następnie wykonać badania ewaluacyjne w swojej szkole/placówce.
Moduł 3 Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi dokonać analizy danych i wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w swojej szkole/placówce.

 

WYKŁADOWCA

Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Webinarium dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Gry edukacyjne- zrób to sam!”, które odbędzie się w środę 17.10.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia:

– wskazanie wartościowych gier edukacyjnych,
– zapoznanie z darmowymi generatorami gier edukacyjnych
– wskazanie sposobów dostosowywania gier do potrzeb nauczyciela
– zainspirowanie do wykorzystywania gier edukacyjnych w kreatywny
sposób

Program szkolenia: 

– definicja gier oraz gier edukacyjnych
– zalety i wady wykorzystywania gier w szkole polonijnej i na kursach jpjo
– generatory gier online: Dobble,Kalambury, Story Cubes, Taboo, Bingo, Koło fortuny
– domowe sposoby wykonanie gier na zasadach: 5 sekund, Gorący Ziemniak, Story Cubes, Zgadnij kto to?, Pewnego razu, Kaboom
– strona poświęcona grom planszowym
– gry o Polsce
– obrazy artystów polskich do wykorzystania zamiast kart Dixit

Wykładowca:

Magdalena Dębowska – doradca metodyczny LOM w Madrycie. Filolog polski i włoski, nauczyciel języka polskiego w szkołach polonijnych, lektor języka polskiego jako obcego. Jest koordynatorką programu „Cała Polonia czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI. Współorganizuje warsztaty metodyczne oraz wydarzenia promujące czytelnictwo w szkołach na terenie Hiszpanii.

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com